Často kladené otázky (FAQ)

Na tejto strane:


ČASTO KLADENÉ OTÁZKY: Testovanie na COVID 19

 1. Bude Ministerstvo zahraničných vecí USA požadovať od žiadateľov o víza potvrdenie o očkovaní proti ochoreniu COVID 19 alebo potvrdenie o teste?
 2. Centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (CDC) začalo vyžadovať pri vstupe na územie Spojených štátov amerických predloženie negatívneho testu. Znamená to, že ak cudzí štátni príslušníci predložia negatívny test alebo doklad o očkovaní, budú môcť získať víza/vstúpiť na územie Spojených štátov bez ohľadu na obmedzenia uvedené v prezidentských vyhláseniach? Ak bola cudzincovi udelená výnimka (National Interest Exception), bude oslobodený od povinnosti preukázať sa negatívnym testom?
 3. Objavili sa správy o cudzincoch, ktorí vycestovali na Floridu za účelom očkovania. Povoľujú to právne predpisy?
 4. Čo v prípade ak americký občan alebo cudzinec predloží pri vstupe na územie Spojených štátov amerických sfalšovaný alebo inak neplatný negatívny test na COVID?
 5. Môžu cestujúci požiadať ambasádu alebo konzulát o udelenie CDC výnimiek z testovania v núdzových prípadoch alebo z humanitárnych dôvodov?
 6. Pokud jsem očkován, musím před letem do Spojených států předložit negativní test na covid 19? Proč?

Späť hore


 

1. Bude Ministerstvo zahraničných vecí USA požadovať od žiadateľov o víza potvrdenie o očkovaní proti ochoreniu COVID 19 alebo potvrdenie o teste?

V Postup pri predkladaní žiadostí o udelenie víz sa nateraz nemení. Informácie o potrebnom očkovaní pre žiadateľov o prisťahovalecké víza sú dostupné na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí USA.

Späť hore


 

2. Centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (CDC) začalo vyžadovať pri vstupe na územie Spojených štátov amerických predloženie negatívneho testu. Znamená to, že ak cudzí štátni príslušníci predložia negatívny test alebo doklad o očkovaní, budú môcť získať víza/vstúpiť na územie Spojených štátov bez ohľadu na obmedzenia uvedené v prezidentských vyhláseniach? Ak bola cudzincovi udelená výnimka (National Interest Exception), bude oslobodený od povinnosti preukázať sa negatívnym testom?

Všetky prezidentské vyhlásenia týkajúce sa pozastavenia vstupu v dôsledku COVID 19 zostávajú aj naďalej v platnosti a vzťahujú sa na potenciálnych cestujúcich, bez ohľadu na výsledky testu alebo očkovanie. Na cestujúcich, ktorým bola udelená výnimka (National Interest Exception) sa naďalej vzťahujú všetky platné požiadavky týkajúce sa povinnosti testovania pred cestou. Ďalšie informácie o požiadavkách v súvislosti s testovaním poskytuje Centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb.

Späť hore


 

3. Objavili sa správy o cudzincoch, ktorí vycestovali na Floridu za účelom očkovania. Povoľujú to právne predpisy?

Vycestovanie za účelom vyhľadania lekárskej starostlivosti v Spojených štátoch amerických je prípustné pre osoby s platnými turistickými vízami. Ďalšie informácie sú uvedené na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí USA a nájdete ich tu.Vycestovanie za účelom vyhľadania lekárskej starostlivosti v Spojených štátoch amerických je prípustné pre osoby s platnými turistickými vízami. Ďalšie informácie sú uvedené na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí USA a nájdete ich tu. Ak máte otázky týkajúce sa vstupu na územie Spojených štátov amerických v rámci bezvízového programu (Visa Waiver Program), navštívte stránku Ministerstva pre vnútornú bezpečnosť USA.

Informácie o nároku osoby na vakcínu na území Spojených štátov amerických v rámci prioritnej skupiny poskytujú miestne zdravotnícke orgány.

Späť hore


 

4. Čo v prípade ak americký občan alebo cudzinec predloží pri vstupe na územie Spojených štátov amerických sfalšovaný alebo inak neplatný negatívny test na COVID?

Podľa nariadenia Centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (CDC) musia cestujúci pred cestou predložiť leteckej spoločnosti overiteľný, zdokumentovaný výsledok testu. Ak osoby predložia sfalšovaný alebo inak neplatný výsledok testu, bude im odmietnutý nástup na palubu a/alebo vstup na územie Spojených štátov amerických. Podrobné informácie poskytuje CDC, Ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť USA (DHS) a Ministerstvo dopravy (DOT).

Späť hore


 

5. Môžu cestujúci požiadať ambasádu alebo konzulát o udelenie CDC výnimiek z testovania v núdzových prípadoch alebo z humanitárnych dôvodov?

Výnimku z testovania môže udeliť CDC len vo veľmi výnimočných prípadoch, ako napríklad pri cestovaní v krízovej situácii ako pohotovostná lekárska evakuácia, s cieľom záchrany zdravia alebo bezpečnosti, kedy nie je možné pred cestou uskutočniť test. Osoby, ktoré spĺňajú kritériá nájdu informácie o spôsobe požiadania o udelenie núdzovej výnimky na webovej stránke najbližšej ambasády alebo konzulátu Spojených štátov amerických. Pre osoby s pozitívnym testom na COVID 19 nie sú možné žiadne výnimky.

Späť hore


 

6. Bol som zaočkovaný. Musím pred letom do Spojených štátov amerických predložiť negatívny test na COVID? Prečo?

Stanovená povinnosť sa vzťahuje na všetkých cestujúcich vo veku od dvoch rokov, aj tých, ktorým bola podaná vakcína proti COVID 19. Požiadavky v súvislosti s testovaním nájdete v informáciách CDC na týchto odkazoch Požiadavky preukázania sa negatívnym výsledkom na COVID 19 alebo dokumentom o prekonaní ochorenia COVID 19 pre všetkých cestujúcich prichádzajúcich do Spojených štátov amerických a Často kladené otázky o očkovaní proti ochoreniu COVID 19..

