Viza pentru personal domestic

Pe această pagină:


Prezentare generală

Membrii personalului privat sau domestic care însoţesc sau urmează un angajator în Statele Unite pot fi eligibili pentru vize din categoria B-1. Această categorie de personal domestic include, fără a se limita la bucătari, majordomi, menajere, valeţi, servitori, dădace, bone interne, ajutoare pentru mame, grădinari şi însoţitori plătiţi.

Acele persoane care însoţesc sau urmează pentru a se alătura unui angajator care este un diplomat sau oficial guvernamental străin pot fi eligibile pentru vize din categoriile A-3 sau G-5, în funcţie de statutul vizei angajatorului lor.

Criterii

Dacă sunteţi un membru al personalului domestic şi doriţi să solicitaţi o viză din categoria B-1, trebuie să demonstraţi că:

 • Scopul călătoriei dumneavoastră este să intraţi în Statele Unite pentru a lucra ca membru al personalului domestic
 • Intenţionaţi să rămâneţi în Statele Unite o perioadă de timp determinată şi limitată
 • Angajatorul dumneavoastră îndeplineşte anumite criterii
 • Puteţi face dovada unor legături sociale şi economice cu caracter angajant în străinătate
 • Aveţi reşedinţa în afara Statelor Unite, precum şi orice alte legături cu caracter angajant care asigură întoarcerea dumneavoastră în străinătate la finalul contractului.

Însoţirea titularului unei vize temporare

Dacă sunteţi un membru al personalului domestic şi doriţi să însoţiţi sau să vă alăturaţi angajatorului dumneavoastră care nu este un cetăţean american sau un rezident permanent legal în Statele Unite, şi care doreşte să fie admis sau se află deja în Statele Unite pe baza unei vize temporare din categoriile B, E, F, H, I, J, L, M, O, P, Q sau R, atunci puteţi fi eligibil pentru o viză din categoria B-1, cu condiţia:

 • Să aveţi cel puţin un an de experienţă ca membru al personalului intern sau domestic, conform declaraţiilor angajatorilor anteriori
   • 1.Să fi fost angajat în afara Statelor Unite al angajatorului dumneavoastră pentru cel puţin un an anterior date admiterii angajatorului dumneavoastră în Statele Unite, sau
   • 2.Relaţia angajat-angajator cu angajatorul dumneavoastră să fi existat în perioada imediat premergătoare momentului depunerii cererii de către angajatorul dumneavoastră,
   • 3.iar angajatorul dumneavoastră să poată demonstra că a angajat permanent (pe tot parcursul anului sau sezonier) ajutor domestic în decursul anilor care au precedat data depunerii cererii de către acesta
 • Să nu aveţi un alt loc de muncă, iar angajatorul dumneavoastră să vă asigure cazare şi masă gratuită şi un bilet de avion dus-întors, conform termenilor contractului de muncă

Însoţirea unui cetăţean american

 1. Personalul domestic care însoţeşte  sau urmează angajatori americani, pe perioade determinate de timp în Statele Unite, poate solicita viză de tip B-1, având în vedere următoarele:

  (a) Angajatul are o resedintă în afara Statelor Unite pe care nu intenţionează să o abandoneze.

  (b) Solicitantul a fost angajat de către angajator, ca şi membru al personalului domestic, în afara Statelor Unite pentru o perioadă de cel putin 6 luni înainte de data admiterii angajatorului pe teritoriul Statelor Unite SAU angajatorul are posibilitatea de a demonstra că pe durata şederii lui în afara Statelor Unite, a angajat în mod regulat personal domestic, care îndeplinea aceleaşi atribuţii pe care urmează să le îndeplinească aplicantul.

  (c)Angajatul poate demonstra că deţine cel putin un an de experienţă profesională, prin declaraţii de la angajatorii anteriori. 

