Fotografie a odtlačky prstov

Na tejto strane:


Prehľad

Keď žiadate o neprisťahovalecké víza, budete musieť odoslať digitálnu fotografiu nie staršiu ako šesť mesiacov ako súčasť formulára DS-160. Jedna klasická fotografia sa prikladá aj k žiadosti, ktorú predkladáte na veľvyslanectve alebo konzuláte USA v deň vášho pohovoru. Pri pohovore na veľvyslanectve alebo konzuláte USA vám budú odobraté aj odtlačky prstov.

Dôležité upozornenie pre žiadateľov o víza o požiadavkách na fotografiu: Fotografia načítaná do žiadosti DS-160 musí byť nová (doteraz nepoužitá pri žiadosti o vízum a záber nie starší ako 6 mesiacov). Okrem načítanej fotografie musíte priniesť na pohovor aj originál fotografie o veľkosti 5x5 cm vytlačený na fotografickom papieri s bielym pozadím a bez akýchkoľvek tieňov na tvári. Upozorňujeme, že „selfies“ alebo iné zábery, ktoré nespĺňajú kritériá nemôžme prijať a budú mať za následok spomalenie spracovania žiadosti o vízum. Aj keď načítate fotografiu  do žiadosti, nie je zaručené, že záber  systém akceptuje na spracovanie žiadosti a vytlačenie víza.

Požiadavky na digitálnu fotografiu

Vaša fotografia k žiadosti o vízum musí spĺňať určité kritériá týkajúce sa veľkosti a obsahu. Odoslanie fotografií, ktoré nespĺňajú tieto kritériá, môže oneskoriť proces žiadosti o vízum. K tomu aby fotografie zodpovedala Vášmu súčasnému vzhľadu je potrebné, aby bola vyhotovená počas posledných šiestich mesiacov. Ak obnovujete predchádzajúce vízum, nemôžete použiť fotografiu s predchádzajúceho víza.

Ak fotka nespĺňa požiadavky, bude potrebné doložiť novú fotografiu pred spracovaním vašej žiadosti o vízum, a to aj v prípade, že ju systém žiadostí o víza prijal.

Veľkosť hlavy

Výška hlavy meraná od vrchnej časti hlavy vrátane vlasov po spodnú časť brady musí byť v rozmedzí 50 % až 70 % celkovej výšky fotografie. Výška očí meraná od spodného okraja fotografie po úroveň očí musí byť v rozmedzí 55 % až 70 % - alebo približne 2/3 - výšky fotografie.

Okuliare: Od 1. novembra 2016  nebudú povolené okuliare na vízových fotografiách. Preto striktne trváme na predložení  aj originálu fotografie, ktorá spĺňa požiadavky podľa inštrukcie na https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/photos.html pri vízovom pohovore.

Rozmery fotografie

Fotografia musí mať tvar štvorca, čo znamená, že výška fotografie musí byť rovnaká ako jej šírka. Minimálne rozmery fotografie sú 600 x 600 pixelov (výška x šírka). Maximálne rozmery sú 1200 x 1200 pixelov (výška x šírka).

7 krokov pre úspešnú fotografiu

Orientácia hlavy

Orientácia hlavy je dôležitá. Musí byť umiestnená v rámci fotografie tak, aby bolo vidieť celú vašu tvár. Pozerajte sa priamo do kamery a majte pritom otvorené oči.

Zobrazenie hlavy na obrázku

Vaša fotografia musí zobrazovať celú hlavu od vrchnej časti vlasov až po spodnú časť brady. Na dobrej fotografii je výška hlavy 1-1-3/8 palca (25 až 35 mm) alebo hlava zapĺňa 50 % - 70 % fotografie, ako napríklad:

Umiestnenie v strede

Hlava by mala byť v strede záberu.

Ukázať oči

Majte otvorené oči. Vaše oči by mali byť umiestnené v 2/3 hornej časti fotografie alebo v rozmedzí 1-1/8 palca až 1-3/8 palca (28 mm až 35 mm) - približne 60 % - od spodného okraja fotografie.

Pozadie

Plocha na fotografii za vami by mala byť jednoduchá, najlepšie biela alebo sivobiela. Najlepšie výsledky dosiahnete, keď sa posadíte pred čisto biele alebo sivobiele pozadie.

Eliminovať tiene

Posaďte sa tak, aby bola celá vaša tvár osvetlená, a aby na tvári alebo na pozadí neboli žiadne rušivé tiene.

Uvoľniť sa a vyzerať prirodzene

Pri fotografovaní majte prirodzený výraz ako ľudia na týchto fotografiách:

Nemajte na hlave čiapku alebo inú pokrývku hlavy, ktorá by zakrývala vlasy alebo vlasovú líniu, ak ich nenosíte denne z náboženských dôvodov. Musí byť vidieť celú tvár a pokrývka hlavy nesmie vrhať na tvár žiadne tiene.

Odtlačky prstov

Súčasťou pohovoru na veľvyslanectve alebo konzuláte USA budú žiadateľom o víza odobraté odtlačky prstov. Počas procesu žiadosti o vízum, zvyčajne pri pohovore, sa rýchlo odoberú odtlačky prstov digitálnou metódou bez použitia atramentu. Odobratie odtlačkov prstov sa nevyžaduje od:

  • žiadateľov cestujúcich na oficiálnu vládnu služobnú cestu okrem žiadateľov o víza typu A-3 a G-5
  • žiadateľov mladších ako 14 rokov a starších ako 79 rokov

Viac informácií

Viac informácií o špecifikáciách pre fotografiu na žiadosť o víza nájdete na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí.

Ministerstvo zahraničných vecí ponúka aj sekciu FAQ (Často kladené otázky) týkajúcu sa fotografií tu.