Diplomati a vládni predstavitelia

Na tejto strane:

Prehľad

Víza A-1, A-2, G-1 až G-4 a NATO sa udeľujú diplomatom a iným predstaviteľom vlády na oficiálne cesty do Spojených štátov amerických. Vo všeobecnosti platí, že požadovaný typ víza závisí od účelu ich cesty do Spojených štátov amerických. Na splnenie podmienok pre udelenie víz A, G alebo NATO na základe zákona o prisťahovalectve USA musia žiadatelia spĺňať veľmi špecifické požiadavky.

Žiadosti o víza A-1, A-2 a G-1 až G-4 a NATO sa na konzulárne oddelenie veľvyslanectva USA predkladajú prostredníctvom Ministerstva zahraničných vecí pre diplomatov a zamestnancov cestujúcich na oficialne pracovné cesty alebo prostredníctvom medzinárodnej organizácie pre žiadateľov o G-4 víza. Žiadosti o víza A-1 a A-2 pre štátnych príslušníkov tretích krajín môžu byť doručené kuriérom alebo osobne na konzulárne oddelenie veľvyslanectva USA z akreditovanej diplomatickej misie na Slovensku.

Žiadosti o víza A-1, A-2, G-1 až G-4 a NATO môžu byť podané priamo na veľvyslanectve alebo konzuláte USA. Všetky žiadosti o víza G1 až G-4 musia byť sprevádzané diplomatickou nótou, resp. pri medzinárodných organizáciách oficiálnym listom žiadajúcim o vydanie víz G, alebo nótou alebo oficiálnymi žiadosťami pre vízum NATO. Vybavenie hore uvedených typov víz je bez poplatku. V prípade zaplatenia je poplatok nevratný. Žiadatelia musia vyplniť formulár žiadosti DS-160 a musia odpovedať na všetky otázky vo formulári.

Viac informácií

Viac informácií nájdete na tejto webovej stránke alebo sa poraďte so zástupcom vysielajúcej organizácie, ktorý je zodpovedný za vízové záležitosti.

Môžete navštíviť aj webovú stránku Ministerstva zahraničných vecí USA, kde nájdete ďalšie informácie o podmienkach na získanie diplomatických a oficiálnych víz a podrobnejšie informácie o A vízach a G vízach.