Arbeidsvisum

På denne siden:


FAQ

Oversikt

Hvis du ønsker å jobbe midlertidig i USA under et ikke-immigrasjonsvisum, trenger du et spesifikt visum basert på typen arbeid du skal utføre i følge amerikanske immigrasjonslover. De fleste midlertidige arbeidsvisa krever at din forestående arbeidsgiver eller agent sender inn en søknad som må godkjennes av U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) i USA før du kan søke om arbeidsvisum.

Alle som søker om H-, L-, O-, P-, Q- og R-visum må ha godkjent arbeidstillatelse fra USCIS. Søknaden, skjema I-129, må godkjennes før du kan søke om et arbeidsvisum ved den amerikanske ambassaden. Når søknaden din er godkjent, vil arbeidsgiveren eller agenten din motta et varsel om dette gjennom et I-797 – Notice of Action-skjema, som tjener som varsel på godkjennelse. Konsulen vil bekrefte din godkjennelse gjennom U.S. Department of State’s Petition Information Management Service (PIMS) under intervjuet ditt.

Du må ta med ditt I-797 – Notice of Action-skjema til intervjuet ditt ved den amerikanske ambassaden for å bekrefte at arbeidstillatelsen er godkjent. Merk at godkjennelse av søknad ikke garanterer utstedelse av visum hvis du ikke blir ansett som kvalifisert for et visum under amerikansk immigrasjonslov.

Visumbeskrivelser og kvalifikasjoner

H-1B (spesialist)

Et H-1B-visum er nødvendig hvis du kommer til USA for å utføre en jobb som er arrangert på forhånd. For å være kvalifisert må du ha en bachelorgrad eller høyere (eller en tilsvarende grad) på det spesifikke spesialfeltet hvor du søker sysselsetting. USCIS vil fastslå hvorvidt din ansettelse gjør deg til spesialist, og hvorvidt du er kvalifisert til å utføre denne jobben. Arbeidsgiveren din må sende inn en arbeidssøknad til Department of Labor som inneholder betingelsene og vilkårene for arbeidskontrakten med deg.

H-1B1 Traktatbasert midlertidig arbeidsvisum

Signerte frihandelsavtaler med Chile og Singapore fører til i enkelte tilfeller at statsborgere fra Chile og Singapore kvalifiserer til midlertidig arbeid i USA. Kun statsborgere fra Chile og Singapore kan kvalifisere som hovedsøkere, selv om ektefeller og barn er borgere av andre land.

Søkere til H-1B1-visum må allerede ha mottatt et jobbtilbud innen deres fagfelt fra en arbeidsgiver i USA, men arbeidsgiveren trenger ikke å fylle ut og legge ved I-129 skjemaet, «Petition for Nonimmigrant Worker», og søkeren trenger ikke I-797 skjemaet «Notice of Approval» , før visumprosessen påbegynnes. Søkeren må derimot fylle ut en søknad om sertifisering av utenlandsk arbeidskraft hos Department of Labor før søknadsprosessen påbegynnes. Gå til https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/employment/temporary-worker-visas.html for mer informasjon om H-1B1-visum.

H-2A (sesongarbeidere i landbruket)

Et H-2A-visum tillater amerikanske arbeidsgivere å føre utenlandske statsborgere til USA for å fylle midlertidige landbruksjobber som amerikanske arbeidere ikke kan utføre. H-2A-visum gjelder for de som ønsker å utføre landbruksarbeid eller -tjenester av en midlertidig eller sesongmessig natur i USA på midlertidig basis. En amerikansk arbeidsgiver (eller en sammenslutning av amerikanske landbruksprodusenter navngitt som en samlet arbeidsgiver) må sende inn et I-129-skjema, Søknad for midlertidig arbeider, på dine vegne.

H-2B-visum (faglærte og ufaglærte arbeidere)

Dette visumet er nødvendig hvis du kommer til USA for å utføre en jobb som er midlertidig eller av sesongbetont i natur, og som det er en mangel på amerikanske arbeidere for. Arbeidsgiveren din må anskaffe en Department of Labor-sertifisering som bekrefter at det ikke er noen kvalifiserte amerikanske arbeidere som er tilgjengelig for typen sysselsetting som søknaden din er basert på.

