ESTA - Visa Waiver-programmet

På denne siden:


Oversikt

Visa Waiver-programmet (VWP) lar statsborgere fra visse land reise til USA for turisme eller forretningsbesøk (besøksvisumformål) for opphold på inntil 90 dager eller mindre uten å anskaffe et visum. Ikke alle land deltar i VWP, og ikke alle reisende fra VWP-land er godkjente til å bruke programmet. VWP-reisende må søke om godkjennelse gjennom Electronic System for Travel Authorization (ESTA), kontrolleres ved ankomst til USA, og meldes inn i Department of Homeland Securitys OBIM-program.

Medlemsland*
Andorra
Australia
Østerrike
Belgia
Brunei
Chile
Kroatia
Tsjekkia
Danmark
Estland
Finland
Frankrike
Tyskland
Hellas

Ungarn
Island
Irland
Italia
Japan
Latvia
Liechtenstein
Litauen
Luxembourg
Malta
Monaco
New Zealand
Norge

Polen
Portugal
Sør-Korea
San Marino
Singapore
Slovakia
Slovenia
Spania
Sverige
Sveits
Taiwan
Nederland
Storbritannia

Statsborgere fra medlemsland kan reise uten visum for turist- og forretningsreiser inntil 90 dager, hvis de møter følgende krav:

 • Har et pass med integrert chip (e-pass);
 • Er registrert på nett gjennom Electronic System for Travel Authorization (ESTA); og
 • Innfrir standard VWP-betingelser som nevnt nedenfor.

For statsborgere fra Canada, Mexico og De britiske oversjøiske territorier i Bermuda, gå til Department of States reisenettside.

* Med hensyn til referanser til ett eller flere land på denne siden, bør man merke seg at Taiwan Relations Act of 1979, Pub. L. No. 96-8, Section 4(b)(1), sier at «alle steder der lovene til USA refererer til eller relaterer til fremmed land, nasjoner, stater eller regjeringer, eller lignende enheter, skal slike vilkår inkludere og slike lover gjelde med hensyn til Taiwan.»  22 U.S.C. § 3303(b)(1).  På samme måte skal alle referanser til ett eller flere «land» i Visa Waiver-programmet Section 217 i Immigration and Nationality Act, 8 U.S.C. 1187, anses å innbefatte Taiwan. Dette sammenfaller med USAs Ett-Kina-standpunkt, der USA har opprettholdt uoffisielle relasjoner med Taiwan siden 1979.

Forbehold

For innreise til USA under Visa Waiver-programmet, må reisende:

 • Være statsborger i et av landene som er oppført i tabellen over, og inneha et pass som oppfyller kravene for programmet;
 • Inneha ESTA-autorisasjon;
 • Oppholde seg i USA i inntil 90 dager; og
 • Planlegge å reise for:
  1. Forretninger – Målet for reisen er å samhandle med forretningsforbindelser: reise for en vitenskapelig, utdannings-, profesjonell eller forretningskonferanse, eller konferanse på spesifikke datoer; gjøre opp et dødsbo; eller forhandle en kontrakt.
  2. Fritid/turisme – Formålet med din planlagte reise er fritidsrelatert, inkludert turisme, ferie, underholdning, besøk til venner eller slektninger, hvile, medisinsk behandling; aktiviteter av en broderlig, sosial eller tjenestemessig art; og deltagelse for amatører, som ikke vil motta godtgjørelse, i musikk-, idretts- og lignende begivenheter eller konkurranser
  3. Transitt – hvis du reiser gjennom USA.

OG hvis ankomst til USA er via fly eller båt, må vedkommende:

 • Besitte en returbillett eller billett for reisen videre. Hvis man reiser på en elektronisk billett, må man ha med en kopi av reiseplanen å vise fram til immigrasjonsinspektøren. Reisende med billetter for viderereise som ender i Mexico, Canada, Bermuda eller Karibien må være registrert bosatt i disse områdene.
 • Reise inn i USA via fly eller båt med et selskap som har meldt seg på programmet. Dette innbefatter fly som tilhører et amerikansk selskap som har inngått en avtale med Department of Homeland Security om å frakte passasjerer under Visa Waiver-programmet.

Hvis du krysser grensen til USA over land fra Canada eller Mexico er dokumentkravene de samme, med unntak av at det ikke er noe krav til returbillett og fraktselskaper som er med på avtalen. Du må dokumentere overfor offiseren at du har midler til å klare deg under oppholdet og til avreise fra USA.

Electronic System for Travel Authorization (ESTA)

Fra og med 1. april 2016, må de som kan reise til USA gjennom Visa Waiver-programmet ha et gyldig biometrisk pass. Denne regelen gjelder også for de som har en gyldig Electronic System for Travel Authorization registrering (ESTA). Biometriske pass må ha dette symbolet på utsiden:

Biometric symbol

Passkrav

I tillegg oppfyller ikke lenger innbyggere av VWP-land som har reist til, eller vært tilstede i Irak, Iran, Nord-Korea, Syria, Sudan, Libya, Somalia, og/eller Jemen på eller etter 1. mars 2011, kriteriene for reise til eller å få innvilget innreise til USA under VWP-programmet. De som har dobbelt statsborgerskap med et VWP- land og Irak, Iran, Nord-Korea, Syria eller Sudan, oppfyller ikke lenger kriteriene for å reise til eller å få innvilget innreise til USA under VWP-programmet.

Denne begrensningen gjelder ikke for VWP reisende hvis oppholdet i disse landene var for å utføre militærtjeneste i bevæpnede styrker fra et VWP -land, eller for å utføre embedsplikt som en fulltidsansatt hos regjeringen/staten av et VWP-land.

