Viza de lucru

Întrebări frecvente

Pe această pagină:


Prezentare generală

Dacă doriţi să lucraţi temporar în Statele Unite pe baza unui statut temporar, conform legii imigrării din Statele Unite, aveţi nevoie de o viză specifică, în funcţie de timpul muncii pe care urmează să o desfăşuraţi. În cazul majorităţii categoriilor de lucrători temporari este necesar ca potenţialul angajator sau agent să depună o petiţie care trebuie să fie aprobată de Serviciile de Cetăţenie şi Imigrare (USCIS) din Statele Unite înainte ca dumneavoastră să puteţi solicita o viză de lucru.

Toţi solicitanţii de vize din categoriile H, L, O, P şi Q trebuie să fie în posesia unei petiţii aprobate în numele lor de către USCIS. Petiţia, Formularul I-129, trebuie aprobată înainte de a putea solicita o viză de lucru la Ambasadă. La momentul aprobării petiţiei, angajatorul sau agentul dumneavoastră va primi o Notificare de acţiune, Formularul I-797, care are rolul de notificare a aprobării petiţiei dumneavoastră. Ofiţerul consular va verifica aprobarea petiţiei dumneavoastră în timpul interviului, cu ajutorul Serviciului de gestionare a informaţiilor cu privire la petiţii (PIMS) oferit de Departamentul de Stat.

Pentru ca aprobarea petiţiei dumneavoastră să poată fi verificată, trebuie să prezentaţi la interviu numărul de înregistrare al petiţiei dumneavoastră I-129. Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că aprobarea unei petiţii nu garantează eliberarea vizei, dacă se constată că nu îndepliniţi criteriile pentru eliberarea vizei prevăzute de legea imigrării din Statele Unite.

Descrieri şi criterii privind vizele

H-1B (ocupaţie de specialitate)
Viza din categoria H-1B este necesară dacă veniţi în Statele Unite pentru a presta servicii în cadrul unui aranjament profesional prestabilit. Pentru a vă califica, trebuie să deţineţi o diplomă de licenţă sau superioară (sau o diplomă echivalentă) în specialitatea în care urmăriţi să obţineţi un loc de muncă. USCIS va stabili dacă angajarea dumneavoastră se încadrează în categoria ocupaţiilor de specialitate şi dacă sunteţi calificat să prestaţi serviciile. Angajatorul dumneavoastră trebuie să depună o cerere privind condiţiile de muncă la Departamentul Muncii cu privire la termenii şi condiţiile contractului de muncă încheiat cu dumneavoastră.

H-1B1 – Experţi ai acordurilor de liber schimb

Acordurile de liber schimb încheiate cu Chile şi Singapore permit cetăţenilor calificaţi din Chile şi Singapore, în anumite circumstanţe, să lucreze temporar în Statele Unite. Doar cetăţeni ai Chile şi Singapore sunt eligibili ca şi aplicanţi principali, deşi, soţiile/soţii şi copiii pot avea altă naţionalitate.

Aplicanţii pentru viza H-1B1 trebuie să aiba deja o ofertă de contract din partea unui angajator din zona dorită din Statele Unite, dar angajatorul nu trebuie să depună formularul I-129, Petiţia pentru lucrători temporari, iar aplicantul nu trebuie să obţină formularul I-797, Notice of Approval, înainte de solicitarea vizei. Totuşi, petiţionerul trebuie să solicite un certificat pentru lucrători străini la Departamentul de Muncă, înainte de solicitarea vizei. Pentru mai multe informaţii despre H-1B1 vă rugăm să vizitaţi https://travel.state.gov/content/visas/en/employment/temporary.html

H-2A (muncitori sezonieri în domeniul agriculturii)
O viză din categoria H-2A permite angajatorilor din Statele Unite să aducă cetăţeni străini în Statele Unite pentru a ocupa posturi temporare în domeniul agriculturii pentru care nu sunt disponibili lucrători americani. Clasificarea în categoria vizelor temporare H-2A vi se aplică dacă intenţionaţi să desfăşuraţi temporar munci sau servicii agricole cu caracter temporar sau sezonier în Statele Unite. Angajatorul din Statele Unite (sau o asociaţie a producătorilor agricoli din Statele Unite, denumită angajator comun) trebuie să depună Formularul I-129, Petiţie pentru lucrător temporar, pentru dumneavoastră.

