คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ในหน้านี้:


คำถามที่พบบ่อย - ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวีซ่า

 1. หนังสือเดินทางของฉันต้องมีอายุการใช้งานคงเหลืออีกเท่าใดจึงจะสามารถใช้ยื่นขอวีซ่าอเมริกาได้
 2. ฉันมีคุณสมบัติครบถ้วนตามโปรแกรมยกเว้นการขอวีซ่าหรือไม่
 3. ค่าธรรมเนียม ESTA คืออะไร และใครบ้างที่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวนี้
 4. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาโดยไม่มี ESTA
 5. บุคคลต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย จะสามารถยื่นขอวีซ่าชั่วคราวในประเทศไทยได้หรือไม่
 6. ผู้สมัครวีซ่าชั่วคราวทุกคนจะต้องมาสัมภาษณ์ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกาหรือไม่
 7. ฉันมีวีซ่าชั่วคราวซึ่งกำลังจะหมดอายุในเร็วๆนี้และต้องการต่ออายุวีซ่า ฉันจำเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าใหม่ตั้งแต่ต้นหรือไม่
 8. หนังสือเดินทางของฉันหมดอายุแล้ว แต่วีซ่าอเมริกาที่อยู่ในหนังสือเดินทางเล่มนั้นยังมีอายุการใช้งานคงเหลืออยู่ ฉันจำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าใหม่หรือไม่
 9. หากฉันถือสองสัญชาติ ฉันควรจะใช้หนังสือเดินทางเล่มใดในการเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา
 10. ฉันจะสามารถยืดอายุของวีซ่าที่มีอยู่ได้อย่างไร
 11. ฉันจะต้องยื่นแบบคำร้องขอวีซ่าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่
 12. "กระบวนการพิจารณา" คืออะไร
 13. ข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าวีซ่าของฉันมีความหมายอย่างไรบ้าง
 14. วีซ่าของฉันจะหมดอายุในระหว่างที่ฉันอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา จะมีปัญหาอะไรหรือไม่
 15. เมื่อเดินทางไปถึงประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว จะต้องปฏิบัติตามตัวอย่างไรบ้าง
 16. หากไม่ได้คืนใบ I-94 ตอนเดินทางออกจากประเทศสหรัฐอเมริกา จะต้องทำอย่างไร
 17. หากฉันมีปัญหาในการยื่นแบบฟอร์ม DS-160 และสั่งพิมพ์หน้าจอยืนยัน จะสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหน
 18. ฉันไม่มีบัญชีธนาคารที่ทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตได้ สามารถให้บุคคลอื่นชำระแทนได้หรือไม่
 19. ผู้สมัครที่ถือบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปคจำเป็นต้องทำนัดสัมภาษณ์วีซ่าออนไลน์หรือไม่
 20. ผู้สมัครวีซ่าถาวรยังไม่ได้รับชุดเอกสารปิดผนึกเพื่อนำขึ้นเครื่องไปประเทศสหรัฐฯ ด้วย
 21. อะไรคือขั้นตอนที่จะทำให้ทราบได้ว่า วีซ่าของผู้สมัครได้รับการอนุมัติภายใต้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
 22. เหตุใดผู้สมัครวีซ่าถาวรบางท่านต้องนำชุดเอกสารปิดผนึกขึ้นเครื่องไปประเทศสหรัฐฯ ในขณะที่บางท่านไม่ต้อง
 23. ข้อมูลด้านโซเชียลมีเดียอะไรบ้าง ที่ข้าพเจ้าต้องเตรียมในการกรอกใบสมัคร ดีเอส 160 

กลับไปด้านบน


 

คำถามที่ 1 หนังสือเดินทางของฉันต้องมีอายุการใช้งานคงเหลืออีกเท่าใดจึงจะสามารถยื่นขอวีซ่าอเมริกาได้

ท่านต้องมีหนังสือเดินทางที่สามารถใช้สำหรับเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาได้ โดยหนังสือเดินทางของท่านจะต้องมีอายุใช้งานคงเหลือมากกว่าระยะเวลาที่ท่านตั้งใจจะอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างน้อยหกเดือน (นอกจากได้รับการยกเว้นจากข้อตกลงรายประเทศ)

กลับไปด้านบน


 

