Sende inn 221(g)-dokumenter

På denne siden:


Oversikt

Dersom ytterligere dokumenter er påkrevd fra din side, vil den amerikanske ambassaden gi deg et 221(g)-brev som beskriver hvilke dokumenter du må sende inn. Søknaden vil bli satt på vent ved den amerikanske ambassaden til du sender inn disse dokumentene.

Alle dokumenter og informasjon som etterspørres i et 221(g)-brev bør sendes innen ett år fra da du mottok 221(g)-brevet. Forsømmelse av innsendelse av påkrevd informasjon innen et år vil føre til avslag på visumsøknaden din. Du må sende inn ny visumsøknad og betale alle tilhørende avgifter for å kunne få din søknad om visum behandlet etter at året er omme.

Hvordan sende inn 221(g)-dokumenter

Elektroniske kopier pr. e-post

Hvis du mottok instruksjoner om å sende en elektronisk kopi av dokumentet pr. e-post, send det som PDF til den amerikanske ambassaden som utstedte 221(g)-brevet ditt. Vedlegg må ikke være større enn 3MB.

Vi beklager å måtte informere om at  Oslo_files@ustraveldocs.com har blitt avviklet. Vennligst send inn tilleggsdokumentasjon for visumsøknaden din til OsloVisa@state.gov.

Originale dokumenter pr. post

Hvis du mottok instruksjoner om å sende originale dokumenter per post, vennligst send pakken din til adressen nedenfor:.

Seksjon for konsulære saker
Den Amerikanske Ambassaden
Postboks 4075 AMB
0244 Oslo
Norge