Viza H-2B (muncitori calificaţi şi necalificaţi)
Această viză este necesară dacă veniţi în Statele Unite pentru a ocupa un post care are caracter temporar sau sezonier şi pentru care există un deficit de muncitori din rândul cetăţenilor americani. Angajatorul dumneavoastră trebuie să obţină un certificat de la Departamentul Muncii care să confirme că nu există muncitori calificaţi în rândul cetăţenilor americani care să fie eligibili pentru tipul de muncă pe care se bazează petiţia.

H-3 (specializare profesională)
O viză din categoria H-3 este necesară dacă veniţi în Statele Unite pentru a beneficia de specializare profesională din partea unui angajator în orice domeniu, altele decât instituţii academice sau de meserii, pentru o perioadă de până la doi ani. Puteţi fi remunerat pentru specializarea dumneavoastră, iar munca în scopul acestei specializări este autorizată. Specializarea nu poate fi utilizată pentru a asigura forţă de muncă productivă şi nu trebuie să fie disponibilă în ţara dumneavoastră natală.

H-4 (persoane aflate în întreţinere)
Dacă sunteţi titularul principal al unei vize din categoria H, soţul/soţia sau copilul dumneavoastră necăsătorit (cu vârsta sub 21 de ani) pot primi o viză din categoria H-4 pentru a vă însoţi în Statele Unite. Cu toate acestea, soţul sau soţia/copilul dumneavoastră nu vor avea drept de muncă în Statele Unite.

L-1 (transferuri intra-companie)
O viză din categoria L-1 este necesară dacă sunteţi angajat al unei companii multinaţionale care vă transferă temporar la o sucursală a societăţii mamă, entitate afiliată sau filială a aceleiaşi societăţi din Statele Unite. Compania multinaţională poate fi o organizaţie americană sau una străină. Pentru a vă califica pentru o viză din categoria L-1 trebuie să aveţi o poziţie managerială sau de conducere sau să aveţi cunoştinţe de specialitate şi să fiţi repartizat pe o poziţie la oricare din aceste niveluri în compania din Statele Unite, deşi nu este neapărat necesar să fie aceeaşi poziţie ca cea deţinută anterior. În plus, trebuie să fi fost angajat al unei companii multinaţionale în afara Statelor Unite timp de un an fără întrerupere în perioada de trei ani premergătoare depunerii cererii de admitere în Statele Unite. Puteţi solicita eliberarea unei vize din categoria L-1 doar după ce societatea sau entitatea afiliată din Statele Unite a primit o petiţie aprobată de la USCIS, fie ca petiţie nenominală pe termen nelimitat, fie ca petiţie individuală.

L-2 (persoane aflate în întreţinere)
Dacă sunteţi titularul principal al unei vize din categoria L, soţul/soţia sau copilul dumneavoastră necăsătorit (cu vârsta sub 21 de ani) pot primi această viză derivată. Datorită unei recente modificări a legii, soţul/soţia dumneavoastră pot solicita autorizarea angajării. Soţul/soţia dumneavoastră trebuie să intre în Statele Unite pe baza propriei vize L-2 şi ulterior să depună Formularul I-765 completat (ce poate fi obţinut de la USCIS), împreună cu o taxă de solicitare. Copiii dumneavoastră nu au drept de muncă în Statele Unite.

O
Vizele de tipul O sunt eliberate persoanelor cu abilităţi extraordinare în domeniile ştiinţă, artă, educaţie, afaceri, sport sau cu realizări extraordinare în domeniul producţiilor cinematografice sau de televiziune, precum şi personalului asistent esenţial al acestora.