คำถามที่ 2 ฉันมีคุณสมบัติครบถ้วนตามโปรแกรมยกเว้นการขอวีซ่าหรือไม่

ท่านจะมีคุณสมบัติเข้าร่วมในโปรแกรมยกเว้นการขอวีซ่า ถ้าท่านเป็นพลเมืองของประเทศตามโปรแกรมยกเว้นการขอวีซ่า มีหนังสือเดินทางซึ่งสามารถอ่านได้ด้วยเครื่องอ่าน และจะเดินทางไปเพื่อติดต่อธุรกิจหรือท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวไม่เกิน 90 วัน มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดอื่นๆของโปรแกรม และได้รับอนุมัติการเดินทางผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการขออนุมัติการเดินทาง (ESTA)

ท่านจะต้องถือสัญชาติของประเทศที่ได้รับสิทธิ์ตามโปรแกรมยกเว้นการขอวีซ่าเท่านั้นจึงจะสามารถเดินทางภายใต้โปรแกรมนี้ได้ โดยที่ผู้ย้ายถิ่นฐานถาวรที่พำนักในประเทศที่ได้รับสิทธิ์ตามโปรแกรมยกเว้นการขอวีซ่าจะไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเข้าร่วมในโปรแกรมยกเว้นการขอวีซ่า ถ้าผู้นั้นไม่ได้ถือสัญชาติของประเทศที่ได้รับสิทธิ์ตามโปรแกรมยกเว้นการขอวีซ่าเอง เราแนะนำให้ท่านเข้าเว็บไซต์ของโปรแกรมยกเว้นการขอวีซ่า ก่อนการเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อพิจารณาดูว่าท่านมีสิทธิ์เข้าร่วมในโปรแกรมยกเว้นการขอวีซ่าหรือไม่

กลับไปด้านบน


 

คำถามที่ 3 ค่าธรรมเนียม ESTA คืออะไร และใครบ้างที่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวนี้

ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต้โปรแกรมยกเว้นการขอวีซ่า ทุกคนจะต้องผ่านการลงทะเบียน ESTA โดยจะมีค่าธรรมเนียม 14 เหรียญสหรัฐสำหรับการลงทะเบียน ESTA นี้ ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบออนไลน์โดยใช้บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตของ วีซ่า มาสเตอร์การ์ด อเมริกันเอ็กซ์เพรส หรือดิสคัฟเวอร์ โดยที่บุคคลอื่น (บริษัทนำเที่ยว สมาชิกในครอบครัว เป็นต้น) สามารถชำระค่าธรรมเนียม ESTA แทนท่านได้ในกรณีที่ท่านไม่มีบัตรเครดิตดังกล่าว หากการลงทะเบียน ESTA ถูกปฏิเสธ ท่านจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 4 เหรียญสหรัฐเท่านั้น

กลับไปด้านบน


 

คำถามที่ 4 จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาโดยไม่มี ESTA

ผู้ที่เดินทางภายใต้โปรแกรมยกเว้นการขอวีซ่าโดยที่ไม่ผ่านการอนุมัติจาก ESTA จะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่องบินทุกลำที่มุ่งหน้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา และถึงแม้ว่าท่านจะได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่องบินดังกล่าวก็จะต้องใช้เวลาในการดำเนินการต่างๆอย่างมาก อีกทั้งยังสามารถถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศที่ด่านตรวจคนเมืองประเทศสหรัฐอเมริกา (เช่นสนามบินขาเข้า) อีกด้วย โดยทั่วไปแล้วการกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน ESTA ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น และการตอบอนุมัติก็ใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที การอนุมัติจะมีอายุใช้งานได้สองถึงปียกเว้นแต่กรณีที่หนังสือเดินทางของหมดอายุก่อน ซึ่งในกรณีดังกล่าว อายุใช้งานของ ESTA จะถูกลดให้เหลือเท่ากับอายุของหนังสือเดินทาง

กลับไปด้านบน


 

คำถามที่ 5 บุคคลต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย จะสามารถยื่นขอวีซ่าชั่วคราวในประเทศไทยได้หรือไม่

โดยทั่วไปแล้วผู้สมัครควรยื่นขอวีซ่าในที่ประเทศที่ตนเองถือสัญชาติอยู่ หรือในประเทศที่ตนพำนักอยู่ แต่ไม่ว่าบุคคลใดก็ตามที่อยู่ในประเทศไทยจะสามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได้เช่นกัน อย่างไรก็ดีผู้สมัครไม่ควรตัดสินใจว่าจะยื่นขอวีซ่าที่ใด ด้วยเหตุผลจากความสะดวกหรือคิวในการรอสัมภาษณ์เท่านั้น สิ่งสำคัญที่ต้องนำมาตัดสินใจก็คือผู้สมัครมีความสัมพันธ์กับสถานกงสุลแห่งใดมากกว่ากัน

