Religionsarbeidervisum

På denne siden:


FAQ

Oversikt

R-visumtypen er for personer som ønsker å dra til USA for å jobbe i religiøst øyemed på midlertidig basis, slik det er definert i Immigration and Nationality Act (INA) §101(a)(15)(R).

Forbehold

Religionsarbeiderkategorien gjelder personer som er autorisert av en anerkjent instans til å utføre religiøs tilbedelse og påta seg andre plikter som vanligvis er utført av autoriserte medlemmer av prestestanden for den religionen, og arbeidere som engasjerer seg i et religiøst yrke eller fag. Du må oppfylle følgende kriterier for å søke om et religionsarbeidervisum:

 • Du må være medlem av en religiøs trosretning anerkjent som en bona fide non profit religiøs organisasjon i USA.
 • Din religiøse trosretning og dets tilknyttede selskap, om gjeldende, må enten være unntatt fra beskatning eller kvalifisere for skattefritak.
 • Du må ha:
  1. vært medlem av din trosretning i de siste to årene før du leverte inn din søknad om religiøs arbeiderstatus
  2. planlagt å jobbe som en prest for din trosretning, eller i et religiøst yrke eller fag for en bona fide non profit religiøs organisasjon (eller et skattefritatt datterselskap av en slik organisasjon)
  3. bodd og vært fysisk utenfor USA i det foregående året, hvis du tidligere har tilbrakt fem år i denne kategorien.

Det er ikke noe krav om at du har et bosted i utlandet som du ikke har til hensikt å forlate. Du må imidlertid planlegge å reise fra USA ved opphør av din tillatte status, med mindre det finnes spesifikke indikasjoner eller grunner til det motsatte.

Søknader

Din fremtidige arbeidsgiver må sende inn I-129 skjemaet, Søknad for midlertidig arbeider, til U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS). For mer detaljert informasjon om innsending av I-129-skjema, samt kravene, for se nettside for USCIS R-1 midlertidig religionsarbeider.

Merk: Forestående ansatte bør sende inn søknaden så snart som mulig (men ikke mer enn 6 måneder før den foreslåtte ansettelsen begynner) for å gi tilstrekkelig tid for søknad og påfølgende visumbehandling.

Søknaden din, I-129-skjemaet, må godkjennes før du kan søke om et visum ved den amerikanske ambassaden. Når søknaden din er godkjent, vil din arbeidsgiver eller agent motta et varsel om dette gjennom et I-797 – Notice of Action-skjema, som tjener som varsel på godkjennelse. Konsulen vil bekrefte godkjennelsen din gjennom U.S. Department of State’s Petition Information Management Service (PIMS) under intervjuet ditt.

Du må ta med ditt I-797 – Notice of Action-skjema til intervjuet ditt ved den amerikanske ambassaden for å bekrefte at arbeidstillatelsen er godkjent. Merk at godkjennelse av søknad ikke garanterer utstedelse av visum hvis du ikke er være kvalifisert for et visum under amerikansk immigrasjonslov.

Søknadsprosedyre

Hvis du søker om et religionsarbeidervisum, må du sende inn følgende:

 • Elektronisk søknadsskjema for visum (DS-160). Gå til DS-160-nettsiden for mer informasjon om DS-160- skjemaet.
 • Et pass gyldig for reise til USA med gyldighetsdato minst seks måneder ut over din tiltenkte oppholdsperiode i USA (med mindre landsspesifikke avtaler gir unntak). Hvis mer enn én person står i passet ditt, må hver person som ønsker visum sende inn søknad.
 • Ett 5x5 cm bilde som er tatt i løpet av de siste seks månedene. Denne nettsiden har informasjon om det påkrevde bildeformatet.
 • En kvittering for betalt visumavgift på US$160 i lokal valuta. Denne nettsiden har mer informasjon om betaling av denne avgiften. Hvis et visum utstedes, kan det gjenstå en ytterligere visumgjensidighetsavgift, avhengig av din nasjonalitet. Department of States nettside kan hjelpe deg å finne ut om du må betale en slik gjensidighetsavgift, og hva beløpet er.
 • Kvitteringsnummeret trykt på ditt godkjente I-797 – Notice of Action-skjema.

