Treaty Traders and Treaty Investors Visas

On this page:

Oversikt

Treaty Trader (E-1) og Treaty Investor (E-2) visum er for borgere av land som opprettholder traktater som regulerer handel og navigering. Norge er et av disse landene. For en fullstendig liste over alle traktatland, klikk her.

For å kvalifisere for traktathandler (E-1) og traktatinvestor (E-2) visum, må søkeren ha som formål å reise til USA for å engasjere seg i omfattende handel, inkludert handel i tjeneste eller teknologi som hovedsakelig skjer mellom USA og traktatlandet, eller for å utvikle og lede driften av en virksomhet hvor søkeren har investert en omfattende mengde kapital. Innehavere av E-visum må ha til hensikt å forlate USA ved opphør av E-visum status.

Ektefelle og ugifte barn (under 21 år ) av treaty tradere, treaty investorer, eller ansatte i virksomheter kan motta E-visum for å bli med sin ektefelle eller forelder. De er ikke pålagt å ha samme nasjonalitet som hovedsøkeren for å kunne motta et E-visum.

E-visum tillater trader/investor og han/hennes familie å leve i USA i tidsrommet godkjent av Department of Homeland Security (DHS). E-visum er et visum for midlertidig opphold, og derfor er visuminnehaveren kun tillatt å bo i USA så lenge forholdene visumet ble innvilget under fremdeles er gjeldende. Familiemedlemmer har ikke lov til å jobbe i USA med mindre de får eksplisitt tillatelse fra DHS-USCIS i USA. Familiemedlemmer av tradere/investorer kan søke om arbeidstillatelse etter sin ankomst i USA.

Kriterier for et Treaty Trader (E-1) visum

 • Søkeren må være statsborger av et traktatland;
 • Selskapet som søkeren reiser til USA på vegne av må være av et traktatlands nasjonalitetsom betyr at personer med traktatlandets nasjonalitet må eie minst 50 prosent av  virksomheten;
 • Den internasjonale handelen må være «omfattende». Det må være en omfattende og et sammenhengende volum av handel (handel betyr internasjonal utveksling av varer, tjenester og teknologi). Tittel på handelselementer må passere fra den ene parten til den andre.
 • Handelen i den amerikanske virksomheten må hovedsaklig være mellom USA og traktatlandet.Mer enn 50 prosent av den internasjonale handelen må være mellom USA og landet til søkerens nasjonalitet.
 • Søkeren må være ansatt i en ledende eller utøvende kapasitet, eller besitte svært spesialiserte ferdigheter, avgjørende for effektiv drift av virksomheten.Ordinære faglærte eller ufaglærte arbeidere er ikke kvalifisert. Vær oppmerksom på at en detaljert forklaring på hvorfor søkerens kompetanse er avgjørende for virksomheten i USA kan være nødvendig.
 • Søkeren må ha til hensikt å forlate USA når hans/hennes E-1 status opphører.

Kriteriene for et Treaty Investor ( E - 2 ) visum

 • Investoren, enten en person, et partnerskap eller selskapssenhet, må ha statsborgerskap av traktatslandet.Hvis det er et selskap må minst 50 prosent av virksomheten være eid av personer med statsborgerskap  av traktatlandet;
 • Investeringen må være omfattende og midlene må være "ugjenkallelig" forpliktet.Investeringen må være tilstrekkelig for å sikre en vellykket drift av virksomheten;
 • Investeringen må være i en reell operativ virksomhet.Spekulativ eller inaktiv investering kvalifiserer ikke. Uforpliktede midler på en bankkonto eller bare eierskap av uutviklet område, regnes ikke som en investering;
 • Investeringen kan ikke være marginal.Basert på 9 FAM 402.9, må virksomheten enten vise en økonomisk avkastning som vesentlig overstiger minimumskrav for livsopphold for investor, ellers så må virksomheten ha kapasitet, i nåtid eller fremtid, til å utgjøre et omfattende økonomisk bidrag;
 • Investoren må ha kontroll over midlene, og investeringen må være i risiko i en handelsmessig forstand. Dersom midlene ikke kan gå delvis eller totalt tapt hvis virksomhetens formuer reverserer, er ikke investeringen en investering i henhold til bestemmelsene i utlendingsloven og statsborgerloven (INA ) 101 ( a) ( 15) ( E ) og i 9 Foreign Affairs Manual ( FAM ) 402.9. Lån sikret med eiendeler fra investeringsvirksomheten oppfyller ikke kriteriene;
 • Investoren må ha som formål å reise til USA for å utvikle og lede virksomheten.Dersom søkeren ikke er hovedinvestor må han eller hun være ansatt i en ledende, utøvende, eller i kapasitet av å inneha svært spesialiserte ferdigheter. Ordinære faglærte eller ufaglærte arbeidere oppfyller ikke kriteriene. Vær oppmerksom på at en detaljert forklaring på hvorfor søkerens kompetanse er avgjørende for virksomheten i USA, eller hvordan søkeren har utøvende eller ledelseserfaring som dokumenter søkerens kvalifikasjoner kan bli  påkrevd;
 • Søkeren må ha til hensikt å forlate USA når hans/hennes E-2 status opphører.

