Zoznam typov NIV

Na tejto strane:


Prehľad

Vítame návštevníkov Spojených štátov amerických so zabezpečenými hranicami a otvorenými dverami. Väčšina občanov Kanady a občania krajín zapojených do Programu bezvízového styku môžu cestovať do Spojených štátov amerických bez víz, ak spĺňajú určité požiadavky, o ktorých sa dočítatetu.

Pre návštevníkov, ktorí nie sú občanmi USA, alebo ktorí nemajú legálny trvalý pobyt v USA a chcú dočasne cestovať do Spojených štátov amerických, existujú rôzne typy neprisťahovaleckých víz. Účel vašej zamýšľanej cesty a ďalšie faktory určujú, aký typ víza sa vyžaduje podľa imigračného zákona USA. Typ neprisťahovaleckého víza potrebného pre vašu cestu sa zadáva do žiadosti a určuje, aké doplňujúce doklady sa predkladajú na veľvyslanectve alebo konzuláte USA v zahraničí.

Pozrite si prehľad typov neprisťahovaleckých víz, z ktorých si vyberiete typ podľa účelu Vašej cesty. Informácie o spôsobe podania žiadosti o jednotlivé typy víz sú k dispozícii v stĺpci Typ víza nižšie.

Účel cesty do Spojených štátov amerických a neprisťahovalecké víza Typ víza
Športovci, umelci, zabávači na základe pracovnej zmluvy P
Austrálski pracovníci - špecializovaní odborníci E-3
Karta na prechod hraníc pre občanov Mexika Mexiko BCC
Služobná cesta B-1
Členovia posádky (slúžiaci na palubách zámorských lodí alebo lietadiel v Spojených štátoch amerických) D
Diplomati a zahraniční vládni predstavitelia A
Zamestnanci v domácnosti alebo pestúnky (len ak sprevádzajú zamestnávateľa s cudzou štátnou príslušnosťou) B-1
Zamestnanci uznávanej medzinárodnej organizácie a NATO G1-G5, NATO
Účastníci výmenných programov J
Účastníci výmenných programov - au pairs J-1
Účastníci výmenných programov – manžel-ka a deti (mladšie ako 21 rokov) držiteľa J-1 víza J-2
Účastníci výmenných programov - profesori, štipendisti, učitelia J-1
Účastníci výmenných programov - medzinárodných, kultúrnych J, Q
Snúbenec/snúbenica K-1
Personál zahraničných ozbrojených síl pôsobiaci v Spojených štátoch amerických A-2, NATO1-6
Cudzí štátni príslušníci s výnimočnými schopnosťami v oblasti vedy, umenia, vzdelávania, obchodu alebo športu s pracovnou zmluvou O-1
Odborníci v rámci Dohody o voľnom obchode (FTA): Chile H-1B1
Odborníci v rámci Dohody o voľnom obchode (FTA): Singapur H-1B1
Zástupca informačných médií (pracovníci masmédií, novinári) I
Vnútropodnikové transfery L
Návštevníci požadujúci lekársku starostlivosť B-2
Odborní pracovníci NAFTA: Mexiko, Kanada TN/TD
Zdravotné sestry cestujúce do oblastí s nedostatkom zdravotníckeho personálu H-1C
Lekári J-1, H-1B
Cirkevní pracovníci R
Špecializovaní pracovníci v oblastiach, kde sa vyžadujú vysoko špecializované vedomosti H-1B
Študenti - akademickí študenti a študenti jazyka F-1
Rodinní príslušníci študentov - rodinný príslušník držiteľa F-1 víza F-2
Študenti - odborné smery M-1
Rodinní príslušníci študentov - rodinný príslušník držiteľa M-1 víza M-2
Dočasní pracovníci - sezónni pracovníci v poľnohospodárstve H-2A
Dočasní pracovníci - mimo oblasti poľnohospodárstva H-2B
Návštevníci na účely turistiky, dovolenky, zábavy B-2
Školenie v programe, ktorý nie je primárne určený pre zamestnanie H-3
Zmluvní investori E-2
Zmluvní obchodníci E-1
Tranzit cez územie Spojených štátov amerických C
Obete obchodovania s ľuďmi T-1
Obnovenie víz v Spojených štátoch amerických - A, G a NATO A1-2, G1-4, NATO1-6