Jesteś tutaj: Strona główna / Lista rodzajów wiz nieimigracyjnych

Lista rodzajów wiz nieimigracyjnych

Na tej stronie:


Informacje ogólne

W Stanach Zjednoczonych wyznawane są zasady bezpiecznych granic i otwartych drzwi wobec obywateli przybywających z innych krajów. Większość obywateli Kanady i krajów objętych Programem Ruchu Bezwizowego może udać się do USA bez wizy, jeśli spełniają określone wymagania, o których jest mowa tutaj.

Istnieją różne rodzaje wiz nieimigracyjnych dla osób niebędących obywatelami USA lub legalnymi rezydentami, które udają się z tymczasową wizytą do USA. Cel planowanej podróży oraz inne dane decydują o rodzaju wizy wymaganej zgodnie z prawem imigracyjnym USA. Istotne jest posiadanie informacji na temat rodzaju wizy nieimigracyjnej wymaganej do podróży oraz kroków, jakie należy podjąć, aby ubiegać się o wizę w Ambasadzie USA.

Należy zapoznać się z poniższą tabelą w celu określenia rodzaju wymaganej wizy. Aby uzyskać szersze informacji na temat poszczególnych rodzajów wiz, wraz z informacjami na temat tego, jak ubiegać się o wizę, proszę kliknąć odpowiedni link w kolumnie „Rodzaj wizy” w poniższej tabeli.

Cel podróży do USA i rodzaje wiz nieimigracyjnych Kategoria wizy
Członkowie załogi (samolotu lub statku na terenie USA) D
Dyplomaci i przedstawiciele rządu A
Inwestorzy E-2
Kadra wykwalifikowana krajów NAFTA: Meksyk, Kanada TN/TD
Lekarze J-1, H-1B
Małżonkowie i dzieci studentów – małżonkowie i dzieci posiadacza wizy F-1 F-2
Małżonkowie i dzieci studentów – małżonkowie i dzieci posiadacza wizy M-1 M-2
Narzeczeni K-1
Odnowienie wizy do USA – A, G oraz NATO A1-2, G1-4, NATO1-6
Ofiary handlu ludźmi T-1
Osoby amatorsko i zawodowo uprawiające sport (biorący udział w zawodach przewidujących nagrody pieniężne) B-1
Osoby o wyjątkowych uzdolnieniach w dziedzinie nauki, sztuki, edukacji, biznesu lub sportu O-1
Osoby objęte programem wymiany – au pairs J-1
Osoby objęte programem wymiany – dzieci (poniżej 21 roku życia) lub małżonkowie posiadacza wizy J-1 J-2
Osoby objęte programem wymiany – międzynarodowa wymiana kulturowa J, Q
Osoby objęte programem wymiany – profesorowie, wykładowcy, nauczyciele J-1
Osoby podróżujące w celach turystycznych, urlopowych i rekreacyjnych B-2
Osoby przejeżdżające tranzytem przez USA C
Osoby wyjeżdżające na leczenie B-2
Osoby wyjeżdżające służbowo B-1
Pomoc domowa lub opiekunki do dzieci (muszą towarzyszyć zagranicznemu pracodawcy) B-1
Pielęgniarki podróżujące na tereny z niedoborem kadry medycznej H-1C
Pracownicy instytucji religijnych R
Pracownicy oddelegowani do oddziału firmy L
Pracownicy organizacji międzynarodowych i NATO G1-G5, NATO
Pracownicy tymczasowi - sezonowi poza rolnictwem H-2B
Pracownicy tymczasowi – sezonowi zatrudnieni w rolnictwie H-2A
Przedsiębiorcy E-1
Przedstawiciele mediów informacyjnych (dziennikarze) I
Specjaliści w dziedzinach wymagających wiedzy specjalistycznej H-1B
Sportowcy, artyści, wykonawcy estradowi P
Studenci akademiccy i uczestnicy kursów językowych F-1
Studenci – uczestnicy praktyk zawodowych M-1
Praktyki H-3
Uczestnicy programów wymiany J
Wykwalifikowani pracownicy w ramach Umowy o Wolnym Handlu: Chile H-1B1
Wykwalifikowani pracownicy w ramach Umowy o Wolnym Handlu: Singapur H-1B1
Wykwalifikowani pracownicy z Australii E-3
Zagraniczny personel wojskowy stacjonujący w USA A-2, NATO1-6