Viza pentru lucrător religios

Întrebări frecvente

Pe această pagină:


Prezentare generală

Vizele de tipul R sunt destinate persoanelor care doresc să intre în Statele Unite pentru a lucra în calitate de lucrător religios temporar, conform definiţiei din Legea imigrării şi a cetăţeniei (INA) §101(a)(15)(R).

Criterii

În categoria lucrătorilor religioşi sunt incluse persoanele autorizate de o entitate religioasă să desfăşoare activităţi de cult religios şi alte sarcini, de regulă realizate de membrii autorizaţi ai clerului respectivei religii, precum şi lucrătorii care se implică într-o capacitate sau ocupaţie religioasă. Pentru solicita eliberarea unei vize pentru lucrători religioşi trebuie să îndepliniţi următoarele criterii:

 • Trebuie să fiţi membri ai unei confesiuni religioase recunoscute drept organizaţie religioasă de bună credinţă non-profit în Statele Unite.
 • Confesiunea dumneavoastră religioasă şi entitatea afiliată acesteia, dacă este cazul, trebuie să fie scutită de la plata impozitelor sau să îndeplinească criteriile pentru statutul neimpozabil.
 • Trebuie:
  a) să fi fost membru al confesiunii dumneavoastră în ultimii doi ani anteriori depunerii cererii pentru statutul de lucrător religios
  (b) să fi intenţionat să lucraţi ca pastor al confesiunii dumneavoastră sau într-o ocupaţie sau capacitate religioasă pentru o organizaţie religioasă non-profit de bună credinţă (sau o entitate afiliată a respectivei organizaţii, scutită de la plata impozitelor)
  (c) să fi avut reşedinţa şi să vă fi aflat fizic în afara Statelor Unite în anul imediat premergător, dacă anterior aţi petrecut cinci ani în această categorie.
  Nu există nicio cerinţă privind existenţa unei reşedinţe în străinătate pe care nu aveţi intenţia să o abandonaţi. Cu toate acestea, trebuie să intenţionaţi să părăsiţi Statele Unite la finalul şederii dumneavoastră legale, în absenţa altor instrucţiuni specifice sau dovezi contrare.

 

Petiţii

Potenţialul dumneavoastră angajator trebuie să depună Formularul I-129, Petiţie pentru lucrător temporar, la Serviciile de Cetăţenie şi Imigrare din Statele Unite (USCIS). Pentru mai multe informaţii detaliate cu privire la depunerea Formularului I-129, precum şi la cerinţe, consultaţi pagina web a USCIS dedicată categoriei R-1, Lucrător religios temporar.

Notă: Potenţialii angajatori trebuie să depună o petiţie de îndată ce este posibil (dar nu cu mai mult de 6 luni înainte de începutul angajării propuse) pentru a acorda suficient timp pentru procesarea petiţiei, şi, ulterior, a vizei.

Petiţia dumneavoastră, Formularul I-129, trebuie aprobată înainte de a putea solicita o viză la Ambasadă. La momentul aprobării petiţiei, angajatorul sau agentul dumneavoastră va primi o Notificare de acţiune, Formularul I-797, care are rolul de notificare a aprobării petiţiei dumneavoastră. Ofiţerul consular va verifica aprobarea petiţiei dumneavoastră în timpul interviului, cu ajutorul Serviciului de gestionare a informaţiilor cu privire la petiţii (PIMS) oferit de Departamentul de Stat.

Pentru ca aprobarea petiţiei dumneavoastră să poată fi verificată, trebuie să prezentaţi la interviu numărul de înregistrare al petiţiei dumneavoastră I-129. Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că aprobarea unei petiţii nu garantează eliberarea vizei, dacă se constată că nu îndepliniţi criteriile pentru eliberarea vizei prevăzute de legea imigrării din Statele Unite.

Elementele cererii

Dacă solicitaţi o viză de lucrător religios, trebuie să transmiteţi următoarele

 • Un Formular electronic de solicitare a vizei temporare (DS-160). Consultaţi pagina web DS-160 pentru mai multe informaţii despre DS-160.
 • Un paşaport valabil pentru călătoria în Statele Unite cu o dată de valabilitate care să depăşească cu cel puţin şase luni perioada pe care intenţionaţi să o petreceţi în Statele Unite (exceptând situaţia în care acordurile speciale încheiate cu o anumită ţară prevăd anumite excepţii). Dacă în paşaportul dumneavoastră sunt incluse una sau mai multe persoane, fiecare persoană care doreşte viză trebuie să depună câte o cerere.
 • O (1) fotografie cu dimensiunea de 2"x2" (5 cm x 5 cm) făcută în ultimele şase luni. Această pagină web conţine informaţii despre formatul necesar al fotografiei.
 • Numărul de înregistrare tipărit pe petiţia dumneavoastră I-129 aprobată. Nu este necesar să prezentaţi la momentul interviului copii după formularul I-797.

