Možnosti platby/Zaplatenie poplatku za vízum

On this page:


Prehľad

Väčšina žiadateľov, vrátane detí, musí zaplatiť poplatok za strojovo čitateľné vízum (MRV), aby bola spracovaná ich žiadosť o vízum do USA. Tento poplatok nariadený vládou USA predstavuje poplatok za spracovanie víza a musí sa zaplatiť bez ohľadu na to, či bude vízum vydané alebo nie.

Poplatok MRV je nevratný a neprenosný. Žiadateľ si musí pred podaním žiadosti o vízum najskôr zistiť, či na cestu do USA potrebuje vízum alebo nie.

K situáciám, kedy osoby nemusia žiadať o vízum, patrí okrem iného:

 • Ak žiadate o vízum typu A alebo G na služobnú cestu, poplatok MRV nemusíte platiť
 • Ak žiadate o vízum typu J, aby ste sa mohli zúčastniť na programe pod záštitou vlády USA (programy začínajúce na G-1, G-2, G-3, G-7), poplatok MRV nemusíte platiť
 • Ak už máte platné vízum na určený účel cesty, nemusíte vízum potrebovať
 • Ak ste štátnym príslušníkom Kanady alebo Bermúd (ale nežiadate o vízum kategórie A, E, G, K alebo V), nemusíte vízum potrebovať

Ak potrebujete požiadať o vízum, postupujte podľa pokynov pre platbu nižšie. Žiadatelia musia pred tým, ako si budú môcť vytvoriť časenku na pohovor, uhradiť poplatok. Žiadatelia, ktorí nezaplatia správny poplatok za svoj typ víz, si nebudú môcť vytvoriť časenku na pohovor.

Po vytvorení časenky na pohovor majú žiadatelia obmedzený počet zmien termínu časenky. Ak zmeškáte naplánovaný čas pohovoru, budete musieť pred vytvorením ďalšej časenky na pohovor zaplatiť poplatok MRV znovu. Vezmite tieto informácie na vedomie, aby ste nemuseli platiť poplatok za ďalšiu žiadosť o vízum. Poplatky za žiadosti o víza sú nevratné.

Pamätajte: počet zmien termínu časenky pre žiadateľov je obmedzený. zariaďte sa tak, aby ste nemuseli platiť poplatok za ďalšiu žiadosť o vízum. Poplatky za žiadosti o víza sú nevratné.

 

Poplatok za vydanie víz (Recipročný poplatok)

V závislosti od štátneho občianstva a typu víza, niektorých žiadateľov sa môže týkať aj poplatok za vydanie víz, takzvaný recipročný poplatok. Tento poplatok nie je vízový poplatok, a nedá sa použiť na rezerváciu časenky.

Navšívte, prosím, túto stránku pre informácie o výške príslušných recipročných poplatkov.

Pokyny na zaplatenie poplatku za vízum

Na Slovensku môžete zaplatiť poplatok za vízum online alebo osobne v ktorejkoľvek banke. Ak chcete získať prístup k možnostiam platieb uvedeným nižšie, musíte sa najskôr zaregistrovať na stránke pre žiadateľov a vybrať možnosť „vytvorenie časenky“. Postupujte podľa krokov uvedených nižšie.

1. Krok

Prihláste sa do nášho online systému pre žiadateľov a vytvorte si profil. Týmto sa zaručí, že zaplatíte správnu sumu, ktorá sa včas aktivuje. Hodnoty sú zobrazené v amerických dolároch (USD); poplatok za vízum sa však platí v eurách (EUR). Na tejto stránke je uvedených viac informácií o poplatkoch za rôzne žiadosti o víza.

2. Krok

Kliknite na Vytvorenie časenky na ľavej strane obrazovky. Postupujte podľa krokov pre typ víza, odoslanie, kategóriu víza a triedu víza.

3. Krok

Keď ste na obrazovke platby, kliknite na Možnosti platby a vyberte si spôsob platby. Ďalšie informácie o platbách si pozrite v časti Možnosti platby poplatku nižšie.

Sumy v EURO sú založené na konzulárnom výmennom kurze stanovenom Ministerstvom zahraničných vecí USA. Žiadatelia, ktorí nezaplatia správny poplatok za typ víza, si nebudú môcť vytvoriť časenku na pohovor.

4. Krok

Zvoľte možnosť platby, ktorá vám najviac vyhovuje a uhraďte platbu. Keď platíte poplatok za vízum, beriete na vedomie, že je to nevratný poplatok za spracovanie žiadosti o vízum, ktorý je vyžadovaný ako predpoklad spracovania žiadosti. Neznamená existenciu zmluvy so žiadateľom a negarantuje ani kladné vybavenie žiadosti. Vrátenie peňazí nie je možné bez ohľadu na výsledok žiadosti.

5. Krok

Nech si zvolíte akýkoľvek spôsob platby, musíte si zapísať referenčné číslo CGI alebo číslo transakcie. Bez referenčného čísla CGI alebo čísla transakcie nebudete môcť vytvoriť časenku.

6. Krok

Keď zaplatíte poplatok za vízum, môžete vytvoriť časenku na pohovor podľa časového harmonogramu spracovania poplatku za žiadosť o vízum. Prihláste sa do svojho profilu a postupujte podľa krokov pre vytvorenie časenky s vašim referenčným číslom CGI.

