Viza pentru jurnalişti şi reprezentanţi mass-media

Pe această pagină:


Prezentare generală

Viza pentru mass-media (I) este o viză temporară pentru reprezentaţii străini ai mass-media care călătoresc în Statele Unite pentru a-şi exercita profesia, având biroul într-o ţară străină. Unele proceduri şi taxe prevăzute de legea imigrării se referă la politicile ţării natale a persoanei care călătoreşte şi, la rândul său, Statele Unite urmează o practică similară, pe care o denumim „reciprocitate“. Procedurile pentru acordarea vizelor pentru mass-media reprezentaţilor străini ai mass-media dintr-o anumită ţară au în vedere şi dacă guvernul din ţara respectivului solicitant acordă privilegii similare sau acţionează reciproc în ceea ce priveşte reprezentanţii mass-mediei/presei din Statele Unite.

Criterii

Solicitanţii trebuie să îndeplinească anumite criterii foarte specifice, dictate de legea imigrării din Statele Unite, pentru a se califica pentru vizele pentru mass-media. Pentru a se califica pentru vizele pentru mass-media (I), solicitanţii trebuie să demonstreze că sunt corespunzător calificaţi pentru a primi o viză de mass-media.

Vizele pentru mass-media sunt destinate „reprezentaţilor mass-mediei străine“, inclusiv membri ai presei, radioului, industriei cinematografice sau presei scrise, ale căror activităţi sunt esenţiale pentru funcţia mass-mediei străine, cum ar fi reporteri, echipe de filmare, editori şi persoane care au ocupaţii similare, conform legii imigrării din Statele Unite, care călătoresc în Statele Unite pentru a-şi exercita profesia. Solicitantul trebuie să se implice în activităţi eligibile pentru o organizaţie a mass-mediei care îşi are sediul într-o ţară străină. Activitatea trebuie să aibă în mod esenţial un caracter informativ, şi să fie în general asociată procesului de colectare a ştirilor şi relatării evenimentelor curente, pentru a îndeplini criteriile vizelor pentru mass-media. Ofiţerul consular va stabili dacă o activitate se califică sau nu pentru vizele pentru mass-media. Relatarea evenimentelor sportive se pretează de regulă vizei pentru mass-media. Alte exemple includ, fără a se limita la următoarele tipuri de activităţi specifice mass-mediei:

 • Angajaţii primari ai unor agenţii mass-media de informaţii străine implicaţi în filmarea unor evenimente ce reprezintă ştiri sau a unor documentare.
 • Membrii mass-mediei implicaţi în producţia sau distribuirea de filme se vor califica pentru vizele pentru mass-media doar dacă materialul care este filmat va fi folosit pentru a disemina ştiri sau informaţii. În plus, sursa primară şi distribuirea finanţării trebuie să fie în afara Statelor Unite.
 • Jurnaliştii care lucrează pe bază de contract. Persoanele care deţin acreditări emise de o organizaţie profesională a jurnaliştilor, dacă lucrează pe bază de contact la un produs ce urmează a fi folosit în străinătate de un mijloc mass-media de informare sau cultural pentru a disemina informaţii sau ştiri care nu au un scop primar comercial, de divertisment sau publicitate. Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că este necesar un contract de muncă valabil.
 • Angajaţii caselor de producţie independente ai căror angajaţi deţin acreditări emise de o asociaţie profesională a jurnaliştilor.
 • Jurnaliştii străini care lucrează pentru o sucursală, un birou sau o filială din străinătate a unui reţele, ziar sau alt mijloc media din Statele Unite, dacă jurnalistul se deplasează în Statele Unite pentru a relata un eveniment ce are loc în Statele Unite doar pentru un public străin.
 • Reprezentaţii acreditaţi ai birourilor de turism, controlate, operate sau subvenţionate, integral sau parţial, de un guvern străin, care se implică în mod principal în diseminarea de informaţii turistice despre respectiva ţară şi care nu sunt îndreptăţiţi la clasificarea în categoria de vize A-2.
 • Informaţii tehnice industriale. Angajaţii birourilor din Statele Unite ale organizaţiilor care distribuie informaţii tehnice industriale.