Späť hore


 

Často kladené otázky - Všeobecné informácie o vízach

 1. Akú musí mať pas platnosť, aby som mohol požiadať o víza do USA?
 2. Spĺňam podmienky Programu bezvízového styku?
 3. Aký je poplatok za ESTA a kto ho musí platiť?
 4. Čo sa stane, keď vycestujem do Spojených štátov amerických bez ESTA?
 5. Som štátny príslušník tretej krajiny žijúci na Slovensku, môžem požiadať o neprisťahovalecké vízum na Slovensku?
 6. Musia všetci žiadatelia o neprisťahovalecké víza prísť na pohovor na veľvyslanectvo alebo konzulát USA?
 7. Mám neprisťahovalecké vízum, ktorého platnosť čoskoro skončí, a chcel by som si ho obnoviť. Musím znova prejsť celým procesom žiadosti o víza?
 8. Platnosť môjho pasu skončila, ale vízum do USA je ešte stále platné. Musím požiadať o nové vízum?
 9. Mám dvojité občianstvo. Ktorý pas mám použiť na vycestovanie do Spojených štátov amerických?
 10. Ako si mám predĺžiť moje vízum?
 11. Musím predložiť formulár žiadosti o vízum elektronicky?
 12. Čo je „administratívne spracovanie“?
 13. Čo znamenajú údaje vo víze?
 14. Platnosť môjho víza vyprší počas môjho pobytu v Spojených štátoch amerických. Je to problém?
 15. Čo sa stane, keď vstúpim na územie Spojených štátov amerických?
 16. Čo mám urobiť, ak som pri odchode z USA neodovzdal formulár I-94? Čo mám robiť?
 17. Mám otázky týkajúce sa odoslania formulára DS-160 a vytlačenia overovacej stránky. Kde získam viac informácií?
 18. Nemám internetový bankový účet. Môže za mňa zaplatiť niekto iný?
 19. Chcel by som si svoju cestu rezervovať s dostatočným predstihom. Kedy by som si mal rezervovať svoje letenky?
 20. Zmenil som si meno alebo priezvisko. Sú moje víza do USA vydané na staré meno aj naďalej platné?
 21. Aké informácie musím poskytnúť o mojej prítomnosti na sociálnych sieťach pri vypĺňaní formulára DS-160?

Späť hore


 

1. Akú platnosť musí mať môj pas, aby som mohol požiadať o víza do USA?

Na vycestovanie do Spojených štátov amerických musíte mať cestovný doklad, ktorého platnosť trvá minimálne šesť mesiacov po ukončení vášho predpokladaného pobytu v USA (ak nie sú poskytnuté výnimky na základe dohovoru s konkrétnou krajinou). Slovenské pasy musia byť platné počas celého pobytu v Spojených štátoch amerických, pri takomto dohovore však platnosť slovenských pasov nemusí trvať po pobyte v USA.

Späť hore


 

2. Spĺňam podmienky Programu bezvízového styku?

Podmienky Programu bezvízového styku spĺňate, ak ste občanom krajiny zaradenej do Programu bezvízového styku, máte biometrický pas, cestujete na krátku pracovnú cestu alebo turistickú návštevu, s trvaním menej ako 90 dní, spĺňate ďalšie požiadavky programu a máte autorizáciu cesty prostredníctvom systému elektronickej cestovnej autorizácie pre bezvízový program (ESTA).

Na využitie tohto programu musíte byť občanom krajiny zaradenej do Programu bezvízového styku. Osoby s trvalým pobytom v krajinách zaradených do VWP nespĺňajú Programu bezvízového styku, ak nie sú zároveň občanmi krajín zaradených do programu VWP. Pred vycestovaním do Spojených štátov amerických vám odporúčame navštíviť webovú stránku Programu bezvízového styku, aby ste zistili, či spĺňate podmienky zaradenia do programu VWP.

Späť hore


 

3. Aký je poplatok za ESTA a kto ho musí platiť?

Registrácia ESTA sa vyžaduje pre všetkých cestujúcich do Spojených štátov amerických na základe Programu bezvízového styku. Za registráciu ESTA sa platí poplatok 14 USD. Poplatok môžete uhradiť prostredníctvom debetnej alebo kreditnej karty: Visa, MasterCard, American Express alebo Discover. Ak nemáte správny typ kreditnej karty, môžu poplatok ESTA za vás uhradiť aj tretie strany (zamestnanec cestovnej kancelárie, rodinní príslušníci atď.). Ak je registrácia ESTA zamietnutá, poplatok je len 4 USD.

Späť hore


 

4. Čo sa stane, keď vycestujem do Spojených štátov amerických bez ESTA?

V takom prípade sa dá očakávať, že vám bude odopretý už vstup na palubu letu smerujúceho do Spojených štátov amerických. V prípade povolenia vstupu na palubu, môžete počítať so značným oneskorením a možným odmietnutím vstupu na príslušnom vstupnom letisku v USA (t. j. na cieľovom letisku). Vyplnenie registrácie ESTA zvyčajne trvá len pár minút, autorizácia často príde o pár sekúnd a platí dva roky, ak nevyprší platnosť cestovného pasu. Platnosť autorizácie ESTA je obmedzená platnosťou pasu.

Späť hore


 

5. Môžem požiadať o neprisťahovalecké vízum na Slovensku, ak som štátny príslušník tretej krajiny žijúci na Slovensku?

Vo všeobecnosti odporúčame žiadateľom, aby žiadali o víza v krajine ich štátnej príslušnosti alebo trvalého pobytu. Osoba s legálnym pobytom na Slovensku môže požiadať o vízum na Slovensku. Žiadatelia by sa však mali o mieste podania žiadosti rozhodnúť nielen na základe pohodlnosti alebo oneskorenia pri získaní termínu pohovoru vo svojej domovskej oblasti. Zvážte pri rozhodovaní o mieste možnosť preukázania siných väzieb ku krajine, kde žiadate o vízum.

