Typy víz

Na tejto strane:


Prehľad

Vo všeobecnosti platí, že občan cudzej krajiny, ktorý chce vstúpiť na územie USA, musí najprv požiadať o neprisťahovalecké víza na dočasný pobyt alebo prisťahovalecké víza na trvalý pobyt. Občania krajín, ktoré majú podpísanú dohodu o bezvízovom styku, môžu navštevovať USA bez víz na základe Programu bezvízového styku. Všetci cestujúci do USA na základe Programu bezvízového styku musia mať pred vycestovaním do USA platné schválenie cez Elektronickú bezvízovú autorizáciu pre cestovný program (ESTA).

Ak nespĺňate požiadavky pre Program bezvízového styku alebo cestujete za účelom štúdia, práce, účasti na výmennom programe alebo na akýkoľvek iný účel, ktorý nespadá pod účel cesty podľa víza B, budete potrebovať neprisťahovalecké vízum.

Vízum nezaručuje vstup na územie USA. Vízum jednoducho naznačuje, že zamestnanec konzulátu USA stanovil, že ste spôsobilý požiadať o vstup na územie USA na konkrétny účel.

Neprisťahovalecké víza

Neprisťahovalecké víza používajú na cestu do USA za účelom turistiky, služobnej cesty, štúdia, alebo krátkodobého zamestnania na konkrétne obdobie a na konkrétne účely. Podľa zákonov a predpisov USA o vízovom styku musí väčšina žiadateľov o neprisťahovalecké víza preukázať konzulárnemu úradníkovi, že majú silné väzby na svoju domovskú krajinu alebo miesto pobytu, a že majú v úmysle opustiť USA po uplynutí povolenia na ich dočasný pobyt.