În plus faţă de aceste elemente, trebuie să prezentaţi o scrisoare de programare la interviu care confirmă faptul că aţi realizat programarea prin intermediul acestui serviciu. Puteţi aduce cu dumneavoastră şi orice alte documente justificative despre care consideraţi că susţin informaţiile prezentate ofiţerului consular.

Cum se solicită viza

Pasul 1
Achitaţi taxa de solicitare a vizei.

Pasul 2
Completaţi Formularul electronic de solicitare a vizei temporare (DS-160).

Pasul 3
Faceţi o programare pe această pagină web. Aveţi nevoie de trei informaţii pentru a face programarea:

   • Numărul paşaportului dumneavoastră
   • Numărul chitanţei de pe chitanţa dumneavoastră de la Banca Transilvania. (Faceţi clic aici dacă aveţi nevoie de ajutor pentru identificarea acestui număr.)
   • Codul de bare format din zece (10) cifre de pe pagina de confirmare DS-160

Pasul 4
Prezentaţi-vă la Ambasada S.U.A. la data şi ora programate pentru interviul dumneavoastră de viză. Trebuie să aduceţi cu dumneavoastră o copie imprimată a scrisorii de programare, pagina dumneavoastră de confirmare DS-160, o fotografie făcută în ultimele şase luni, paşaportul actual şi toate paşapoartele vechi. Cererile care nu sunt însoţite de aceste elemente nu vor fi acceptate.

Documente justificative

Documentele justificative reprezintă doar unul dintre numeroşii factori pe care ofiţerul consular îi ia în calcul în timpul interviului cu dumneavoastră. Ofiţerii consulari analizează fiecare cerere individual şi iau în considerare factori profesionali, sociali, culturali şi de altă natură în procesul de luare a deciziei. Ofiţerii consulari pot analiza intenţiile dumneavoastră, situaţia familială şi planurile şi perspectivele dumneavoastră pe termen lung în ţara dumneavoastră de reşedinţă. Fiecare caz este examinat individual şi beneficiază de toate considerentele prevăzute de lege.

Atenţie: Nu prezentaţi documente false. Frauda sau declaraţiile false pot conduce la declararea ineligibilităţii permanente pentru obţinerea vizei. În cazul în care confidenţialitatea reprezintă un motiv de îngrijorare, puteţi aduce documentele la Ambasadă într-un plic sigilat. Ambasada nu va pune la dispoziţia niciunei persoane informaţiile dumneavoastră şi va respecta caracterul confidenţial al acestor informaţii.

Pentru interviu, trebuie să aduceţi cu dumneavoastră următoarele documente:

 • O scrisoare din partea unui oficial autorizat al unităţii specifice a organizaţiei angajatoare prin care se certifică faptul că apartenenţa dumneavoastră la confesiunea religioasă a fost păstrată în afara Statelor Unite, integral sau parţial, că organizaţiile religioase din străinătate şi din Statele Unite aparţin aceleiaşi confesiuni religioase şi că, în perioada imediat premergătoare solicitării de către dumneavoastră a vizei din categoria R, aţi fost membru al confesiunii religioase pe perioada necesară de doi ani.
 • Dacă sunteţi pastor, faptul că sunteţi autorizat să desfăşuraţi activităţi de cult religios pentru respectiva confesiune. Sarcinile trebuie să fie descrise în detaliu, sau
 • Dacă sunteţi lucrător religios cu studii superioare, faptul că aveţi cel puţin diplomă de bacalaureat sau echivalent, şi că respectiva diplomă este necesară pentru admiterea în profesiunea religioasă, sau
 • Dacă urmează să lucraţi într-o capacitate sau ocupaţie neprofesională, faptul că sunteţi calificat, dacă tipul de muncă ce urmează a fi prestată este în legătură cu funcţia religioasă tradiţională.
 • Aranjamentele aferente remunerării, inclusiv valoarea şi sursa salariului, alte tipuri de compensaţii, cum ar fi mesele şi cazarea, precum şi orice alte prestaţii cărora li se poate atribui o valoare monetară, precum şi o declaraţie conform căreia respectiva remuneraţie va fi în schimbul serviciilor prestate.
 • Denumirea şi sediul respectivei unităţi organizaţionale a confesiunii religioase sau entităţii afiliate pentru care veţi presta serviciile.
 • Dacă veţi lucra pentru o organizaţie care este afiliată unei confesiuni religioase, o descriere a naturii relaţiei între cele două organizaţii.
 • Dovezi ale patrimoniului organizaţiei dumneavoastră religioase şi a metodelor de funcţionare.
 • Documentele de înfiinţare are organizaţiei dumneavoastră, acolo unde acest lucru este aplicabil în virtutea legii naţionale.

Mai multe informaţii

Pentru mai multe informaţii despre vizele pentru lucrători religioşi, consultaţi pagina web a Departamentului de Stat