The Secretary of Homeland Security kan gi unntak i denne VWP begrensningen hvis han bestemmer at et slikt unntak er i USAs nasjonale sikkerhetsinteresse. Et slikt unntak vil kun bli innvilget fra sak-til-sak. Reisende som kan oppfylle kriteriene for et unntak inkluderer:

 • Personer som har reist til Irak, Iran, Nord-Korea, Syria, Sudan, Libya, Somalia, og/eller Jemen på vegne av internasjonale organisasjoner, regionale organisasjoner eller organer underlagt staten.
 • Personer som har reist til Irak, Iran, Nord-Korea, Syria, Sudan, Libya, Somalia, og/eller Jemen på vegne av ikke-statlige organisasjoner (NGO); og
 • Personer som har reist til Irak, Iran, Nord-Korea, Syria, Sudan, Libya, Somalia, og/eller Jemen som journalist med nyhetsdekning som formål; og
 • Personer som har reist til Iran for legitime forretningsrelaterte formål etter ferdigstillelsen av the Joint Comprehensive Plan of Action (15. juli 2015); og
 • Personer som har reist til Irak for legitime forretningsrelaterte formål.

Skjemaet i ESTA-registringen har blitt oppdatert. Det nye skjemaet inneholder ytterligere spørsmål som omhandler de nye kriteriene gitt i lovgivningen.Vi oppfordrer reisende som søker en godkjent ESTA-registrering om å bruke det oppdaterte systemet, som vil tydeligjøre om individuelle forhold faller inn under unntakene. Det finnes ingen søknad for forespørsler om unntak fra begrensingene utover dette.

Innehavere av gammel godkjent ESTA- registrering bør sjekke sin ESTA-status i forkant av deres reise på CBPs hjemmeside: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/

Passgyldighet: Besøkende som reiser til USA må ha pass som er gyldige i minst seks måneder utover perioden for det tiltenkte oppholdet deres i USA, med mindre landsspesifikke avtaler gir unntak. Hvis du reiser uten visum under Visa Waiver-programmet, må passet ditt være gyldig i minst 90 dager. Hvis passet ditt ikke er gyldig i 90 dager, vil du kun få opphold i USA til datoen passet utløper.

Hvis du kommer fra et VWP-land og passet ditt ikke møter disse kravene, bør du vurdere å anskaffe et nytt pass som oppfyller VWP-kriteriene fra landet du er statsborger i. Ellers kan du ikke reise under VWP, og du må da skaffe et visum i det gyldige passet ditt hvis du ønsker innreise til USA.

Diskvalifikasjon

Noen reisende vil kanskje ikke være godkjent for visumfri innreise til USA under VWP. Dette innbefatter personer som har vært arresterte, selv om arrestasjonen ikke ble skrevet på rullebladet, personer som har vært registrert i strafferegisteret (selv om de har fått benådning, amnesti, eller annen straffereduksjon), visse alvorlige smittsomme sykdommer, de som har vært nektet adgang til, eller blitt deportert fra USA, eller tidligere har oppholdt seg for lenge under Visa Waiver-programmet. Slike reisende må søke om visum. Hvis de forsøker å reise uten visum, kan de bli nektet innreise til USA.

På grunn av endringer som følge av « Visa Waiver Program Imporvement and Terrorist Travel Prevention Act of 2015» er ikke personer som har reist til eller vært i Iran, Irak, Nord-Korea, Libya, Somalia, Sudan, Syria og/eller Jemen på eller etter 1. mars 2011 (med begrensede unntak for reisende i diplomatisk- eller militærtjeneste fra et Visa Waiver-programland (VWP)) eller reisende som er statsborgere av Iran, Irak, Nord-Korea, Sudan og/eller Syria lenger godkjent for å reise under Visa Waiver- programmet. For mer informasjon angående endringer etter “Visa Waiver Program Improvement Act of 2015” se følgende nettside: http://www.cbp.gov/travel/international-visitors/visa-waiver-program.

Reisende med trafikkforseelser som ikke førte til arrestasjon og/eller dom kan reise uten visum, gitt at de ellers er kvalifiserte. Hvis trafikkforseelsen inntraff mens du var i USA, og du har en utestående bot mot deg, eller dersom du ikke møtte til rettslig avhør, er det mulig at det kan være en arrestordre på deg, og du vil få problemer når du søker om innreise til USA. Derfor bør du løse problemet før du reiser ved å kontakte retten hvor du skulle ha møtt opp. Hvis du ikke kjenner adressen til retten, så er informasjonen tilgjengelig på Internett på: www.refdesk.com.

De som planlegger å studere, arbeide eller oppholde seg i USA lengre enn 90 dager, eller som forestiller seg at de kanskje kan endre status (fra turist til student, osv.) når de er i USA, kan ikke reise visumfritt. Slike reisende må ha visum. Hvis en immigrasjonsoffiser tror at en visumfri reisende vil studere, arbeide eller oppholde seg lengre enn 90 dager, vil immigrasjonsoffiseren nekte den reisende innreise.

Søkere fra Canada og Mexico

Canada, Mexico og Bermuda er ikke deltakere i Visa Waiver-programmet. Immigration and Nationality Act innbefatter andre bestemmelser for visumfri reise for statsborgere av Canada og Bermuda under visse omstendigheter. Se Statsborgere fra Canada og Bermuda. Ettersom de ikke er en del av Visa Waiver-programmet, gjelder ikke VWP-kravene for maskinlesbare eller biometriske pass for statsborgere fra Canada, Mexico eller Bermuda. I tillegg bør det bemerkes at noen statsborgere fra Canada og Bermuda som reiser til USA trenger visum.

ESTA-avslag

Reisende som har blitt nektet ESTA-godkjennelse kan ikke reise under VWP. Disse må søke om visum før avreise.

Alle forespørsler om ESTA-prosessen må rettes til Department of Homeland Security.