H-3 (lærling)

Et H-3-visum er påkrevd hvis du kommer til USA for å motta opplæring fra en arbeidsgiver i noe felt, annet enn høyere grads utdanning eller opplæring, for en periode på opptil to år. Du kan få betalt for opplæringen din, og praktisk arbeid er autorisert. Opplæring kan ikke brukes til å skaffe produktiv sysselsetting, og kan ikke finne sted i hjemlandet ditt.

H-4 (familiemedlem)

Hvis du er hovedinnehaver av et H-visum, kan din ektefelle eller ugifte barn (under 21 år) motta et H-4-visum for å bli med deg til USA. Din ektefelle/dine barn har imidlertid ikke tillatelse til å jobbe i USA.

L-1 (bedriftsinterne overførsler)

Et L-1-visum er påkrevd hvis du er ansatt i et internasjonalt selskap som midlertidig overfører deg til en hovedavdeling, et tilknyttet selskap eller datterselskap av samme selskap i USA. Det internasjonale selskapet kan enten være en amerikansk eller utenlandsk organisasjon. For å kvalifisere for L-1-visum må du være på styre- eller ledernivå, eller ha spesialistkunnskap og være konstituert for en posisjon innen det amerikanske selskapet ved et av disse nivåene, men ikke nødvendigvis i samme stilling som tidligere. I tillegg må du ha vært ansatt utenfor USA hos det internasjonale selskapet kontinuerlig i ett år i løpet av de tre siste årene før du leverer søknaden din for innreise til USA. Du kan bare søke om L-1-visum etter at ditt amerikanske selskap eller tilknyttet selskap har mottatt en godkjent arbeidstillatelse fra USCIS, enten «Blanket» eller på individuell basis.

L-2 (familiemedlem)

Hvis du er hovedinnehaver av L-visum, kan din ektefelle eller ugifte barn (under 21 år) motta L-2-visum. Grunnet en nylig lovendring kan ektefellen din søke om arbeidstillatelse. Ektefellen din må reise inn til USA på sitt eget L-2-visum, og deretter sende inn et utfylt I-765-skjema (kan anskaffes fra USCIS), sammen med en søknadsavgift. Barna dine er ikke autoriserte til å arbeide i USA.

O

Visum av type O utstedes til mennesker med usedvanlige evner innenfor naturvitenskap, kunst, utdanning, forretning og idrett, eller usedvanlig utførelse i film- og fjernsynsproduksjon, og deres vesentlige støttepersonale.

P (artister, entertainere)

Visum av type P utstedes til visse idrettspersoner, entertainere, artister og nødvendig støttepersonale som kommer for å opptre i USA.

Q

Et Q-visum er nødvendig hvis du reiser til USA for å delta i et internasjonalt kulturutvekslingsprogram med formålet å gi praktisk opplæring, sysselsetting og utveksling av historie, kultur og tradisjoner fra bostedslandet ditt. Du må ha en søknad levert på dine vegne av programsponsoren og søknaden om arbeidstillatelser må godkjennes av USCIS.

R

Et R-visum kreves hvis du kommer til USA for å jobbe i forbindelse med religion.

Når du bør søke

Det amerikanske ambassaden kan behandle din H-, L-, O-, P-, Q- eller R-visumsøknad opptil 90 dager før start av arbeidsforholdet, som det står skrevet på I-797-skjemaet ditt. Merk imidlertid når du legger reiseplanene dine, at pga. føderale bestemmelser kan du kun bruke visumet ditt til å søke om innreise til USA inntil ti dager før starten av den godkjente arbeidsperioden som står på I-797-skjemaet ditt.

Søknadsprosedyre

Hvis du søker om et H-, L-, O-, P-, Q- eller R-visum, må du sende inn følgende:

 • Elektronisk søknadsskjema for visum (DS-160). Gå til DS-160-nettsiden for mer informasjon om DS-160-skjemaet.
 • Et pass som er gyldig for reise til USA med gyldighetsdato minst seks måneder ut over din tiltenkte oppholdsperiode i USA (se liste over landsspesifikke avtaler unntatt denne regelen). Hvis mer enn én person står i passet ditt, må hver person som ønsker visum sende inn søknad.
 • Ett 5x5 cm bilde som er tatt i løpet av de siste seks månedene. Denne nettsiden har informasjon om det påkrevde bildeformatet.
 • En kvittering for betalt visumavgift på US$190 i lokal valuta. Denne nettsiden har mer informasjon om hvordan man betaler denne avgiften. Hvis et visum utstedes, kan det være en ytterligere visumgjensidighets-avgift, avhengig av din nasjonalitet. Department of State nettside kan hjelpe deg å finne ut om du må betale en slik gjensidighetsavgift, og hva beløpet er.
 • Hvis du er L-1-søker på en «Blanket» søknad, må du betale en Fraud Prevention and Detection-avgift (mer informasjon om denne avgiften finnes her).
 • Kvitteringsnummer som står på godkjent I-797-skjema – Notice of Action. Papir kopier av I-797 er ikke påkrevd på intervjuet.

