Studentvisum

På denne siden:


FAQ

Oversikt

USA ønsker utenlandske borgere som kommer til USA for å studere velkomne. Før en student kan søke om visum, må alle studenter bli tatt opp og godkjennes av skolen eller programmet deres. Når studenten er blitt akseptert, vil lærestedet gi søkeren dokumentasjonen som kreves for å søke om visum.

Visumbeskrivelser og kvalifikasjoner

F-1-visum

Dette er den vanligste typen studentvisum. Hvis du ønsker å ta del i akademiske studier i USA ved en godkjent skole, som f.eks. et akkreditert amerikansk college eller universitet, privat videregående skole eller et godkjent engelskspråklig program, trenger du et F-1 visum. Du må også ha et F-1-visum hvis studieplanen din utgjør mer enn 18 timer i uken.

M-1-visum

Hvis du planlegger å ta ikke-akademiske eller yrkesfaglige studier eller opplæring ved en amerikansk institusjon, trenger du et M-1-visum.

Mer informasjon om hver av disse visumkategoriene og muligheter for å studere i USA kan finnes på Education USAs nettside.

Grunnskole og videregående (K-12)

Grunnskole og videregående i USA

I USA begynner barn vanligvis på skolen når de er fem eller seks år. Det første skoleåret kalles “kindergarten”, og er etterfulgt av første til tolvte klasse. Antall obligatoriske skoleår varierer fra stat til stat. Etter å ha fullført tolvte klasse kan elevene søke seg videre til college/universitet. Vi anbefaler å kontakte lokale skolemyndigheter for mer informasjon.

Offentlig skoler
Med et F-1-visum kan internasjonale elever uavhengig av sine foreldre gå på en SEVP-sertifisert offentlig skole fra niende klasse(videregående/high school). De kan ikke gå på offentlig skole i lavere klassetrinn, da disse skolene ikke kan bli SEVP - sertifisert.

 • Med F1-visum kan en internasjonal elev gå på en offentlig skole i maksimum 12 måneder. Man kan ikke få forlenget visum ved å bytte til en annen offentlig skole. 
 • Familien må dekke alle kostnader tilsvarende det det koster skolen for en elev per skoleår. Denne kostnaden vil variere fra skole til skole, og må være betalt før eleven kan søke om F1-visum. Man må ha bevis for betalingen på visumintervjuet på ambassaden og ved immigrasjonskontrollen ven innreisen til USA. Kontakt det lokale skoledistriktet angående dette. 

En umyndig medfølgende til en student på F2 eller M2 visum kan gå på offentlige skoler i alle klassetrinn.

Private skoler
Internasjonale elever kan uavhengig av sine foreldre få F1-visum til å gå på en privat SEVP-sertifisert skole uansett klassetrinn. Familien må da betale skolepenger direkte til skolen. I motsetning til offentlige skoler, er det ingen begrensning på hvor lenge en F - 1 student kan gå på en privat skole.
For mer informasjon om å gå på skole i USA, se http://norway.usembassy.gov/educationusa.html

Søknadsprosedyre

For å søke om et F- eller M-visum, må du sende inn følgende:

 • Elektronisk søknadsskjema for visum (DS-160). Gå til DS-160-nettsiden for mer informasjon om DS-160-skjemaet.
 • Et pass gyldig for reise til USA med gyldighetsdato på minst seks måneder ut over din tiltenkte oppholdsperiode i USA (med mindre landsspesifikke avtaler gir unntak). Hvis mer enn én person står i passet ditt, må hver person som ønsker visum sende inn søknad.
 • Ett bilde på 5x5 cm som er tatt i løpet av de siste seks månedene. Denne nettsiden har informasjon om det påkrevde bildeformatet.
 • En kvittering for betalt visumavgift på US$160 i lokal valuta. Denne nettsiden har mer informasjon om å betale denne avgiften. Hvis et visum utstedes, kan det være en ytterligere visumgjensidighetsavgift, avhengig av din nasjonalitet. Department of States nettside kan hjelpe deg å finne ut om du må betale en slik gjensidighetsavgift, og hva beløpet er.
 • Et godkjent I-20-skjema utstedt fra din amerikanske skole eller ditt program.