Søknadsprosedyre

Trinn 1

Fullfør søknadsskjema for visum (DS-160).

Trinn 2

Betal visumsøknadsavgiften.

Trinn 3

Avtal timen din på denne nettsiden. Du vil trenge følgende informasjon for å bestille timeavtalen:

 • Passnummeret ditt
 • CGI-referansenummeret fra kvitteringen din. Klikk her hvis du trenger hjelp med å finne dette nummeret.
 • Det ti- (10-) sifrede strekkodenummeret fra bekreftelsessiden

Trinn 4

Send inn din E-visumsøknad.

Vennligst send inn dokumentene som er listet under som Vedlegg A-F (for E-2 visum) eller A-D (for E-1 visum), hvis dette er første gang din bedrift søker om Treaty Trader/Investor visum, eller ditt selskap trenger å bli omregistrert. Hvert vedlegg bør skannes i PDF format i en separat fil, for å vise at din bedrift tilfredsstiller kravene. Send en e-post med de separate filene til OsloBusiness@state.gov. Normal behandlingstid for vurdering av selskapet er 6 uker. Du vil bli varslet når ambassaden er klar til å avtale time til intervju for deg. Vennligst merk at det ikke er mulig å avtale en time før ambassaden har behandlet dine dokumenter og kontaktet deg.

Saksgjennomgang begynner ved mottak av en fullstendig søknad. Ufullstendige søknader vil forsinke behandlingstiden. Skulle din sak behøve ekstra dokumentasjon vil vi ta kontakt med deg eller din advokat via e-post.

Trinn 5

Du vil motta en e-post når din forespørsel har blitt godkjent.

Trinn 6

Besøk den amerikanske ambassade eller konsulat på datoen og tidspunktet for ditt visumintervju.

Pålagte støttedokumenter for Treaty Investor (E-2) Visum (førstegangs registrering)

Fra og med 1. august 2016 kan du ikke sende inn mer enn 100 sider med støttedokumenter. Støttedokumenter må skannes som PDF med hver fil navngitt i henhold til «Vedlegg» i venstre kolonne på E-2 kravtabellen nedenfor.

Selskap som søker om et E-visum for første gang må registrere sitt selskap hos ambassaden ved å gi dokumentasjon av selskapets E-visum kvalifikasjoner.

Fyll ut DS-160 skjema, betal E-visum søknadsavgift, send inn en forespørsel om time til intervju på nettet og send deretter dokumentene nedenfor til e-post OsloBusiness@state.gov. Gjennomsnittlig behandlingstid for gjennomgang av selskapet er 6 uker. Søkere vil deretter bli varslet så snart ambassaden er klar til å avtale time til intervju.