Možnosti zaplatenia poplatku

Prevod online bankingom

Poplatok MRV môžete zaplatiť cez online banking z vášho účtu. Vaša banka môže za EFT transakcie účtovať poplatok. Ak žiadate so svojou rodinou alebo skupinovo, môžete zaplatiť MRV poplatky v jednej hromadnej platbe pre všetkých členov.

 1. Po prihlásení sa do svojho profilu vyberte na stránke platby možnosť prevodu cez online banking. Na obrazovke sa zobrazí vaše unikátne referenčné číslo CGI. Toto číslo použijete pri spracovaní online platby.
 2. Na jedno referenčné číslo CGI uhrádzajte len jednu platbu, keďže poplatok je nevratný. Je rozhodujúce, aby ste si uchovali referenčné číslo CGI, ktoré použijete na online bankový prevod. Toto číslo musíte mať ako doklad o platbe, aby ste si mohli vytvoriť časenku na pohovor pre vízum. Zodpovednosť za uloženie tohto čísla nesie žiadateľ.
 3. Na stránke online bankingu zadajte pri prevode peňažných prostriedkov do poľa „referencia/dôvod prevodu/identifikačné číslo úhrady“ referenčné číslo CGI. Číslo CGI nemeňte ani neuvádzajte iné informácie. Ak neuvediete referenčné číslo CGI, vaša platba nebude identifikovaná.
 4. Do formulára online bankingu zadajte nasledovné údaje príjemcu:
  Názov banky: Bank of America Merrill Lynch
  IBAN: SK1511110000000025467678
  Domáce číslo účtu: 000000 25467678/1111
  Referencia/dôvod prevodu: Vaše referenčné číslo CGI
  Suma: xxx,00 EUR
  SWIFT/BIC kód: UNCRSKBX
  Príjemca: Stanley Associates Inc.

Online platba pomocou Debetnej Karty
Najpohodlnejším spôsobom platby poplatku na žiadosť o neprisťahovateľské vízum (NIV) je online platba prostredníctvom debetnej karty.

 1. Po prihlásení sa do svojho profilu, zvoľte na obrazovke po stlačení "kliknite na možnosti platby" platbu s pomocou debetnej karty
 2. Po uhradení poplatku za žiadosť o vízum si pre svoju archiváciu vytlačte potvrdenie. Uchovajte si potvrdenie spoločne s číslom transakcie. Číslo transakcie použijete pre vytvorenie časenky. V prípade straty potvrdenia ho nemôžeme nahradiť. Bez čísla transakcie si nebudete môcť vytvoriť časenku na pohovor.​

Upozorňujeme Vás, že transakcia debetnou kartou je povolená len raz za 24 hodín.

Keď uhrádzate platbu online:
 • NEOBNOVUJTE web stránku
 • NEKLIKAJTE na tlačidlo späť v prehliadači
 • NEOTVÁRAJTE nové okno
 • NEZATVÁRAJTE webový prehliadač, kým sa nezobrazí potvrdenie platby.

Ak urobíte niektorý z týchto úkonov, môže to viesť k viacerým platbám. Platba môže byť zaúčtovaná na vašom účte s určitým oneskorením. Ak sa vyskytne chyba, na svojom bankovom účte skontrolujte, či nebola platba odpísaná.

Hotovosť

Poplatok za žiadosť o neprisťahovalecké vízum (NIV) môžete zaplatiť v hotovosti v ktorejkoľvek banke. Ak poplatok zaplatíte v banke, v ktorej nemáte svoj účet, môžu vám byť účtované poplatky. Ak žiadate o viaceré víza pre svoju rodinu alebo skupinu, vykonajte len JEDNU platbu.

 1. Po prihlásení sa do svojho profilu môžete na stránke platby vybrať možnosť platby „Hotovosť“.
 2. Vytlačíte si vkladový lístok s unikátnym referenčným číslom CGI, ktoré musíte uviesť pri platbe v hotovosti. Na jedno referenčné číslo CGI uhrádzajte len jednu platbu, keďže poplatok je nevratný.
 3. Pre zaplatenie poplatku za vízum predložte vkladový lístok vo vašej banke. V informáciách o platbe vkladom uveďte referenčné číslo CGI. Ak neuvediete referenčné číslo CGI alebo nezaplatíte presnú sumu v eurách uvedenú na vkladovom lístku, nebudete môcť vytvoriť časenku.
 4. Po prijatí vkladu vám pokladník vystaví potvrdenku. Potvrdenku si odložte ako doklad o platbe.

Ďalšie poplatky: Ak platíte tento poplatok v banke, v ktorej nemáte otvorený účet, môže vám byť účtovaný poplatok.

Ak chcete prevod urýchliť, môže vám byť účtovaný poplatok.

Vytvorenie časenky na pohovor

Pri vytváraní časenky na pohovor online alebo keď kontaktujete naše call centrum, budete potrebovať referenčné číslo CGI alebo číslo transakcie vytlačené na vašej potvrdenke.

Časový harmonogram spracovania je uvedený v tabuľke nižšie.

Časový harmonogram spracovania platby poplatku za žiadosť o vízum

 

Spôsob platby Vytvorenie časenky na pohovor Číslo potvrdenky pre vytvorenie časenky na pohovor
Debetná Karta Okamžite po online platbe Číslo transakcie
Prevod online bankingom Po 13:00 nasledujúci pracovný deň (ak bola úhrada realizovaná do 15:00) Referenčné číslo CGI
Hotovosť v banke Po 13:00 nasledujúci pracovný deň (ak bola úhrada realizovaná do 15:00) Referenčné číslo CGI