Nie je zaručené, že víza budú vydané, ani nie je zaručený čas spracovania. Poplatok za vydanie víz je nevratný.

Späť hore


 

6. Musia všetci žiadatelia o neprisťahovalecké víza prísť na pohovor na veľvyslanectvo alebo konzulát USA?

Áno, väčšina žiadateľov. Existuje len niekoľko výnimiek oslobodených od požiadavky pohovoru. Vo všeobecnosti platí, že nasledovní žiadatelia sa nemusia osobne dostaviť na pohovor:

 • Žiadatelia o víza typu A-1, A-2 (cestujúci predstavitelia ústrednej správy vlády), C-2, C-3 (predstavitelia vlády prechádzajúci územím USA na oficiálne cesty ) alebo G-1, G-2, G-3, G-4 (predstavitelia vlády cestujúci do medzinárodnej organizácie alebo zamestnanci medzinárodnej organizácie).
 • Deti mladšie ako 14 rokov, ak ich rodičia majú platné neprisťahovalecké víza.
 • Žiadatelia, ktorí dovŕšili vek 80 rokov

Späť hore


 

7. Mám neprisťahovalecké vízum, ktorého platnosť čoskoro vyprší, a chcel by som si ho obnoviť. Musím znova prejsť celým procesom žiadosti o víza?

Každá žiadosť o neprisťahovalecké vízum je samostatným procesom. Musíte podať žiadosť bežným spôsobom, aj keď ste dostali vízum predtým, a aj vtedy, ak je vaše aktuálne neprisťahovalecké vízum stále platné.

Späť hore


 

8. Platnosť môjho pasu vypršala, ale vízum do USA je stále platné. Musím požiadať o nové vízum?

Nie. Ak je vaše vízum stále platné, nepoškodené a ak ste nezmenili osobné údaje, môžete cestovať do Spojených štátov amerických s dvoma pasmi (starým a novým), ak typ víza zodpovedá hlavnému účelu vašej cesty. (Napríklad: turistické vízum, ak je primárnym účelom vašej cesty turistika). Meno a ostatné osobné údaje v oboch pasoch musia byť zhodné. Vaša štátna príslušnosť uvedená v novom pase musí byť rovnaká ako štátna príslušnosť uvedená v pase s vízom.

Späť hore


 

9. Mám dvojité občianstvo. Ktorý pas mám použiť na vycestovanie do Spojených štátov amerických?

Ak ani jedna z vašich štátnych príslušností nie je americká, môžete použiť ktorúkoľvek preferovanú štátnu príslušnosť, ale musíte všetky štátne príslušnosti uviesť vo formulári žiadosti. Občania USA, aj občania s dvojitým občianstvom, musia vstupovať a opúšťať USA len s použitím platného cestovného pasu USA.

Späť hore


 

10. Ako si môžem predĺžiť vízum?

Platnosť víz sa nedá predĺžiť bez ohľadu na typ víz. Musíte požiadať o nové vízum.

Späť hore


 

11. Musím predložiť formulár žiadosti o vízum elektronicky?

Áno. Formulár DS-160 musíte vyplniť elektronicky a priniesť vytlačenú kópiu overovacej stránky formulára DS-160 so sebou na pohovor na veľvyslanectvo alebo konzulát USA.

Späť hore


 

12. Čo je „administratívne spracovanie“?

Niektoré žiadosti o víza podliehajú ďalšiemu administratívnemu spracovaniu, ktoré si vyžaduje ďalší čas po pohovore s konzulárnym úradníkom. V prípade potreby budete oboznámený s touto možnosťou. Táto webová stránka na webovej stránke Úradu konzulárnych záležitostí obsahuje viac informácií o administratívnom spracovaní.

Späť hore


 

13. Čo znamenajú údaje vo víze?

Keď dostanete vízum, skontrolujte si, či sú všetky vaše osobné údaje vytlačené správne. Ak sa akékoľvek údaje vašich víz nezhodujú s údajmi vo vašom pase alebo sú inak nesprávne, okamžite kontaktujte príslušnú inštitúciu (t.j. XXX).

Dátum expirácie vášho víza je posledným dňom, kedy môžete použiť vaše vízum na vstup do Spojených štátov amerických. Vízum neudáva dĺžku povoleného pobytu v Spojených štátoch amerických. Dĺžku vášho pobytu stanoví zástupca Ministerstva vnútornej bezpečnosti na vstupnom letisku USA. Pokiaľ dodržíte rozhodnutie Ministerstva vnútornej bezpečnosti o podmienkach vášho pobytu, nemali by ste mať s povolením vstupu žiadne problémy.

Ďalšie informácie o interpretácii vášho víza nájdete na webovej stránke Úradu konzulárnych záležitostí Ministerstva vnútra.

Späť hore


 

14. Platnosť víza mi vyprší počas pobytu v Spojených štátoch amerických. Je to problém?

Nie. Dĺžku povoleného pobytu a pobytový štatút určí úradník Ministerstva vnútornej bezpečnosti pri príchode do Spojených štátov amerických a vyznačí ich v pečiatke vo vašom pase. Povolenie na pobyt platí do dátumu na pečiatke v pase, aj keď počas pobytu vyprší platnosť vášho víza. Viac informácií nájdete tu.

Späť hore


 

15. Čo sa stane, keď vstúpim na územie Spojených štátov amerických?

Vaša letecká spoločnosť vám na palube letu odovzdá na vyplnenie formulár colného vyhlásenia 6059B. Pre rodinu cestujúcu spoločne sa vyžaduje iba jedno colné vyhlásenie.

