Viza de tranzit/pentru echipaje

Întrebări frecvent

Pe această pagină:


Prezentare generală

Tranzit (vizele din categoria C)
Un cetăţean al unei altă ţări care călătoreşte în tranzit direct şi continuu prin Statele Unite spre o destinaţie străină are nevoile de o viză de tranzit valabilă. Excepţie de la această cerinţă fac acele persoane care sunt eligibile să tranziteze Statele Unite fără viză în cadrul Programului de renunţare la obligativitatea vizelor sau persoanele care sunt cetăţeni ai unei ţări care a încheiat un acord cu Statele Unite pe baza căruia cetăţenii săi pot să călătorească în Statele Unite fără vize.

Dacă persoana care călătoreşte intenţionează să beneficieze de privilegiile unei opriri în alt scop decât cel al tranzitării Statelor Unite, cum ar fi pentru a vizita un prieten sau pentru turism, atunci solicitantul trebuie să se califice pentru şi să obţină tipul de viză necesar în acest scop, cum ar fi viza din categoria B-2.

Echipaje (vize din categoria D)
Un membru al echipajului care lucrează la bordul unui vas maritim sau al unei aeronave în Statele Unite are nevoie de o viză pentru echipaje. Membrii echipajului unei aeronave sau al unui vas care va tranzita Statele Unite sau apele acestui stat vor folosi în general o combinaţie de viză de tranzit/pentru echipaje (C-1/D). Cu toate acestea, în anumite cazuri, aceste persoane pot avea nevoie doar de o viză din categoria D.

Membrii echipajelor care lucrează la bordul vaselor în interiorul Platformei Continentale Externe pot îndeplini criteriile pentru o viză modificată din categoria B-1 în locul vizei pentru echipaje.

Membrii echipajelor care vor intra în Statele Unite în timpul perioadei libere între zboruri sau croaziere trebuie să obţină şi vize din categoria B-1/B-2 pentru a putea folosi aceste zile personale/de vacanţă. Persoanele care solicită simultan vize din categoriile C-1/D şi B-1/B-2 vor achita doar o singură taxă de solicitare a vizei.

Criterii

Pentru a solicita o viză de tranzit trebuie să demonstraţi:

 • Intenţia de a tranzita direct şi continuu Statele Unite.
 • Un bilet eliberat de un transportator obişnuit sau alte dovezi ale aranjamentelor de transport către destinaţia dumneavoastră.
 • Fonduri suficiente pentru îndeplinirea scopului tranzitului.
 • Permisiunea de a intra într-o altă ţară la plecarea din Statele Unite.

Pentru a solicita alte vize din categoriile C, D sau C-1/D, trebuie să demonstraţi ofiţerului consular că:

 • Scopul călătoriei dumneavoastră este să intraţi în Statele Unite doar pentru tranzit sau ca membru al unui echipaj.
 • Nu intenţionaţi să fiţi remuneraţi de o sursă din Statele Unite în timp ce vă aflaţi în Statele Unite, decât dacă vi s-a aprobat corespunzător o viză temporară de lucru.
 • Intenţionaţi să rămâneţi o perioadă de timp determinată şi limitată.
 • Puteţi face dovada fondurilor necesare pentru a acoperi cheltuielile dumneavoastră cât timp vă aflaţi în Statele Unite.

 

Elementele cererii

Pentru a solicita o viză de tranzit sau ca membru al unui echipaj, trebuie să transmiteţi următoarele:

 • Un Formular electronic de solicitare a vizei temporare (DS-160). Consultaţi pagina web DS-160 pentru mai multe informaţii despre DS-160.
 • Un paşaport valabil pentru călătoria în Statele Unite cu o dată de valabilitate care să depăşească cu cel puţin şase luni perioada pe care intenţionaţi să o petreceţi în Statele Unite (exceptând situaţia în care acordurile speciale încheiate cu o anumită ţară prevăd anumite excepţii). Dacă în paşaportul dumneavoastră sunt incluse una sau mai multe persoane, fiecare persoană care doreşte viză trebuie să depună câte o cerere.
 • O (1) fotografie cu dimensiunea de 2"x2" (5 cm x 5 cm) făcută în ultimele şase luni. Această pagină web conţine informaţii despre formatul necesar al fotografiei.
 • O copie a contractul dumneavoastră de muncă actual, dacă există.