I tillegg til disse dokumentene, må du ta med et brev som bekrefter at du bestilte en timeavtale for intervju gjennom denne tjenesten. Du kan også ta med tilleggsdokumentasjon som du mener støtter informasjonen du vil legge frem for konsulen.

Hvordan søke

Trinn 1

Fullfør søknadsskjema for visum (DS-160).

Trinn 2

Betal visumsøknadsavgiften.

Trinn 3

Avtal timen din på denne nettsiden. Du trenger følgende informasjon for å bestille timeavtalen:

 • Passnummeret ditt
 • CGI-referansenummeret fra kvitteringen din. Klikk her hvis du trenger hjelp med å finne dette nummeret.
 • Det ti- (10-) sifrede strekkodenumret fra bekreftelsessiden
Trinn4

Møt opp på den amerikanske ambassaden på datoen og til klokkeslettet du har intervju. Du må ta med en kopi av avtalebekreftelsen din, bekreftelsessiden til DS-160-skjemaet ditt, et bilde tatt innen de siste seks månedene, ditt gjeldende og alle gamle pass og den originale kvitteringen for betaling av visumavgift. Søknader uten alle disse elementene vil ikke aksepteres.

Tilleggsdokumentasjon

Tilleggsdokumentasjon er kun en av mange faktorer en konsul vil vurdere under intervjuet ditt. Konsulen ser på hver søknad individuelt og vurderer profesjonelle, sosiale, kulturelle og andre faktorer under avgjørelsen. Konsulen kan se på dine spesifikke hensikter, familiesituasjon, og dine langsiktige planer og utsikter i bostedslandet ditt. Hver sak undersøkes individuelt og vurderes i forhold til amerikansk lovgivning.

Advarsel: Ikke bruk falske dokumenter. Bedrageri eller feilaktig fremstilling kan føre til at du blir nektet innreise til USA for all fremtid. Søkeren kan ta med konfidensiell informasjon i en forseglet konvolutt dersom fortrolighet er nødvendig. Den amerikanske ambassaden vil ikke gjøre din informasjon tilgjengelig for noen, og vil respektere informasjonens fortrolighet.

Du bør ha med følgende dokumenter til intervjuet ditt:

 • Et brev fra en autorisert person fra den spesifikke avdelingen av din arbeidsgiverorganisasjon som bekrefter at ditt religiøse medlemskap ble opprettholdt utenfor USA, i sin helhet eller delvis, at utenlandske og amerikanske religiøse organisasjoner tilhører samme religiøse trosretning og at du, umiddelbart før din søknad om et R-visum, har vært et medlem av den religiøse trosretningen i den obligatoriske to-årsperioden.
 • Hvis du er prest, at du er autorisert til å lede religiøs andakt for trosretningen. Pliktene bør beskrives i detalj; eller
 • Hvis du er en religiøs fagperson, at du har minst en universitetsgrad eller tilsvarende, og at en slik grad er nødvendig for å tre inn i det religiøse yrket; eller
 • Hvis du skal jobbe i et legmannsfag eller -yrke, at du er kvalifisert hvis arbeidstypen som skal utføres er relatert til en tradisjonell religiøs funksjon.
 • Arrangementene for godtgjørelse, inkludert beløpet og kilden for lønn, andre typer kompensasjon som kost og losji, og alle andre frynsegoder som kan ha en pengeverdi, og en erklæring om hvorvidt slik godtgjørelse skal være i bytte for ytte tjenester.
 • Navnet og stedet for den spesifikke organisasjonsenheten for den religiøse trosretningen eller tilknyttet organisasjon som du vil yte tjenester for.
 • Hvis du vil arbeide for en organisasjon som er tilknyttet en religiøs trosretning, en beskrivelse av naturen i forholdet mellom de to organisasjonene.
 • Bevis på din religiøse organisasjons aktiva og driftsmetoder.
 • Din organisasjons etableringsdokumenter under gjeldende statlig lov.

Mer informasjon

For mer informasjon om visum for religionsarbeidere, gå til Department of States nettside.