Počas tohto obdobia zotavovania sa z pandémie COVID-19, Veľvyslanectvo USA v Bratislave akceptuje len žiadosti o víza od občanov a rezidentov SR.

Dňa 25. októbra prezident Biden vydal prezidentské vyhlásenie s názvom "Vyhlásenie o bezpečnom obnovení celosvetového cestovania počas pandémie COVID-19". Týmto vyhlásením, ktoré nadobudlo účinnosť 8. novembra 2021 o 12:01 východného štandardného času, sa ukončili cestovné obmedzenia podľa prezidentských vyhlásení (P.P.) 9984, 9992, 10143 a 10199, pretože sa týkajú pozastavenia vstupu do Spojených štátov pre osoby, ktoré sa fyzicky nachádzajú v Brazílii, Číne, Indii, Iráne, Írsku, Schengenskom priestore, Južnej Afrike a Spojenom kráľovstve. Namiesto týchto obmedzení prezident oznámil globálnu požiadavku očkovania pre všetkých dospelých cestujúcich cudzincov. Viac informácií o tejto globálnej požiadavke na očkovanie vrátane podrobností o výnimkách a oslobodení od povinnosti očkovania z humanitárnych dôvodov je k dispozícii na webovej stránke Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb.


Minister zahraničných vecí Spojených štátov amerických Blinken po konzultácii s ministerstvom vnútornej bezpečnosti dočasne rozšíril možnosť konzulárnych úradníkov upustiť od požiadavky osobného pohovoru u osôb žiadajúcich o neprisťahovalecké víza, ktorí žiadajú o vízum rovnakého typu ako v minulosti. Predtým mali nárok na upustenie od pohovoru iba tí žiadatelia, ktorých platnosť neprisťahovaleckých víz vypršala do 24 mesiacov. Minister dočasne predĺžil túto dobu platnosti na 48 mesiacov. Tieto ustanovenia sú platné do 31. decembra 2021. Táto zmena umožní konzulárnym úradníkom pokračovať v spracovávaní niektorých neprisťahovaleckých žiadostí o víza a zároveň obmedzí počet žiadateľov, ktorí sa musia dostaviť na konzulárne oddelenie, čím sa zníži riziko prenosu COVID-19 na ďalších žiadateľov a konzulárnych úradníkov. Cestujúcim sa odporúča, aby si prezreli webové stránky najbližšieho veľvyslanectva alebo konzulátu USA a získali podrobné informácie o tom, aké služby sú v súčasnej dobe dostupné a taktiež o inštrukciách na podanie žiadosti o vízum bez pohovoru.


S účinnosťou od 26. januára budú Centrá pre kontrolu a prevenciu chorôb (Centers for Disease Control and Prevention (CDC)) vyžadovať od všetkých cestujúcich v leteckej doprave prichádzajúcich do Spojených štátov, aby do 72 hodín pred odletom predložili negatívny test COVID-19 (test na vírusovú detekciu pre SARS-CoV-2 schválený alebo povolený príslušným vnútroštátnym orgánom). Letecké spoločnosti musia potvrdiť negatívny výsledok testu u všetkých cestujúcich pred nástupom na palubu. Letecké spoločnosti musia odmietnuť nástup na palubu cestujúcim, ak neposkytnú dokumentáciu o negatívnom teste alebo o prekonaní ochorenia. Táto požiadavka je nezávislá od postupu podávania žiadostí o víza. Všetky prezidentské vyhlásenia obmedzujúce cestovanie z dôvodu COVID-19 zostávajú v platnosti a naďalej platia pre potenciálnych cestujúcich, bez ohľadu na ich výsledky testov alebo stav očkovania. Na cestujúcich, ktorí majú výnimku národného záujmu (NIE), sa naďalej vzťahujú všetky platné požiadavky na testovanie pred odchodom. Viac informácií o výnimku z povinnosti testovania nájdete tu.

Okrem toho, ak pociťujete chrípkové symptómy, alebo ak si myslíte, že ste boli vystavený novému koronavírusu, dôrazne vám odporúčame, aby ste termín pohovoru posunuli minimálne o 14 dní.


Veľvyslanectvo USA na Slovensku eviduje, že mnohí žiadatelia uhradili vízový poplatok a stále čakajú na možnosť vytvoriť si časenku na vízový pohovor. Usilovne pracujeme na obnovení všetkých vízových služieb čo najrýchlejšie a čo najbezpečnejšie. Ubezpečujeme vás, že veľvyslanectvo USA predĺži platnosť Vašich platieb (známych ako poplatok MRV) do 30. septembra 2023, aby umožnilo všetkým žiadateľom, ktorí si nemohli naplánovať vízový pohovor v dôsledku pozastavenia rutinných vízových služieb, naplánovať si a/alebo zúčastniť sa na vízovom pohovore s už zaplateným poplatkom. Informácie o návrate k rutinným vízovým službám budú zverejnené na tejto stránke, preto ju, prosím, naďalej monitorujte.


Ak plánujete vycestovať do USA a na polícii ste odovzdali pas s platnými neprisťahovaleckými vízami, nepodávajte žiadosť o ESTA. Oznámte to, prosím, veľvyslanectvu USA e-mailom na consulbratislava@state.gov alebo podajte žiadosť o nové vízum podľa inštrukcií na stránke www.ustraveldocs.com/sk.


Každý žiadateľ si musí vyplniť on-line žiadosť DS-160 na https://ceac.state.gov/CEAC .
Upozorňujeme, že bez vyplnenej žiadosti DS-160 žiadateľom nebude umožnené zúčastniť sa na pohovore a budú si musieť vytvoriť novú časenku na pohovor. Aj keď ste mali vízum v minulosti a chcete požiadať o nové vízum, musíte vyplniť nový formulár DS-160. Prečítajte si pozorne postup pri podavaní žiadosti o americké vízum na našich webových stránkach tu: http://www.ustraveldocs.com/sk/sk-niv-visaapply.asp


Mount Rushmore - South Dakota

Vitajte na stránke Vízového informačného servisu USA pre Slovensko. Na tejto stránke nájdete informácie týkajúce sa prisťahovaleckých a neprisťahovaleckých víz a požiadavky pre jednotlivé typy víz. Tiež sa tu dozviete, ako zaplatiť vízový poplatok a ako sa zaregistrovať na pohovor na Veľvyslanectve USA v Bratislave.

Toto je oficiálna stránka pre informácie o vízach Veľvyslanectva USA na Slovensku.