Fornye mitt visum

På denne siden:


Oversikt

Du kan være kvalifisert til å søke om visum uten å måtte møte opp personlig til et intervju hvis du oppfyller kravene listet under. Vennligst les følgende instruksjoner nøye.

MERK: Vær oppmerksom på at et amerikansk visum kan fortsatt være gyldig til tross for at passet ditt ikke lenger er gyldig. Så lenge visumet er uskadet og ikke har blitt kansellert kan du reise til USA med nytt og gyldig pass i tillegg til ditt gamle pass som inneholder visum.

Krav

Det finnes 3 kategorier for å kvalifisere:

Kategori 1: Fritak på grunn av alder
Noen søkere har unntak fra fingeravtrykksprosessen, og kan kvalifisere for unntak av kravet om intervju. De kan derfor søke om visum ved å sende søknadsdokumentene per post:

 • Reisende over 80 år som ikke har fått avslag på visumsøknad i løpet av de siste to årene.
 • Enkelte barn under 14 år som har foreldre med gyldig visum i samme kategori. En søknad om visum for barn bør inneholde følgende dokumenter:
  • En kopi av barnets fødselsattest.
  • En skriftlig beskrivelse av barnets formål med reisen til USA.
  • Kopi av sidene fra foreldrenes pass med biografisk informasjon.
  • Kopi av foreldrenes nåværende og / eller tidligere amerikanske visum, hvis tilgjengelig
  • Vær oppmerksom på at hvis en eller begge foreldrene søker om visum ved personlig oppmøte ved den Amerikanske ambassade, og ikke gjennom drop-off service, kan foreldrene også bestille time i barnets navn og levere barnets søknad og dokumentene ved tidspunktet for deres eget intervju.

VIKTIG: Vær oppmerksom på at selv om du møter alle disse kriteriene, er det fortsatt mulig at du blir bedt om å komme til ambassaden for et intervju. I så tilfelle blir du informert via e-post.

Kategori 2: Visumfornyelse

Søkere med uendrede personopplysninger (for eksempel navn, statsborgerskap, osv.) og som har pass med et tidligere visum som ikke har blitt mistet eller stjålet, og som ellers oppfyller alle følgende vilkår:

 • Mottok visum etter 1. Januar 2008, og fingeravtrykkene har blitt tatt;
 • F og M visumsøkere: Studentene er berettiget  fritak for intervju, forutsatt at søkeren fornyer visumet enten for å: a) fortsette deltakelse i samme hovedstudium, gjelder også dersom det er ved en annen institusjon; eller (b) studere ved samme institusjon, gjelder også ved et annet hovedstudium.
 • J visumsøkere: Studentene er berettiget fritak for intervju, forutsatt at søkeren fortsetter deltakelsen i samme utvekslingsbesøksprogram, med det samme nummeret fra Student and Exchange Visitor Information System (SEVIS) som det tidligere utstedte visumet.
 • Søker om visum i samme kategori som det forrige visumet;
 • Søker om nytt visum innen 48 måneder fra utløpsdato på det gamle visumet;
 • Søker om visum på et Amerikansk konsulat der du er bosatt eller et Amerikansk konsulat utpekt for din nasjonalitet.
 • Har lovlig opphold i Norge eller du er norsk statsborger.

VIKTIG: Vær oppmerksom på at selv om du møter alle disse kriteriene, er det fortsatt mulig at du blir bedt om å komme til ambassaden for et intervju. I så tilfelle blir du informert via e-post.

Kategori 3: Diplomater og offentlige tjenestemenn (embedsmenn)/ ansatte in en internasjonal organisasjon

Vennligst se denne lenken for å finne mer informasjon om hvordan man kan søke om diplomatisk/offisielt visum.

Hvordan søke

Trinn 1

Finn din visumtype ved å lese om Visumtyper. Ved hver visumtype finner du spesifikk forklaring om kvalifikasjoner og søknadsdokumenter. Etter du har valgt visumtypen som gjelder din situasjon må du innhente dokumentene som er nødvendig for denne type visum.

VIKTIG: Ambassaden kan ikke behandle søknaden dersom nødvendige dokumenter mangler. I dette tilfellet vil du bli kontaktet av ambassaden og bli bedt om å ettersende nødvendige dokumenter. Dette vil forsinke søknadsprosessen.

Trinn 2

Fyll ut DS-160 skjema. Les Utfylling av DS-160 skjemaet mitt nøye. All informasjon må være korrekt da ytterligere endringer ikke kan utføres etter søknaden er sendt inn. Vennligst kontakt en advokat som jobber med immigrasjonslov eller en oversetter hvis du trenger hjelp. Verken ambassaden eller kundeservice kan hjelpe med å fylle ut DS-160 skjemaet.

Trinn 3

Etter du har valgt den korrekte visumtypen, innhentet de nødvendige dokumentene og har fullført DS-160 skjemaet må du betale visumavgiften. På siden om Visumavgifter finner du en oversikt over visumtyper og hvor mye de koster både i USD og NOK. Vennligst se Betalingsalternativer / Betal visumavgiften for å betale og for mer informasjon om hvordan du kan betale.

Trinn 4
Logg inn i vårt online søkersystem og opprett en profil for å betale avgiften for visumsøknad (MRV). Når du er logget inn, velg “ Ny Søknad /Bestille timeavtale”. Når du går gjennom prosessen, vil du svare på spørsmål om intervju waiver som vil evaluere om du kvalifiserer for å søke om visum uten et intervju. Svar på spørsmålene om intervju waiver nøye.
Når du har svart på spørsmålene, blir du bedt om å betale visumavgiften. Hvis du kvalifiserer vil du motta en bekreftelsesside for Interview Waiver. Vennligst send inn dokumentene dine KUN hvis du mottok en bekreftelsesside for Interview Waiver fra systemet, og hvis du er sikkert på at du kvalifiserer deg i henhold til kravene ovenfor.

Trinn 5
Når du er klar til å sende inn søknadsdokumentene, vennligst følg instruksjonene mottatt på bekreftelsesbrevet for Interview Waiver og registrer leveringsadressen din.
Etter registreringen er fullført vil du motta en forhåndsbetalt adresseetikett fra DHL.
Kostnaden for dokumentlevering til ambassaden er 380 NOK (per søker) og betales med kreditt- eller debetkort når du registrerer leveringsadressen.

Trinn 6
En DHL-kurér vil levere dokumentene dine til Ambassaden.

Trinn 7
Når visumsøknaden er ferdig behandlet vil DHL returnere dokumentene og passet ditt til deg på den leveringsadressen og med det leveringsalternativet som du registrerte i profilen din når du bestilte avtale.
Kostnaden for dokumentlevering fra ambassaden er 460 NOK (per søker), betales med kreditt- eller debetkort ved registrering av leveringsadresse. Hvis det er utstedt, vil passet ditt inneholde visumet.

Vanlig behandlingstid for visum ved ambassaden er tre dager. Vær oppmerksom på at behandlingstiden for søknadene som sendes inn er for tiden 4 uker.

For informasjon om behandlingstider, vennligst besøk denne siden.