Zamietnutá žiadosť podľa odseku 221(g)

Na tejto strane:


Prehľad

Zamietnutie podľa odseku 221(g) znamená, že v žiadosti chýbajú podstatné informácie, alebo že žiadosť si vyžaduje ďalšie administratívne spracovanie. Konzulárny úradník, ktorý s vami robí pohovor, vám na konci pohovoru oznámi, či je vo vašom prípade žiadosť pozastavená podľa odseku 221(g). Konzulárny úradník vám oznámi, či vaša žiadosť podlieha ďalšiemu administratívnemu spracovaniu alebo vás požiada o poskytnutie dodatočných informácií.

Ak sa vyžadujú dodatočné informácie, konzulárny úradník vám oznámi, ako máte predložiť tieto informácie. Ak Vaša žiadosť bola zamietnutá podľa odseku 221(g) dostanete písomnú informáciu s oznámením o zamietnutí víz, ktorá bude obsahovať odkaz na požadované dokumenty, ak existujú.

Ak veľvyslanectvo alebo konzulát USA od vás žiadajú dodatočné informácie alebo doklady, musíte tieto doklady odovzdať na pobočke Messenger/TNT. Táto webová stránka vysvetľuje, ako predložiť doklady na doručenie na veľvyslanectvo alebo konzulát USA.

Administratívne spracovanie

Ak žiadosť bola zamietnutá podľa odseku 221(g), lebo vyžaduje administratívne spracovanie, konzulárny úradník bude o tom informovať žiadateľa, na konci pohovoru. Trvanie administratívneho spracovania  závisi od individuálnych okolností každého prípadu. S výnimkou prípadov urgentných ciest (tj. vážnych chorôb, zranenia alebo úmrtia v najbližšej rodine), pred podaním dotazu o stave administratívneho spracovania by žiadatelia mali počkať najmenej 180 dní od dátumu pohovoru alebo od doloženia ďalších dokumentov, podľa toho, čo nastalo neskôr.

Žiadatelia zamietnutých žiadostí čakajúce na ďalšie administratívne spracovanie sa môžu obrátiť na veľvyslanectvo / konzulát aby skontrolovali status svojej žiadosti kliknutím na odkaz uvedený nižšie:

Ak ste žiadateľom o neprisťahovalecké vízum, môžete si skontrolovať stav svojej žiadosti o vízum online tu zadaním miesta pohovoru a čísla čiarového kódu DS-160. Upozorňujeme, že vaša žiadosť zostane v zamietnutom stave, až pokým konzulárny úradník neroyhodne, že sa kvalifikujete na vzdanie víza.