I tillegg til disse dokumentene, må du ta med et brev som bekrefter at du bestilte en timeavtale for intervju gjennom denne tjenesten. Du kan også ta med tilleggsdokumentasjon som du mener støtter informasjonen du vil legge frem for konsulen.

Hvordan søke

Trinn 1

Fullfør søknadsskjema for visum (DS-160).

Trinn 2

Betal visumsøknadsavgiften.

Trinn 3

Avtal timen din på denne nettsiden. Du vil trenge følgende informasjon for å bestille timeavtalen:

 • Passnummeret ditt
 • CGI-referansenummeret fra kvitteringen din. Klikk her hvis du trenger hjelp med å finne dette nummeret.
 • Det ti- (10-) sifrede strekkodenummeret fra bekreftelsessiden
Trinn4

Møt opp på den amerikanske ambassaden på datoen og til klokkeslettet du har intervju. Du må ta med en kopi av avtalebekreftelsen din, bekreftelsessiden til DS-160-skjemaet ditt, et bilde tatt innen de siste seks månedene, og ditt gjeldende og alle gamle pass, og den originale kvitteringen for betaling av visumavgift. Søknader uten alle disse elementene vil ikke aksepteres.

Tilleggsdokumentasjon

Tilleggsdokumentasjon er bare én av mange faktorer en konsul vil vurdere under intervjuet ditt. Konsulen ser på hver søknad individuelt og vurderer profesjonelle, sosiale, kulturelle og andre faktorer under avgjørelsen. Konsulen kan se på dine spesifikke hensikter, familiesituasjon, og dine langsiktige planer og utsikter i bostedslandet ditt. Hver sak undersøkes individuelt og vurderes i forhold til amerikansk lovgivning.

Advarsel: Ikke bruk falske dokumenter. Bedrageri eller feilaktig fremstilling kan føre til at du blir nektet innreise til USA for all fremtid. Søkeren kan ta med konfidensiell informasjon i en forseglet konvolutt dersom fortrolighet er nødvendig. Den amerikanske ambassaden vil ikke gjøre din informasjon tilgjengelig for noen, og vil respektere informasjonens fortrolighet.

Du bør ha med følgende dokumenter til intervjuet ditt:

 • Dokumenter som viser at du har sterke økonomiske, sosiale og familiære bånd til bostedslandet ditt, som vil tvinge deg til å returnere til landet ditt etter at studieprogrammet i USA er ferdig.
 • Økonomiske eller andre dokumenter du mener vil støtte søknaden din, og som gir troverdige bevis på at du har nok økonomiske midler til å møte alle utgifter for det første studieåret, og at du har adgang til tilstrekkelige midler til å dekke alle utgifter mens du er i USA. M-1-søkere må dokumentere evne til å betale alle skolepenger- og levekostnader for hele perioden til deres tiltenkte opphold.
 • Kopier av kontoutskrift vil ikke aksepteres med mindre du også kan vise originale kopier av kontoutskrifter eller originale bankbøker.
 • Hvis noen andre betaler eller sponser deg, må du ha med bevis på ditt forhold til sponsor (som din fødselsattest), sponsorens nyeste originale selvangivelse og sponsorens bankbøker og/eller faste innskuddsattester.
 • Akademiske dokumenter som viser at du er kvalifisert for å begynne på den respektive skolen. Disse dokumentene kan være karakterutskrifter (originale kopier foretrekkes), offentlige eksamenssertifikater, poengsummer fra standardiserte tester (SAT, TOEFL, osv.) og vitnemål.

Familiemedlemmer

Ektefeller og/eller ugifte barn under 21 år som ønsker å bli med hovedsøkeren til USA for lengden av hans eller hennes opphold, trenger en underkategori av hans/hennes visum. Det er ingen underkategori for foreldre av F- eller M-holdere.

Familiemedlemmer som ikke har tenkt å bo i USA med hovedsøkeren, men kun besøke i ferier, kan være kvalifiserte til å søke om besøks- (B-2) visum eller reise visumfritt hvis de møter kravene i Visa Waiver-programmet.

