Obnovenie môjho víza

Na tejto strane:


Dôležité

 


Prehľad

Proces žiadosti o víza do USA je rovnaký bez ohľadu nato, či žiadate o víza prvýkrát alebo si obnovujete vízum. Upozorňujeme, že vaše vízum môže byť stále platné, aj keď sa skončila platnosť pasu, v ktorom sa vízum nachádza. Do Spojených štátov amerických môžete cestovať s neplatným pasom, v ktorom je platné vízum a súčasne s vaším novým platným pasom.

Žiadosť o vízum bez pohovoru

Dôkladne si prečítajte tieto pokyny.

Môžete požiadať o vízum bez osobnej účasti na pohovore, ak ste:

Kategória 1:
 • Zahraniční vládni predstavitelia cestujúci na oficiálne služobné cesty – víza A-1, A-2
 • Zástupcovia medzinárodných organizácií (napr. Organizácie spojených národov, Svetovej banky) – víza G-1, G-2, G-3, G-4
 • Zástupcovia NATO a personál ozbrojených síl cestujúci na oficiálnu služobnú cestu – víza NATO 1, NATO-2, NATO-3, NATO-4, NATO-5, NATO-6

Ak Vaša situácia zodpovedá niektorej z uvedených možností, môžete sa obrátiť priamo na konzulárnu sekciu na adrese consulbratislava@state.gov a dohodnúť si čas odovzdania / vyzdvihnutia.

Kategória 2:

Dôkladne si prečítajte podmienky a postupujte podľa nasledovných pokynov.

Môžte požiadať o vízum bez osobného pohovoru, ak ste:

 • Cestujúci starší ako 80 rokov a  za posledné dva roky Vám nebola zamietnutá žiadosť o vízum
 • Deti mladšie ako 14 rokov (viac informácií nájdete v časti Žiadosti pre deti)
 • Žiadatelia, ktorých osobné údaje sa nezmenili, ktorí môžu predložiť pas s predchádzajúcim vízom do USA a ktorí spĺňajú všetky tieto podmienky:
 1. Vízum ste dostali po 30. auguste 2007 a boli Vám odobraté otlačky prstov.
 2. Žiadate o vízum  rovnakého typu ako predchádzajúce vízum, OKREM nasledovných situácií:
  • posledné vízum B1, B2, B1/B2 bolo vydané na menej ako desať rokov,
  • žiadate o vízum J alebo H a v minulosti ste nedostali brožúru Williama Wilberforca (o právach zamestnancov a obchodovaní s ľuďmi) osobne od konzulárneho zamestnanca,
  • žiadate o vízum J-1 na program Summer Work and Travel (na letnú prácu a cestovanie),
  • žiadate o vízum A-3, G-5 alebo NATO-7 (Vždy keď žiadajú o vízum, musia podstúpiť pohovor s konzulárnym úradníkom.
 3. Žiadate o nové vízum do 48 mesiacov od uplynutia platnosti starého víza.
 4. Žiadate na zastupiteľskom úrade v krajine svojho zvyčajného pobytu alebo na úrade vyhradenom pre Vašuh národnosť.

V ostatných prípadoch musíte požiadať o vízum osobne a požiadť o časenku podľa instrukcie na http://www.ustraveldocs.com/sk_sk/sk-niv-appointmentschedule.asp.

Ako žiadať o víza

1. krok

Vyplňte elektronický formulár žiadosti o neprisťahovalecké vízum (DS-160).

2. krok

Prihláste sa do nášho online systému pre žiadateľov a vytvorte si profil, aby ste mohli zaplatiť poplatok za žiadosť o vízum (MRV). Po prihlásení vyberte možnosť „Vytvorenie časenky“. V priebehu procesu budete odpovedať na otázky pre žiadateľov, ktorými sa zhodnotí vaše oprávnenie na žiadosť o vízum bez pohovoru.

3. krok

Po zodpovedaní otázok vás systém vyzve, aby ste zaplatili poplatok za vízum. Ak ste oprávnení žiadať o vízum bez pohovoru, vytlačíte si „List pre žiadateľov poštou“, ktorý priložíte k svojej žiadosti o vízum.

4. krok

Vytlačte si List pre žiadateľov poštou a pripravte si stránku formulára DS-160 s potvrdením, potvrdenku o zaplatení poplatku MRV, súčasný a predchádzajúci pas, fotografiu a list, v ktorom vysvetľujete účel a plán cesty. V závislosti od kategórie víza budete možno potrebovať ďalšie dokumenty a tiež uhradiť recipročný poplatok. Informácie o ďalších požadovaných dokladoch nájdete na stránke s konkrétnou kategóriou víza.

5. krok

Navštívte túto stránku a prečítajte si pokyny v časti Registrácia doručovania dokumentov.

6. krok
Pošlite svoju žiadosť, cestovný pas a sprievodné SPOLU v JEDNEJ obálke Easy Express od Slovenskej pošty.

Ak žiadate ako skupina alebo rodina, každý žiadateľ musí mať vlastnú spiatočnú obálku na poistený list s priloženým poštovným.

Zásileku pošlite ako poistený list na adresu:

Vízové oddelenie
Veľvyslanectvo USA, Bratislava
P.O.Box 309
814 99 Bratislava