Sjekkliste for støttedokumenter:

 1. Totalt 100 sider eller mindre (søknader med mer enn 100 sider vil ikke bli akseptert)
 2. En PDF-fil per «Vedlegg» oppgitt nedenfor
 3. Hver PDF-fil er navngitt i henhold til dens «Vedlegg». Eksempel: "Vedlegg A: Følgebrev"

Vedlegg A:

Følgebrev

Følgebrev som beskriver selskapet, søkers stilling og E-2 visum kvalifikasjonskrav:

 • Selskapet er minst 50 % norsk-eid
 • Investor har investert eller er aktivt i prosess for investering
 • Selskapet er for øyeblikket i drift eller vil snart åpne dørene
 • Investering er mer enn marginal; mer enn til å tjene til livets opphold
 • Søker er i stilling til å "utvikle og styre" selskapet
 • Søker vil fylle en utøvende/ledende rolle eller innehar ferdighetene vesentlig for selskapets virksomhet
 • Søkers utvetydig hensikt om å forlate USA når E-status opphører

Vedlegg B:

Søker informasjon

Vedlegg C:

Eierskap

Bevis på traktatlandets eierskap (minst 50%) og kontrollert interesse i bedriften:

 • For selskap: Vedtektene, aksjebrev, aksje hovedbok
 • For private selskap: Organisasjonsartikler, statlig registrering av eierskap

Vedlegg D:

Ekte og i drift

Bevis på at selskapet er i drift for øyeblikket eller vil åpne dørene veldig snart, 9FAM 402.9-6(C):

 • Kontrakter og fakturaer
 • Særskilte tillatelser, forretningslisenser
 • Bilder av bedriften
 • Bankutskrifter

Vedlegg E:

Investering

Bevis på midlene som er investert eller som investor aktivt investerer, 9FAM 402,9-(B), og bevis for at investeringen er omfattende, 9FAM 402,9-6(D):

 • Escrow-dokumenter, bankoverføringer, franchiseavtale, osv.
 • Liste over investeringer og tilhørende fakturaer
 • Leiekontrakt som inneholder: leieperiode, adresse, størrelse på eiendom, leie

Vedlegg F.

Marginalitet

Bevis på at driften er mer enn marginal; har et inntektsgrunnlag vesentlig høyere enn til minimum levestandard, 9FAM 402.9-6(E):

 • Selvangivelse for næringsdrivende fra de siste tre år (Form 1120) dersom det er en eksisterende bedrift. Hvis ikke, norsk selvangivelse for næringsdrivende fra de siste tre år dersom liknende drift til den som er foreslått i USA utføres i Norge.
 • et sammendrag av forretningsplanen og økonomisk prognose som dekker 5 år

Pålagte støttedokumenter for Treaty Trader (E-1) visum (førstegangs registrering)

Fra og med 1. august 2016 kan du ikke sende inn mer enn 100 sider med støttedokumenter. Støttedokumenter må skannes som PDF med hver fil navngitt i henhold til «Vedlegg» i venstre kolonne på E-1 kravtabellen nedenfor.

Selskap som søker om et E-visum for første gang må registrere sitt selskap hos ambassaden ved å presentere dokumentasjon for selskapets oppfyllelse av E-visumkriterer:

Fyll ut DS-160 skjema, betal E-visum søknadsavgift, send inn en forespørsel om time til intervju på nettet og send deretter dokumentene nedenfor til e-post OsloBusiness@state.gov. Gjennomsnittlig behandlingstid for gjennomgang av selskapet er 6 uker. Søkere vil deretter bli varslet så snart ambassaden er klar til å avtale time til intervju.

Sjekkliste for støttedokumenter:

 1. Totalt 100 sider eller mindre (søknader med mer enn 100 sider vil ikke bli akseptert)
 2. En PDF-fil per «Vedlegg» som oppgitt nedenfor
 3. Hver PDF-fil er navngitt i henhold til dens «Vedlegg». Eksempel: "Vedlegg A: Følgebrev"

Vedlegg A:

Følgebrev

Følgebrev som beskriver selskapet, mottaker, og kriterer for E-1 visum:

 • Selskapet er minst 50 % norsk-eid
 • Handel er omfattende
 • Handel skjer hovedsakelig mellom USA og traktatlandet
 • Søker vil fylle en utøvende/ledende rolle eller innehar ferdighetene avgjørende for selskapets virksomhet
 • Søkers utvetydige hensikt om å forlate USA når E-visum status opphører

Vedelgg B:

Søkers informasjon

Vedlegg C:

Eierskap

Bevis på traktatlandets eierskap (minst 50 %) og kontrollert interesse i selskapet:

 • For selskap: Vedtektene, aksjebrev, aksje hovedbok
 • For private selskap: Organisasjonsartikler, statlig registrering av eierskap

Vedlegg D:

Omfattende handel

D.1. Bevis på omfattende handel som spesifisert i 9 FAM 402.9-5(C):

 • Dersom selskapet har eksistert i mindre enn ett år, legg ved salgsfakturaer, salgskontrakter, og fraktbrev.
 • Dersom bedriften har eksistert i mer enn ett år, legg ved skattedokumenter for de tre siste regnskapsår.