Ektefeller og avhengige kan ikke jobbe i USA på en underkategori av F- eller M-visum. Hvis din ektefelle eller ditt barn ønsker å jobbe, må ektefellen anskaffe godkjent arbeidstillatelse.

Tilleggsdokumentasjon for familiemedlemmer

Søkere med avhengige må fremvise:

 • Bevis på studentens forhold til hans eller hennes ektefelle og/eller barn (f.eks. vielses- og fødselsattester)
 • Det foretrekkes at familier søker om visa på samme tid, men hvis ektefellen og/eller barnet må søke separat på et senere tidspunkt, bør de ta med en kopi av studentvisumholderens pass og visum, sammen med alle andre påkrevde dokumenter.

Annen informasjon

For din første innreise kan du kun reise til USA innen 30 dager før begynnelsen av studiet som er oppgitt på I-20-skjemaet ditt, uansett når visumet ditt ble utstedt.Vær oppmerksom på at F visuminnehavere har 60 dager til å forlate USA på slutten av sitt program, mens M visuminnehavere har bare 30 dager.
Valgfri praktisk opplæring (Optional Practical Training – OPT)

De som besitter F-1-visum kan være kvalifiserte til opptil 12 måneders valgfri praktisk opplæring etter fullføring av alle kurskrav for eksamen (ikke inkludert hovedoppgave eller tilsvarende), eller etter fullføring av alle krav. OPT er noe annet enn en students akademiske arbeid, og tiden til OPT vil normalt ikke bli oppført under studentens akademiske program eller være inkludert innenfor gyldighetsdatoen for studiet. Studenter som søker om F-visum i sammenheng med OPT kan fremvise et I-20-skjema med den opprinnelige datoen for avsluttede studier selv om denne har passert. Disse I-20-skjemaene må imidlertid kommenteres av den riktige skoleansatte for å vise godkjenning av et OPT-program som strekker seg forbi den vanlige studieperioden. I tillegg må studenten ha bevis på at USCIS har godkjent deres praktiske opplæringsprogram eller har en søknad som venter, enten i form av et godkjent Employment Authorization Card, eller et I-797-skjema som indikerer at han/hun har en søknad på vent for et OPT-program.

Studentvisumets gyldighet etter et studieopphold

Studenter som ikke møter opp til skoletimene sine i mer enn fem måneder må søke om og motta et nytt F-1- eller M-1-studentvisum for å returnere til skolen etter reise utenlands, som forklart nedenfor.

Studenter i USA

I følge visumlovgivningen kan en student (F-1 eller M-1) miste sin status dersom de ikke gjenopptar studiene innen fem måneder etter overføring mellom skoler eller programmer. Hvis en student mister sin status, vil studentens F- eller M-visum være ugyldig for fremtidlig reise tilbake til USA, med mindre USCIS gjenoppretter studentens status. For mer informasjon, se USCIS nettside, og instruksjoner for hvordan du kan levere søknad om utvidelse/endring av status og bruk av I-539 skjemaet for å spørre om gjenopprettelse av status.

Studenter – retur til USA fra reise utenlands

Studenter som forlater USA for å ta en pause i studiene på fem måneder eller mer, kan miste sin F-1- eller M-1-status med mindre deres aktiviteter utenlands er relatert til deres studieplan. Dersom det er spørsmål om hvorvidt aktiviteten er relatert til studieplanen, bør studenten kontakte det internasjonale kontoret eller sin studentkoordinator ved skolen før han/hun reiser.

Når U.S. Customs and Border Protection (CBP) ved innreisestedet presenteres med et tidligere brukt, ikke-utløpt F-1- eller M-1-visum fra en returnerende student som har vært utenfor USA, og som ikke har hatt studentstatus i mer enn fem måneder, kan CBP-offiseren bestemme at studenten ikke kan slippe inn på grunn av manglende gyldig visum. CBP kan også kansellere visumet etter å ha gitt studenten tillatelse til å trekke tilbake søknaden om inntak. Det er derfor påkrevd at studenter søker om nytt visum ved en amerikansk ambassade eller et konsulat i utlandet før de returnerer til studiene sine i USA, etter et fravær på mer enn fem måneder som ikke er relatert til studieplanen.