ในการยื่นคำร้องขอวีซ่าจะไม่มีการรับประกันว่าท่านจะผ่านการอนุมัติวีซ่า รวมถึงไม่มีการรับประกันใดๆว่าจะต้องใช้เวลาดำเนินการมากน้อยเพียงใด หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า ท่านจะไม่สามารถขอเงินค่าธรรมเนียมคืนได้ในทุกกรณี

กลับไปด้านบน


 

คำถามที่ 6 ผู้สมัครวีซ่าชั่วคราวทุกคนจะต้องมาสัมภาษณ์ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกาหรือไม่

ใช่ ผู้สมัครส่วนใหญ่จะต้องมาสัมภาษณ์ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกา ทั้งนี้ จะมีข้อยกเว้นการสัมภาษณ์วีซ่าอยู่เพียงไม่กี่กรณี ที่โดยทั่วไปจะยกเว้นให้ผู้สมัครดังต่อไปนี้ไม่จำเป็นต้องมาแสดงตัว

 • ผู้สมัครวีซ่า A-1, A-2 (ผู้ที่เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ) ผู้สมัครวีซ่า C-2, C-3 (ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางราชการที่ต้องการเดินทางผ่านแดน) หรือ ผู้สมัครวีซ่า G-1, G-2, G-3, G-4 (ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางราชการที่เดินทางไปปฏิบัติร่วมกับองค์กรระดับนานาชาติ หรือผู้แทนขององค์กรระดับนานาชาติ)
 • เด็กอายุต่ำกว่า 14 ปีที่ผู้ปกครองมีวีซ่าชั่วคราวที่ยังไม่หมดอายุ

กลับไปด้านบน


 

คำถามที่ 7 ฉันมีวีซ่าชั่วคราวซึ่งกำลังจะหมดอายุในเร็วๆนี้ และต้องทำการต่ออายุวีซ่า ฉันต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าใหม่ตั้งแต่ต้นหรือไม่

การยื่นขอวีซ่าชั่วคราวแต่ละครั้งเป็นกระบวนการที่ไม่เกี่ยวเนื่องกัน ผู้สมัครจะต้องยื่นขอวีซ่าตามขั้นตอนปกติไม่ว่าท่านจะมีเคยได้รับอนุมัติวีซ่ามาก่อนแล้ว หรือแม้ว่าวีซ่าชั่วคราวของท่านยังไม่หมดอายุก็ตาม

กลับไปด้านบน


 

คำถามที่ 8 หนังสือเดินทางของฉันหมดอายุแล้ว แต่วีซ่าอเมริกาที่อยู่ในหนังสือเดินทางเล่มนั้นยังมีอายุการใช้งานคงเหลืออยู่ ฉันจำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าใหม่หรือไม่

ไม่จำเป็น  ในกรณีที่วีซ่าของท่านยังไม่หมดอายุ ท่านสามารถเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาได้โดยใช้หนังสือเดินทางสองเล่ม (เล่มเก่าและเล่มใหม่) ตราบใดที่วีซ่ายังไม่หมดอายุ ไม่ได้รับความเสียหาย และเป็นวีซ่าประเภทที่ตรงกับวัตถุประสงค์หลักของการเดินทาง  (ตัวอย่างเช่น: วีซ่านักท่องเที่ยว ถ้าวัตถุประสงค์หลักของการเดินทางของท่านคือเพื่อท่องเที่ยว)  ทั้งนี้ชื่อ สัญชาติและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆในหนังสือเดินทางทั้งสองเล่มจะต้องตรงกันด้วย สัญชาติของท่านตามหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะต้องเหมือนกับที่ปรากฎอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มที่มีวีซ่า

กลับไปด้านบน


 

คำถามที่ 9 หากฉันถือสองสัญชาติ ฉันควรใช้หนังสือเดินทางเล่มใดในการเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา

หากหนึ่งในสองสัญชาติของท่านไม่ใช่สัญชาติอเมริกัน ท่านสามารถยื่นขอวีซ่าโดยใช้สัญชาติใดก็ได้ตามที่ท่านต้องการ แต่จะต้องระบุสัญชาติทั้งหมดของท่านในแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าที่ยื่นต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกาให้ครบ สำหรับพลเมืองอเมริกันแม้จะถือสองสัญชาติก็ต้องเดินทางเข้าและออกประเทศสหรัฐอเมริกาโดยใช้หนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐฯเท่านั้น

