Visum for au pair/hushjelp/barnepass

På denne siden:


Oversikt

Personlig hjelp i hjemmet eller husassistenter som skal bli med eller reiser etter en arbeidsgiver til USA kan være kvalifiserte for B-1-visa. Denne kategorien av huspersonale inkluderer, men er ikke begrenset til, kokker, hovmestere, sjåfører, stuepiker, kammertjenere, tjenere, barnepiker, gartnere og betalte ledsagere.

De som skal bli med eller reiser etter en utenlandsk diplomat eller embedsmann kan være kvalifisert for et A-3- eller G-5-visum, avhengig av deres arbeidsgivers visumstatus.

Forbehold

Hvis du er huspersonale og ønsker å søke om et B-1-visum, må du demonstrere at:

 • Formålet med reisen din er komme til USA for å jobbe som huspersonale
 • Du planlegger å være i USA for en spesifikk, begrenset tidsperiode
 • Arbeidsgiveren din oppfyller visse kriterier
 • Du har bevis på overveldende sosiale og økonomiske bånd i utlandet
 • Du har et bosted utenfor USA, samt andre bånd, som vil sikre din retur til utlandet ved opphør av kontrakten din.

Medfølgende for en visumholder

Hvis du er huspersonale og ønsker å ledsage eller bli med en arbeidsgiver som ikke er amerikansk statsborger eller lovlig fastboende, og som søker adgang til, eller som allerede er i USA under et visum av type B, E, F, H, I, J, L, M, O, P, Q eller R, kan du være kvalifisert for et B-1-visum, gitt at:

 • Du har minst ett års erfaring som ansatt i hjemmet, attestert av tidligere arbeidsgivere
  • Du har vært ansatt utenfor USA av arbeidsgiveren din i minst ett år før datoen for din arbeidsgivers innreise til USA, eller
  • Ditt arbeidsgiver-ansatt-forhold eksisterte umiddelbart før din arbeidsgivers søknad, og din arbeidsgiver kan demonstrere at han eller hun jevnlig ansatte (enten året rundt eller sesongmessig) hushjelp over en periode på ett år før tiden for deres søknad
 • Arbeidsgiveren og den ansatte må ha signert en ansettelseskontrakt som sier at den ansatte skal betales minste- eller gjeldende amerikanske lønn (den som er høyest) og gis gratis kost og losji, og at den ansatte ikke skal jobbe for noen andre under oppholdet i USA. For å fastsette den passende amerikanske lønnen, se foreign labor certification data center online (www.flcdatacenter.com). Klikk på FLC-lønningssøkhjelperen, velg deretter det geografiske området der den ansatte vil levere tjenester og den spesifikke jobben skal utføres.

Reise med, eller for å følge, amerikansk statsborger

a. En personlig ansatt eller hushjelp som reiser sammen med eller for å følge sin amerikanske arbeidsgiver som skal oppholde seg midlertidig i USA, kan kvalifisere for et B-1 visum, hvis de møter de følgende kriteriene:

        (1) Arbeidstaker har en bolig utenfor USA han eller hun ikke har intensjon om å forlate;
      (2) Personen har vært ansatt av arbeidsgiver utenfor USA som en personlig ansatt eller hushjelp i minst seks måneder før datoen for arbeidsgivers innreise til USA ELLER at arbeidsgiveren kan vise at mens han eller hun oppholdt seg utenfor USA har arbeidsgiver på regelmessig basis har hatt personlige ansatte eller ansatt hjelp i hjemmet i samme egenskap som er ment for søkeren;
       (3) Arbeidstaker kan dokumentere minst ett års erfaring som personlig ansatt eller som hushjelp ved å fremvise dokumentasjon fra tidligere arbeidsgivere som bekrefter slik erfaring; og
     (4)Arbeidstaker er i besittelse av en original kontrakt eller en kopi av kontrakten, som skal presenteres ved immigrasjonen i USA, som inkluderer original signatur av både arbeidsgiver og arbeidstaker.

b. Den amerikanske arbeidsgiveren flytter regelmessig internasjonalt i perioder som varer i to år eller mer som en del avjobben. Dette kan også bekreftes av arbeidsgivers personalkontor. Arbeidsgiver er tilbake i USA for et opphold som ikke overstiger seks år. Arbeidsgiver vil være den eneste arbeidsgiveren for arbeidstakeren i hjemmet, og vil gi arbeidstaker gratis opphold og losji og en flybillett tur-retur som antydet under vilkårene i arbeidsavtalen; og

c. Den nødvendige arbeidskontrakten er signert og datert av arbeidsgiver og arbeidstaker og inkluderer garanti fra arbeidsgiver som, i tillegg til de provisjonen oppført i punkt (b) ovenfor, at vedkommende vil motta lønn etter tariff eller gjeldene lovbestemmelse, den av de som resulterer i høyest lønn for en åtte timers arbeidsdag. Arbeidsavtalen må også gjenspeile alle andre fordeler som normalt kreves for personlig ansatte eller ansatte i hjemmet i USA i henhold til yrkesgruppe. Arbeidsgiver må gi minst to ukers varsel om hans eller hennes hensikt til å avslutte arbeidsforholdet, og arbeidstaker behøver ikke gi mer enn to ukers varsel om deres intensjon om å forlate arbeidsgiveren.

