Visumavgifter

På denne siden:


Oversikt

Visumsøkere, inkludert barn, må betale et ikke-refunderbar, ikke-overførbar visumgebyr,også kalt MRV-avgift, før de kan søke om visum. Visumgebyret må betales uansett om visum utstedes eller ikke. Avgiftsbeløpet er avhengig av hvilken type visum du søker. Avhengig av statsborgerskapet ditt og typen visum du søker, må du kanskje også betale en visumutstedelses- eller «gjensidighets»-avgift. Denne nettsiden viser visumavgifter knyttet til hver visumklasse.

Merk at kun søknadsavgiftene for visum er oppført her.

Betalingsinformasjon

Selv om avgiftene er oppført i amerikanske dollar, må du betale i lokal valuta. Du kan betale avgiften i alle større banker. Mer informasjon om betalingsalternativer finner du her.

Restriksjoner

Visumavgiften refunderes ikke, og den kan ikke overføres til andre søkere. Du vil motta kvittering etter å ha betalt visumavgiften. Som et resultat av suspenderingen av rutinemessige konsulære operasjoner på grunn av COVID-19 tidlig i 2020 og det amerikanske utenriksdepartementets pågående innsats for å gjenopprette alle rutinemessige visum operasjoner så raskt og sikkert som mulig, har departementet midlertidig forlenget gyldigheten av visumsøknaden avgifter til 30. september 2023. Hvis du ikke har planlagt en visumavtale innen den datoen, vil avgiften ditt utløpe og du mister retten til å bruke avgiften for en visumsøknad."

Visumtyper og avgiftsbeløp

Visumavgiftene er oppført nedenfor og gjelder for én visumsøknad. Søknadsavgiften for de fleste vanlige visumtypene er US$160. Dette innbefatter turist-, forretnings-, student- og utvekslingsvisa. De fleste søknadsbaserte visum, slik som arbeids- og religionsvisum, koster US$190. K-visum koster US$265 og avgiften for E-visum er US$205. Tabellene under viser en mer fullstendig liste over visumtyper og avgifter.

Visumtyper og avgiftsbeløp – sortert etter avgiftsklasse
Avgiftsbeløp (US$) Avgiftsbeløp(NOK) Visumtype Beskrivelse
US$160 N/A B Forretning/Turist
US$160 N/A C-1 Transitt
US$160 N/A D Skips-/flymannskap
US$160 N/A F Student (akademisk)
US$160 N/A I Journalist og media
US$160 N/A J Utvekslingsbesøk
US$160 N/A M Student (faglig)
US$160 N/A T Offer for menneskehandel
US$160 N/A TN/TD NAFTA-fagfolk
US$160 N/A U Offer for kriminell handling
US$190 N/A H Midlertidig ansatte/sesongarbeidere og sysselsetting, lærlinger
US$190 N/A L Bedriftsinterne overførsler
US$190 N/A O Personer med ekstraordinære evner
US$190 N/A P Idrettsfolk, artister og entertainere
US$190 N/A Q Internasjonal kulturutveksling
US$190 N/A R Religionsarbeider
US$265 N/A K Forlovet eller ektefelle av amerikansk statsborger
US$205 N/A E Treaty Trader/Investor, australsk fagspesialitet
Visumtyper og avgiftsbeløp - sortert etter visumklasser
Visumtype Beskrivelse Avgiftsbeløp (US$) Avgiftsbeløp(NOK)
B Forretning/Turist US$160 N/A
C-1 Transitt US$160 N/A
D Skips-/flymannskap US$160 N/A
E Treaty Trader/Investor, australsk fagspesialitet US$205 N/A
F Student (akademisk) US$160 N/A
H Midlertidig ansatte/sesongarbeidere og sysselsetting, lærlinger US$190 N/A
I Journalist og media US$160 N/A
J Utvekslingsbesøk US$160 N/A
K Forlovet eller ektefelle av amerikansk statsborger US$265 N/A
L Bedriftsinterne overførsler US$190 N/A
M Student (faglig) US$160 N/A
O Personer med ekstraordinære evner US$190 N/A
P Idrettsfolk, artister og entertainere US$190 N/A
Q Internasjonal kulturutveksling US$190 N/A
R Religionsarbeider US$190 N/A
T Offer for menneskehandel US$160 N/A
U Offer for kriminell handling US$160 N/A
TN/TD NAFTA-fagfolk US$160 N/A

