Jesteś tutaj: Strona główna / Umówienie terminu rozmowy

Umówienie terminu rozmowy

Na tej stronie:


Informacje ogólne

Obywatel obcego kraju zamierzający wjechać do Stanów Zjednoczonych musi najpierw uzyskać wizę nieimigracyjną na pobyt czasowy lub wizę imigracyjną na pobyt stały. Obywatele krajów zakwalifikowanych do Programu Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program) mogą udać się do USA bez wizy. Osoby z krajów niekwalifikujących się do Programu Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program) lub podróżujące w celu podjęcia studiów, pracy lub uczestniczenia w programie wymiany muszą ubiegać się o wizę nieimigracyjną.

Zanim umówią Państwo spotkanie wizowe, należy pamiętać, że w związku z pandemią COVID-19 podróże do Stanów Zjednoczonych są ograniczone. Informacje, które pomogą ocenić czy podlegają Państwo restrykcjom, znajdują się na stronie: 
https://pl.usembassy.gov/pl/visas-pl/proklamacja-prezydencka-czesto-zadawane-pytania/

Osoby ubiegające się o wizę w Polsce muszą osobiście stawić się na rozmowę w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie lub w Konsulacie Generalnym USA w Krakowie. Należy umówić się na taką rozmowę za pośrednictwem internetu (korzystając z tej strony) lub telefonicznego biura obsługi klienta.


Niektóre osoby zamieszkujące w Polsce (osoby starsze oraz niektóre dzieci, jak również osoby zamierzające odnowić posiadaną wcześniej wizę) mogą ubiegać się o wizę bez wymogu przeprowadzenia rozmowy z konsulem.

Rozmowy wizowe przeprowadzane są w języku polskim i angielskim. Tylko mieszkańcy i/lub obywatele Polski mogą ubiegać się o wizę w Ambasadzie USA w Warszawie lub Konsulacie Generalnym USA w Krakowie.

Nie należy podejmować żadnych nieodwracalnych decyzji związanych z podróżą ani kupować biletu aż do chwili otrzymania paszportu z wizą. Nie możemy zagwarantować, że wiza zostanie wydana.

Dodatkowe dokumenty

Aby umówić się na spotkanie w sprawie wizy nieimigracyjnej należy posiadać następujące informacje i dokumenty:

  • ważny paszport na podróż do Stanów Zjednoczonych z datą ważności przynajmniej sześć miesięcy ponad planowany pobyt w Stanach Zjednoczonych (chyba że na mocy umów z poszczególnymi krajami obowiązują zwolnienia w tym zakresie), Jeśli w paszporcie wymieniona jest więcej niż jedna osoba, wniosek musi złożyć każda osoba ubiegająca się o wizę,
  • potwierdzenie wniesienia opłaty MRV za rozpatrzenie wniosku o wizę,
  • stronę potwierdzającą złożenie formularza DS-160. Prosimy zapoznać się z dodatkowymi informacjami na temat opłat.
  • adres e-mail,
  • dokumenty wymagane z uwagi na kategorię wizy, jeśli dotyczy (takie jak zatwierdzenie petycji dla wiz, w przypadku których wymagana jest petycja. Więcej informacji o rodzajach wiz można znaleźć tutaj.

Ograniczenie możliwosci zmiany terminu spotkania

Możliwość przełożenia terminu umówionej rozmowy jest ograniczona. Prosimy odpowiednio zaplanować termin rozmowy, aby nie być zmuszonym do dokonania kolejnej opłaty za rozpatrzenie wniosku o wizę.

Więcej działań

Umówienie się na rozmowę
Zmiana terminu spotkania