Forretnings-/turistvisum

På denne siden:


FAQ

Oversikt

B-1/B-2-besøksvisum er for personer som reiser til USA på kortere besøk for forretninger (B-1), for fornøyelser eller for legebehandling (B-2). Generelt er B-1-visum for reisende som skal besøke forretningsforbindelser, delta på vitenskapelige, utdannings-, profesjonelle eller forretningsmessige konferanser, gjøre opp et bo eller forhandle om kontrakter. B-2 visum er for fritidsreiser, inkludert turisme, besøk til venner eller slektninger, eller medisinsk behandling. Aktiviteter relatert til en brorskapsorganisasjon, sosial eller frivillighetsbasert type, faller også under B-2. Ofte blir B-1- og B-2-visum kombinert og utstedt som ett visum: B-1/B-2.

Forbehold

Hvis du søker om B-1/B-2-visum, må du dokumentere for en konsul at du kvalifiserer for et amerikansk visum i henhold til U.S. Immigration and Nationality Act (INA). Seksjon 214(b) av INA forutsetter at alle B-1/B-2-søkere er mulige immigranter. Du må tilbakevise denne juridiske antakelsen ved å vise:

 • At formålet med reisen din til USA er midlertidig, som forretning, fritid eller medisinsk behandling
 • At du planlegger å være i USA i en bestemt, begrenset tidsperiode
 • Bevis på at du har midler til å dekke dine utgifter mens du er i USA
 • At du har et bosted utenfor USA, og har andre sosiale eller økonomiske bånd, som vil sikre din retur utlandet ved slutten av besøket ditt

Husassistenter til eller personlige hjelpere og mannskap som arbeider ombord på fartøy på den ytre kontinentalsokkelen kan være kvalifiserte for et B-1 OCS-visum under visse omstendigheter.

Noen statsborgere er ikke kvalifiserte for visum i henhold til Immigration and Nationality Act. Du kan lese mer om Immigration and Nationality Act og visumdiskvalifikasjon her.

Søknadsprosedyre

Hvis du søker om forretnings-/turistvisum, må du sende inn følgende:

 • Elektronisk søknadsskjema for visum (DS-160). Gå til nettsiden for DS-160 for mer informasjon om DS-160-skjemaet.
 • Et pass gyldig for reise til USA med en gyldighetsdato minst seks måneder ut over din tiltenkte oppholdsperiode i USA (med mindre landsspesifikke avtaler gir unntak). Hvis mer enn én person står i passet ditt, må hver person som ønsker visum sende inn søknad.
 • Ett 5x5 cm bilde som er tatt i løpet av de siste seks månedene. Denne nettsiden har informasjon om den påkrevde bildeformatet.
 • En kvittering for betalt visumavgift på US$160 i lokal valuta. Denne nettsiden har mer informasjon om betaling av denne avgiften. Hvis et visum utstedes, kan det være en ytterligere visumgjensidighetsavgift, avhengig av din nasjonalitet. Department of States nettside kan hjelpe deg å finne ut om du må betale en slik gjensidighetsavgift, og hva beløpet er.

I tillegg til disse dokumentene, må du ta med et brev som bekrefter at du bestilte en timeavtale for intervju gjennom denne tjenesten. Du kan også ta med tilleggsdokumentasjon som du mener støtter informasjonen du vil legge frem for konsulen.

Hvordan søke

Trinn 1

Fullfør søknadsskjema for visum (DS-160).

Trinn 2

Betal visumsøknadsavgiften.

Trinn 3

Avtal timen din på denne nettsiden. Du vil trenge følgende informasjon for å bestille timeavtalen:

 • Passnumret ditt
 • Kvitteringsnumret fra kvitteringen for betalt visumavgift. (Klikk her hvis du trenger hjelp med å finne dette nummeret.)
 • Det ti- (10-) sifrede strekkodenummeret fra bekreftelsessiden
Trinn4

Møt opp på den amerikanske ambassaden på datoen og til klokkeslettet du har intervju. Du må ta med en kopi av avtalebekreftelsen din, bekreftelsessiden på DS-160-skjemaet ditt, et bilde tatt innen de siste seks månedene, og ditt gjeldende og alle gamle pass. Søknader uten alle disse elementene vil ikke aksepteres.

