Visum for utvekslingsbesøk

På denne siden:


FAQ

Oversikt

USA ønsker utenlandske borgere som kommer til USA for å delta i utvekslingsprogrammer velkommen. Før en søker om visum, må alle utvekslingsbesøk godkjennes av en autorisert programsponsor. Når man har blitt akseptert vil lærestedet eller programsponsoren gi søkeren den påkrevde dokumentasjonen som skal sendes inn med visumsøknaden.

J-visum-programmet er utformet for å fremme utvekslingen av personer, kunnskap og kompetanse innen feltene utdanning, kunst og naturvitenskap. Deltakere innbefatter studenter på alle akademiske nivåer; lærlinger som får opplæring på arbeidsplassen, firmaer, institusjoner og byråer; lærere i grunnskoler, videregående skoler og spesialskoler; professorer som kommer for å undervise eller forske ved institusjoner for høyere læring; forskningsstipendiater; profesjonelle lærlinger i medisinske og tilhørende felt; og internasjonale besøkende som kommer for reise, observere, konsultere, forske, drive opplæring, deling eller demonstrering av spesialkunnskap eller -kompetanse, eller deltakelse i organiserte humanistiske-programmer.

Familiemedlemmer

Ektefeller og/eller ugifte barn under 21 år som ønsker å bli med eller slutte seg til hovedsøkeren til USA for lengden av hans eller hennes opphold, må søke om underkategorien J-2-visum. Ektefeller eller barn som ikke har tenkt å oppholde seg i USA med hovedvisuminnehaveren, men som vil besøke bare for ferier, kan være kvalifisert til å søke på besøks- (B-2) visum eller reise visumfritt hvis de oppfyller kravene i Visa Waiver-programmet (ESTA).

Ektefellen og/eller barn av en som kommer til USA på utveksling (J-1) kan ikke jobbe på et J-2-visum med mindre de har sendt inn skjema I-765, søknad om arbeidstillatelse. Ansatte i U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) må ha gått gjennom I-765-skjemaet og gitt J-2-holderen tillatelse til å jobbe. USCIS-nettsiden har et PDF-dokument med tittelen «Employment Authorization», som har mer informasjon.

Søknadsprosedyre

For å søke om J-visum, må du sende inn følgende:

 • Elektronisk søknadsskjema for visum (DS-160). Gå til DS-160-nettsiden for mer informasjon om DS-160-skjemaet.
 • Et pass gyldig for reise til USA med en gyldighetsdato minst seks måneder ut over din tiltenkte oppholdsperiode i USA (med mindre landsspesifikke avtaler gir unntak). Hvis mer enn én person står i passet ditt, må hver person som ønsker visum sende inn søknad.
 • Ett 5x5 cm bilde som er tatt i løpet av de siste seks månedene. Denne nettsiden har informasjon om den påkrevde bildeformatet.
 • Du må vise kvittering for betalt visumavgift på US$160 i lokal valuta, med mindre J-programmet er sponset av den amerikanske regjeringen (med en programkode som begynner med en «G»). Denne nettsiden har mer informasjon om å betale denne avgiften. Hvis et visum utstedes, kan det kreves en ytterligere visumgjensidighetsavgift, avhengig av din nasjonalitet. Department of States nettside kan hjelpe deg å finne ut om du må betale en slik gjensidighetsavgift, og hva beløpet er.
 • Et godkjent DS-2019 fra ditt amerikanske program.
 • Med mindre J-programmet ditt er sponset av myndighetene i USA (med en programkode som begynner med «G»), så må du betale SEVIS avgiften. SEVIS-nettside har mer informasjon.

I tillegg til disse dokumentene, må du ta med et brev som bekrefter at du bestilte en timeavtale for intervju gjennom denne tjenesten. Du kan også ta med tilleggsdokumentasjon som du mener støtter informasjonen du vil legge frem for konsulen.

Hvordan søke

Trinn 1

Fullfør Søknadsskjema for visum (DS-160).

Trinn 2

Betal visumavgiften.

