Snúbenecké vízum (К1/К2)

On this page:


Prehľad

Snúbenecké K1 vízum je neprisťahovalecké vízum pre snúbenice / snúbencov amerických občanov. Vízum K1 umožňuje snúbenici / snúbencovi amerického občana vycestovať do USA a zosobášiť sa počas 90-tich dní od vstupu do USA. Následne, po vydaní sobášneho listu na matrike, musí cudzinec požiadať na Prisťahovaleckej službe (USCIS) o zmenu štatútu na štatút Držiteľa Zelenej Karty (LPR). Vzhľadom na to, že snúbenecké vízum povoľuje jeho držiteľovi prisťahovať sa do USA a zosobášiť sa s americkým občanom krátko po príchode do USA, snúbenica / snúbenec musí spĺňať niektoré požiadavky na prisťahovalecké vízum. Deťom oprávnených žiadateľov o vízum K1, môže byť udelené vízum K2.

Prvým krokom v tomto procese je podanie žiadosti / formuláru I 129F, Petition for Alien Fiancé(e) americkým občanom na Pristahovaleckej službe (v Dallas Lockbox ). Ďalšie informácie nájdete na stránke Prisťahovaleckej služby (USCIS) v časti Snúbenecké víza.

Poznámka: Formulár I-129F nie je možné podať na veľvyslanectve, Konzuláte alebo pobočke Prisťahovaleckej služby (USCIS) mimo územie USA.

Keď Prisťahovalecká služba (USCIS) schváli Vašu petíciu, prepošle ju do National Visa Center (NVC) na ďalšie spracovanie. Po spracovaní peticie v NVC ju NVC prepošle na Veľvyslanectvo, kde Váš snúbenec/ca požiadajú o snúbenecké vízum.

Plánovanie pohovoru

Keď Veľvyslanectvo USA v Bratislave prijme spracovanú a schválenú petíciu z Národného vízového centra (National Visa Center, NVC) upovedomí o tom žiadateľa listom. V prípade, že nedostanete list z veľvyslanectva do dvoch mesiacov od obdržania informácie o spracovaní Vašej petície v NVC, kontaktujte veľvyslanectvo e-mailom na bratislavaiv@state.gov

Upozorňujeme, že petícia je platná iba štyri mesiace od dátumu schválenia.

Poznámka: Neplánujte si pohovor a lekársku prehliadku skôr, ako dostanete list z Veľvyslanectva USA v Bratislave. V prípade nejasností kontaktujte veľvyslanectvo e-mailom na adrese bratislavaiv@state.gov

Príprava na pohovor

Pre naplánovanie pohovoru sa registrujte na tejto webstránke a pokračujte platbou poplatku, vypísaním žiadosti DS-160, výberom termínu pohovoru a prípravou dokumentov na pohovor.

Poplatok je povinný zaplatiť každý žiadateľ o vízum ešte pred pohovorom. Poplatok je nevratný a neprenosný. Informácie o poplatkoch a inštrukcie k platbe nájdete na tejto stránke.

Formulár DS-160 musí mať vyplnený každý žiadateľ o snúbenecké vízum, vrátane detí. Formulár musí byť vyplnený a podaný on-line ešte pred pohovorom. Na pohovor si každý žiadateľ prinesie vytlačenú poslednú potvrdzujúcu stránku formuláru.  Link na formulár a často kladené otázky nájdete TU.

Spiatočné doručovanie

Pre spiatocne zaslanie pasu s vizami nam prineste obalku na poisteny list s predpisanou adresou a postovou znamkou v hodnote 2.60 EUR spolu so ziadostou o vizum uz na pohovor. Obalku na poisteny list a postovu znamku si zakupite na Slovenskej poste. Prineste nam obalku so znamkou pre kazdeho ziadatela aj v pripade, ze ziadate o vizum ako skupina/rodina.