Sikkerhetsregler ved besøk på ambassaden

På denne siden:


Oversikt

  • Elektronisk utstyr og eksterne drivere, farlige gjenstander, flytende væsker og våpen er ikke tillatt på Ambassaden;
  • Barnevogner er tillatt etter et grundig gjennomsøk;
  • Besøkende må legge sine eiendeler i en 17x16x32 cm boks av sikkerhetsgrunner. Mobiltelefoner og små gjenstander kan oppbevares i boksen under besøket. Bærbare datamaskiner kan ikke oppbevares. Gjenstander som ikke passer i denne boksen kan ikke oppbevares på ambassadens område;
  • Ta kun med det du trenger til din avtale.

Denne listen er ikke fullstendig. Andre gjenstander kan forbys etter sikkerhetspersonalets vurdering.

Av sikkerhetshensyn er det ikke noe informasjonsvindu for besøkende til fots ved Den amerikanske ambassaden. Kun visumsøkere med avtalt intervju vil bli gitt adgang.