Vízum nezaručuje vstup na územie Spojených štátov amerických, ale umožňuje občanovi cudzej krajiny pricestovať na vstupné letisko v USA a požiadať o povolenie na vstup na územie Spojených štátov amerických. Predstavitelia Ministerstva vnútornej bezpečnosti, Úradu hraničnej a colnej kontroly USA (CBP) majú právo povoliť alebo zamietnuť vstup na územie Spojených štátov amerických a určiť, ako dlho môže cestujúci v USA zostať. Na vstupnom letisku po povolení vstupu na územie Spojených štátov amerických stanoví zamestnanec Úradu hraničnej a colnej kontroly povolenú dĺžku pobytu. V minulosti cestujúci dostávali doklad I-94 (záznam o vstupe) s týmito údajmi. Tento proces je teraz automatizovaný s niekoľkými výnimkami. Cestujúci dostane od úradu CBP vstupnú pečiatku do cestovného dokladu, kde je uvedený dátum vstupu, typ vstupu a dátum ukončenia povoleného pobytu. Viac sa dozviete na webovej stránke CBP. Ak cestujúci potrebuje kópiu dokladu I-94 na overenie cudzineckej registrácie, prisťahovaleckého statusu alebo pracovného povolenia, môže ho získať na webovej stránke www.cbp.gov/I94. Informácie o vstupe si môžete pozrieť na webovej stránke CBP.

Späť hore


 

16. Keď som opustil Spojené štáty americké, neodovzdal som formulár I-94. Čo mám robiť?

V minulosti zahraniční cestujúci, ktorí dostali od pracovníka CBP povolenie na vstup, dostali doklad I-94 (Záznam o príchode/odchode). Tento proces je teraz automatizovaný s niekoľkými výnimkami. Ak ste dostali formulár I-94 alebo I-94W a zabudli ste ho odovzdať (Záznam o príchode/odchode) komerčnej leteckej spoločnosti alebo CBP pri opustení USA, pozrite si pokyny na webovej stránke CBP. Neposielajte formulár I-94 alebo I-94W na veľvyslanectvo alebo generálny konzulát USA.

Keď ste pri povolení vstupu dostali do pasu vstupnú pečiatku namiesto formulára I-94, vytvoril sa záznam I-94 elektronicky a tlačenú kópiu ste nedostali. Úrad CBP zaznamená váš odchod z USA elektronicky. Viac sa dozviete na webovej stránke CBP.

Späť hore


 

17. Kde získam viac informácií týkajúcich sa odoslania formulára DS-160 a vytlačenia overovacej stránky?

Naše telefonické centrum nie je schopné poskytovať pomoc pri vypĺňaní formulára žiadosti. Všetky odpovede na otázky týkajúce sa vypĺňania formulára DS-160 nájdete na nasledujúcej webovej stránke.

Späť hore


 

18. Nemám internetový bankový účet. Môže za mňa zaplatiť niekto iný?

Ak nemáte internetový účet, môžete použiť iný internetový bankový účet (Napríklad, účet vašich príbuzných alebo priateľov).

Späť hore


 

19. Chcel by som si svoju cestu rezervovať s dostatočným predstihom. Kedy by som si mal rezervovať svoje letenky?

Žiadateľom sa dôrazne odporúča, aby si svoju cestu rezervovali po tom, ako obdržia ich cestovný pas a nové vízum. Najlepší spôsob ako sa vyhnúť nepríjemnostiam zakúpenej letenky ale zamietnutého víza, alebo nákladného procesu zmeny termínu letenky, je počkať na obdržanie víza.

Späť hore


 

20. Zmenil som si meno alebo priezvisko. Sú moje víza do USA vydané na staré meno aj naďalej platné?

Ak ste si zmenili meno alebo priezvisko na základe sobáša, rozvodu alebo súdneho rozhodnutia, budete potrebovať nový cestovný pas. Po jeho vydaní vám Ministerstvo zahraničných vecí USA odporúča požiadať o nové víza s cieľom uľahčenia cestovania do alebo zo Spojených štátov.

Späť hore


21. Aké informácie musím poskytnúť o mojej prítomnosti na sociálnych sieťach pri vypĺňaní formulára DS-160?

31. mája 2019 Ministerstvo zahraničných vecí aktualizovalo formuláre žiadostí o neprisťahovalecké a prisťahovalecké víza, aby od žiadateľov o víza do USA požiadali o ďalšie informácie vrátane identifikátorov sociálnych médií. Viac informácií nájdete tu.

Späť hore


Často kladené otázky - Zamietnutia víz

 1. Čo je Odsek 214(b)?
 2. Ako môže žiadateľ preukázať „silné väzby“?
 3. Je odmietnutie podľa odseku 214(b) trvalé?
 4. Kto môže ovplyvniť konzulárneho úradníka, aby zmenil svoje rozhodnutie?

Spojené štáty americké sú otvorená spoločnosť. Na rozdiel od mnohých iných krajín Spojené štáty americké nepoužívajú vnútorné kontroly u väčšiny cestujúcich, ako je registrácia na miestnych inštitúciách. Náš prisťahovalecký zákon vyžaduje, aby konzulárny úradník považoval každého žiadateľa o víza za potenciálneho prisťahovalca, pokiaľ žiadateľ nepreukáže opak. Ak si želáte uchádzať sa o výsady bezproblémovej cesty do Spojených štátov amerických, je vašou zodpovednosťou pred vydaním turistických alebo študentských víz preukázať, že sa po ukončení pobytu v USA vrátite do domovskej krajiny.

Späť hore


 

1. Čo je Odsek 214(b)?

Odsek 214(b) je časť Imigračného zákona (INA). Uvádza sa v ňom:

Každý cudzinec (iný ako neprisťahovalec opísaný v pododseku (L) alebo (V) odseku 101(a)(15) a iný ako neprisťahovalec opísaný v ktoromkoľvek ustanovení odseku 101(a)(15)(H)(i) s výnimkou podbodu (b1) tohto odseku) sa pokladá za prisťahovalca, kým uspokojivo nepresvedčí konzulárneho úradníka v čase podania žiadosti o vízum a imigračných úradníkov v čase podania žiadosti o vstup, že má nárok na neprisťahovalecký status podľa odseku 101(a)(15). Cudzinec, ktorý je predstaviteľom alebo zamestnancom akejkoľvek vlády alebo medzinárodnej organizácie, ktorá má podľa zákona o imunitách medzinárodných organizácií nárok požívať výsady, oslobodenia a imunity, alebo cudzinec, ktorý je sprievodcom, pomocníkom, zamestnancom, alebo člen najbližšej rodiny takéhoto cudzinca nemá nárok požiadať o alebo prijať prisťahovalecké vízum alebo vstúpiť na územie Spojených štátov amerických ako prisťahovalec, ak nevyhotovil písomné zrieknutie sa práv v rovnakej forme a obsahu, ako je popísané v odseku 247(b).

