Utfylling av DS-160-skjemaet mitt

På denne siden:

Oversikt

Alle søkere, barn inkludert, må ha fylt ut eget DS-160-skjema. DS-160-skjemaet må fylles ut og sendes inn på nett før intervjuet ditt ved den amerikanske ambassaden. Strekkodenummeret på DS-160-skjemaet kreves for å bestille intervjuet ditt. DS-160-skjemaet må sendes inn på nett – den amerikanske ambassaden vil ikke akseptere hånd- eller maskinskrevne søknaderDu vil ikke kunne få intervju uten DS-160-bekreftelsen.

Når du signerer DS-160 elektronisk bekrefter du at all informasjon er sann og korrekt. Uriktig fremstilling av fakta kan diskvalifisere deg fra innreise til USA. Dobbelsjekk at alle svarene dine er nøyaktige og at hvert felt er besvart fullstendig.

Merk: Alle forespørsler om utfylling av DS-160-skjemaet kan rettes til følgende nettside. Vi kan dessverre ikke besvare noen spørsmål eller gi veiledning om denne prosessen.

Retningslinjer for utfylling av DS-160-skjemaet

Fullfør og send inn DS-160 etter du har gjennomgått følgende informasjon om visumsøknadsprosessen. Du må sende inn DS-160-søknaden din på nett før du bestiller timeavtale for intervju ved den amerikanske ambassaden.

  • Ambassaden du velger ved utfylling av DS-160-skjemaet må være samme ambassade eller konsulat hvor du bestiller intervjuavtalen din.
  • Alle spørsmål må besvares på engelsk og kun med engelske tegn, med unntak av når du oppgir ditt fulle navn på ditt nasjonale alfabet.
  • Du må laste opp et bilde tatt innen de siste seks månedene som en del av prosessen med å fylle ut DS-160-skjemaet. Detaljerte retningslinjer for å ta og sende inn et bilde finnes på Department of States nettside.
  • Hvis du har vært inaktiv i mer enn 20 minutter under utfyllingen av skjemaet, vil du bli logget ut av systemetDu vil måtte starte på nytt, med mindre du har registrert ditt søknads-ID-nummer, eller har lagret søknaden din på en fil på datamaskinen din. Noter ned søknads-ID-en som vises i øvre høyre hjørne på siden. Hvis du må lukke nettleseren din før du sender inn søknaden, må du bruke søknads-ID-en for å fortsette søknaden.
  • Det utfylte DS-160-søknadsskjemaet vil generere en bekreftelsesside med en alfanumerisk strekkode. Skriv ut denne siden. Den utskrevne bekreftelsen er nødvendig for intervjuet ved den amerikanske ambassaden.
  • Når du har skrevet ut bekreftelsessiden med strekkoden, trykker du på «Tilbake»-knappen i nettleseren din, og sender deg selv en sikkerhetskopi av DS-160 på e-post. Filen sendes per e-post i PDF-format, som krever Adobe Acrobat eller et annet kompatibelt program for å vises eller skrives ut.

Mer informasjon

Alle henvendelser angående fullførelse av DS-160 kan rettes til følgende nettside. Vi kan dessverre ikke besvare noen spørsmål eller gi veiledning om denne prosessen.

DS-160-skjemaet finnes på nett her.