En liste over forskjellige visumtyper

På denne siden:


Oversikt

Vi ønsker besøkende velkommen til USA med sikre grenser og åpne dører. De fleste canadiske borgere og borgere fra land med Visa Waiver-program kan komme til USA uten visum hvis de oppfyller visse krav, som du kan lese om her.

Det finnes forskjellige typer visum for midlertidig besøkende til USA hvis du ikke er amerikansk statsborger eller amerikansk lovlig fastboende. Formålet med den planlagte reisen din og andre fakta vil bestemme hvilken type visum som kreves under amerikansk immigrasjonslov. Det er viktig å ha informasjon om visumkategorien du trenger for å reise, og prosedyren for å søke om visum ved en amerikansk ambassade eller et konsulat i utlandet.

Gå gjennom tabellen nedenfor for å fastslå hvilken visumkategori du trenger. For mer detaljert informasjon for hver visumtype, inkludert informasjon om å søke og mer, velg en lenke fra visumtypekolonnen nedenfor.

Formål med reise til USA og visum Visumtype
Idrettsfolk, artister, entertainere P
Australsk arbeider – yrkesspesialitet E-3
Grensekrysningskort: Mexico BCC
Forretningsbesøkende B-1
Mannskap (ansatte ombord et sjø- eller luftgående fartøy i USA) D
Diplomater og utenlandske embedsmenn A
Ansatte i hjemmet eller barnepiker (må følge en utenlandsk arbeidsgiver) B-1
Ansatte i utpekt internasjonal organisasjon, og NATO G1-G5, NATO
Utvekslingsbesøk J
Utvekslingsbesøk - au pair J-1
Utvekslingsbesøk – barn (under 21 år) eller ektefelle av en J-1 søker J-2
Utvekslingsbesøk – professorer, vitenskapsmenn, lærere J-1
Utvekslingsbesøk - internasjonal kultur J, Q
Forlovede K-1
Utenlandsk militærpersonell stasjonert i USA A-2, NATO1-6
Utenlandske statsborgere med usedvanlige evner innen naturvitenskap, utdanning, næringsliv eller idrett O-1
Frihandelsavtale- (FTA) fagpersoner: Chile H-1B1
Frihandelsavtale- (FTA) fagpersoner: Singapore H-1B1
Mediarepresentant (media, journalister) I
Bedriftsinterne overførsler L
Medisinsk behandling, besøkende for B-2
NAFTA-fagfolk: Mexico, Canada TN/TD
Sykepleiere som reiser til områder som mangler helsearbeidere H-1C
Leger J-1, H-1B
Religionsarbeidere R
Spesialist i felt som krever svært spesialisert kunnskap H-1B
Studenter – akademiske studenter og språkstudenter F-1
Studentens familie – barn (under 21 år) eller ektefelle av en F-1-søker F-2
Studenter - faglig M-1
Studentens familie – barn (under 21 år) eller ektefelle av en F-1-søker M-2
Midlertidige arbeidere - sesongbetont landbruk H-2A
Midlertidige arbeidere - ikke landbruk H-2B
Turisme, ferie og fornøyelsesbesøkende B-2
Opplæring i et program som ikke primært er for sysselsetting H-3
Treaty Investor E-2
Treaty Tradere E-1
Transitt gjennom USA C
Offer for menneskehandel T-1
Visumfornyelser i USA – A, G og NATO A1-2, G1-4, NATO1-6