Naši konzulárni úradníci majú náročnú prácu. Musia sa za veľmi krátky čas rozhodnúť, či žiadateľ spĺňa podmienky na získanie dočasného víza. Väčšina prípadov sa rozhodne po krátkom pohovore a zhodnotení dokladov o väzbách predložených žiadateľom. Na splnenie podmienok pre udelenie návštevníckych alebo študentských víz musí žiadateľ spĺňať požiadavky odsekov 101(a)(15)(B) alebo (F) zákona INA. V opačnom prípade bude výsledkom zamietnutie víz na základe zákona INA 214(b). Najčastejšie východisko pre takéto zamietnutie sa týka požiadavky, že potenciálny návštevník alebo študent má pobyt v zahraničí, ktorý nemá v úmysle opustiť. Žiadatelia dokazujú existenciu takéhoto pobytu preukazovaním, že majú v zahraničí väzby, ktoré ich donútia opustiť Spojené štáty americké na konci ich dočasného pobytu. Podľa tohto zákona je dôkazné bremeno na žiadateľovi.

Späť hore


 

2. Ako môže žiadateľ preukázať „silné väzby“?

Väzby tvoria rôzne aspekty vášho života, ktoré vás pútajú k domovskej krajine. Silné väzby sa líšia v závislosti od jednotlivých krajín, miest a ľudí. Môže to byť napríklad:

 • Vaša práca;
 • Váš domov; a/alebo
 • Vaše vzťahy s rodinou a priateľmi.

Počas vízových pohovorov sa konzulárni úradníci pozerajú na každú žiadosť osobitne a zvažujú žiadateľove okolnosti, cestovné plány, finančné prostriedky a väzby mimo Spojených štátov amerických, ktoré zaistia žiadateľov odchod po ukončení dočasnej návštevy.

Späť hore


 

3. Je odmietnutie podľa odseku 214(b) trvalé?

Nie. Odmietnutie alebo neoprávnenosť podľa odseku 214(b) platí pre konkrétnu žiadosť, takže po uzavretí prípadu nemôže konzulárne oddelenie podniknúť žiadne ďalšie kroky. Neexistuje žiadny odvolací proces. Ak sa domnievate, že v súvislosti s rozhodnutím o vízach by sa mali zvážiť dodatočné informácie alebo sa od vašej poslednej žiadosti vaše okolnosti zásadne zmenili, môžete o vízum požiadať znovu. Pri opätovnom požiadaní o vízum musíte vyplniť novú žiadosť, zaplatiť poplatok za žiadosť a vytvoriť časenku na nový pohovor. Prezrite si webovú stránku veľvyslanectva alebo konzulátu USA, kde chcete opätovne podať žiadosť, aby ste sa oboznámili s postupmi pri opätovnom žiadaní o vízum.

Späť hore


 

4. Kto môže ovplyvniť konzulárneho úradníka, aby zmenil svoje rozhodnutie?

Imigračný zákon poveruje zodpovednosťou za vydanie alebo odmietnutie víz konzulárnych úradníkov. V prípadoch udeľovania víz majú rozhodujúce slovo. Podľa zákona má Ministerstvo zahraničných vecí USA právo prehodnotiť rozhodnutie konzulárneho úradníka, ale táto právomoc je obmedzená na interpretáciu zákona a nie na zisťovanie faktov. Sporná otázka pri týchto odmietnutiach, či má žiadateľ požadované bydlisko v zahraničí, je faktická otázka. Preto riešenie spadá výlučne do právomoci konzulárnych úradníkov na našich zahraničných zastupiteľstvách. Žiadateľ môže ovplyvniť úrad, aby zmenil predchádzajúce rozhodnutie o zamietnutí víz len predložením nových presvedčivých dôkazov o silných väzbách na domovskú krajinu.

Ďalšie informácie o nespôsobilosti na udelenie víz iných ako podľa odseku 214(b) nájdete na webovej stránke Úradu konzulárnych záležitostí Ministerstva zahraničných vecí USA.

Späť hore


 

Často kladené otázky - Služobné/turistické vízum

 1. Ako dlho môžem ostať v Spojených štátoch amerických na základe turistického alebo služobného víza?
 2. Moje návštevnícke vízum (B-1/B-2) vyprší po dátume zamýšľaného príchodu do Spojených štátov amerických. Musím si pred odchodom zaobstarať nové vízum?
 3. Platnosť môjho amerického víza vyprší počas nasledujúcich 6 mesiacov. Musím požiadať o nové vízum po uplynutí platnosti aktuálneho víza alebo môžem požiadať o vízum vopred?
 4. Moje aktuálne platné vízum do USA bolo vydané, keď som pracoval v predchádzajúcom zamestnaní. V súčasnosti pracujem pre novú spoločnosť a môj nový zamestnávateľ požaduje, aby som sa zúčastnil konferencie v Spojených štátoch amerických na budúci mesiac. Môžem použiť staré vízum alebo musím požiadať o nové vízum?
 5. Moje dieťa študuje v Spojených štátoch amerických. Môžem s ním bývať?

Späť hore


 

1. Ako dlho môžem ostať v Spojených štátoch amerických na základe turistického alebo služobného víza?

Neprisťahovalecké vízum do USA vám zabezpečuje povolenie na vycestovanie do vstupného letiska/prístavu v Spojených štátoch amerických. Keď pricestujete na vstupné letisko/prístav, pracovník Úradu hraničnej a colnej kontroly USA, ktorý má na starosti povolenie vášho vstupu, stanoví dĺžku vášho pobytu v USA. Na vstupné letisko/prístav môžete cestovať počas celej doby platnosti neprisťahovaleckého víza až do posledného dňa platnosti vášho víza (vrátane). Trvanie platnosti víza neurčuje čas legálneho pobytu v Spojených štátoch amerických; tento čas môže stanoviť len pracovník Úradu hraničnej a colnej kontroly USA po vašom príchode do Spojených štátov amerických.

