Poplatky za víza

Na tejto strane:


Prehľad

Pred podaním žiadosti o neprisťahovalecké víza sa od žiadateľov o víza, vrátane detí, vyžaduje zaplatenie nevratného, neprenosného poplatku za žiadosť o víza, ktorý sa niekedy označuje ako poplatok MRV. Poplatok za žiadosť o víza musí byť uhradený bez ohľadu nato, či sú víza vydané alebo nie. Výšku poplatku určuje typ víza, o ktoré žiadate. Podľa vašej štátnej príslušnosti a typu víz, o ktoré žiadate, sa Vás môže týkať aj poplatok za vydanie víz alebo „recipročný“ poplatok. Na tejto webovej stránke sú uvedené poplatky za žiadosť o víza pre jednotlivé typy neprisťahovaleckých víz.

Upozorňujeme, že sa tu uvádzajú len poplatky za žiadosť o neprisťahovalecké víza.

Informácie o spôsoboch platby

Aj keď sú poplatky uvádzané v amerických dolároch, platba musí byť uhradená v miestnej mene. Poplatok môžete uhradiť v ktorejkoľvek väčšej banke. Viac informácií o možnostiach platby nájdete tu.

Obmedzenia

Váš poplatok za žiadosť o víza je nevratný a nemôže sa prenášať na inú osobu. Po zaplatení poplatku za žiadosť dostanete doklad o zaplatení. Tento doklad platí jeden rok od dátumu platby a umožňuje vám dohodnúť si pohovor na veľvyslanectve alebo konzuláte USA. Pohovor si môžete dohodnúť, len pokým je doklad o zaplatení platný, čo znamená, že zaregistrovať sa na pohovor musíte najneskôr do jedného roka od zaplatenia poplatku. Ak si nedohodnete pohovor do jedného roka od zaplatenia poplatku, stráca doklad o zaplatení platnosť, nebudete si môcť dohodnúť pohovor a budete musieť znovu zaplatiť poplatok a absolvovať celý proces odznova.

Typy víz a výška poplatkov za žiadosť o vízum

Poplatky za žiadosť sú uvedené nižšie a platia pre jednu žiadosť o víza. Poplatok za žiadosť pre väčšinu typov neprisťahovaleckých víz je 160 USD. Týka sa turistických víz, víz na služobnú cestu, študentských víz a víz na výmenné programy. Poplatok za väčšinu víz založených na petícii, ako sú napríklad pracovné víza alebo víza pre cirkevnú prácu, je 190 USD. Poplatky za víza typu K je vo výške 265 USD, a za víza typu E sa platí 205 USD. V tabuľke nižšie je uvedený komplexnejší zoznam typov víz a príslušných poplatkov.

Typy víz a výška poplatkov za žiadosť o vízum - Roztriedené podľa typu poplatku
Výška poplatku (v amerických dolároch (USD $)) Výška poplatku (EUR)) Typ víza Opis
$160 N/A B Služobné/turistické
$160 N/A C-1 Tranzitné
$160 N/A D Pre členov posádky
$160 N/A F Študentské (akademické)
$160 N/A I Pre zástupcov médií
$160 N/A J Pre účastníkov výmenných programov
$160 N/A M Študentské (odborné)
$160 N/A T Pre obete obchodovania s ľuďmi
$160 N/A TN/TD Pre odborníkov NAFTA
$160 N/A U Pre obete nezákonnej činnosti
$190 N/A H Pre dočasných/sezónnych pracovníkov a zamestnanie, praktikantov
$190 N/A L Pre vnútropodnikové transfery
$190 N/A O Pre osoby s výnimočnými schopnosťami
$190 N/A P Pre atlétov, umelcov a zabávačov
$190 N/A Q Pre medzinárodné kultúrne výmenné programy
$190 N/A R Pre cirkevnú prácu
$265 N/A K Pre snúbencov alebo manželských partnerov občanov USA
$205 N/A E Pre žiadateľov o E1/E2 vízum, špeciálne pre austrálskych odborníkov
Typy víz a výška poplatkov za žiadosť o vízum - Roztriedené podľa typu víz
Typ víza Opis Výška poplatku (v amerických dolároch (USD $)) Výška poplatku (EUR)
B Služobné/turistické $160 N/A
C-1 Tranzitné $160 N/A
D Pre členov posádky $160 N/A
E Pre žiadateľov o E1/E2 vízum, špeciálne pre austrálskych odborníkov $205 N/A
F Študentské (akademické) $160 N/A
H Pre dočasných/sezónnych pracovníkov a zamestnanie, praktikantov $190 N/A
I Pre zástupcov médií $160 N/A
J Účastník výmenného programu $160 N/A
K Pre snúbencov alebo manželských partnerov občanov USA $265 N/A
L Pre vnútropodnikové transfery $190 N/A
M Študentské (odborné) $160 N/A
O Pre osoby s výnimočnými schopnosťami $190 N/A
P Pre atlétov, umelcov a zabávačov $190 N/A
Q Pre medzinárodné kultúrne výmenné programy $190 N/A
R Pre cirkevnú prácu $190 N/A
T Pre obete obchodovania s ľuďmi $160 N/A
U Pre obete nezákonnej činnosti $160 N/A
TN/TD Pre odborníkov NAFTA $160 N/A