Jurnaliştii liber-profesionişti vor fi avuţi în vedere pentru o viză din categoria I doar dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele criterii. Jurnalistul trebuie:

 • Să deţină o acreditare emisă de o organizaţie profesională a jurnaliştilor
 • Să se afle sub contract cu o organizaţie mass-media
 • Să disemineze informaţii sau ştiri care nu au un scop primar comercial, de divertisment sau publicitate.

Fotografilor statici li se va permite intrarea în Statele Unite vize din categoria B-1 în scopul realizării de fotografii, doar cu condiţia să nu încaseze venituri de la o sursă din Statele Unite.

Restricţii

Cetăţenii unei ţări care participă la Programul de renunţare la obligativitatea vizelor, care doresc să intre în Statele Unite temporar ca reprezentanţi ai unei entităţi mass-media străine exercitându-şi profesia de reprezentant mass-media sau jurnalist, trebuie mai întâi să obţină o viză pentru mass-media pentru a veni în Statele Unite. Ei nu pot să călătorească nici fără viză în cadrul Programului de renunţare la obligativitatea vizelor, nici ca turişti (cu vize din categoria B). Orice încercare de a face acest lucru poate duce la refuzul admiterii în Statele Unite de către Departamentul de Securitate Internă, prin ofiţerul serviciului Vamal şi de Protecţie a Frontierei, în portul de intrare. Lista de mai jos prezintă situaţiile în care se poate utiliza o viză turistică sau Programul de renunţare la obligativitatea vizelor.

Călătoria cu o viză turistică

Viza turisticăse poate utiliza dacă scopul călătoriei este reprezentant de una dintre următoarele activităţi:

Participarea la o conferinţă sau la o întâlnire
Reprezentanţii mass-media care călătoresc în Statele Unite pentru a participa la conferinţe sau întâlniri în calitate de participanţi şi care nu relatează despre respectiva întâlnire, fie pe perioada când se află în Statele Unite, fie la întoarcere, pot călători cu o viză turistică. Distincţia pe care legea imigrării o face este dacă ei „îşi vor exercita vocaţia profesională“.

Invitat care susţine un discurs, o prelegere sau ia parte la o activitate academică
Reprezentanţii mass-media trebuie să deţină o viză turistică atunci când călătoresc în Statele Unite ca invitat care susţine un discurs, o prelegere sau care ia parte la alte activităţi academice uzuale în cadrul unei entităţi conexe sau afiliate non-profit, al unei organizaţii de cercetare non-profit, al unei organizaţii guvernamentale de cercetare sau al unei instituţii de învăţământ superior pentru care solicitantului i se va plăti un onorariu. Cu toate acestea, activitatea de susţinere de prelegeri nu trebuie să depăşească nouă zile într-o singură instituţie, iar vorbitorul nu trebuie să fi încasat plăţi de la mai mult de cinci instituţii sau organizaţii pentru astfel de activităţi în ultimele şase luni.

Achiziţionarea de echipamente media
O viză turistică poate fi folosită de angajaţii mijloacelor media străine pentru a achiziţiona echipamente media sau drepturi de difuzare sau pentru a primi comenzi de echipamente media sau drepturi de difuzare străine în Statele Unite, de vreme ce aceste activităţi se încadrează în categoria celor realizate de vizitatorii obişnuiţi în scop de afaceri.

Vacanţă
Un jurnalist aparţinând mass-mediei străine poate să îşi facă vacanţa în Statele Unite folosind o viză turistică şi nu are nevoie de o viză pentru mass-media, atâta vreme cât acesta nu va relata evenimente ce pot clasificate ca ştiri.

Călătoria cu o viză de lucru temporară

Deşi anumite activităţi îndeplinesc în mod evident criteriile vizei pentru mass-media pentru că au un caracter de colectare de informaţii şi ştiri, multe nu îndeplinesc totuşi aceste criterii. Fiecare cerere este analizată în contextul amplu al situaţiei sale specifice. Ofiţerul consular se axează pe măsura în care scopul călătoriei este în esenţă unul informativ şi este asociat în general cu procesul de colectare de ştiri, pentru a determina dacă solicitantul se califică pentru o viză pentru mass-media. Lista de mai jos prezintă situaţiile în care este necesară o viză de lucru temporară, cum ar fi cele de tipul H, O sau P, în locul unei vize din categoria I, eliberate jurnaliştilor/reprezentanţilor mass-mediei.