Späť hore


 

2. Moje návštevnícke vízum (B-1/B-2) vyprší po dátume zamýšľaného príchodu do Spojených štátov amerických. Musím si pred odchodom zaobstarať nové vízum?

Na územie Spojených štátov amerických môžete pricestovať až do posledného dňa platnosti vášho víza. Pri príchode pracovník Úradu hraničnej a colnej kontroly USA stanoví dĺžku vášho pobytu v Spojených štátoch amerických. Platnosť vášho víza môže vypršať počas vášho pobytu v Spojených štátoch amerických - nesmiete však ostať v USA dlhšie, ako stanovil pracovník Úradu hraničnej a colnej kontroly USA.

Späť hore


 

3. Platnosť môjho amerického víza vyprší počas nasledujúcich 6 mesiacov. Musím požiadať o nové vízum po uplynutí platnosti aktuálneho víza alebo môžem požiadať o vízum vopred?

Nemusíte čakať, kým vyprší platnosť vášho aktuálneho víza. O nové vízum môžete požiadať kedykoľvek, aj keď je vaše aktuálne vízum ešte stále platné.

Späť hore


 

4. Moje aktuálne platné vízum do USA bolo vydané, keď som pracoval v predchádzajúcom zamestnaní. V súčasnosti pracujem pre novú spoločnosť a môj nový zamestnávateľ požaduje, aby som sa zúčastnil konferencie v Spojených štátoch amerických na budúci mesiac. Môžem použiť staré vízum alebo musím požiadať o nové vízum?

Môžete vycestovať do Spojených štátov amerických s tým istým vízom za predpokladu, že vaše vízum platí na služobné alebo turistické účely.

Späť hore


 

5. Moje dieťa študuje v Spojených štátoch amerických. Môžem s ním bývať?

Na krátku návštevu dieťaťa môžete cestovať, ak máte vízum B1/B2 ( alebo, môžete použiť Program bezvízového styku). Ak Vám nebolo udelené prisťahovalecké, pracovné alebo študentské vízum, potom nemôžete v USA žiť dlhodobo.

Späť hore


 

Často kladené otázky - Pracovné vízum

 1. Čo je petícia?
 2. Môžem dostať vízum na vykonávanie príležitostnej práce?
 3. Existuje veková hranica pre žiadosť o dočasné pracovné vízum?
 4. Môže moje pracovné vízum financovať môj príbuzný z USA?
 5. Kedy môžem vstúpiť na územie Spojených štátov amerických?
 6. Kto a kedy platí poplatok pri podaní žiadosti o L vízum na základe blanket petition?

Späť hore


 

1. Čo je petícia?

Pred podaním žiadosti o dočasné pracovné vízum na veľvyslanectve alebo konzuláte USA musíte mať schválenú pracovnú petíciu, Formulár I-129 úradom USCIS. Túto petíciu musí predložiť váš potenciálny zamestnávateľ, avšak nie skôr ako 6 mesiacov pred dátumom vášho predpokladaného nástupu do zamestnania. Váš zamestnávateľ by mal zaregistrovať petíciu čo najskôr v priebehu 6 mesiacov, aby poskytol úradu USCIS dostatočný čas na jej spracovanie. Po schválení bude vášmu zamestnávateľovi zaslaný formulár I-797, Oznámenie o prijatí petície. Viac informácií získate na webovej stránke úradu USCIS pre dočasných pracovníkov.

Poznámka: Na overenie schválenia vašej petície bude veľvyslanectvo alebo konzulát USA potrebovať číslo vášho pracovného povolenia I-129 spolu so schváleným formulárom I-797. Prineste si oba tieto doklady na váš pohovor.

Späť hore


 

2. Môžem dostať vízum na vykonávanie príležitostnej práce?

Nie. Neexistuje žiadny typ víz, ktorý by sa vzťahoval na príležitostnú prácu. Všetci žiadatelia, ktorí plánujú pracovať v Spojených štátoch amerických, musia mať schválenú petíciu ešte pred ich vízovým pohovorom.

Späť hore


 

3. Existuje veková hranica pre žiadosť o dočasné pracovné vízum?

Nie.

Späť hore


 

4. Môže moje pracovné vízum financovať môj príbuzný z USA?

Nie. Môže vás financovať len váš zamestnávateľ.

Späť hore


 

5. Keď mám pracovné víza, kedy môžem vstúpiť na územie Spojených štátov amerických?

Na územie Spojených štátov amerických môžete vstúpiť najskôr 10 dní pred dátumom, ktorý je uvedený vo formulári I-797.

Späť hore


 

6. Kto a kedy platí poplatok pri podaní žiadosti o L vízum na základe blanket petition?

Poplatok pri žiadosti o L-1 vízum na základe blanket petition platí žiadateľ. Pri jednotlivých petíciách L, H-1B a H-2B platí podávateľ petície z USA poplatok pri podaní žiadosti o L vízum na základe blanket petition úradu USCIS pri registrácii petície.

Späť hore


 

Často kladené otázky - Študentské vízum

 1. Čo je formulár I-20 a ako ho získam?
 2. Kedy môžem požiadať o študentské vízum?
 3. Dostal som vízum, kedy môžem vycestovať?
 4. Môže cestovateľ s turistickými vízami zmeniť svoj status na študentský počas pobytu v Spojených štátoch amerických, ak bol prijatý na školu a dostane formulár I-20?
 5. Čo ak získam formulár I-20 na inú školu?
 6. Pracoval som ako H-1B a momentálne som prijatý na univerzitu ako F-1. Musím sa vrátiť do svojej krajiny a požiadať o študentské vízum?
 7. Môže študent F-1 pracovať v Spojených štátoch amerických?
 8. Čo je systém SEVIS a ako sa ma týka?

Späť hore


 

1. Čo je formulár I-20 a ako ho získam?

