Betalingsalternativer / Betal visumavgiften

På denne siden:


 

Oversikt

De fleste søkerne, inkludert barn, er pålagt å betale en maskinlesbart visum- (MRV) avgift for å påbegynne sin amerikanske visumsøknad. Denne avgiften som er vedtatt av den amerikanske staten er et visumbehandlingsgebyr som betales enten visum utstedes eller ikke.

MRV-avgiften er ikke-refunderbar og ikke-overførbar. Søkere bør først finne ut om hvorvidt de trenger visum for å reise til USA før de sender søknad.

Eksempler på personer som ikke krever visum omfatter, men er ikke begrenset til:

 • Hvis du søker på A- eller G-visum for offisielle reiser, trenger du ikke betale MRV-avgiften
 • Hvis du søker etter J-visum for å delta på et program støttet av den amerikanske staten (programmer som begynner med G-1, G-2, G-3, G-7), trenger du ikke å betale MRV-avgift
 • Hvis du allerede har et gyldig visum for det tiltenkte formålet med reisen, kan det hende du ikke trenger visum
 • Hvis du er borger av Canada eller Bermuda (men ikke søker om en A-, E-, G-, K- eller V-visumkategori), trenger du kanskje ikke visum

Hvis du må søke om visum, må du følge betalingsinstruksjonene nedenfor. Søkere må gjennomføre en vellykket betaling før de får lov til å planlegge intervjuavtalen sin. Søkere som ikke betaler riktig gebyr for visumtypen kan være forhindret fra å fastsette et intervju.

Når det første intervjuet er fastsatt, har søkerne et begrenset antall ganger de kan endre tidspunktet for avtalen deres. Hvis du går glipp av din planlagte timeavtale, kan du bli pålagt å betale MRV-avgiften igjen for å fastsette et nytt intervju. Planlegg deretter, slik at du ikke blir pålagt å betale et ekstra visumsøknadsgebyr. Visumsøknadsavgiftene er ikke-refunderbare.

Husk: Søkerne har et begrenset antall ganger de kan endre tidspunktet for avtalen sin. Planlegg deretter, slik at du ikke blir pålagt å betale et nytt visumsøknadsgebyr. Visumsøknadsavgiftene er ikke-refunderbare.

Utstedelsesavgift (gjensidighetsavgift)

Avhengig av statsborgerskap og type visum du søker etter, kan du også måtte betale en visumutstedelses- eller «gjensidighets-»avgift. Denne avgiften er ikke en MRV-avgift, og kan ikke brukes til å planlegge en avtale. Sørg for at du betaler gjensidighetsavgiften på forhånd hvis du skal fornye den forrige og sender inn søknaden via interview waiver-kanalen. Hvis du planlegger intervjuavtalen sin, ikke betal gjensidighetsavgiften på forhånd; avgiften skal betales på tidspunktet for intervjuet på konsulæravdelingen til amerikanske ambassaden/generalkonsulatet.

Kontroller denne siden for å finne de gjeldende gjensidighetsavgiftene.

Instruksjoner for å betale visumavgiften

I Norge kan du betale visumgebyr på nettet eller personlig ved enhver bank. Du må først registrere deg på søkenettstedet og velge alternativet for å planlegge avtalen din for å få tilgang til betalingsinformasjonen. Se nedenfor for trinnene.

Trinn 1

Denne siden har mer informasjon om de forskjellige avgiftene for forskjellige visa.

Trinn 2

Klikk på valget for å avtale time på venstre side av skjermen. Fullfør stegene for visumtype, post, visumkategori og visumklasse.

Trinn 3

Når du er på Betaling-skjermen, klikk på Betalingsvalg for å velge din type betaling. For å vurdere ytterligere betalingsinformasjon, les avsnittene om betalingsalternativer nedenfor.

Beløpene i norske kroner er basert på den konsulære valutakursen bestemt av det amerikanske utenriksdepartementet. Søkere som ikke betaler riktig gebyr for visumtypen kan bli hindret fra å planlegge et intervju.
Trinn 4

Velg betalingsalternativet som er mest praktisk for deg, og foreta betalingen. Når du betaler visumgebyret, bekrefter du at dette er et ikke-refunderbart behandlingsgebyr for visumsøknader som er en forutsetning for behandlingen av søknaden. Det betyr ikke at det foreligger en avtale med søkeren, og garanterer heller ikke at søknaden innvilges. Det vil ikke bli noen refusjon uavhengig av utfallet av denne søknaden.

Trinn 5

Uansett hvilken betalingsmåte du velger, må du lagre CGI-referansenummeret eller transaksjonsnummeret. Du vil ikke kunne planlegge en avtale uten CGI-referanse eller transaksjonsnummer.

Trinn 6

Når du betaler visumavgiften, kan du avtale intervjuet ditt i henhold til tidslinjene for behandling av betaling av visumsøknadavgift, vist nedenfor. Logg inn på profilen din og fullfør trinnene for planlegging av avtalen din med CGI-referansenummeret ditt.

Betalingsalternativer for avgiften

Bankoverføring på nett

Du kan betale MRV-avgift ved bruk av nettbanken din. Banken din kan ilegge kostnader til kontoen din for EFT-transaksjoner (elektronisk overføring av midler). Hvis du søker med din familie eller en gruppe, kan du betale MRV-avgiftene i en betaling for alle visumsøkerne.