Viza de lucru temporară se poate utiliza dacă scopul călătoriei este reprezentant de una dintre următoarele activităţi:

Filmarea de materiale care au scop comercial, de divertisment sau publicitar
Viza pentru mass-media nu poate fi utilizată de solicitanţii al căror scop al deplasării în Statele Unite este să filmeze sau să lucreze la un film, având un scop primar comercial, de divertisment sau publicitar. Este necesară o viză de lucru temporară.

Rolurile de suport al producţiei, cum ar fi revizori, bibliotecari şi scenografi
Persoanele implicate în activităţi asociate, cum ar fi revizori, bibliotecari, scenografi, etc. nu sunt eligibile pentru vizele pentru mass-media şi se pot califica pentru alte clasificări, cum ar fi vizele din categoriile H, O sau P.

Reportajele care sunt evenimente puse în scenă, emisiuni de televiziune sau concursuri Reportajele care implică evenimente create şi puse în scenă, chiar şi fără scenariu, cum ar fi emisiunile tip reality show, nu au un caracter informativ primar şi nu implică jurnalism. În mod similar, documentarele care implică recreerea pusă în scenă, cu actori, nu sunt considerate informative. Membrii echipei care lucrează la astfel de producţii nu se califică pentru vizele pentru mass-media. Companiilor de producţie TV, radio şi film li se recomandă să apeleze la un avocat de imigrări specializat în domeniul mass-media pentru consiliere specifică şi personalizată pentru proiectul în curs.

Producţia de conţinut media artistic
Reprezentaţii media care călătoresc în Statele Unite pentru a participa la producţia de conţinut media artistic (în care se folosesc actori) nu se vor califica pentru vizele pentru mass-media. Companiilor de producţie TV, radio şi film li se recomandă să apeleze la un avocat de imigrări specializat în domeniul mass-media pentru consiliere specifică şi personalizată pentru proiectul în curs.

Persoane aflate în întreţinere

Soţul/soţia sau copiii necăsătoriţi cu vârsta sub 21 de ani care doresc să însoţească sau să se alăture unui titular principal al vizei în Statele Unite pe durata şederii acestuia sau acesteia necesită vize derivate din categoria I. Soţul/soţia şi/sau copiii care nu intenţionează să îşi stabilească reşedinţa în Statele Unite împreună cu titularul principal al vizei, dar care îl vor vizita pe acesta doar în vacanţe, pot fi eligibili să solicite vize turistice (B-2).

Soţul/soţia şi persoanele aflate în întreţinere nu au drept de muncă în Statele Unite pe baza unei vize derivate din categoria I. Dacă soţul/soţia sau o persoană aflată în întreţinere doresc să se angajeze, vor trebui să obţină viza de lucru corespunzătoare.

Elementele cererii

Dacă solicitaţi o viză din categoria I, trebuie să prezentaţi următoarele:

 • Un formular electronic de solicitare a vizei temporare (DS-160). Consultaţi pagina web DS-160 pentru mai multe informaţii despre DS-160.
 • Un paşaport valabil pentru călătoria în Statele Unite cu o dată de valabilitate care să depăşească cu cel puţin şase luni perioada pe care intenţionaţi să o petreceţi în Statele Unite (exceptând situaţia în care acordurile speciale încheiate cu o anumită ţară prevăd anumite excepţii). Dacă în paşaportul dumneavoastră sunt incluse una sau mai multe persoane, fiecare persoană care doreşte viză trebuie să depună câte o cerere.
 • O (1) fotografie cu dimensiunea de 2"x2" (5 cm x 5 cm) făcută în ultimele şase luni. Această pagină web conţine informaţii despre formatul necesar al fotografiei.
 • Dovada angajării:
  • Jurnalişti angajaţi: O scrisoare din partea angajatorului dumneavoastră care indică numele dumneavoastră, poziţia deţinută în companie, precum şi scopul şi durata şederii în Statele Unite.
  • Jurnaliştii liber-profesionişti care lucrează pe bază de contract pentru o organizaţie mass-media: O copie a contractului încheiat cu organizaţia mass-media care indică numele dumneavoastră, poziţia deţinută în companie, durata contractului, precum şi scopul şi durata şederii în Statele Unite.
  • Membrii echipelor de filmare: O scrisoare din partea angajatorului dumneavoastră care indică numele dumneavoastră, poziţia deţinută în companie, funcţia şi o scurtă descriere a emisiunii filmate, precum şi scopul şi durata şederii în Statele Unite.
  • Companii independente de producţie sub contract cu o organizaţie mass-media: O scrisoare din partea organizaţiei care a contractat respectiva activitate, care indică numele dumneavoastră, funcţia şi o scurtă descriere a emisiunii filmate, durata contractului, precum şi perioada de timp necesară filmării în Statele Unite.