Formulár I-20 je oficiálny formulár vlády USA vydávaný akreditovanou školou, ktorý musí potenciálny študent predložiť na veľvyslanectve, aby mohol získať F-1 alebo M-1 vízum. Formulár I-20 slúži ako doklad o prijatí na štúdium a obsahuje údaje potrebné na zaplatenie poplatku SEVIS I-901. Formulár I-20 má v pravom hornom rohu tesne nad čiarovým kódom identifikačné číslo študenta SEVIS, ktoré začína písmenom N, za ktorým nasleduje deväť číslic.

Späť hore


 

2. Kedy môžem požiadať o študentské vízum?

O študentské vízum môžete požiadať ihneď po prijatí originálu formulára I-20. Na zaistenie toho, že získate skorý a včasný termín, môžete požiadať kedykoľvek. Študentské vízum však nemôže byť vydané skôr ako 120 dní pred dátumom začatia štúdia, ktorý je uvedený vo vašom formulári I-20.

Späť hore


 

3. Dostal som študentské vízum. Kedy môžem vycestovať?

Na územie Spojených štátov amerických môžete vstúpiť najskôr 30 dní pred dátumom začatia štúdia, ktorý je uvedený vo formulári I-20, bez ohľadu na to, kedy vám bolo vydané vízum.

Späť hore


 

4. Môže cestovateľ s turistickými vízami zmeniť svoj štatút na študentský počas pobytu v Spojených štátoch amerických, ak bol prijatý na školu a dostane formulár I-20?

Áno. Vo všeobecnosti platí, že môžete požiadať o zmenu štatútu, ak ste v Spojených štátov amerických legálne, ak ste neporušili podmienky vášho povolenia na pobyt a ak ste nevykonali v USA nič, čo by vás mohlo kvalifikovať ako nežiaducu osobu. Viac podrobnejších informácií nájdete na webovej stránke úradu USCIS.

Späť hore


 

5. Čo ak získam formulár I-20 na inú školu?

Ak ste získali formulár I-20 po vytvorení časenky na pohovor, môžete informovať úradníka konzulátu USA o získaní nového formulára I-20 počas vášho pohovoru.

Späť hore


 

6. Pracoval som ako držiteľ víza H-1B a momentálne som prijatý na univerzitu ako F-1. Musím sa vrátiť do svojej krajiny a požiadať o študentské vízum?

Nie. Keď už ste v Spojených štátoch amerických, nemusíte žiadať o nové vízum, pretože vízum slúži len na vstup do Spojených štátov amerických. Overte si na úrade USCIS, či si musíte upraviť svoj status. Ak však opustíte krajinu, musíte požiadať o študentské víza, aby ste mohli opätovne vstúpiť na územie Spojených štátov amerických.

Späť hore


 

7. Môže študent F-1 pracovať v Spojených štátoch amerických?

Študenti denného štúdia na základe F-1 víza môžu byť zamestnaní v rámci školy na menej ako 20 hodín týždenne. Po prvom ročníku môže študent požiadať o pracovné povolenie mimo školy so schválením úradu USCIS. Ďalšie informácie získate od študijného poradcu.

Späť hore


 

8. Čo je systém SEVIS a ako sa ma týka?

Informačný systém pre študentov a účastníkov výmenných programov (SEVIS) ukladá povinnosť školám a organizátorom výmenných programov potvrdiť štatút zápisu všetkých zahraničných študentov a účastníkov výmenných programov. Žiadatelia o študentské víza musia zaplatiť poplatok SEVIS predtým, ako im môžu byť vydané víza. Viac informácií získate na webovej stránke SEVIS.

Späť hore


 

Často kladené otázky - Vízum pre účastníka výmenného programu

 1. Dostal som vízum, kedy môžem vycestovať?
 2. Čo je systém SEVIS a ako sa ma týka?
 3. Čo je „paragraf 212(e) imigračného zákona (dvojročné pravidlo)“?
 4. Môžem dostať výnimku z „paragrafu 212(e) imigračného zákona (dvojročné pravidlo)“?

Späť hore


 

1. Dostal som vízum, kedy môžem vycestovať?

Účastníci výmenných programov môžu vstúpiť na územie Spojených štátov amerických najskôr 30 dní pred začiatkom výmenného programu, ktorý je uvedený vo formulári DS-2019, bez ohľadu na to, kedy bolo vydané vízum.

Späť hore


 

2. Čo je systém SEVIS a ako sa ma týka?

Informačný systém pre študentov a účastníkov výmenných programov (SEVIS) ukladá povinnosť školám a organizátorom výmenných programov potvrdiť štatút zápisu všetkých zahraničných študentov a účastníkov výmenných programov. Žiadatelia o vízum na výmenné programy sú povinný zaplatiť poplatok SEVIS ešte predtým, ako im môžu byť víza vydané. Žiadatelia o tieto víza musia zaplatiť webovej stránke SEVIS.

Späť hore


 

3. Čo je „paragraf 212(e) imigračného zákona (dvojročné pravidlo)“?

„Paragraf 212(e) imigračného zákona (dvojročné pravidlo)“ je bežný termín používaný v znení Imigračného zákona USA, ktorý vyžaduje, aby sa účastníci určitých výmenných programov vrátili do svojich domovských krajín a ostali tam fyzicky prítomní minimálne dva roky po ukončení výmenného programu predtým, ako sa budú môcť vycestovať do USA na základe určitých typov víz, hlavne víz typu H-1, L-1, a prisťahovaleckých víz. Upozorňujeme, že pri vydávaní J-1 víza sa vo formulári DS-2019 vykonáva len predbežné zisťovanie, či sa na vás vzťahuje „paragraf 212(e) imigračného zákona (dvojročné pravidlo)“. Konečné rozhodnutie bude vykonané, len ak počas dvojročnej lehoty požiadate o víza typu H-1, L-1, K-1 alebo o prisťahovalecké víza.

