Travel Coordinator

On this page:

Prehľad

Ak ste zástupca agentúry, ktorý opakovane rezervuje pohovory pre iných cestujúcich, môžete si vytvoriť profil cestovného koordinátora v našom on-line systéme. Namiesto vytvárania nového profilu pre každého žiadateľa táto funkcia umožňuje spravovať a sledovať všetkých vašich klientov pod vaším profilom. Z tohto centrálneho miesta môžete vytvárať časenky, meniť, rušiť alebo potvrdzovať termíny pohovorov viacerých klientov z jednej obrazovky. Týmto sa eliminuje potreba viacerých názvov profilov, hesiel a externého sledovania termínov pohovorov vašich klientov. Táto funkcia neslúži ako náhrada za skupinový termín pohovoru alebo iné programy uvedené v „Miestnych vízových programoch“.

Ak chcete uskutočniť hromadnú platbu za viacero žiadateľov cestujúcich spolu, kliknite tu.

Niekoľko vecí, ktoré si treba zapamätať:
  • Ak cestovateľ žiada o urýchlený alebo prednostný termín pohovoru, nevytvárajte si časenku cez profil koordinátora. Žiadateľ si musí vytvoriť časenku bežným postupom ako samostatná osoba.
  • Ak vytvárate časenku pre viacero žiadateľov počas jednej relácie, bude mať celá skupina rovnaký dátum pohovoru. Ak žiadatelia necestujú spolu, musia si vytvoriť časenky samostatne, aby mohli mať samostatný dátum pohovoru.
  • Skupinové žiadosti nie sú k dispozícii pre cestovných koordinátorov. Skupinové žiadosti sa musia realizovať cez bežné profily. Ďalšie podrobnosti nájdete v pokynoch pre skupinový termín.

Pokyny na získanie prístupu k profilu cestovného koordinátora a spravovanie viacerých termínov pohovorov

Krok 1

Prihláste sa a vytvorte si profil v našom on-line systéme žiadateľov. Ak už máte vytvorený profil, prejdite na krok 2.

Krok 2

Pošlite e-mail na adresu travel-coordinator@ustraveldocs.com s vaším číslom UID uvedeným v predmete. Týmto máte zabezpečený prístup na vytváranie časeniek pre žiadateľov ako cestovný koordinátor. Vaše číslo UID nájdete na pravej strane obrazovky vedľa používateľského mena. Do textovej časti tohto e-mailu nemusíte písať žiadny text.

UID Location

Krok 3

Počkajte 5 minút, kým sa váš e-mail spracuje, a potom kliknite na odkaz Domov v ľavom hornom rohu. Uvidíte, že váš ovládací panel a položky ponuky sa zmenia. Ponuka na ľavej strane bude obsahovať možnosti Hľadať časenky a História časeniek.

UID Location

Krok 4

Keď ste pripravený vytvoriť časenku, kliknite na možnosť Vytvoriť časenku. Doplníte údaje pre typ víza, miesto podania žiadosti, kategóriu víza a údaje o žiadateľovi. Systém vás potom vyzve, aby ste zvolili konkrétny dátum pre vízový pohovor vášho klienta a poskytli overovacie údaje.

Krok 5

Môžete pokračovať a pridať ďalších klientov do vášho profilu a vytvoriť viac časeniek pre pohovory. Ak potrebujete zobraziť predtým vytvorené časenky, môžete kliknúť na možnosť Hľadať časenky alebo zobraziť Históriu časeniek.

História časeniek umožňuje zobraziť všetky vaše časenky na pohovory. Keď kliknete na zelené znamienko plus, uvidíte stručné zobrazenie údajov o vašom klientovi, ako je dátum pohovoru, kategória víza, e-mail žiadateľa a UID. Zoznam klientov si môžete usporiadať aj podľa dátumu pohovoru, typu víz alebo stavu.

Poznámka: Aplikácia História časeniek má určité obmedzenia týkajúce sa maximálneho počtu záznamov o časenkách uložených v systéme. Z tohto dôvodu by sa tieto informácie nemali používať ako referenčné údaje pre vašu vlastnú databázu záznamov.

UID Location

Hľadať časenky prostredníctvom tejto aplikácie môžete pracovať v systéme namiesto vášho klienta. Ako je vidieť na snímke obrazovky nižšie, môžete získať prístup k overovaciemu listu, zmeniť termín pohovoru, aktualizovať údaje o doručení dokladov alebo zrušiť pohovor vášho klienta.

UID Location

Viac informácií

POZNÁMKA: Ak si zmeníte váš individuálny prístup k profilu cestovného koordinátora, nebudete si môcť vytvoriť časenku pre seba. Na vytvorenie vašej vlastnej časenky pošlite ďalší e-mail na adresu travel-coordinator@ustraveldocs.com s uvedením vášho čísla UID do predmetu. Týmto sa deaktivuje váš profil cestovného koordinátora. Keď si vytvoríte časenku, budete musieť odstrániť všetky predtým vytvorené časenky na obrazovke Rodinní príslušníci. Po vytvorení časenky pošlite znovu e-mail a váš prístup bude znovu obnovený.