P (artişti, interpreţi)
Vizele de tipul P sunt eliberate anumitor sportivi, interpreţi, artişti şi personalului asistent esenţial al acestora care intenţionează să presteze în Statele Unite.

Q
O viză din categoria Q este necesară dacă vă deplasaţi în Statele Unite pentru a participa la un program internaţional de schimburi culturale în scopul oferirii de pregătire practică, locuri de muncă şi împărtăşirii istoriei, culturii şi tradiţiilor din ţara dumneavoastră natală. Sponsorul programului trebuie să depună pentru dumneavoastră o petiţie, iar petiţia trebuie aprobată de USCIS.

Când se solicită viza

Ambasada poate procesa cererea dumneavoastră de viză din categoriile H, L, O, P sau Q cu până la 90 de zile înainte de data de începere a angajării, aşa cum este aceasta indicată în formularul I-797. Cu toate acestea, atunci când faceţi planurile de călătorie, vă rugăm să aveţi în vedere faptul că, datorită reglementărilor federale, puteţi să folosiţi viza pentru a solicita intrarea în Statele Unite cu doar cel mult zece zile înainte de data de începere a statutului aprobat, aşa cum este aceasta indicată în formularul I-797.

Elementele cererii

Dacă solicitaţi o viză din categoriile H, L, O, P sau Q , trebuie să prezentaţi următoarele:

 • Un Formular electronic de solicitare a vizei temporare (DS-160). Consultaţi pagina web DS-160 pentru mai multe informaţii despre DS-160.
 • Un paşaport valabil pentru călătoria în Statele Unite cu o dată de valabilitate care să depăşească cu cel puţin şase luni perioada pe care intenţionaţi să o petreceţi în Statele Unite (exceptând situaţia în care acordurile speciale încheiate cu o anumită ţară prevăd anumite excepţii). Dacă în paşaportul dumneavoastră sunt incluse una sau mai multe persoane, fiecare persoană care doreşte viză trebuie să depună câte o cerere.
 • O (1) fotografie cu dimensiunea de 2"x2" (5 cm x 5 cm) făcută în ultimele şase luni. Această pagină web conţine informaţii despre formatul necesar al fotografiei.
 • Dacă viza este eliberată, vi se poate percepe şi o taxă de reciprocitate pentru eliberarea vizei, în funcţie de cetăţenia dumneavoastră. Pagina web a Departamentului de Stat vă poate ajuta să aflaţi dacă trebuie să achitaţi o taxă de reciprocitate pentru eliberarea vizei şi valoarea respectivei taxe.
 • Dacă sunteţi solicitant al unei vize din categoria L-1 pe baza unei petiţii nenominale pe termen nelimitat, trebuie să achitaţi taxa de prevenire şi detectare a fraudelor (mai multe informaţii despre această taxă sunt prezentate aici).
 • Numărul de înregistrare tipărit pe petiţia dumneavoastră I-129 aprobată. Nu este necesar să prezentaţi la momentul interviului copii după formularul I-797.

În plus faţă de aceste elemente, trebuie să prezentaţi o scrisoare de programare la interviu care confirmă faptul că aţi realizat programarea prin intermediul acestui serviciu. Puteţi aduce cu dumneavoastră şi orice alte documente justificative despre care consideraţi că susţin informaţiile prezentate ofiţerului consular.

Cum se solicită viza

Pasul 1
Achitaţi taxa de solicitare a vizei.

Pasul 2
Completaţi Formularul electronic de solicitare a vizei temporare (DS-160).

Pasul 3
Faceţi o programare pe această pagină web. Aveţi nevoie de trei informaţii pentru a face programarea:

   • Numărul paşaportului dumneavoastră
   • Numărul chitanţei de pe chitanţa dumneavoastră de la Banca Transilvania. (Faceţi clic aici dacă aveţi nevoie de ajutor pentru identificarea acestui număr.)
   • Codul de bare format din zece (10) cifre de pe pagina de confirmare DS-160

Pasul 4
Prezentaţi-vă la Ambasada S.U.A. la data şi ora programate pentru interviul dumneavoastră de viză. Trebuie să aduceţi cu dumneavoastră o copie imprimată a scrisorii de programare, pagina dumneavoastră de confirmare DS-160, o fotografie făcută în ultimele şase luni, paşaportul actual şi toate paşapoartele vechi. Cererile care nu sunt însoţite de aceste elemente nu vor fi acceptate.