กลับไปด้านบน


 

คำถามที่10 ฉันจะสามารถยืดอายุวีซ่าที่มีอยู่ได้อย่างไร

วีซ่าทุกประเภทจะไม่สามารถยืดอายุการใช้งานได้ ท่านจะต้องยื่นขอวีซ่าใหม่

กลับไปด้านบน


 

คำถามที่ 11 ฉันจะต้องยื่นแบบคำร้องขอวีซ่าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่

ใช่ ผู้สมัครจะต้องกรอกแบบฟอร์ม DS-160ให้สมบูรณ์และนำใบยืนยันแบบฟอร์ม DS-160 ที่ได้สั่งพิมพ์ออกมา ติดตัวไปด้วยในวันสัมภาษณ์ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกา

กลับไปด้านบน


 

คำถามที่ 12 "กระบวนการพิจารณา" คืออะไร

คำร้องขอวีซ่าบางกรณีอาจต้องผ่านกระบวนการพิจารณาเพิ่มเติมซึ่งจะส่งผลให้ผู้สมัครต้องรอผลวีซ่านานขึ้นกว่าปกตินับจากวันที่ได้เข้ารับสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่กงสุล โดยท่านจะได้รับแจ้งหากคำร้องของท่านจะต้องผ่านกระบวนการดังกล่าวนี้ ในเว็บไซต์ของกรมการกงสุลนี้จะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณา

กลับไปด้านบน


 

คำถามที่ 13 ข้อมูลที่ปรากฎบนหน้าวีซ่าของฉันมีความหมายอย่างไรบ้าง

ทันทีที่ท่านได้รับวีซ่าคืนโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่านที่ปรากฎอยู่บนหน้าวีซ่านั้นถูกต้อง หากมีข้อมูลใดๆในวีซ่าของท่านที่ไม่ตรงกับข้อมูลในหนังสือเดินทางหรือไม่ถูกต้อง ให้ท่านติดต่อหน่วยงานที่มีอำนาจออกวีซ่า (เช่น สถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกา) ทันที

วันหมดอายุของวีซ่าก็คือวันสุดท้ายที่ท่านสามารถใช้วีซ่านั้นเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้ ทั้งนี้ มันไม่ได้เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าท่านจะอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้นานเพียงใด เจ้าหน้าที่ของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐฯที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองจะเป็นผู้พิจารณาระยะเวลาที่ท่านจะสามารถอยู่ในประเทศสหรัฐฯได้ ตราบใดที่ท่านปฏิบัติตามข้อกำหนดของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐฯ ก็จะไม่เกิดปัญหาใดๆขึ้น

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตีความหมายของข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าวีซ่าของท่านได้ที่เว็บไซต์ของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ

กลับไปด้านบน


 

คำถามที่ 14 วีซ่าของฉันจะหมดอายุในระหว่างที่ฉันอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา จะมีปัญหาอะไรหรือไม่

ไม่มีปัญหาใดๆ ท่านสามารถอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐฯอนุมัติให้เมื่อตอนที่ท่านเดินทางถึงประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะถูกประทับตราลงในหนังสือเดินทางของท่าน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

กลับไปด้านบน


 

คำถามที่ 15 เมื่อเดินทางไปถึงประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว จะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้าง

สายการบินที่ท่านเดินทางมาจะให้ใบศุลกากร 6059B ที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล สำหรับครอบครัวที่เดินทางมาด้วยกันจะใช้ใบศุลกากรเพียงใบเดียวเท่านั้น

