Informasjon om DS-160-skjemaet

På denne siden:

Oversikt

Hver søker, barn inkludert, må ha fylt ut eget DS-160-skjema. DS-160-skjemaet må fylles ut og sendes inn på nett før intervjuet ditt ved den amerikanske ambassaden. Strekkodenummeret på DS-160-skjemaet kreves for å bestille intervjuet ditt. DS-160-skjemaet må sendes inn på nett. Den amerikanske ambassaden aksepterer ikke hånd- eller maskinskrevne søknader, og du vil ikke kunne få intervju uten en DS-160-bekreftelse.

Når du signerer DS-160 elektronisk, bekrefter du at all informasjon er sann og korrekt. Uriktig fremstilling av fakta kan diskvalifisere deg fra innreise til USA. Dobbelsjekk at alle svarene dine er nøyaktige og at hvert felt er besvart fullstendig.

Merk: Alle forespørsler om utfylling av DS-160-skjemaet kan tas opp på følgende nettside. Vi kan dessverre ikke besvare spørsmål eller gi veiledning om denne prosessen.

Nettleserkrav: DS-160 påskjemaet er mest kompatibel med Internet Explorer 11 eller nyere versjoner og Google Chrome 58 eller nyere versjoner. Safari er ikke kompatibel med skjemaet.

Retningslinjer for utfylling av DS-160-skjemaet

Fyll ut og send inn DS-160-skjemaet ditt etter å ha lest gjennom forklaring av visumsøknadsprosessen. Du må sende inn din DS-160-søknad på nett før du bestiller timeavtale for et intervju ved den amerikanske ambassaden.

  • Ambassaden du velger ved utfylling av DS-160-skjema må være samme ambassade du bestiller intervjuavtalen din på.
  • Alle spørsmål må besvares på engelsk og kun med engelske tegn, med unntak av når du oppgir ditt fulle navn på ditt nasjonale alfabet.
  • Som en del av prosessen med å fylle ut DS-160-skjemaet må du laste opp et bilde tatt innen de siste seks månedene. Detaljerte retningslinjer for å ta og å sende inn et bilde finnes på Department of State sin nettside.
  • Hvis du har vært inaktiv i mer enn 20 minutter under utfyllingen av skjemaet, vil du bli logget. Du vil måtte starte på nytt, med mindre du har registrert ditt søknads-ID-nummer, eller har lagret søknaden din på en fil på datamaskinen din. Skriv ned søknads-ID-en som vises i øvre høyre hjørne på siden. Hvis du må lukke nettleseren din før du sender inn søknaden, må du bruke denne ID-en for å fortsette utfyllingen av søknaden din.
  • Det utfylte DS-160-søknadsskjemaet vil generere en bekreftelsesside med en alfanumerisk strekkode. Skriv ut denne siden. Den utskrevne bekreftelsen er nødvendig til intervjuet ved den amerikanske ambassaden.
  • Når du har skrevet ut bekreftelsessiden med strekkoden, trykker du på «Tilbake»-knappen i nettleseren din, og sender deg selv en sikkerhetskopi av DS-160 på e-post. Filen sendes pr. e-post, i PDF-format, som krever Adobe Acrobat eller et annet kompatibelt program for å vises eller skrives ut.

Mer informasjon

Alle forespørsler om å fylle ut DS-160 kan rettes til følgende nettside. Vi kan dessverre ikke besvare spørsmål eller gi veiledning angående denne prosessen.

DS-160-skjemaet finnes på nett her.