Užitočné odkazy

Na tejto strane:

Federálna vláda USA

Ministerstvo zahraničných vecí USA

Ministerstvo vnútornej bezpečnosti USA

Vízová politika USA

Imigračné záležitosti, vrátane prekročenia štátnych hraníc všetkých cestujúcich, stanovenie toho, kto môže vstúpiť, ako dlho môže zostať a kedy musí krajinu opustiť, sa riadia imigračnými zákonmi USA, ktoré schvaľuje Kongres. Základ pre imigračné zákony tvorí Imigračný zákon (INA), Hlava 8, Zbierky zákonov Spojených štátov amerických, v znení neskorších predpisov. Navyše, na spracovanie víz majú dopad aj niektoré nové imigračné zákony, vrátane, napríklad, Protiteroristického zákona (USA Patriot Act) z roku 2001 a Zákona o rozšírenej bezpečnosti hraníc a vízovej reforme (Enhanced Border Security and Visa Reform Act) z roku 2002. Zistite viac o imigračných zákonoch a nariadeniach USA.