मेरो अपोइन्टमेन्ट निर्धारण

यो पृष्ठमा:


सिंहावलोकन

सामान्यतया संयुक्त राज्य अमेरिका प्रवेश गर्न चाहने विदेशी नागरिकले पहिले भिसा प्राप्त गर्नुपर्छ, अस्थायी प्रवासको लागि गैर-आप्रवासी भिसा वा स्थायी बसोबासको लागि आप्रवासी भिसा । योग्य देशका नागरिकहरू भिसा छुट कार्यक्रम अन्तर्गत भिसा बिना संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रवेश गर्न सक्छन् । यदि तपाईँ भिसा छुट कार्यक्रमका लागि योग्य हुनुहुन्न वा अध्ययन गर्न, काम गर्न वा आदानप्रदान कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले गैर-आप्रवासी भिसाको लागि आवेदन दिनुपर्छ ।

अमेरिकी भिसा आवेदकले, अमेरिकी दूतावासमा भिसा अन्तर्वार्ताका लागि व्यक्तिगत रुपमा उपस्थित हुन आवश्यक छ । तपाईँले यो वेबसाइट प्रयोग गरेर वा कल सेन्टर को माध्यमबाट त्यस अन्तर्वार्ताको लागि मिति निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ ।

सहायक कागजात

गैर-आप्रवासी भिसाको अन्तर्वाता निर्धारण गर्न तपाईँसँग निम्न विवरण तथा कागजातहरु हुनु पर्दछ:

  • संयुक्त राज्य अमेरिकामा भ्रमण गर्नका लागि वैध राहदानी । राहदानीको बहाल अवधि (देश विशेष सम्झौता ले छुट प्रदान गरेको अवस्थामा बाहेक) अमेरिकामा रहने तपाईँको योजनाको कम्तीमा ६ महिना पछिसम्मको हुनु पर्दछ। तपाईँको राहदानीमा एकभन्दा बढी व्यक्ति समावेश छन् भने भिसा चाहने प्रत्येक व्यक्तिले आवेदन बुझाउनुपर्छ;
  • तपाईंको भिसा आवेदन (MRV) शुल्क भुक्तानी रसिदः NIMB बैंक शाखामा नगद भुक्तानी गरेमा नगद जम्मा भौचर वा ईएफटी भुक्तानी पछि connectIPS  बाट डाउनलोड गरिएको भुक्तानी रसिद;
  • तपाईँको DS-160 पुष्टि पृष्ठ (DS160 आवेदनपत्र पुनः प्रयोग गर्न मिल्दैन, हरेक भिसा अन्तर्वाताको लागि नयाँ DS160 आवेदनपत्र भर्न आवश्यक छ);
  • तपाईँको इमेल ठेगाना; र
  • लागु भएमा, भिसा वर्गमा आधारित आवश्यक कागजातहरू (जस्तै, पेटिसन बेस्ड भिसाका लागि अनुमोदित पेटिसन; भिसा प्रकार र प्रत्येक प्रकारको बारेमा थप जानकारी यहाँ पाउन सकिन्छ) ।

अन्तर्वाता मिति परिवर्तनका सीमितताहरू

आवेदकहरूले कति पटक आफ्नो अन्तर्वाता मिति परिवर्तन गर्नसक्छन् भन्‍ने कुरा सीमित छ । तपाईँलाई अर्को पटक भिसा आवेदन शुल्क तिर्न आवश्यक नपरोस् भन्‍ने हिसाबले योजना बनाउनुहोला ।

थप क्रिया

अपोइन्टमेन्ट निर्धारण
तपाईँको अपोइन्टमेन्ट परिवर्तन गर्नुहोस्