D.2. Bevis på at handel hovedsakelig foregår mellom USA og Norge som definert av 9 FAM 402.9-5(D):

 • Fakturaer og kvitteringer som viser nasjonaliteten til begge sider av handelen
 • Tollklareringer
 • Forsendelsessammendrag - og kvitteringer

D.3.  Et sammendrag av forretningsplanen og økonomisk prognose som dekker 5 år;

Re-registrering av selskap

Som en generell regel må søkere som tidligere har hatt et selskap registrert ved ambassaden registrere selskapet på nytt for å fornye E-visum status.

Fyll ut DS-160 skjema, betal visumsøknadsavgift, send inn en forespørsel om time til intervju på nettet og send deretter dokumentene nedenfor til e-post OsloBusiness@state.gov. Gjennomsnittlig behandlingstid for gjennomgang av selskapet er 6 uker. Søkere vil deretter bli varslet så snart ambassaden er klar til å avtale time til intervju.

Sjekkliste for støttedokumenter:

 1. Totalt 100 sider eller mindre (søknader med mer enn 100 sider vil ikke bli akseptert)
 2. En PDF-fil per «Vedlegg» som oppgitt nedenfor
 3. Navngi hver PDF-fil i henhold til dets Vedlegg. Eksempel: "Vedlegg A: Et oppdatert Skjema DS-156E "
Vedlegg A Det oppdaterte skjema DS-156E;
Vedlegg B Selvangivelse for næringsdrivende fra de siste 3 år (Form 1120)
Vedlegg C Organisasjonskart
Vedlegg D Siste W-3 erklæring
Vedlegg E Et oppdatert sammendrag av forretningsplanen og økonomiske prognoser som dekker 5 år
Vedlegg F

Bevis på fortsatt handel eller investering

 • Kontrakter med eksisterende kunder
 • Intensjonsbrev fra potensielle kunder
 • Liste over investeringer og tilhørende fakturaer

Ansatt i et kvalifisert E visum selskap

Hvis dette er ditt første E-visum, men du søker å jobbe som ansatt i en kvalifisert E-visum bedrift, kan du sende inn forespørsel om time til intervju og vente til du mottar tilbakemelding fra ambassaden.

Ta med følgende dokumentasjon til intervju på ambassaden:

 • Skjemaene DS-160 og DS-156E
 • En detaljert CV eller CV og dokumentasjon av faglige kvalifikasjoner (for eksempel kopier av utdanning grader, arbeidstrening sertifikater og/eller brev fra tidligere arbeidsgivere)
 • Et brev med støtte fra din potensielle USA arbeidsgiver som inneholder en detaljert stillingsbeskrivelse

Pålagte støttedokumenter for forsørgede personer

Partnere og ugifte barn under 21 år som ønsker å følge med hovedinnehaver av E-visum trenger et "Derivativ E visum." 

Hvert familiemedlem under 14 år som ønsker å følge med hovedinnehaver av E visum trenger en "Derivativ E-visum." De forsørgede må ta med følgende dokumentasjon til deres intervju på ambassaden:

 • Grunnleggende søknadselementer: Bekreftelse side fra online ikke-immigrant visumsøknad DS-160, pass og et visumbilde
 • Bevis på forholdet: Slektskapsattest, ekteskapsattest, adopsjonsattest
 • Dersom det søkes separat fra hovedinnehaveren til E visum (på et senere tidspunkt), må familiemedlemmer ta med et kopi av hovedsøkerens E-visum.

Familiemedlemmer under 14 år trenger ikke å møte opp til intervju på ambassaden. De kan kvalifisere for å sende inn søknaden via post.

Mer informasjon

Du kan finne mer informasjon om E-1 og E-2 visum på hjemmesiden til U.S. Department of State.