วีซ่าไม่ได้เป็นเครื่องรับประกันว่าสามารถเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้ แต่เป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลต่างชาติเดินทางจากต่างประเทศมายังด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศสหรัฐอเมริกาและขออนุญาตเข้าประเทศ เจ้าหน้าที่กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐฯและหน่วยงานศุลกากรสหรัฐฯ (CBP) มีอำนาจที่จะอนุญาตให้หรือปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา และพิจารณาว่าผู้เดินทางจะสามารถอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้นานเพียงใด เมือท่านเดินทางมาถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯ เจ้าหน้าที่หน่วยงานศุลกากรสหรัฐฯจะเป็นผู้พิจารณาระยะเวลาที่ท่านสามารถอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ ก่อนให้ท่านเข้าประเทศ ในอดีตผู้เดินทางจะได้รับแบบฟอร์ม I-94 (บันทึกการเข้าประเทศ) ในรูปแบบกระดาษพร้อมข้อมูลดังกล่าว แต่ในปัจจุบันขั้นตอนนี้ถูกปรับให้เป็นระบบอัตโนมัติในเกือบทุกกรณี ผู้เดินทางจะได้รับการประทับตราเข้าประเทศจาก CBP ลงในหนังสือเดินทางเลย ซึ่งจะระบุวันที่เดินทางเข้าประเทศ ประเภทของการเดินทาง และบอกว่าผู้เดินทางสามารถอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้จนถึงวันที่เท่าใด ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ของ CBP ในกรณีที่ท่านต้องการสำเนาของ I-94 เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการจดทะเบียนคนต่างด้าว ตรวจสอบสถานะคนเข้าเมือง หรือการอนุมัติการว่าจ้างงาน ท่านสามารถขอคัดข้อมูลได้ที่ www.cbp.gov/I94 ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าประเทศอื่นๆได้จากเว็บไซต์ของ CBP

กลับไปด้านบน


 

คำถามที่ 16 หากไม่ได้คืนใบ I-94 ตอนเดินทางออกจากประเทศสหรัฐอเมริกา จะต้องทำอย่างไร

ในอดีต บุคคลต่างชาติที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ CBP ให้เดินทางเข้าประเทศได้จะได้รับแบบฟอร์ม I-94 (บันทึกขาเข้า/ขาออก) ในรูปแบบกระดาษ ในปัจจุบันขั้นตอนนี้ถูกปรับให้เป็นระบบอัตโนมัติในเกือบทุกกรณี หากท่านได้รับแบบฟอร์ม I-94 หรือ I-94W ในรูปแบบกระดาษ แต่ไม่ได้ส่งมอบแบบฟอร์มบันทึกขาเข้า/ขาออก I-94 คืนให้กับสายการบินหรือ CBP ตอนที่เดินทางออกจากประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านสามารถเข้าไปที่ เว็บไซต์ของ CBP เพื่อดูขั้นตอนที่ถูกต้องว่าควรทำอย่างไร อย่าส่งแบบฟอร์ม I-94 หรือ I-94W ในรูปแบบกระดาษคืนไปที่สถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่

หากท่านได้รับการประทับตราเข้าประเทศในหนังสือเดินทางของท่านแทนแบบฟอร์ม I-94 ในรูปแบบกระดาษ จะมีการสร้างบันทึก I-94 ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ไม่ต้องมีแบบฟอร์มกระดาษอีก CBP จะบันทึกการเดินทางออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกาของท่านในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ของ CBP

กลับไปด้านบน


 

คำถามที่ 17 หากฉันมีปัญหาในการยื่นแบบฟอร์ม DS-160 และสั่งพิมพ์หน้าจอยืนยัน จะสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหน

ศูนย์บริการข้อมูลของเราไม่สามารถให้ความช่วยเหลือท่านเกี่ยวกับแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าได้ ท่านสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับการกรอกแบบฟอร์ม DS-160 ไปยัง เว็บไซต์ต่อไปนี้ได้

กลับไปด้านบน


 

คำถามที่ 18 ฉันไม่มีบัญชีธนาคารที่ทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตได้ สามารถให้บุคคลอื่นชำระแทนได้หรือไม่

หากท่านไม่มีบัญชีที่ทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต ท่านสามารถใช้บัญชีธนาคารออนไลน์ของผู้อื่นได้ (เช่น ญาติหรือเพื่อนของท่าน) หรือสามารถไปชำระค่าธรรมเนียมนี้ด้วยเงินสดที่ธนาคารโดยตรง

กลับไปด้านบน


 

คำถามที่ 19 บัตรเดินทางสำหรับธุรกิจเอเปคจะต้องทำการนัดสัมภาษณ์ออนไลน์หรือไม่

ตั้งแต่วันที่ เมษายน 2561 เป็นต้นไป ผู้สมัครที่ถือบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปคจะต้องทำการนัดสัมภาษณ์ออนไลน์ ท่านสามารถทำนัดสัมภาษณ์ออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์นี้

กลับไปด้านบน


 