Ansatte i hjemmet hos en amerikansk Legal Permanent Resident

Amerikanske legal permanent residents (Green Card-holdere) kan ikke ta med sine husarbeidere til USA på et B-1-visum under noen omstendigheter.

Kontraktskrav for holdere av B-1-visum

Dersom du søker om B-1-visum i sammenheng med ansettelse i hjemmet, må du fremvise en ansettelseskontrakt, signert av både deg og din arbeidsgiver, som inkluderer:

 • En beskrivelse av dine plikter i USA
 • Antall timer du skal arbeide hver uke
 • Antall autoriserte hellig-, ferie- og sykedager pr. år
 • Vanlige ukentlige fridager
 • Lønnssatsen, som må være minst gjeldende stats eller minstelønn per time under føderal lov (den største av disse) i staten hvor du vil være ansatt. Nåværende minstelønn i USA finnes her, og nåværende gjeldende lønn finnes her.
 • En bekreftelse på at du vil motta gratis kost og losji
 • En bekreftelse på at arbeidsgiveren din forsikrer at du ikke vil trenge offentlig støtte mens du arbeider for arbeidsgiveren din
 • En bekreftelse på at du ikke vil ha annen sysselsetting mens du arbeider for arbeidsgiveren din
 • En bekreftelse på at din arbeidsgiver ikke vil tilbakeholde passet ditt
 • En bekreftelse på at begge parter forstår at det ikke kan kreves at du forblir på området etter arbeidstid uten kompensasjon.
 • En bekreftelse på at arbeidsgiveren din vil betale de innledende reiseutgiftene dine til USA og senere til arbeidsgiveren din videre, eller til bostedslandet ditt ved oppsigelse.

Å følge med en som har et A-1-, A-2-, eller G-1 til G-4-visum (A-3- eller G-5-visum)

Hvis du er pleier, tjener eller personlig ansatt for noen som reiser på et A-1- eller A-2- eller G-1 til G-4-visum, er du berettiget til passende A-3- eller G-5-klassifisering. Du må demonstrere rett til en A-3- eller G-5-klassifisering (f.eks. referansebrev fra en tidligere arbeidsgiver, bevis på tidligere sysselsetting i sektoren, osv.). Konsulen må forsikre seg om at arbeidsgivers offisielle status og hensikten for begge parter til å tre inn i (eller forbli i) et arbeidsgiver-ansatt-forhold. I tillegg må hushjelper for diplomater (A3) og ansatte av internasjonale organisasjoner (G5) først registreres i Department of State’s Office of Foreign Mission Management Information System (TOMIS) før de kan søke om visum. For mer informasjon om TOMIS-registrering, kontakt det amerikanske Department of State's Office of Foreign Missions.

De som søker om et A-3- eller et G-5-visum må intervjues av en konsul. De må følge de normale søknadsprosedyrene med ett unntak: A-3- og G-5-visumsøkere trenger ikke betale visumsøknadsavgiften.

Konsulen må tilstrekkelig overbevises om at lønnen som skal mottas av A-3- eller G-5-søkeren er en rettferdig lønn som er sammenlignbar med det som tilbys i arbeidsområdet, og tilstrekkelig til at tvil om belastninger på det offentlige kan avvises. Søknader om slike visum må inkludere en ansettelseskontrakt signert av den ansatte og arbeidsgiveren.

Kontraktkrav for A-3/G-5-søkere

Som hjemmeansatt som søker om A-3- eller G-5-visum, må du ta med en ansattelseskontrakt, signert av både deg og din arbeidsgiver, som inkluderer:

 • En garanti om at du vil bli kompensert på linje med statlig eller føderal minstelønn eller gjeldende lønn, der den største summen gjelder. Nåværende minstelønn i USA finnes her, og nåværende gjeldende lønninger finnes her.
 • En erklæring om at etter de første 90 dagene med sysselsetting, skal alle lønnsutbetalinger foretas per sjekk eller ved elektronisk overføring til din bankkonto. Hverken arbeidsgiveren eller deres familiemedlemmer bør ha adgang til dine bankkonti.
 • Når arbeidsgiveren er en utenlandsk diplomat, mottar hushjelper som bor på arbeidsstedet, under gjeldende praksis, gratis kost og losji i tillegg til lønnen
 • En bekreftelse fra deg om at du ikke vil ta i mot annen sysselsetting mens du arbeider for din arbeidsgiver
 • En bekreftelse fra din arbeidsgiver om å ikke tilbakeholde passet ditt, og en erklæring som angir at begge parter forstår at det ikke kan kreves at du forblir på området etter arbeidstid uten lønn
 • Kontrakten er nødvendig i prosessen ved at den gir deg et rammeverk der du personlig kan søke sysselsetting eller menneskerettsvern. Arbeidsgiveren din må betale dine innledende reiseutgifter til USA og senere til din arbeidsgivers videre oppdrag, eller til bostedslandet ditt ved oppsigelse.

