Visumtyper

På denne siden:


Oversikt

På generell basis må en statsborger fra et fremmed land som ønsker innreise til USA først skaffe seg et visum, enten et visum for midlertidig opphold, eller et immigrasjonsvisum for permanent opphold. Borgere fra kvalifiserte land kan besøke USA uten visum under Visa Waiver-programmet. Alle reisende som ankommer USA under Visa Waiver-programmet må få tillatelse gjennom Electronic System for Travel Authorization (ESTA)-systemet før avreise.

Hvis du ikke oppfyller kravene for å benytte Visa Waiver-programmet, eller reiser for å studere, jobbe, delta i et utvekslingsprogram, eller for noe annet formål som ikke faller under et B-visum, trenger du et visum.

Et visum garanterer ikke innreise til USA. Et visum viser bare at et amerikansk konsulat har fastslått at du er kvalifisert til å søke om innreise til USA for et bestemt formål.

Visum

Et visum benyttes av turister, forretningsfolk, studenter eller spesialarbeidere som ønsker å oppholde seg i USA for et bestemt tidsrom og et bestemt formål. I henhold til amerikanske visumlover og -bestemmelser, må de fleste visumsøkere kunne bevise for konsulen at de har sterke bånd til sitt hjemland, og at de har til hensikt å forlate USA etter sitt midlertidige opphold.