คำถามที่ 20 ผู้สมัครวีซ่าถาวรยังไม่ได้รับชุดเอกสารปิดผนึกเพื่อนำขึ้นเครื่องไปประเทศสหรัฐฯ ด้วย

โปรดทราบว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้เริ่มใช้ระบบการสมัครวีซ่าถาวรแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวีซ่าถาวรบางประเภท หากหน่วยงาน National Visa Center (NVC) หรือ สถานทูต/สถานกงสุลสหรัฐฯ ได้ร้องขอให้ท่านอัพโหลดเอกสารประกอบการพิจารณาออนไลน์ผ่านระบบ CEAC นั้น แสดงว่าวีซ่าของท่านจะถูกอนุมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ท่านไม่จำเป็นต้องถือชุดเอกสารปิดผนึกเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯ เว้นแต่ท่านจะได้รับแจ้งจากสถานทูต/สถานกงสุลสหรัฐฯ ที่อนุมัติวีซ่าให้ท่านเท่านั้น

โปรดวางใจได้ว่าเอกสารที่ท่านได้ทำการอัพโหลดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ จะเข้าไปในฐานข้อมูลเดียวกันกับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐฯและกรมศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐฯ (DHS/CBP) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบบุคคลที่อพยพเข้าประเทศสหรัฐฯ ทุกคน เมื่อท่านเดินทางถึงประเทศสหรัฐฯ เจ้าหน้าที่

หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯ จะสามารถเข้าถึงข้อมูลของท่าน เพื่อดำเนินการอนุมัติให้ท่านเข้าประเทศด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ได้

กลับไปด้านบน


 

คำถามที่ 21 อะไรคือขั้นตอนที่จะทำให้ทราบได้ว่า วีซ่าของผู้สมัครได้รับการอนุมัติภายใต้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เราแนะนำให้ท่านดูที่หน้าวีซ่าถาวรของท่านที่ได้รับการอนุมัติ หากมุมขวาล่างของรูปถ่ายท่านในหน้าวีซ่ามีคำว่า “IVDOCS in CCD” หมายความว่าวีซ่าของท่านถูกอนุมัติด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และท่านไม่ต้องนำชุดเอกสารปิดผนึกไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯ

กลับไปด้านบน


 

คำถามที่ 22 เหตุใดผู้สมัครวีซ่าถาวรบางท่านต้องนำชุดเอกสารปิดผนึกขึ้นเครื่องไปประเทศสหรัฐฯ ในขณะที่บางท่านไม่ต้อง

โปรดทราบว่าระบบการสมัครวีซ่าถาวรแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวีซ่าถาวรบางประเภทได้เริ่มใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 และจะใช้ระยะเวลาหลายปีกว่าที่การสมัครวีซ่าถาวรทุกประเภทจะใช้ระบบนี้ ดังนั้นผู้สมัครวีซ่าถาวรบางท่านจะยังคงต้องนำชุดเอกสารปิดผนึกขึ้นเครื่องไปประเทศสหรัฐฯ จนกว่าระบบใหม่จะสมบูรณ์ วีซ่าถาวรของผู้ที่ยื่นขอวีซ่าในระบบปัจจุบันจะไม่มีคำว่า “IVDOCS in CCD” บนมุมขวาล่างของรูปถ่าย

กลับไปด้านบน

 


 

คำถามที่ 23 ข้อมูลด้านโซเชียลมีเดียอะไรบ้าง ที่ข้าพเจ้าต้องเตรียมในการกรอกใบสมัคร ดีเอส 160 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 รัฐบาลอเมริกันได้อัพเดทใบสมัครยื่นขอวีซ่า เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงการระบุข้อมูลบัญชีโซเชียลมีเดีย รายละเอียดเพิ่มเติมดู ที่นี่

กลับไปด้านบน

คำถามที่พบบ่อย - การถูกปฏิเสธวีซ่า

 1. มาตรา 214(b) คืออะไร
 2. ผู้สมัครจะสามารถพิสูจน์ถึง "ความผูกพันอย่างแน่นแฟ้น" ได้อย่างไร
 3. การถูกปฏิเสธภายใต้มาตรา 214(b) มีผลถาวรหรือไม่
 4. ผู้ใดสามารถโน้มน้าวเจ้าหน้าที่กงสุลให้กลับคำตัดสินได้

ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นสังคมเปิด โดยประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้กำหนดให้มีมาตรการควบคุมภายในเหมือนหลายต่อหลายประเทศ ที่มีผลบังคับใช้กับผู้มาเยือนส่วนใหญ่ อันได้แก่ การกำหนดให้ผู้เดินทางต่างชาติมารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ดังนั้นกฎหมายคนเข้าเมืองสหรัฐฯจึงได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่กงสุลสันนิษฐานว่าผู้สมัครวีซ่าทุกคนเป็นผู้มีเจตนาจะอพยพถิ่นฐานเป็นการถาวรจนกว่าผู้สมัครแต่ละคนจะพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้มีเจตนาดังกล่าว ในการที่ท่านจะสามารถใช้เอกสิทธิของการเดินทางในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อย่างเต็มที่ ท่านมีหน้าที่ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่าจะเดินทางกลับประเทศก่อนที่จะได้รับวีซ่าเยี่ยมเยียนชั่วคราวหรือวีซ่านักเรียน

กลับไปด้านบน


 

คำถามที่ 1 มาตรา 214(b) คืออะไร

มาตรา 214(b) เป็นส่วนหนึ่งของพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองและสัญชาติ (INA) ซึ่งระบุว่า:

(b) บุคคลต่างด้าวทุกคน (ยกเว้นผู้พำนักชั่วคราวตามที่ได้กล่าวไว้ในย่อหน้าย่อย (L) หรือ (V) ตามมาตรา 101(a)(15) และยกเว้นผู้พำนักชั่วคราวตามที่ได้กล่าวไว้ในข้อบัญญัติใดๆตามมาตรา 101(a)(15)(H)(i) ยกเว้นวรรคย่อย (b1) ตามมาตราดังกล่าว) จะถูกสันนิษฐานว่าเป็นผู้ต้องการอพยพจนกว่าผู้นั้นจะทำให้เจ้าหน้าที่กงสุลเกิดความพึงพอใจในระหว่างการยื่นคำร้องขอวีซ่า และเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองพึงพอใจในระหว่างการขอเข้าประเทศได้ว่าตนมีสิทธิได้รับสถานะผู้อยู่ชั่วคราวภายใต้มาตรา 101(a)(15) บุคคลต่างด้าวซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานของรัฐบาลต่างชาติใดๆ หรือขององค์กรต่างประเทศใดๆที่มีสิทธิได้รับเอกสิทธิ การยกเว้น และความคุ้มกันภายใต้พระราชบัญญัติความคุ้มกันขององค์กรระดับนานาชาติ หรือคนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้ติดตาม คนรับใช้ ลูกจ้าง หรือสมาชิกของครอบครัวที่ได้รับสิทธิ์ข้างต้นจะไม่มีสามารถยื่นขอหรือได้รับวีซ่าถาวรได้ หรือไม่มีสิทธิ์เดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาในฐานะผู้อพยพถ้าผู้นั้นไม่ได้ทำการสละสิทธิ์อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยถ้อยความและรูปแบบเดียวกันดังเช่นที่กำหนดไว้ในมาตรา 247(b)

เจ้าหน้าที่กงสุลของเราต้องทำงานอย่างหนัก เนื่องจากจะต้องตัดสินใจในเวลาอันสั้นมากว่าผู้ใดมีคุณสมบัติควรได้รับวีซ่าแบบชั่วคราว โดยส่วนใหญ่แล้วจะเจ้าหน้าที่จะตัดสินใจหลังจากที่ได้ทำการสัมภาษณ์สั้นๆ และทบวนหลักฐานใดก็ตามซึ่งเกี่ยวกับความผูกพันที่ผู้สมัครนำมาแสดง เพื่อที่จะสามารถยื่นขอวีซ่าเยี่ยมเยียนชั่วคราวหรือวีซ่านักเรียนได้ ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามมาตรา 101(a)(15)(B) หรือ (F) ของพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองและสัญชาติตามลำดับ หากไม่เป็นเช่นนั้น จะส่งผลให้ผู้สมัครถูกปฏิเสธวีซ่าภายใต้ INA 214(b) สาเหตุของการถูกปฏิเสธวีซ่าที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่สุดเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่ว่าผู้จะมาเยือนหรือนักเรียนต้องแสดงให้เห็นว่าตนมีที่พำนักซึ่งอยู่ต่างแดนและไม่ได้มีความตั้งใจที่จะละทิ้งไป ผู้สมัครได้พิสูจน์ว่ามีที่พำนักดังกล่าวอยู่จริงโดยแสดงให้เห็นว่าตนมีความผูกพันอยู่ต่างแดนซึ่งเป็นสิ่งที่บังคับให้เดินทางออกจากประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อสิ้นสุดการพำนักในประเทศแบบชั่วคราวแล้ว ซึ่งตามกฎหมาย การพิสูจน์ถึงประเด็นดังกล่าวเป็นภาระหน้าที่ของผู้สมัครวีซ่า