Držitelia víza J-1, na ktorých sa vzťahuje „paragraf 212(e) imigračného zákona (dvojročné pravidlo), nemajú povolenie ostať v Spojených štátoch amerických a požiadať o úpravu/zmenu typu pobytu z neprisťahovaleckého (napríklad z víza J-1 na vízum H-1) alebo žiadať o legálny trvalý pobyt (Zelená karta) bez toho, aby sa najprv na dva roky vrátili do svojej domovskej krajiny, alebo aby získali schválenú výnimku. Na to, či sa na vás vzťahuje „paragraf 212(e) imigračného zákona (dvojročné pravidlo), vplýva množstvo faktorov vrátane vášho zdroja financovania a „Zoznamu kvalifikácií“ týkajúceho sa vašej krajiny. Dĺžka predchádzajúceho pobytu v Spojených štátoch amerických nie je rozhodujúca.

Späť hore


 

4. Môžem dostať výnimku z „paragrafu 212(e) imigračného zákona (dvojročné pravidlo)“?

Je to možné. Výnimku z „paragrafu 212(e) imigračného zákona (dvojročné pravidlo)“ môže udeliť len Vízové oddelenie Ministerstva zahraničných vecí. Vízové oddelenie je tiež rozhodujúcou inštitúciou, ktorá rozhoduje o tom, či sa na vás vzťahuje tento paragraf, bez ohľadu nato, čo je uvedené vo vašom pase. Ak sa na vás vzťahuje „paragraf 212(e) imigračného zákona (dvojročné pravidlo)“ môžete dostať výnimku. Aj keď sa na vás vzťahuje „paragraf 212(e) imigračného zákona (dvojročné pravidlo)“, môžete stále spĺňať podmienky na udelenie turistického víza alebo akéhokoľvek iného neprisťahovaleckého víza okrem typov víz uvedených vyššie.

Späť hore


 

Často kladené otázky - Tranzitné vízum/vízum pre členov posádky

 1. Plánujem sa zastaviť v Spojených štátoch amerických na jeden deň a ďalej letieť do inej krajiny na druhý deň. Musím požiadať o C-1 vízum alebo B-1/B-2 vízum?

Späť hore


 

1. Plánujem sa zastaviť v Spojených štátoch amerických na jeden deň a ďalej letieť do inej krajiny na druhý deň. Musím požiadať o C-1 vízum alebo B-1/B-2 vízum?

Ak plánujete využiť váš pobyt na iné účely, než je tranzit cez územie Spojených štátov amerických, ako je napríklad návšteva priateľov alebo prehliadka pamätihodností, musíte spĺňať podmienky na získanie typu víza, ktoré sa vyžaduje na tento účel, teda B-2 vízum.

Späť hore


 

Často kladené otázky - Vízum pre cirkevnú prácu

 1. Žiadam o vízum pre cirkevnú prácu, ale nemám schválenú petíciu. V minulosti som navštívil Spojené štáty americké na základe R-1 víza a nemusel som mať petíciu. Môžem požiadať o R-1 vízum bez petície, nakoľko som v minulosti mal R-1 vízum?

Späť hore


 

1. Žiadam o vízum pre cirkevnú prácu, ale nemám schválenú petíciu. V minulosti som navštívil Spojené štáty americké na základe R-1 víza a nemusel som mať petíciu. Môžem požiadať o R-1 vízum bez petície, nakoľko som v minulosti mal R-1 vízum?

Požiadavka na schválenú petíciu je účinná od 28. novembra 2008. Všetci žiadatelia o neprisťahovalecké víza typu R-1 po tomto dátume musia mať schválenú petíciu od Imigračného úradu USA (USCIS). Viac informácií nájdete na webovej stránke úradu USCIS.

Späť hore


 

Často kladené otázky - Profil žiadosti

 1. Ako si môžem vygenerovať nové heslo?
 2. Čo mám robiť, ak som sa presťahoval do inej krajiny a mám už vytvorený profil na stránke www.ustraveldocs.com, ale ešte som nepodal žiadosť o víza? Ako mám postupovať v prípade, keď plánujem podať žiadosť o vízum v inej krajine krajine ako so podával predchádzajúcu žiadosť?

1: Ako si môžem vygenerovať nové heslo?

Kliknite na "Zabudli ste heslo?" v spodnej časti tejto stránky. Zadajte Vašu e-mailovú adresu do kolónky "Používateľské meno" a kliknite na tlačidlo "Odoslať". E-mailová adresa sa musí zhodovať s pôvodnone uvedenou adresou v žiadosti o vízum. Nové heslo bude odoslané na Vašu e-mailovú adresu.

Poznámka: Upozorňujeme, že odosielateľom správy o novom hesle bude no-reply@ustraveldocs.com. Niektoré e-mailové aplikácie majú nastavené filtrovanie správ od neznámych odosielateľov do zložky spamu alebo do zložky nevyžiadanej pošty. Ak ste nedostali oznam o novom hesle e-mailom, prosíme, skontrolujte správy v zložke spamu alebo v zložke nevyžiadanej pošty.

back to top


 

2: Čo mám robiť, ak som sa presťahoval do inej krajiny a mám už vytvorený profil na stránke www.ustraveldocs.com, ale ešte som nepodal žiadosť o víza? Ako mám postupovať v prípade, keď plánujem podať žiadosť o vízum v inej krajine krajine ako so podával predchádzajúcu žiadosť?

Nepotrebujete si vytvoriť ďalší profil, ak tam služby poskytuje tiež spoločnosť CGI. Jednoducho nás môžete kontaktovať cez "Kontaktujte nás" linku, a po zadaní čísla Vášho cestovného pasu, UID čísla alebo e-mailovej adresy môžeme vyhľadať a potom aktualizovať Váš profil na podanie žiadosti o vízum v krajine, ktorú ste si zvolili. Ak požiadate o vízum v krajine, v ktorej vízový servis neposkytuje spoločnosť CGI, budete vyzvaný na vytvorenie nového profilu. Upozorňujeme, že MRV poplatky za podanie žiadosti o vízum sú viazané na podanie žiadosti v krajine, kde boli uhradené a nie sú prenosné na podanie žiadosti v inej krajine.

back to top