I tillegg til disse dokumentene, må du ta med et brev som bekrefter at du bestilte en timeavtale for intervju gjennom denne tjenesten. Du kan også ta med tilleggsdokumentasjon som du mener støtter informasjonen du vil legge frem for konsulen.

Hvordan søke

Trinn 1

Fullfør søknadsskjema for visum (DS-160).

Trinn 2

Betal visasøknadsavgiften.

Trinn 3

Avtal timen din på denne nettsiden. Du vil trenge følgende informasjon for å bestille timeavtalen:

 • Passnummeret ditt
 • CGI-referansenummeret fra kvitteringen din. Klikk her hvis du trenger hjelp med å finne dette numret.
 • Det ti- (10-) sifrede strekkodenummeret fra bekreftelsessiden
Trinn4

Møt opp på den amerikanske ambassaden på datoen og til klokkeslettet du har intervju. Du må ta med kopi av avtalebekreftelsen, bekreftelsessiden til DS-160-skjemaet ditt, et bilde tatt innen de siste seks månedene, og ditt gjeldende og alle gamle pass. Søknader uten alle disse elementene vil ikke aksepteres.

Tilleggsdokumentasjon

I tillegg til disse dokumentene, må du ta med et brev som bekrefter at du bestilte en timeavtale for intervju gjennom denne tjenesten. Du kan også ta med tilleggsdokumentasjon som du mener støtter informasjonen du vil legge frem for konsulen.

Advarsel: Ikke bruk falske dokumenter. Bedrageri eller feilaktig fremstilling kan føre til at du blir nektet innreise til USA for all fremtid. Søkeren kan ta med konfidensiell informasjon i en forseglet konvolutt dersom fortrolighet er nødvendig. Den amerikanske ambassaden vil ikke gjøre din informasjon tilgjengelig for noen, og vil respektere informasjonens fortrolighet.

Konsulen ser på hver søknad individuelt og vurderer profesjonelle, sosiale, kulturelle og andre faktorer under avgjørelsen. Konsulen kan se på dine spesifikke hensikter, familiesituasjon, og dine langsiktige planer og utsikter i bostedslandet ditt. Hver sak undersøkes individuelt og vurderes i forhold til amerikansk lovgivning.

Hvis dette er første gang du søker om et amerikansk visum, kan du spare tid ved å ha med følgende dokumenter til intervjuet ditt:

 • Bevis som bekrefter dine jobbkvalifikasjoner, inkludert eventuelle universitetsvitnemål.
 • Originale brev fra nåværende og tidligere arbeidsgivere som angir din posisjon og prosjekter du har arbeidet med, og hvor lenge du jobbet med dine arbeidsgivere.
 • Hvis du for tiden jobber og har H-1B-status, ber vi deg sende dine lønnsslipper for gjeldende kalenderår og din føderale selvangivelse (IRS-skjema 104 og W-2) for alle årene hvor du har vært ansatt i USA. Du bør ha med deg:
  • lønnsslipper fra ditt gjeldende eller nyeste arbeidssted
  • navnene og gjeldende telefonnumre for personalsjefer ved dine nåværende og tidligere arbeidssteder
  • CV-et ditt

Familiemedlemmer

Dine familiemedlemmer bør ha med alle nødvendige dokumenter for den aktuelle visumkategorien, pluss:

 • En original vielses- (for ektefellen din) og/eller fødselsattest (for ugifte barn under 21),
 • Et brev fra arbeidsgiveren din som bekrefter ansettelsen.
 • Hvis ektefellen din for tiden jobber i USA på H-1B-visum, ta med hans eller hennes lønningsslipper for gjeldende kalenderår og føderale selvangivelse (IRS-skjema 1040 og W-2s) for alle årene som han eller hun har vært ansatt i USA på H-1B visum.

Mer informasjon

For mer informasjon om H-, L-, O-, P-, Q- og R-visum, gå til Department of States nettside for midlertidige arbeidere.