Søknadsprosedyre

For å søke om B-1-, A-3- eller G-5-visum, må du sende inn følgende:

 • Elektronisk søknadsskjema for visum (DS-160). Gå til DS-160-nettsiden for mer informasjon om DS-160- skjemaet.
 • Et pass som er gyldig for reise til USA med gyldighetsdato minst seks måneder ut over din tiltenkte oppholdsperiode i USA (med mindre landsspesifikke avtaler gir unntak). Hvis mer enn én person står i passet ditt, må hver person som ønsker visum sende inn søknad.
 • Ett 5x5 cm bilde som er tatt i løpet av de siste seks månedene. Denne nettsiden har informasjon om det påkrevde bildeformatet.
 • Kun for B-1 søkere: En kvittering for betalt visumavgift på US$160 i lokal valuta. Denne nettsiden har mer informasjon om betaling av denne avgiften. Hvis et visum utstedes, kan det gjenstå en ytterligere visumgjensidighetsavgift, avhengig av din nasjonalitet. Department of States nettside kan hjelpe deg å finne ut om du må betale en slik gjensidighetsavgift, og hva beløpet er.
 • En kopi av din arbeidsgivers visum eller annen metode de vil bruke for å komme inn til USA (deres pass fra et Visa Waiver Program-land eller amerikansk pass)
 • En ansattelseskontrakt, signert av både deg og din arbeidsgiver, som møter alle kravene oppført over
 • Kun for A-3- og G-5-søkere: En Note Verbale som bekrefter hovedpersonens ansettelsesstatus, avreisedato, reisens formål og lengden på oppholdet i USA. Note Verbale bør liste navnet på den ansatte og nevne arbeidsgiverens tittel eller offisielle status. Den bør også spesifisere avreisedatoen og reisens formål og lengden på oppholdet i USA. A-3- og G-5-søkere trenger ikke betale søknadsavgifter.

I tillegg til disse dokumentene, må du ta med et brev som bekrefter at du bestilte en timeavtale for intervju gjennom denne tjenesten. Du kan også ta med tilleggsdokumentasjon som du mener støtter informasjonen du vil legge frem for konsulen.

Hvordan søke

Trinn 1

Fullfør søknadsskjema for visum (DS-160).

Trinn 2

Betal visumsøknadsavgiften.

Trinn 3

Avtal timen din på denne nettsiden. Du vil trenge følgende informasjon for å bestille timeavtalen:

 • Passnummeret ditt
 • CGI-referansenummeret fra kvitteringen din. Klikk her hvis du trenger hjelp med å finne dette nummeret.
 • Det ti- (10-) sifrede strekkodenummeret fra bekreftelsessiden
Trinn4

Møt opp på den amerikanske ambassaden på datoen og til klokkeslettet du har intervju. Du må ta med en kopi av avtalebekreftelsen din, bekreftelsessiden til DS-160-skjemaet ditt, et bilde tatt innen de siste seks månedene, ditt gjeldende og alle gamle pass og den originale kvitteringen for betaling av visumavgift. Søknader uten alle disse elementene vil ikke aksepteres.

Tilleggsdokumentasjon

Tilleggsdokumentasjon er kun en av mange faktorer en konsul vil vurdere under intervjuet ditt. Konsulen ser på hver søknad individuelt og vurderer profesjonelle, sosiale, kulturelle og andre faktorer under avgjørelsen. Konsulen kan se på dine spesifikke hensikter, familiesituasjon, og dine langsiktige planer og utsikter i bostedslandet ditt. Hver sak undersøkes individuelt og vurderes i forhold til amerikansk lovgivning.

Advarsel: Ikke bruk falske dokumenter. Bedrageri eller feilaktig fremstilling kan føre til at du blir nektet innreise til USA for all fremtid. Søkeren kan ta med konfidensiell informasjon i en forseglet konvolutt dersom fortrolighet er nødvendig. Den amerikanske ambassaden vil ikke gjøre informasjonen din tilgjengelig for noen, og vil respektere informasjonens fortrolighet.

Du bør ha med følgende dokumenter til intervjuet ditt:

 • Bevis på din arbeidsgivers evne til å betale den avtalte lønnen. Merk: Hvis du søker om A-3- eller G-5-visum, gjelder dette kun hvis arbeidsgiveren har en diplomatisk grad som rådgiver eller høyere.
 • Bevis som bekrefter at ditt opphold i USA vil være midlertidig.
 • Gå til Department of States nettside for mer informasjon.

Mer informasjon

For mer informasjon om A-3-, B-1- og G-5-visum, gå til Department of States nettside.