Diplomater og embetspersoner - ytterligere informasjon

På denne siden:

Oversikt

Visum av type A utstedes generelt ved fremvising av en diplomatisk note fra det respektive vertslandskontoret eller den utenlandske delegasjon. Hvis en A-1- eller A-2-visumsøker kommer til USA på et oppdrag som skal vare i mindre enn 90 dager, blir visumet merket «TDY». Normalt er kravet om personlig intervju for bona fide A-1- og A-2-visumsøkere som er borgere fra, eller akkreditert til vertslandet, frafalt. Imidlertid kan det være omstendigheter som fører til at konsulen vil be om et intervju.

Denne listen gir ytterligere informasjon om spesifikke visumtyper innen denne klassen:

A-3-visum

Utstedt til ledsagere og personlige ansatte av personer med A-1- eller A-2-status.

G-1-visum

Utstedt til medlemmer av en permanent delegasjon fra en anerkjent regjering, til en internasjonal organisasjon, uansett grad, og til medlemmer av deres nærmeste familie. G-1-visum utstedes også til delegasjonens sekretærer, sjåfører og vaktmesterpersonell, unntatt hushjelper, som utstedes G-5-visum.

G-2-visum

Utstedt til representanter av en anerkjent stat og til medlemmer av deres nærmeste familie som reiser til USA midlertidig til å delta i møter i en utpekt internasjonal organisasjon. G-2-funksjonærer kan representere sine regjeringer ved de Forente Nasjoners (FN) generalforsamling, eller som TDY-offiserer til det landets delegasjon til den internasjonale organisasjonen. G-2-visa kan utstedes til militæroffiserer som assisterer FN-sekretariatet med fredsbevarende saker. Familiemedlemmer kan også få utstedt G-2-visum.

G-3-visum

Utstedt til representanter av ikke-anerkjente eller ikke-medlemsregjeringer, uansett grad, og til medlemmer av deres nærmeste familie. G-3-visum bør også utstedes til representanter for slike regjeringer, slik at de kan delta i midlertidige møter i utpekte internasjonale organisasjoner (f.eks. et møte i FNs generalforsamling og sikkerhetsrådet).

G-4-visum

Utstedes til personell av enhver grad som reiser til USA for å ta opp en stilling ved en utpekt internasjonal organisasjon (inkludert FN). Medlemmer av deres nærmeste familier kan også utstedes G-4 visum, unntatt deres huspersonale, som utstedes G-5 visum. Tjenestemenn og ansatte i utpekte internasjonale organisasjoner, som ikke er gitt oppdrag i USA, kan gis G-4-klassifisering hvis de har til hensikt å passere gjennom USA. Antall poster bør være begrenset til den offisielle anmodningen. G-4-visum kan også utstedes til personell av enhver grad på lønningslisten for en utpekt internasjonal organisasjon som reiser til USA på vegne av denne organisasjonen.

G-5-visum

Utstedt til ledsagere og personlige ansatte av personer i G-1- til G-4-status.

Merk: Hvis en lovlig Legal Permanent Resident (LPR) skulle ansattes av en utenlandsk delegasjon i USA, ville han eller hun kvalifisere for A-visumstatus hvis han eller hun er villig til å oppgi sitt permanente resident-kort.