Trinn 3

Avtal timen din på denne nettsiden. Du vil trenge følgende informasjon for å bestille timeavtalen:

 • Passnumret ditt
 • CGI-referansenummeret fra kvitteringen din. Klikk her hvis du trenger hjelp med å finne dette nummeret.
 • Det ti- (10-) sifrede strekkodenummeret fra bekreftelsessiden
Trinn4

Møt opp på den amerikanske ambassaden på datoen og til klokkeslettet du har intervju. Du må ta med en kopi av avtalebekreftelsen din, bekreftelsessiden til DS-160-skjemaet ditt, et bilde tatt innen de siste seks månedene, ditt gjeldende og alle gamle pass og den originale kvitteringen for betaling av visumavgift. Søknader uten alle disse elementene vil ikke aksepteres.

Tilleggsdokumentasjon

Tilleggsdokumentasjon er kun en av mange faktorer en konsul vil vurdere under intervjuet ditt. Konsulen ser på hver søknad individuelt og vurderer profesjonelle, sosiale, kulturelle og andre faktorer under avgjørelsen. Konsulen kan se på dine spesifikke hensikter, familiesituasjon, og dine langsiktige planer og utsikter i bostedslandet ditt. Hver sak undersøkes individuelt og vurderes i forhold til amerikansk lovgivning.

Advarsel: Ikke bruk falske dokumenter. Bedrageri eller feilaktig fremstilling kan føre til at du blir nektet innreise til USA for all fremtid. Søkeren kan ta med konfidensiell informasjon i en forseglet konvolutt dersom fortrolighet er nødvendig. Den amerikanske ambassaden vil ikke gjøre din informasjon tilgjengelig for noen, og vil respektere informasjonens fortrolighet.

Du bør ha med følgende dokumenter til intervjuet ditt:

 • Dokumenter som viser at du har sterke økonomiske, sosiale og familiære bånd til bostedslandet ditt, som vil tvinge deg til å returnere til landet ditt etter at studieprogrammet i USA er ferdig.
 • Økonomiske eller andre dokumenter du mener vil støtte din søknad og som gir troverdig bevis på at du har nok økonomiske midler til å møte alle utgifter for det første studieåret, og at du har adgang til tilstrekkelige midler til å dekke alle utgifter mens du er i USA.
 • Kopier av kontoutskrift vil ikke aksepteres med mindre du også kan vise originale kopier av kontoutskrifter eller originale bankbøker.
 • Hvis noen andre sponser deg, må du ha med bevis på ditt forhold til sponsor (som din fødselsattest), sponsorens nyeste originale selvangivelse og sponsorens bankbøker og/eller faste innskuddsattester.
 • Akademiske dokumenter som viser at du er kvalifisert for å begynne på den respektive skolen. Disse dokumentene kan være karakterutskrifter (originale kopier foretrekkes), offentlige eksamenssertifikater, poengsummer fra standardiserte tester (SAT, TOEFL, osv.) og vitnemål.

Tilleggsdokumentasjon for familiemedlemmer

Hvis du har familiemedlemmer som skal være med til USA, må de i tillegg til alle påkrevde dokumenter, kvitteringer, etc. ta med seg:

 • Bevis på forholdet til ektefelle og/eller barn (f.eks. vielses- og fødselsattester).
 • Hver ektefelle eller hvert barn må ha sitt eget DS-2019-skjema. Skjemaet er påkrevd dersom ektefellen/barnet ønsker å bli med deg til USA på et senere tidspunkt mens du fremdeles er der i sammenheng med utvekslingsbesøket.

Mer informasjon

Utvekslingsbesøkende kan bare reise inn til USA innen 30 dager før begynnelsen av programmet, som oppgitt på DS-2019 skjemaet ditt, uansett når visumet ditt ble utstedt.Vær oppmerksom på at F visuminnehavere har 60 dager til å forlate USA på slutten av sitt program, mens M visuminnehavere har bare 30 dager.

For mer informasjon om visum for utvekslingsbesøk, gå til Department of States nettside.