  (d) Angajatul este în posesia unui contract original sau a unei copii a contractului, ce va fi prezentată la punctul de intrare in Statele Unite şi care conţine semnătura  originală a angajatorului, cât şi a angajatului.
 2. Angajatorul, cetăţean american, este transferat des, pe perioade ce pot depăşi 2 ani de zile sau mai mult, datorită atribuţiilor postului, lucru ce poate fi confirmat de către superiorii acestuia/acesteia şi face dovada reîntoarcerii în Statele Unite, dar pentru o perioadă nu mai lungă de 6 ani. Angajatorul este singurul furnizor al unui loc de muncă pentru personalul domestic şi îi va asigura acestuia cazare şi transport, respectând termenii şi condiţiile contractului de muncă; şi
 3. Contractul de muncă a fost semnat şi datat atat de către angajat, cât şi de către angajator şi conţine o garanţie din partea angajatorului, conform căreia, în afară de prevederile menţionate mai sus (la punctul b.), angajatul va primi salariul minim sau cel în vigoare (oricare dintre acestea fiind mai mare pentru 8 ore de muncă). Contractul de muncă trebuie să menţioneze şi beneficiile acordate personalului domestic în Statele Unite. Angajatorul trebuie să dea un preaviz de cel puţin 2 saptămâni în cazul în care doreşte sistarea contractului de muncă. Angajatul trebuie să îşi anunţe dorinţa de a demisiona cu cel puţin 2 săptamâni înainte.

Însoţirea unui rezident permanent cu forme legale al Statelor Unite

Rezidenţii permanenţi cu forme legale ai Statelor Unite (titularii Cărţilor Verzi) nu au dreptul de a-şi aduce personalul domestic în Statele Unite pe baza unei vize din categoria B-1 în nicio circumstanţă.

Cerinţe contractuale pentru titularii vizelor din categoria B-1

În calitate de membru al personalului domestic solicitant al unei vize din categoria B-1, trebuie să prezentaţi un contract de muncă, semnat de dumneavoastră şi de angajator, care să includă:

 • O descriere a sarcinilor dumneavoastră în Statele Unite
 • Numărul de ore pe care le veţi lucra în Statele Unite în fiecare săptămână
 • Numărul de sărbători legale, zile de concediu şi de concediu medical pe an
 • Ziua sau zilele libere obişnuite în fiecare săptămână
 • Salariul, care trebuie să fie egal cu salariul uzual sau minim pe oră conform legilor federale (oricare este mai mare), atunci când veţi fi angajat, pentru întregul program de lucru. Salariile minime valabile în prezent în Statele Unite sunt disponibile aici, iar salariile uzuale pot fi consultate aici.
 • O declaraţie conform căreia vi se vor asigura cazare şi masă gratuite
 • O declaraţie conform căreia angajatorul dumneavoastră se va asigura că nu veţi genera cheltuieli publice în timpul în care lucraţi pentru angajatorul dumneavoastră
 • O declaraţie conform căreia nu veţi accepta un alt loc de muncă în timpul în care lucraţi pentru angajatorul dumneavoastră
 • O declaraţie conform căreia angajatorul dumneavoastră nu vă va reţine paşaportul
 • O declaraţie conform căreia ambele părţi înţeleg că nu vi se poate solicita să rămâneţi în locaţie după programul de muncă fără compensaţii
 • O declaraţie conform căreia angajatorul dumneavoastră vă va achita cheltuielile iniţiale de deplasare în Statele Unite şi ulterior către locaţia următoarei misiuni a angajatorului dumneavoastră, sau către ţara unde v-aţi stabilit reşedinţa obişnuită, la încetarea contractului.

 

Însoţirea titularului unei vize din categoriile A-1, A-2, sau G-1 - G-4 (vize din categoriile A-3 sau G-5)

Dacă sunteţi un însoţitor, servitor sau angajat personal al unei persoane din clasele A-1 sau A-2 sau de la G-1 la G-4, atunci sunteţi îndreptăţit la o clasificare corespunzătoare în categoriile A-3 sau G-5. Trebuie să demonstraţi că aveţi dreptul la clasificare în categoria A-3 sau G-5 (de exemplu, o recomandare de la un fost angajator, dovezi ale locurilor de muncă anterioare în respectivul domeniu, etc.). Ofiţerii consulari trebuie să stabilească statutul oficial al angajatorului şi intenţia ambelor părţi de a încheia (sau de a menţine) o relaţie tip angajator-angajat. În plus, ajutoarele domestice ale diplomaţilor (A3) şi angajaţii organizaţiilor internaţionale (G5) trebuie mai întâi să fie înregistraţi în la Biroul pentru sistemul de management al informaţiilor cu privire la misiunile străine (TOMIS) administrat de Departamentul de Stat, înainte de a solicita o viză. Pentru mai multe detalii cu privire la înregistrarea în TOMIS, contactaţi Biroul pentru Misiunile Străine al Departamentul de Stat al Statelor Unite.

