Transitt-/skipsmannskapsvisum

På denne siden:


FAQ

Oversikt

Transitt (C-visum)

En statsborger fra et annet land som reiser gjennom USA på vei til en utenlandsk destinasjon må ha et gyldig transittvisum. Unntak fra dette kravet omfatter de reisende som er kvalifisert til transitt i USA uten visum under Visa Waiver-programmet (ESTA) eller reisende som er borgere av et land som har en avtale med USA tillater sine borgere å reise til USA uten visum.

Dersom du ønsker å reise for andre formål enn transitt gjennom USA, f.eks. besøke venner eller dra på sightseeing, må søkeren være kvalifisert for og anskaffe visumtypen som kreves for dette formålet, f.eks. et B-2-visum.

Mannskap (D-visum)

Hvis du skal være mannskap ombord et fartøy eller fly som skal til eller er i USA, må du ha et mannskapsvisum. Medlemmer av mannskapet som skal reise gjennom USA eller dets farvann bruker generelt en kombinasjon av transitt-/mannskapsvisum (C-1/D). I noen tilfeller kan man imidlertid bare trenge D-visum.

Medlemmer av mannskap som jobber ombord på et fartøy som er eller skal til den ytre kontinentalsokkelen kan i noen tilfeller kvalifisere for B-1/OCS-visum.

Mannskap som skal reise inn til USA på fritiden mellom flyreiser eller båtreiser skal også anskaffe et B-1/B-2-visum for bruk under disse feriedagene. Søkere som samtidig søker om både et C-1/D- og B-1/B-2-visum betaler kun en visumavgift.

Hvis du er ansatt som mannskap eller som en service ingeniør skal du ikke søke om B1/B2, men om et C1/D. Vennligst gå tilbake og endre visumkategorien til C1/D og bestill timen din som en C1/D visum søker. B1/B2 (eventuelt B1-OCS) vil bli lagt til når du har visumintervjuet ditt ved ambassaden.

Forbehold

For å søke om transittvisum, må du sende inn følgende:

 • Et jobbrev som viser hensikt om umiddelbar og kontinuerlig transitt gjennom USA.
 • En billett eller annet bevis på hvordan du kommer deg til din destinasjon.
 • Tilstrekkelige midler til å utføre formålet for din transittreise.
 • En billett eller tillatelse til å reise inn i et annet land ved avreise fra USA.

For å søke om C-, D- eller C-1/D-visum, må du dokumentere for en konsul at:

 • Formålet med reisen er å komme til USA kun for transitt- eller mannskapsformål.
 • Du ikke har til hensikt å motta betaling fra en amerikansk kilde mens du er i USA, med mindre du har blitt gitt korrekt godkjenning for et midlertidig arbeidsvisum.
 • Du planlegger å oppholde deg i en spesifikk, begrenset tidsperiode.
 • Du kan dokumentere at du har midler til å dekke alle utgifter mens du er i USA.

Søknadsprosedyre

For å søke om et transitt- eller mannskapsmedlemsvisum, må du sende inn følgende:

 • Elektronisk søknadsskjema for visum (DS-160). Gå til DS-160-nettsiden for mer informasjon om DS-160- skjemaet.
 • Et pass gyldig for reise til USA med gyldighetsdato minst seks måneder ut over din tiltenkte oppholdsperiode i USA (med mindre landsspesifikke avtaler gir unntak). Hvis mer enn én person står i passet ditt, må hver person som ønsker visum sende inn søknad.
 • Ett 5x5 cm bilde som er tatt i løpet av de siste seks månedene. Denne nettsiden har informasjon om det påkrevde bildeformatet.
 • En kvittering for betalt visumavgift på US$160 i lokal valuta. Denne nettsiden har mer informasjon om betaling av denne avgiften. Hvis et visum utstedes, kan det gjenstå en ytterligere visumgjensidighetsavgift, avhengig av din nasjonalitet. Department of States nettside kan hjelpe deg å finne ut om du må betale en slik gjensidighetsavgift, og hva beløpet er.
 • Hvis gjeldende, en sjømannsbok som er gyldig utover utløpsdatoen for din ansettelseskontrakt og alle tidligere sjømannsbøker. Mannskap må sende inn en offisiell tapsrapport hvis de ikke er i stand til å sende inn sjømannsboken.

I tillegg til disse dokumentene, må du ta med et brev som bekrefter at du bestilte en timeavtale for intervju gjennom denne tjenesten. Du kan også ta med tilleggsdokumentasjon som du mener støtter informasjonen du vil legge frem for konsulen.

Hvordan søke

Trinn 1

Fullfør søknadsskjema for visum (DS-160).

Trinn 2

Betal visumsøknadsavgiften.

Trinn 3

Avtal timen din på denne nettsiden. Du vil trenge følgende informasjon for å bestille timeavtalen:

 • Passnummeret ditt
 • CGI-referansenummeret fra kvitteringen din. Klikk her hvis du trenger hjelp med å finne dette numret.
 • Det ti- (10-) sifrede strekkodenummeret fra bekreftelsessiden
Trinn4

Møt opp på den amerikanske ambassaden på datoen og til klokkeslettet du har intervju. Du må ta med en kopi av avtalebekreftelsen din, bekreftelsessiden til DS-160-skjemaet ditt, et bilde tatt innen de siste seks månedene, ditt gjeldende og alle gamle pass og den originale kvitteringen for betaling av visumavgift. Søknader uten alle disse elementene vil ikke aksepteres.

Tilleggsdokumentasjon

Tilleggsdokumentasjon er kun en av mange faktorer en konsul vil vurdere under intervjuet ditt. Konsulen ser på hver søknad individuelt og vurderer profesjonelle, sosiale, kulturelle og andre faktorer under avgjørelsen. Konsulen kan se på dine spesifikke hensikter, familiesituasjon, og dine langsiktige planer og utsikter i bostedslandet ditt. Hver sak undersøkes individuelt og vurderes i forhold til amerikansk lovgivning.

Selv om tilleggsdokumentasjon kan være nyttig ved intervjuet, avhenger utstedelse av visum av om du er kvalifisert. Tilleggsdokumentasjon fremvises med andre ord frivillig, og vil være av mindre betydning.

Advarsel: Ikke bruk falske dokumenter. Bedrageri eller feilaktig fremstilling kan føre til at du blir nektet innreise til USA for all fremtid. Søkeren kan ta med konfidensiell informasjon i en forseglet konvolutt dersom fortrolighet er nødvendig. Den amerikanske ambassaden vil ikke gjøre din informasjon tilgjengelig for noen, og vil respektere informasjonens fortrolighet.

Du bør ha med følgende dokumenter til intervjuet ditt:

 • Bevis på inntekt, skattebetalinger, eierskap av eiendom eller forretning, eller aktiva.
 • Brev fra arbeidsgiveren din som innbefatter informasjon om din posisjon, lønn, hvor lenge du har vært ansatt, godkjent ferie og forretningsformålet i sammenheng med din USA-tur.
 • Reiseplan og/eller annen informasjon om din planlagte reise, dersom dette er bestemt. (Dette kan være foreløpig.)
 • Regnskapsbøker for banksparing eller annet bevis på likvide midler som viser saldo for dine kontoer og kontoaktivitet.
 • Leiekontrakt eller skjøte på eiendom.
 • For mannskap: et brev fra ditt selskaps hovedkvarter og/eller sjømannsboken din.
 • Fritaksbrev fra U.S. Coastguard, ved arbeid innen den ytre kontinentalsokkelen.

Mer informasjon

For mer informasjon om transittvisum, gå til Department of States nettside.