Typy víz a podmienky oslobodené od poplatku

  • Víza typu A, G, C-2, C-3, NATO a diplomatické víza (podľa článku 22 CFR 41.26);
  • J víza pre žiadateľov, ktorí sú účastníkmi niektorého zo vzdelávacích alebo kultúrnych výmenných programov financovaných vládou USA;
  • Výmena víz do jedného roka od vydania víz, keď originálne vízum nebolo správne nalepené alebo je potrebné znovu vydať vízum z dôvodu, ktorý nezavinil žiadateľ;
  • Žiadatelia s výnimkou podľa medzinárodného dohovoru, vrátane členov a personálu pozorovateľskej misie vedenia Organizácie spojených národov uznaných Valným zhromaždením OSN a ich najbližších rodinných príslušníkov;
  • Niektoré cesty za účelom poskytovania charitatívnych služieb;
  • Víza pre zamestnancov vlády USA cestujúcich na oficiálne služobné cesty; a
  • Víza pre rodičov, súrodencov, manžela/ku alebo dieťa zamestnanca vlády USA, ktorý zahynul počas plnenia svojich pracovných povinností, cestujúcich s cieľom zúčastniť sa pohrebu tohto zamestnanca; alebo rodičov, súrodencov, manželov, deti zamestnanca vlády USA, ktorý bol vážne zranený počas plnenia svojich pracovných povinností, ktorí cestujú s cieľom navštíviť tohto zamestnanca počas nevyhnutnej liečby a rekonvalescencie.

Ďalšie poplatky

V niektorých prípadoch sa dodatočné poplatky za víza hradia priamo v Národnom vízovom centre, veľvyslanectve alebo konzuláte USA alebo Ministerstve vnútornej bezpečnosti.

Poplatky („recipročné“) za vydanie neprisťahovaleckých víz

Žiadateľov z niektorých krajín sa môže týkať poplatok za vydanie víz po schválení ich žiadosti. Tento poplatok je založený na princípe „reciprocity“ (suma, akú druhá krajina účtuje občanovi USA za podobný typ víza). Spojené štáty americké sa v maximálnej možnej miere snažia eliminovať poplatky za vydávanie víz, ak však cudzia vláda ukladá takéto poplatky pre občanov USA za určité typy víz, budú Spojené štáty americké ukladať „recipročný“ poplatok pre občanov danej krajiny. Webová stránka Ministerstva zahraničných vecí uvádza viac informácií o poplatkoch za vydávanie víz a pomôže vám stanoviť, či sa poplatok za vydanie víza vzťahuje na vašu štátnu príslušnosť.

Poplatky SEVIS

Internetový informačný systém pre študentov a účastníkov výmenných programov (SEVIS) sleduje držiteľov víz typu F, M a J (a ich rodinných príslušníkov) od vydania ich programových dokladov (I-20 alebo DS-2019), do ukončenia štúdia alebo programu.

Primárni žiadatelia o víza typu F, M a J: Overte si na vašej škole v USA, či boli vaše osobné údaje zadané do systému SEVIS. Okrem poplatku za vydanie víza budete musieť zaplatiť aj samostatný poplatok SEVIS. Poplatok SEVIS pre medzinárodných študentov bol zvýšený z $200 na $350. Úrad DHS zachováva $35 I-901 SEVIS poplatok pre žiadateľov výmenných programov v kategóriách účastníkov au pair, camp counselor a summer work travel program, ale plný poplatok SEVIS I-901 ostatným žiadateľom J pre výmenné programy sa zvýši z $180 na $220. Platbu nie je možné uskutočniť na veľvyslanectve alebo konzuláte USA. Pokyny na úhradu poplatku SEVIS nájdete tu.

Výnimky oslobodené od poplatku SEVIS

Účastníci programov financovaných vládou USA (programy G-1, G-2, G-3, G-7), sú oslobodení od poplatku SEVIS.

Blanket L poplatok (prevencia a odhaľovanie falšovania)

Pri podávaní prvej žiadosti o víza typu L na základe tzv. blanket petition, hlavný žiadateľ uhrádza poplatok Fraud Prevention and Detection fee (prevencia a odhaľovanie falšovania) vo výške 500 USD. Tento poplatok sa uhrádza pri podaní žiadosti o vízum na Veľvyslanectve USA. Ak žiadateľ následne podá novú žiadosť o vízum typu L-1 na základe nového formulára I-129S, tento poplatok musí byť opätovne uhradený.