În plus faţă de aceste elemente, trebuie să prezentaţi o scrisoare de programare la interviu care confirmă faptul că aţi realizat programarea prin intermediul acestui serviciu. Puteţi aduce cu dumneavoastră şi orice alte documente justificative despre care consideraţi că susţin informaţiile prezentate ofiţerului consular.

Cum se solicită viza

Pasul 1
Achitaţi taxa de solicitare a vizei.

Pasul 2
Completaţi Formularul electronic de solicitare a vizei temporare (DS-160).

Pasul 3
Faceţi o programare pe această pagină web. Aveţi nevoie de trei informaţii pentru a face programarea:

   • Numărul paşaportului dumneavoastră;
   • Numărul chitanţei de pe chitanţa dumneavoastră de la Banca Transilvania (click aici dacă aveţi nevoie de ajutor pentru identificarea acestui număr);
   • Codul de bare format din zece (10) cifre de pe pagina de confirmare DS-160.

Pasul 4
Prezentaţi-vă la Ambasada S.U.A. la data şi ora programate pentru interviul dumneavoastră de viză. Trebuie să aduceţi cu dumneavoastră o copie printată a scrisorii de programare, pagina de confirmare a formularului DS-160, o fotografie făcută în ultimele şase luni, paşaportul actual şi toate paşapoartele vechi. Cererile care nu sunt însoţite de aceste elemente nu vor fi acceptate.

Documente justificative

Documentele justificative reprezintă doar unul dintre numeroşii factori pe care ofiţerul consular îi ia în calcul în timpul interviului cu dumneavoastră. Ofiţerii consulari analizează fiecare cerere individual şi iau în considerare factori profesionali, sociali, culturali şi de altă natură în procesul de luare a deciziei. Ofiţerii consulari pot analiza intenţiile dumneavoastră, situaţia familială şi planurile şi perspectivele dumneavoastră pe termen lung în ţara dumneavoastră de reşedinţă. Fiecare caz este examinat individual şi beneficiază de toate considerentele prevăzute de lege.Deşi documentele justificative vă pot ajuta în timpul interviului, ofiţerii consulari se vor baza în principal pe interviu pentru a stabili eligibilitatea dumneavoastră pentru o viză. Cu alte cuvinte, documentele justificative au un caracter voluntar şi au doar o importanţă secundară.

Atenţie: Nu prezentaţi documente false. Frauda sau declaraţiile false pot conduce la declararea ineligibilităţii permanente pentru obţinerea vizei. În cazul în care confidenţialitatea reprezintă un motiv de îngrijorare, puteţi aduce documentele la Ambasadă într-un plic sigilat. Ambasada nu va pune la dispoziţia niciunei persoane informaţiile dumneavoastră şi va respecta caracterul confidenţial al acestor informaţii.

Pentru interviu, trebuie să aduceţi cu dumneavoastră următoarele documente:

 • O dovadă curentă a veniturilor, plăţii impozitelor, proprietăţilor sau afacerilor sau activelor pe care le deţineţi;
 • O scrisoare din partea angajatorului dumneavoastră care să detalieze funcţia, salariul şi durata angajării dumneavoastră, durata aprobată a concediului precum şi scopul profesional, dacă este cazul, al călătoriei dumneavoastră în Statele Unite;
 • Dacă este cazul, un itinerariu şi/sau alte informaţii cu privire la călătoria planificată (acestea pot fi doar preliminare);
 • Extrasele conturilor bancare de economii sau alte dovezi ale unor active lichide care indică soldul conturilor dumneavoastră şi activitatea din conturi;
 • Contracte de închiriere sau titluri de proprietate;
 • În cazul echipajelor: o scrisoare din partea sediului central al companiei.

Mai multe informaţii

Pentru mai multe informaţii despre vizele de tranzit şi vizele pentru membrii echipajelor, consultaţi pagina web a Departamentului de Stat.