Bezpečnostné predpisy

Na tejto strane:

Prehľad

Na veľvyslanectvo alebo konzulát USA Vám nebude povolený vstup, ak máte pri sebe ktorýkoľvek z nasledovných predmetov:

  • Zariadenia na batérie alebo elektronické zariadenia ako mobilný telefón, iPod, iPad/tablet, PDA, digitálne hodinky, fotoaparát, kamera, kompaktný disk, DVD, MP3 prehrávač, laptop alebo prenosný prehrávač hudby.
  • Veľké tašky na rameno/kabelky – môžete ich priniesť, ale budú dôkladne prehľadané. Povolené budú iba tašky, ktoré sa nosia v ruke.
  • Tašky ako cestovné tašky, plecniaky, kufríky, kufre, kožené/látkové tašky a fascikle na zips – prosím, nenoste nepotrebné veci; všetky tašky budú dôkladne prehľadané a čím viac si prinesiete, tým dlhšie budete čakať.
  • Predmety obsahujúce tekutiny
  • Uzatvorené obálky alebo balíky
  • Zápalky a zapaľovače
  • Ostré predmety, ako sú nožnice, vreckové nožíky alebo pilníky na nechty
  • Zbrane alebo výbušniny akéhokoľvek druhu

Tento zoznam nie je úplný. Ďalšie predmety môže personál bezpečnostnej služby zakázať podľa vlastného uváženia.

Na veľvyslanectve alebo konzuláte USA sa nenachádza zariadenie na skladovanie zakázaných položiek okrem mobilných telefónov a podobných malých predmetov. Pred vstupom si musíte zabezpečiť odloženie takýchto predmetov individuálne.

Z bezpečnostných a časových dôvodov a najmä preto, lebo všetky informácie sú dostupné on-line, nie je na veľvyslanectve alebo konzuláte USA zriadené informačné okienko. Vstup bude povolený len žiadateľom o víza s dohodnutým termínom pohovoru.