Visumklasser og betingelser hvor det ikke kreves avgift

  • Søkere for A-, G-, C-2-, C-3-, NATO- og diplomatiske visum (som definert i 22 CFR 41.26);
  • Søkere til J-visum som deltar i visse offisielle utdannings- og kulturutvekslinger sponset av den amerikanske regjeringen;
  • Erstatning av et maskinlesbart visum innen ett år etter utstedelse, når originalt visum ikke var korrekt festet, eller når visum må utstedes på nytt uten at dette er søkers skyld;
  • Søkere unntatt ved internasjonal avtale, inkludert stabmedlemmer av en observatørdelegasjon til FNs hovedkvarter som er anerkjent av FNs generalforsamling og deres nærmeste familie;
  • Søkere som reiser for å yte visse veldedige tjenester;
  • Ansatte hos den amerikanske regjering som reiser i offisielt ærend; og
  • Foreldre, søsken, ektefelle eller barn av en ansatt hos den amerikanske regjering drept i utførelsen av sine plikter, som reiser for å delta i den ansattes bisettelse og/eller begravelse; eller foreldre, søsken, ektefelle, sønn eller datter av en ansatt hos den amerikanske regjering skadet under utførelse av sine plikter, for besøk under presserende behandling og rekonvalesens.

Andre avgifter

I noen tilfeller betales ytterligere visumavgifter til National Visa Center, til den amerikanske ambassaden, eller til Department of Homeland Security.

Utstedelses- («gjensidighets») avgifter for visum

Søkere fra visse land må kanskje også betale en avgift for visumutstedelse etter at søknaden deres er godkjent. Disse avgiftene er basert på «gjensidighet» (det et annet land belaster en amerikansk statsborger for et lignende visum). USA bestreber seg på å eliminere visumutstedelsesavgifter der det er mulig, men når en utenlandsk stat pålegger disse avgiftene på amerikanske borgere for visse typer visum, vil USA pålegge en «gjensidighets»-avgift på borgere til det landet for lignende typer visum. På Department of State sin nettside finnes det mer informasjon om visumutstedelsesavgifter, som kan hjelpe deg å finne ut om en utstedelsesavgift gjelder for ditt statsborgerskap.

SEVIS-avgifter

Student and Exchange Visitor Information System (SEVIS) er et internettbasert system som sporer F-, M- og J-visumholdere (og deres familiemedlemmer) fra de mottar sin dokumentasjon (enten en I-20 eller en DS-2019) til de tar eksamen/forlater skolen, eller avslutter/forlater programmet.

Hovedsøkere for F-, M- og J-visum: Sjekk med din amerikanske skole for å sikre at informasjonen din har blitt lagt inn i SEVIS. Du må betale en separat SEVIS-avgift i tillegg til visumavgiften. SEVIS avgiften for F og M internasjonale studenter har økt fra $200 til $350. DHS vil opprettholde $35 I-901 SEVIS avgiften for J-utvekslingsbesøkere i au pair-, leirrådgiver og summer work travel program deltakere kategorier, men har økt hele I-901 SEVIS avgiften for andre J-utvekslingsbesøkere fra $180 til $220. Betaling av SEVIS avgiften kan ikke foretas ved den amerikanske ambassaden. Instruksjoner for å betale SEVIS-avgiften finner du her.

Unntak for SEVIS-avgift

Søkere som deltar i statlig finansierte programmer (programmer der koder begynner med G-1, G-2, G-3, G-7) er fritatt for SEVIS-avgiften.

Blanket-L avgift (Fraud Prevention og Detection avgift)

Dersom man søker om et Blanket-L visum for første gang må man betale en tilleggsavgift på 500 dollar kalt «Fraud Prevention and Detection fee». Avgiften innkreves kun for personen som står som hovedsøker (principal applicant) på visumet. Avgiften skal betales til kasseren i konsulseksjonen dagen man har sitt visumintervju. Hvis man søker om et nytt L-1 visum basert på et nytt I-129S skjema, må man betale «Fraud Prevention and Detection fee» avgiften på nytt.

Fraud Prevention and Detention avgiften kan kun betales ved den Amerikanske Ambassaden på dagen for intervjuet, i lokal valuta eller USD, i kontanter eller med kort (kredittkort som Visa, MasterCard, Diners Club, American Express og Discover er akseptert).