Informácie o formulári DS-160

Na tejto strane:


Prehľad

Každý žiadateľ, vrátane detí, musí mať vlastný formulár žiadosti o víza DS-160. Formulár DS-160 sa musí vyplniť a potvrdiť on-line pred pohovorom na veľvyslanectve alebo konzuláte USA. Na registráciu vášho pohovoru je potrebné číslo čiarového kódu na overovacej stránke formulára DS-160. Formulár DS-160 musí byť vyplnený on-line. Veľvyslanectvo alebo konzulát USA neakceptuje ručne alebo strojom vyplnené žiadosti a bez overovacej stránky formulára DS-160 s čiarovým kódom sa nebudete môcť zúčastniť pohovoru.

Elektronickým podpisom formulára DS-160 potvrdzujete, že všetky informácie v ňom uvedené sú pravdivé a správne. Skresľovanie akýchkoľvek údajov môže mať za následok vaše zaradenie medzi osoby, ktorých vstup na územie USA je nežiaduci. Prosíme, skontrolujte si, či sú všetky vaše odpovede presné, a či je každá otázka zodpovedaná úplne.

Poznámka: Všetky odpovede na otázky týkajúce sa vypĺňania formulára DS-160 nájdete na nasledujúcej webovej stránke. Nie sme schopní odpovedať na žiadne otázky ani poskytovať pomoc pri tomto procese.

Podporované prehliadače: on-line formulár DS-160 najlepšie funguje v prehliadačoch Internet Explorer 11 a vyššie alebo v Google Chrome 58 a vyššie. Prehliadač Safari nie je podporovaný.

Pokyny na vyplnenie formulára DS-160

Preštudujte si proces podávania žiadosti o neprisťahovalecké vízum a následne vyplňte a potvrďte formulár DS-160 on-line. Formulár žiadosti DS-160 musíte predložiť on-line pred dohodnutím termínu pohovoru na veľvyslanectve alebo konzuláte USA.

  • Veľvyslanectvo alebo konzulát, ktoré ste zadali v úvode formulára DS-160, musí byť totožné s veľvyslanectvom alebo konzulátom, kde si plánujete dohodnúť pohovor.
  • Všetky otázky musia byť zodpovedané v anglickom jazyku s použitím výlučne anglickej abecedy s výnimkou otázky, kde sa vyžaduje uvedenie vášho celého mena vo vašej rodnej abecede.
  • Súčasťou žiadosti je zadanie fotografie nie staršej ako šesť mesiacov. Podrobné pokyny týkajúce sa kvality a odoslania fotografie nájdete na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí tu.
  • Ak prerušíte vyplňovanie tejto žiadosti na viac ako 20 minút, čas vášho prihlásenia vyprší. Ak ste si nepoznačili identifikačné číslo žiadosti alebo neuložili žiadosť do súboru vo vašom počítači, budete musieť začať odznova. Zapíšte si identifikačné číslo žiadosti zobrazené v pravom hornom rohu stránky. Ak pred odoslaním vašej žiadosti musíte zatvoriť prehliadač, na pokračovanie vo vypĺňaní žiadosti budete potrebovať toto identifikačné číslo žiadosti.
  • Po vyplnení formulára žiadosti DS-160 sa vygeneruje overovacia stránka s alfanumerickým čiarovým kódom. Vytlačte si túto stránku. Vytlačenú overovaciu stránku budete potrebovať na pohovore na veľvyslanectve alebo konzuláte USA.
  • Keď máte vytlačenú overovaciu stránku s čiarovým kódom, stlačte tlačidlo „Späť“ na internetovom prehliadači a pošlite si na svoju e-mailovú adresu záložnú kópiu formulára DS-160. Odoslaný súbor je vo formáte PDF, ktorý na prezeranie alebo tlač vyžaduje aplikáciu Adobe Acrobat.
  • Pri každej novej žiadosti je potrebné odovzdať nový formulár DS-160, online žiadosť o neimigračné víza, spolu s čiarovým kódom. Formulár DS-160 a čiarový kód z predošlého pohovoru budú odmietnuté, čo môže viesť k oneskoreniu Vašej žiadosti o víza.

Viac informácií

Všetky odpovede na otázky týkajúce sa vypĺňania formulára DS-160 nájdete na nasledujúcej webovej stránke. Nie sme schopní odpovedať na žiadne otázky ani poskytovať pomoc pri tomto procese.

Formulár DS-160 je k dispozícii on-line tu.