Tilleggsdokumentasjon

Tilleggsdokumentasjon er kun én av mange faktorer en konsul vil vurdere under intervjuet ditt. Konsulene ser på hver søknad individuelt og vurderer profesjonelle, sosiale, kulturelle og andre faktorer i beslutningsprosessen. Konsulene kan se på dine spesifikke hensikter, familiesituasjon, og dine langsiktige planer og utsikter i bostedslandet ditt. Hver sak undersøkes på individuell basis og vurderes i forhold til amerikansk lovgivning.

Advarsel: Ikke bruk falske dokumenter. Bedrageri eller feilaktig fremstilling kan føre til at du blir nektet innreise til USA for all fremtid. Søkeren kan ta med konfidensiell informasjon i en forseglet konvolutt dersom fortrolighet er nødvendig. Den amerikanske ambassaden vil ikke gjøre denne informasjonen tilgjengelig for noen, og vil respektere informasjonens fortrolighet.

Du bør ha med følgende dokumenter til intervjuet ditt: Vi foretrekker originale dokumenter over kopier, og du må ta med disse dokumentene til intervjuet. Ikke send støttedokumenter per faks, e-post eller post til den amerikanske ambassaden før intervjuet.

 • Bevis på inntekt, skattebetalinger, eierskap av eiendom eller forretning, eller aktiva.
 • Reiseplan og/eller annen forklaring om din planlagte reise.
 • Brev fra din arbeidsgiver med informasjon om din posisjon, lønn, hvor lenge du har vært ansatt, godkjent ferie og forretningsformålet (om noe) med USA-turen din.
 • Uttømmende politiattest og rettsdokumenter/forelegg for alle arrestasjoner eller dommer alle steder, selv om du har avtjent dommen din eller senere ble benådet.

I tillegg bør du, basert på formålet med reisen, vurdere å ta med følgende:

Studenter

Ha med dine siste skoleresultater, karakterutskrifter og grader/vitnemål. Ta også med bevis på økonomisk støtte, som månedlige kontoutskrifter, kvitteringer for faste innskudd, brev fra lånekassen eller andre bevis.

Arbeidere

Ta med et ansettelsesbrev fra din arbeidsgiver og lønningsslipper fra de siste tre månedene.

Forretningsfolk og styremedlemmer

Ta med bevis på din stilling og lønn i selskapet.

Besøke en slektning

Ta med kopier av din slektnings bevis på status (f.eks. Green Card, statsborgerattest, gyldig visum, osv.).

Tidligere besøkende til USA

Ta med alle dokumenter som bekrefter din immigrasjons- eller visumstatus dersom du har vært i USA tidligere.

Tilleggsdokumentasjon for søkere som søker legebehandling

Hvis du ønsker å reise til USA for medisinsk behandling, bør du være forberedt på å vise følgende dokumentasjon, i tillegg til dokumentene anført ovenfor:

 • Brev fra en lokal lege som beskriver lidelsen, medisinsk diagnose og grunnen til at du trenger behandling i USA.
 • Brev fra en lege eller et sykehus i USA som bekrefter at de vil behandle denne spesifikke lidelsen, samt informasjon om prosjektert lengde og kostnad for behandlingen (inkludert legehonorar, sykehusavgifter, og alle medisinrelaterte utgifter).
 • Erklæring om økonomisk ansvar fra individene eller organisasjonen som betaler for din transport, medisinske kostnader og levekostnader. De som garanterer betaling av disse utgiftene må fremskaffe bevis på deres evne til å gjøre dette, for eksempel i form av kontoutskrift eller andre erklæringer om inntekt/oppsparte midler eller bekreftede kopier av selvangivelse.

Mer informasjon

For mer informasjon om forretnings- og turistvisum, gå til Department of States nettside.