Vytvorenie časenky

Na tejto strane:


Prehľad

Vo všeobecnosti platí, že občan cudzej krajiny, ktorý chce vstúpiť na územie USA, musí najprv požiadať o neprisťahovalecké víza na dočasný pobyt alebo prisťahovalecké víza na trvalý pobyt. Občania krajín, ktoré majú podpísanú dohodu o bezvízovom styku, môžu navštíviť USA aj bez víz na základe Programu bezvízového styku. Ak nespĺňate podmienky Programu bezvízového styku alebo cestujete s cieľom študovať, pracovať alebo zúčastniť sa výmenného programu, musíte požiadať o neprisťahovalecké vízum.

Žiadatelia o víza do USA sa musia osobne dostaviť na vízový pohovor na veľvyslanectvo alebo konzulát USA. Na tento pohovor si vytvorte časenku buď on-line na webovej stránke alebo cez telefonické centrum.

Doplňujúce doklady

Na vytvorenie časenky na pohovor pre neprisťahovalecké víza musíte mať k dispozícii tieto údaje a doklady:

  • Platný pas na vycestovanie do Spojených štátov amerických, ktorého platnosť trvá minimálne šesť mesiacov po období vášho zamýšľaného pobytu v USA (ak nie sú poskytnuté výnimky na základe dohovoru s konkrétnou krajinou). Ak je vo vašom pase zapísaná viac ako jedna osoba, každá osoba, ktorá žiada o vízum, musí predložiť žiadosť.
  • Doklad o zaplatení poplatku za žiadosť o víza (MRV);
  • Overovacia stránka formulára DS-160;
  • Vaša e-mailová adresa; a
  • V prípade potreby požadované doklady podľa typu víza (ako je schválenie petície pri pracovných vízach; viac informácií o typoch víz a informácie pre jednotlivé typy víz nájdete tu).

Obmedzenia týkajúce sa zmeny termínu pohovoru

Žiadatelia majú obmedzený počet zmien termínu pohovoru. Zariaďte sa, prosím, podľa toho, aby ste nemuseli platiť ďalší poplatok za žiadosť o vízum.

Ďalšie informácie

Vytvorenie časenky
Zmena termínu pohovoru