Žiadosť o víza

Na tejto strane:

Prehľad

Overte si, či potrebujete žiadať o víza alebo nie. Nebudete musieť požiadať o nové víza do USA, ak už máte platné víza do USA alebo ste štátny príslušník krajiny, ktorá je zapojená do Programu bezvízového styku.

Ak musíte požiadať o neprisťahovalecké víza, postupujte podľa pokynov nižšie.

Ako žiadať o víza

Krok 1

Pre žiadateľov o neprisťahovalecké víza:

Prečítajte si časť Bežné neprisťahovalecké vízaa stanovte typ víza. Pri každom type víz sú vysvetlené podmienky a položky k žiadosti. Vyberte si typ víza podľa vašej situácie.

Prečítajte si aj časť Program bezvízového styku. Ak je krajina, ktorej ste občanom, zapojená do Programu bezvízového styku, nemusíte žiadať o víza, ak cestujete na obchodné účely alebo za zábavou a váš pobyt v Spojených štátoch amerických bude 90 dní alebo menej.

Krok 2

Ďalším krokom je vyplnenie Formulára DS-160. Pozorne si prečítajte  Pokyny na vyplnenie formulára DS-160. Všetky údaje musia byť vyplnené správne a presne. Po potvrdení formulára on-line už nie je možné vykonať žiadne zmeny. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na imigračného právnika alebo prekladateľa. Telefonické centrum vám nemôže pomôcť s vyplnením formulára DS-160. Na zaregistrovanie pohovoru budete potrebovať číslo formulára DS-160.

Krok 3

Keď ste stanovili správny typ víza a vyplnili formulár DS-160, zaplaťte poplatok za vízum. Na stránke Poplatky za víza sú uvedené typy víz a príslušné poplatky za víza v amerických dolároch a miestnej mene.

Na zaplatenie poplatku za víza si prečítajte stránku Banky a možnosti platby . Na tejto stránke je vysvetlený spôsob úhrady poplatku za víza. Vytvoríte si profil a poznačte si číslo dokladu o zaplatení poplatku na registráciu vízového pohovoru.

Krok 4

 Prihláste sa na váš profil pomocou rovnakých údajov, aké ste použili pri platbe poplatku za vízum. Keď ste prihlásený v systéme, uvidíte svoj ovládací panel.

Kliknite na možnosť Vytvorenie časenky v ľavej časti ponuky.

Týmto sa spustí proces vytvorenia časenky. Budete potrebovať:

  • Číslo vášho pasu.
  • Referenčné číslo CGI Číslo dokladu o zaplatení poplatku za vízum. Kliknite tu , ak potrebujete pomôcť s nájdením tohto čísla.
  • Desaťmiestne (10) číslo digitálneho čiarového kódu z overovacej stránky formulára DS-160.

Ako budete postupovať ďalej, budete si môcť vybrať typ víza, zadať osobné údaje, pridať rodinných príslušníkov, vybrať miesto doručenia vašich dokladov, potvrdiť platbu za víza a vytvoriť si časenku.

Krok 5

Dostavte sa na  veľvyslanectvo alebo konzulát USA v stanovenom dátume a čase vášho vízového pohovoru. Pred pohovorom si pripravte doklady podľa pokynov na stránke  Vytvorenie časenky.

Krok 6

Keď je vízum schválené, odošle sa na určené miesto, ktoré ste si vybrali pri vytváraní časenky.