În plus faţă de aceste elemente, trebuie să prezentaţi o scrisoare de programare la interviu care confirmă faptul că aţi realizat programarea prin intermediul acestui serviciu. Puteţi aduce cu dumneavoastră şi orice alte documente justificative despre care consideraţi că susţin informaţiile prezentate ofiţerului consular.

Cum se solicită viza

Pasul 1
Achitaţi taxa de solicitare a vizei.

Pasul 2
Completaţi Formularul electronic de solicitare a vizei temporare (DS-160).

Pasul 3
Faceţi o programare pe această pagină web. Aveţi nevoie de trei informaţii pentru a face programarea:

   • Numărul paşaportului dumneavoastră
   • Numărul chitanţei de pe chitanţa dumneavoastră de la Banca Transilvania. (Faceţi clic aici dacă aveţi nevoie de ajutor pentru identificarea acestui număr.)
   • Codul de bare format din zece (10) cifre de pe pagina de confirmare DS-160

Pasul 4
Prezentaţi-vă la Ambasada S.U.A. la data şi ora programate pentru interviul dumneavoastră de viză. Trebuie să aduceţi cu dumneavoastră o copie imprimată a scrisorii de programare, pagina dumneavoastră de confirmare DS-160, o fotografie făcută în ultimele şase luni, paşaportul actual şi toate paşapoartele vechi. Cererile care nu sunt însoţite de aceste elemente nu vor fi acceptate.

Documente justificative

Documentele justificative reprezintă doar unul dintre numeroşii factori pe care ofiţerul consular îi ia în calcul în timpul interviului cu dumneavoastră. Ofiţerii consulari analizează fiecare cerere individual şi iau în considerare factori profesionali, sociali, culturali şi de altă natură în procesul de luare a deciziei. Ofiţerii consulari pot analiza intenţiile dumneavoastră, situaţia familială şi planurile şi perspectivele dumneavoastră pe termen lung în ţara dumneavoastră de reşedinţă. Fiecare caz este examinat individual şi beneficiază de toate considerentele prevăzute de lege.

Atenţie: Nu prezentaţi documente false. Frauda sau declaraţiile false pot conduce la declararea ineligibilităţii permanente pentru obţinerea vizei. În cazul în care confidenţialitatea reprezintă un motiv de îngrijorare, puteţi aduce documentele la Ambasadă într-un plic sigilat. Ambasada nu va pune la dispoziţia niciunei persoane informaţiile dumneavoastră şi va respecta caracterul confidenţial al acestor informaţii.

  Pentru interviu, trebuie să aduceţi cu dumneavoastră următoarele documente:
 • Cardul/acreditările de presă
 • O scrisoare din partea angajatorului dumneavoastră care indică scopul deplasării dumneavoastră, durata preconizată a şederii, numărul de ani lucraţi pentru angajatorul dumneavoastră şi numărul de ani de experienţă în jurnalism.

Documente justificative pentru persoanele aflate în întreţinere Dacă soţul/soţia şi/sau copilul dumneavoastră solicită o viză la o dată ulterioară, o copie a vizei dumneavoastră pentru media trebuie prezentată împreună cu cererea.

Mai multe informaţii

Pentru mai multe informaţii despre vizele pentru jurnalişti şi reprezentanţi mass-media, consultaţi pagina web a Departamentului de Stat.