Diplomater og embedsmenn

På denne siden:


Oversikt

A-1, A-2 og G-1 til G-4-visum kan utstedes til diplomater og andre embetspersoner som skal på offisiell reise til USA. Generelt er det denne typen visum som en diplomat eller annen embetsperson trenger avhengig av deres formål med reisen til USA. Det er svært spesifikke krav som må møtes av søkere for å kvalifisere for A-, G- eller NATO-visum under amerikansk immigrasjonslov.

Søknader for A-1-, A-2- og G-1- til G-4-visum for statsborgere fra Norge må sendes til den amerikanske ambassadens konsulatavdeling gjennom det norske utenriksdepartementet.

For søknader for tredjelandsborgere om A-1-, A-2- og G1- til G4-visum kan du kontakte den amerikanske ambassadens konsulatavdeling direkte. En diplomatisk note må medfølge alle søknader om A-1-, A-2- og G-1 til G-4-visum.

Alle G-1- til G-4-visumsøknader må inkludere en diplomatisk note eller, for internasjonale organisasjoner, et offisielt brev som anmoder om utstedelsen av et G-visum. Ikke betal MRV-visumavgift gjennom denne siden, da den ikke vil bli refundert. Søkere som søker om A-, G- og NATO-visum skal ikke betale visumgebyr eller bestille time for visumintervju gjennom denne nettsiden eller kundesenteret. For informasjon om A-, G- og NATO-visum, se den amerikanske ambassadens hjemmeside.

Mer informasjon

For mer informasjon, gå til denne nettsiden eller snakk med dine myndigheter som er ansvarlig for visumsaker.

Du kan gå til Department of States nettside for ytterligere informasjon om kvalifikasjon for diplomatiske og offisielle visa og for mer spesifikk informasjon om A-visaum og G-visaum.