Bestille time til intervju

På denne siden:


Oversikt

På generell basis må en statsborger fra et fremmed land som ønsker innreise til USA først skaffe seg et visum, enten et visum for midlertidig opphold, eller et immigrasjonsvisum for permanent opphold. Borgere fra kvalifiserte land kan besøke USA uten visum under Visa Waiver-programmet. Hvis du ikke kvalifiserer for Visa Waiver-programmet, eller du reiser for å studere, jobbe eller delta i et utvekslingsprogram, må du søke om visum.

Søkere for amerikanske visum må møte personlig til et visumintervju ved den amerikanske ambassaden. Du må bestille en timeavtale for intervjuet, enten på nett via denne nettsiden, eller gjennom kundesenteret.

Merknad: Søkere som søker om A-, G- og NATO-visum skal ikke betale visumgebyr eller bestille time for visumintervju gjennom denne nettsiden eller kundesenteret. For informasjon om A-, G- og NATO-visum, se den amerikanske ambassadens hjemmeside.

Tilleggsdokumentasjon

For å sette opp en timeavtale, må du ha følgende informasjon og dokumenter tilgjengelige:

  • Et pass gyldig for reise til USA med en gyldighetsdato minst seks måneder ut over din tiltenkte oppholdsperiode i USA (med mindre landsspesifikke avtaler gir unntak). Hvis mer enn én person står i passet ditt, må hver person som ønsker visum sende inn søknad.
  • Din kvittering for betalt visumgebyr (MRV);
  • Din DS-160-bekreftelsesside;
  • E-postadressen din; og
  • Hvis det er aktuelt, påkrevde dokumenter basert på visumklasse (f.eks. godkjent søknad for søknadsbaserte visum; du kan finne ytterligere informasjon om visumtype og informasjon om hver her).

Restriksjoner på endring av timeavtaler

Søkere har et begrenset antall ganger de kan endre avtaletidspunkt. Planlegg i henhold til dette, slik at du ikke må betale en ny visumavgift.

Flere handlinger

Avtal time
Endre time