अमेरिकी भिसाको लागि आवेदन गर्न | समूह अपॉइंटमेंट नियुक्ति को लागि ट्यूटोरियल - Nepal (Nepali)

समूह अपॉइंटमेंट नियुक्ति को लागि ट्यूटोरियल

On this page:

सिंहावलोकन

यो जानकारी अनलाइन आफ्नो भेटघाट तालिका गर्न मा मदत गर्नेछ। कुनै पनि समस्या देखि जोगिन को लागि यो सबै निर्देशनहरू ध्यान सित पढ्न महत्त्वपूर्ण छ।

सम्झनुः

  1. आफ्नो समूह भेटघाट तालिका को समय सीमित छ। तपार्इले इलेक्ट्रोनिक मेल द्वारा प्राप्त सूचना म्याद समाप्त हुने मिति जाँच गर्नुहोस। यदि तपार्इ को अनुरोध समाप्त भएको छ भने तपार्इले नयाँ संकलन गर्न को लागि फेरि उही कदमहरू को पालना गर्नुपर्छ।
  2. समूह संयोजक ले समूह नियुक्ति गर्नसक्छ तर डी एस 160 फारम आवेदक ले आफै पूरा गर्नुपर्छ।
  3. हाम्रो एजेन्टहरूले समूह नियुक्ति गर्नुसक्दैन, तर तिनीहरूले तपार्इको प्रश्नहरूको मद्दत गर्न सक्छ। पृष्ठ को तल हाम्रो कल सेन्टर को टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगाना थप सहयोग को लागि हो।

कसरी आवेदन गर्नु


चरण 1

एक समूह संयोजक को रूपमा http://www.ustraveldocs.com आफ्नो प्रोफाइल मा प्रवेष ग्रनुहोस। तपार्इं अनुप्रयोग र प्रत्येक समूह सदस्यहरूको लागि निम्न जानकारि हुनूपर्छ।

  1. आवेदकहरूको रहदानी
  2. रसिद नम्बर भिसा आवेदन शुल्क अनुरूप
  3. डी.एस 160 का 10 अंकको पुष्टि पृष्ठ