Solicitanţii de vize din categoriile A-3, G-5 şi NATO 7 trebuie să fie intervievaţi de un ofiţer consular. Aceştia trebuie să urmeze procedurile uzuale de solicitare, cu o singură excepţie: Solicitanţii de vize din categoriile A-3, G-5 şi NATO 7 nu plătesc taxa de solicitare a vizei.

Ofiţerul consular trebuie să se declare satisfăcut de faptul că salariul ce urmează a fi încasat de un solicitant de viză din categoriile A-3, G-5 şi NATO 7 este un salariu just comparativ cu cel oferit în domeniul de angajare şi suficient pentru a nu provoca motive de îngrijorare privind cheltuielile publice suplimentare. Solicitanţii acestor tipuri de vize trebuie să includă un contract de muncă semnat de angajator şi de angajat.

Cerinţe contractuale pentru titularii vizelor din categoriile A-3/G-5/NATO- 7

În calitate de membru al personalului domestic solicitant al unei vize din categoriile A-3, G-5 şi NATO 7 trebuie să prezentaţi un contract de muncă, semnat de dumneavoastră şi de angajator, care să includă:

 • O garanţie că veţi fi compensat cu un salariu la nivelul salariului minim sau uzual la nivel de stat sau federal, oricare este mai mare. Salariile minime valabile în prezent în Statele Unite sunt disponibileaici, iar salariile uzuale pot fi consultate aici.
 • O declaraţie conform căreia, după primele 90 de zile de angajare, toate plăţile salariale sunt efectuate prin cec sau transfer electronic în contul dumneavoastră bancar. La conturile dumneavoastră bancare nu trebuie să aibă acces nici angajatorul, nici membrii familiei acestuia
 • În cazul în care angajatorul este un diplomat străin, ajutoarele domestice care locuiesc împreună cu acesta, conform practicilor uzuale, vor beneficia şi de cazare şi masă gratuite, în plus faţă de salariu
 • Un angajament din partea dumneavoastră că nu veţi accepta un alt loc de muncă în timpul în care lucraţi pentru angajatorul dumneavoastră
 • Un angajament din partea angajatorului dumneavoastră că nu vă va reţine paşaportul şi o declaraţie care să indice faptul că ambele părţi înţeleg că nu vi se poate solicita să rămâneţi în locaţie după programul de muncă fără compensaţii
 • Contractul este un element esenţial al procesului prin faptul că vă oferă un cadru pe care îl puteţi folosi pentru a beneficia personal de protecţia drepturilor angajatului sau a drepturilor omului. Angajatorul dumneavoastră trebuie să vă achite cheltuielile iniţiale de deplasare în Statele Unite şi ulterior către locaţia următoarei misiuni a angajatorului dumneavoastră, sau către ţara unde v-aţi stabilit reşedinţa obişnuită, la încetarea contractului.

 

Elementele cererii

Dacă solicitaţi o viză din categoriile B-1, A-3, G-5 sau NATO 7, trebuie să transmiteţi următoarele:

