Online na Pagbabayad para sa mga PesoNet Customers

Ang mga PesoNet customer ay maaring magbayad ng kanilang visa fee gamit ang walong-digit na numerong matatagpuan sa pahinang ito at kinakailangang magbayad gamit ang online banking site ng inyong bangko.

Paano Magbayad Online

Hakbang 1
Kung hindi pa ito nagagawa, I-click dito upang lumikha ng isang profile ng aplikante.

Hakbang 2
Gumawa ng note para sa iyong reference number sa ibaba:

 

Kailangan mong ipasok ang tamang reference number kapag gumagawa ng iyong online na pagbabayad gamit ang PesoNet sa online site ng mga banking kasali. Itong reference number din na ito ang magsisilbing receipt number kapag kayo ay mag schedule ng appointment.

Para sa listahan ng mga bankong kasali sa PesoNet i-click ito .

Hakbang 3

 1. Mag log-in mobile banking application or online banking website ng inyong bangko.
 2. Pumunta sa pahina na maaaring maglagak ng pera sa ibang bangko gamit ang PESONet
 3. Kailangang i-enter and mga impormasyong hihingin bago makapagpatuloy sa pagbayad gamit ang PESONet
  • Beneficiary: Business
  • Bank Name: Citibank, N.A.
  • Bank Identifier (if required): Swift = CITIPHMX or BRSTN = 010070017
  • Account Name / Business Name: VFS Services Philippines Private Inc.
  • Account Number: 77777777 + 8-digit reference number as shown in step 2; Example:77777777########
  • Address (If required):  Makati City
  • Contact number (if required): #####-###
  • Total Amount:  MRV fee amount in Peso
  • Remarks/Purpose: MRV Fee.

Ang mga hakbang sa pagbabayad gamit ang mobile banking app o online banking website ay hindi pare-pareho para sa lahat ng bangko. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga ehemplo ng mga hakbang na gamit ng mga bangko tulad ng  BDO, BPI, Metrobank at PSBank . Maaari din kayong tumawag sa customer service ng inyong bangko para sa karagdagang impormasyon ukol sa PesoNet.

Hakbang 4
Ang PesoNet ay maaaring gamitin kapag araw ng pagbabangko, bago ang cut-off na alas-2 ng hapon para ma padala ang bayad sa parehong araw. Ang mga transakyon pagkatapos ng alas-2 ng hapon o kapag katapusan ng lingo o kapag pyesta opisyal ay mapapadala sa susunod na araw ng pagbabangko.

Pagbabayad ng Visa Application Fee Processing Timeline – Online na Pagbabayad
Oras ng Pagbabayad
(Monday to Friday, not including bank holidays)
Kailan mo maaring iskedyul and interbyu
Sa pagitan ng 12 madaling araw at 11:59 pm Anumang oras pagtapos ng 1:30 pm ng Susunod na business day
Weekends and bank holidays Anumang oras pagtapos ng 1:30 pm ng Susunod na business day

Karagdagang Impormasyon

Kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa consular exchange rate, tingnan ang Visa fee page; i-click dito upang lumikha ng isang profile at sagutin ang limang maiikling katanungan upang maaari malaman naming ang tamang halaga na dapat mong bayaran.