Documente justificative

În plus faţă de aceste elemente, trebuie să prezentaţi o scrisoare de programare la interviu care confirmă faptul că aţi realizat programarea prin intermediul acestui serviciu. Puteţi aduce cu dumneavoastră şi orice alte documente justificative despre care consideraţi că susţin informaţiile prezentate ofiţerului consular.

Atenţie: Nu prezentaţi documente false. Frauda sau declaraţiile false pot conduce la declararea ineligibilităţii permanente pentru obţinerea vizei. În cazul în care confidenţialitatea reprezintă un motiv de îngrijorare, puteţi aduce documentele la Ambasadă într-un plic sigilat. Ambasada nu va pune la dispoziţia niciunei persoane informaţiile dumneavoastră şi va respecta caracterul confidenţial al acestor informaţii.

Ofiţerii consulari analizează fiecare cerere individual şi iau în considerare factori profesionali, sociali, culturali şi de altă natură în procesul de luare a deciziei. Ofiţerii consulari pot analiza intenţiile dumneavoastră, situaţia familială şi planurile şi perspectivele dumneavoastră pe termen lung în ţara dumneavoastră de reşedinţă. Fiecare caz este examinat individual şi beneficiază de toate considerentele prevăzute de lege.

Dacă solicitaţi viză pentru prima dată, puteţi economisi timp dacă aduceţi cu dumneavoastră la interviu următoarele documente:

 • Dovezi care atestă calificările dumneavoastră profesionale, inclusiv orice diplome universitare.
 • Itinerarul călătoriei dumneavoastră şi/sau alte explicaţii cu privire la călătoria planificată.
 • Scrisori din partea angajatorului dumneavoastră actual şi a foştilor angajatori, în original, care prezintă detalii ale poziţiei dumneavoastră şi ale proiectelor în care aţi lucrat, precum şi ale duratei angajării dumneavoastră în fiecare loc de muncă.
 • Dacă în prezent sunteţi angajat şi aveţi statutul H-1B, vă rugăm să prezentaţi fluturaşi de salariu pentru anul calendaristic curent şi declaraţiile de impozit federale (Formularele 1040 şi W-2 de la autorităţile fiscale) pentru toţi anii în care aţi fost angajat în Statele Unite. Trebuie să prezentaţi:
 • fluturaşi de salarii de la locul de muncă curent sau de la cele mai recente locuri de muncă;
 • numele şi numerele de telefon actuale ale directorilor de personal de la locul de muncă curent şi de la locurile de muncă anterioare;
 • CV-ul dumneavoastră.

Persoane aflate în întreţinere

Persoanele aflate în întreţinerea dumneavoastră trebuie să prezinte toate documentele necesare pentru o viză temporară, şi în plus:

 • Certificatul de căsătorie (pentru soţul/soţia dumneavoastră) şi/sau certificatul de naştere (pentru copiii necăsătoriţi cu vârsta sub 21 de ani), în original, după caz
 • O scrisoare din partea angajatorului dumneavoastră prin care confirmă perioada neîntreruptă de angajare
 • Dacă soţul/soţia dumneavoastră este în prezent angajat(ă) în Statele Unite pe baza unei vize din categoria H1-B, fluturaşii de salariu ai acestuia (acesteia) pentru anul calendaristic curent şi declaraţiile de impozite federale (Formularele 1040 şi W-2s de la autorităţile fiscale) pentru toţi anii în care a fost angajat(ă) în Statele Unite pe baza unei vize din categoria H-1B.

 

Mai multe informaţii

Pentru mai multe informaţii despre vizele din categoria H, L, O, P şi Q, consultaţi site-ul Departamentului de Stat.