 • Un Formular electronic de solicitare a vizei temporare (DS-160). Consultaţi pagina web DS-160 pentru mai multe informaţii despre DS-160.
 • Un paşaport valabil pentru călătoria în Statele Unite cu o dată de valabilitate care să depăşească cu cel puţin şase luni perioada pe care intenţionaţi să o petreceţi în Statele Unite (exceptând situaţia în care acordurile speciale încheiate cu o anumită ţară prevăd anumite excepţii). Dacă în paşaportul dumneavoastră sunt incluse una sau mai multe persoane, fiecare persoană care doreşte viză trebuie să depună câte o cerere.
 • O (1) fotografie cu dimensiunea de 2"x2" (5 cm x 5 cm) făcută în ultimele şase luni. Această pagină web conţine informaţii despre formatul necesar al fotografiei.
 • O copie după viza angajatorului dumneavoastră sau altă metodă pe care o va folosi pentru a intra în Statele Unite (paşaportul emis de ţara acestuia participantă la Programul de renunţare la obligativitatea vizelor sau paşaportul american)
 • Un contract de muncă semnat de dumneavoastră şi de angajator, care îndeplineşte cerinţele enunţate mai sus
 • Doar pentru solicitanţii de vize din categoriile A-3, G-5 şi NATO 7: O Notă Verbală care confirmă statutul de angajare al mandatarului, data plecării, scopul călătoriei şi durata şederii în Statele Unite. Nota Verbală trebuie să indice numele angajatului şi titlul sau statutul oficial al angajatorului. Aceasta trebuie în plus să specifice data plecării, precum şi scopul călătoriei şi durata şederii în Statele Unite. Solicitanţii de vize din categoriile A-3, G-5 şi NATO 7 nu trebuie să achite taxele de solicitare a vizelor.

În plus faţă de aceste elemente, trebuie să prezentaţi o scrisoare de programare la interviu care confirmă faptul că aţi realizat programarea prin intermediul acestui serviciu. Puteţi aduce cu dumneavoastră şi orice alte documente justificative despre care consideraţi că susţin informaţiile prezentate ofiţerului consular.

Cum se solicită viza

Pasul 1
Achitaţi taxa de solicitare a vizei.

Pasul 2
Completaţi Formularul electronic de solicitare a vizei temporare (DS-160).

Pasul 3
Faceţi o programare pe această pagină web. Aveţi nevoie de trei informaţii pentru a face programarea:

   • Numărul paşaportului dumneavoastră
   • Numărul chitanţei de pe chitanţa dumneavoastră de la Banca Transilvania. (Faceţi clic aici dacă aveţi nevoie de ajutor pentru identificarea acestui număr.)
   • Codul de bare format din zece (10) cifre de pe pagina de confirmare DS-160

Pasul 4
Prezentaţi-vă la Ambasada S.U.A. la data şi ora programate pentru interviul dumneavoastră de viză. Trebuie să aduceţi cu dumneavoastră o copie imprimată a scrisorii de programare, pagina dumneavoastră de confirmare DS-160, o fotografie făcută în ultimele şase luni, paşaportul actual şi toate paşapoartele vechi. Cererile care nu sunt însoţite de aceste elemente nu vor fi acceptate.

Documente justificative

Documentele justificative reprezintă doar unul dintre numeroşii factori pe care ofiţerul consular îi ia în calcul în timpul interviului cu dumneavoastră. Ofiţerii consulari analizează fiecare cerere individual şi iau în considerare factori profesionali, sociali, culturali şi de altă natură în procesul de luare a deciziei. Ofiţerii consulari pot analiza intenţiile dumneavoastră, situaţia familială şi planurile şi perspectivele dumneavoastră pe termen lung în ţara dumneavoastră de reşedinţă. Fiecare caz este examinat individual şi beneficiază de toate considerentele prevăzute de lege.

Atenţie: Nu prezentaţi documente false. Frauda sau declaraţiile false pot conduce la declararea ineligibilităţii permanente pentru obţinerea vizei. În cazul în care confidenţialitatea reprezintă un motiv de îngrijorare, puteţi aduce documentele la Ambasadă într-un plic sigilat. Ambasada nu va pune la dispoziţia niciunei persoane informaţiile dumneavoastră şi va respecta caracterul confidenţial al acestor informaţii.

Pentru interviu, trebuie să aduceţi cu dumneavoastră următoarele documente:

 • Dovada capacităţii angajatorului dumneavoastră de a plăti salariul promis. Notă: Dacă solicitaţi o viză din categoriile A-3, G-5 sau NATO 7, aceasta se aplică doar dacă angajatorul deţine un rang diplomatic de consilier sau inferior.
 • Dovada faptului că şederea dumneavoastră în Statele Unite va avea un caracter temporar.
 • Pentru mai multe informaţii, consultaţi pagina web a Departamentului de Stat.

Mai multe informaţii

Pentru mai multe informaţii despre vizele din categoriile ,şi A-3 B-1 G-5 şi NATO 7, consultaţi pagina web a Departamentului de Stat.