 1. Etter du har logget inn på profilen din, og mens du er på betalingsskjermen, velg overføring via nettbank. Ditt unike CGI-referansenummer vil dukke opp på skjermen. Du bruker dette nummeret når du behandler nettbetalingen din.
 2. Utfør bare én betaling per CGI-referansenummer, siden betalingen ikke kan refunderes. Det er viktig at du beholder CGI-referansenummeret som du bruker for å gjøre bankoverføringer på nettet. Du må ha dette nummeret som bevis for betaling for å planlegge avtalen din for visumintervju. Det er søkers ansvar å lagre dette nummeret.
 3. Oppgi CGI-referansenummeret i «referanse»/grunn for å overføre/remisse-ID-feltet på nettbanksiden din for overføring av midler. Ikke endre CGI-nummeret eller ta med annen informasjon. Hvis du ikke tar med CGI-referanse, vil betalingen ikke bli gjenkjent.
 4. Oppgi følgende mottakerinformasjon i nettbankskjemaet ditt:
  Bankens navn: SEB Bank
  IBAN: NO9897501103865
  Referanse / Årsak for å overføre: Ditt CGI-referansenummer
  Beløp: xxx.00 NOK
  SWIFT / BIC-kode: ESSENOKX
  Mottaker: Stanley Associates Inc.
 5. Når vi har mottatt din betaling, vil du bli tilsendt en e-post for å varsle deg. Når du har mottatt e-posten, kan du deretter gå tilbake til kontoen din for å planlegge avtalen(e) dine(e) med CGI-referansenummeret.

Vennligst ikke betal i USD, kun i NOK, basert på den aktuelle valutakursen publisert på vår hjemmeside. Hvis du betaler avgiften i USD blir betalingen din avvist, og du vil være ansvarlig for alle kostnader.

Nettbetaling med betalingskort

Den mest praktiske betalingsmetoden for visumsøknadavgiften er på nett med et betalingskort.

 1. Når du har logget inn på profilen din og mens du er på betalingsskjermen, kan du velge å betale med betalingskort.
 2. Etter at du har betalt visumsøknadsavgiften, skriv ut kvitteringen så du har den registrert. Lagre kvitteringen med transaksjonsnummeret. Transaksjonsnummeret vil bli brukt til å fastsette avtalen din. Det kan ikke erstattes hvis det går tapt. Du vil ikke kunne planlegge en avtale uten transaksjonsnummer.

Vær oppmerksom på at kun en transaksjon med debitkort er tillatt innefor en 24-timersperiode.

Kontanter

Du kan betale visumsøknadsavgiften i kontanter ved alle banker. Du kan pådra deg ekstra kostnader hvis du ikke velger en tredjepartsbank der du har konto. Hvis du søker på flere visa for din familie eller en gruppe, kreves bare én betaling.

 1. Etter du har logget inn på profilen din og mens du er på skjermen for betalingsvalg, kan du velge Kontanter som betalingsvalg.
 2. Du må skrive ut en innbetalingsblankett som skal inneholde et unikt CGI-referansenummer som du må ta med i kontantbetalingen din. Utfør bare én betaling per CGI-referansenummer, siden betalingen ikke kan refunderes.
 3. For å betale visumgebyret, ta den ferdigbehandlede innskuddsblanketten til banken din. Ta med CGI-referansenummeret i informasjonen om betalingsinnskudd. Hvis du ikke tar med CGI-referansenummer eller du ikke kan betale det eksakte beløpet angitt på innskuddsblanketten, vil du ikke kunne fastsette avtale.
 4. Etter å ha mottatt betaling for deg, vil kasserer gi deg en kvittering. Lagre kvitteringen som bevis for betaling.
 5. Når vi har mottatt din betaling, vil du bli tilsendt en e-post for å varsle deg. Når du har mottatt e-posten, kan du deretter gå tilbake til kontoen din for å planlegge avtalen(e) dine(e).
Vennligst ikke betal i USD, kun i NOK, basert på den aktuelle valutakursen publisert på vår hjemmeside. Hvis du betaler avgiften i USD blir betalingen din avvist, og du vil være ansvarlig for alle kostnader.
Ekstra gebyrer: Hvis du betaler denne avgiften via en tredjeparts bank, kan du bli belastet med et gebyr. Hvis du ønsker å fremskynde denne overførselen, kan du bli belastet et gebyr.

Planlegging av intervjuet ditt

Enten du planlegger avtalen din kundesenter, trenger du CGI-referansenummeret eller transaksjonsnummeret som er skrevet ut på kvitteringen din.

Se tabellen nedenfor for behandlingstidslinjer.

Tidslinjer for behandling av betaling av visumsøknadavgift
Betalingsmåte Planlegging av intervjuet Kvitteringsnummer for planlegging av intervju
Betalingskort Umiddelbart etter betaling på nettet Transaksjonsnummer
Bankoverføring på nett Etter 13:00 neste virkedag (hvis betalt før 15:00) CGI-referansenummer
Kontant i banken Etter 13:00 neste virkedag (hvis betalt før 15:00) CGI-referansenummer