กลับไปด้านบน


 

คำถามที่ 2 ผู้สมัครจะสามารถพิสูจน์ "ความผูกพันอย่างแน่นแฟ้น" ได้อย่างไร

ความผูกพัน ในที่นี้หมายถึงปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของท่านในหลายๆด้านที่ผูกมัดตัวท่านไว้กับประเทศบ้านเกิดของท่านเอง ความผูกพันอย่างแน่นแฟ้นแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ แต่ละเมือง และแต่ละบุคคล โดยมีตัวอย่างดังนี้

 • หน้าที่การงานของท่าน
 • บ้านพักอาศัยของท่าน และ/หรือ
 • ความสัมพันธ์ของท่านกับครอบครัวและเพื่อนฝูง

ในระหว่างทำการสัมภาษณ์วีซ่า เจ้าหน้าที่กงสุลจะตัดสินคำร้องขอวีซ่าแต่ละกรณีอย่างเป็นเอกเทศ และพิจารณาเหตุการณ์แวดล้อมของผู้สมัคร แผนการเดินทาง หลักฐานด้านการเงิน และความผูกพันนอกประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นเครื่องประกันว่าผู้สมัครจะเดินทางออกนอกประเทศเมื่อสิ้นสุดการเยี่ยมเยียนแบบชั่วคราว

กลับไปด้านบน


 

คำถามที่ 3 การถูกปฏิเสธภายใต้มาตรา 214(b) มีผลถาวรหรือไม่

ไม่ การถูกปฏิเสธ (การขาดคุณสมบัติ) ตามมาตรา 214(b) นั้นมีผลต่อใบคำร้องขอวีซ่าดังกล่าวเท่านั้น ดังนั้นเมื่อปิดกรณีแล้วแผนกกงสุลไม่สามารถดำเนินการใดๆได้อีก เนื่องจากไม่มีกระบวนการอุทธรณ์ หากผู้สมัครรู้สึกว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมที่ควรได้รับการพิจารณา หรือมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญๆเกิดขึ้นกับท่านนับตั้งแต่ที่ท่านได้ยื่นคำร้องขอวีซ่าครั้งสุดท้าย ท่านอาจยื่นคำร้องขอวีซ่าใหม่ได้ ในการยื่นคำร้องใหม่ท่านจะต้องกรอกแบบฟอร์มยื่นคำร้องขอวีซ่าใหม่ ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่าใหม่ และนัดหมายเพื่อขอสัมภาษณ์วีซ่าใหม่ ดู เว็บไซต์ของสถานทูตอเมริกา หากท่านวางแผนจะยื่นคำร้องขอวีซ่าใหม่ เพื่อศึกษาขั้นตอนการยื่นคำร้องขอวีซ่าใหม่

กลับไปด้านบน


 

คำถามที่ 4 ผู้ใดสามารถโน้มน้าวเจ้าหน้าที่กงสุลให้กลับคำตัดสินได้

กฎหมายคนเข้าเมืองกำหนดให้หน้าที่ในการออกหรือการปฏิเสธวีซ่าเป็นของเจ้าหน้าที่กงสุลที่อยู่ต่างแดน เจ้าหน้าที่เหล่านี้มีสิทธิขั้นสุดท้ายในการตัดสินใจเกี่ยวกับวีซ่าทุกกรณี ตามกฏแล้วกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯมีอำนาจทบทวนคำตัดสินของสถานกงสุล แต่อำนาจดังกล่าวจำกัดอยู่ภายใต้การตีความกฎหมายเท่านั้น ซึ่งจะตรงข้ามกับการตัดสินตามข้อเท็จจริง ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการถูกปฏิเสธวีซ่าดังกล่าวอันเกิดจากคำถามที่ว่าผู้สมัครมีที่พำนักอยู่ต่างแดนตามที่กำหนดไว้หรือไม่นั้นถือเป็นข้อเท็จจริง ดังนั้นจึงถือเป็นอำนาจสิทธิ์ขาดของเจ้าหน้าที่กงสุลที่สำนักงานในต่างแดนในการตัดสินชี้ขาด ผู้สมัครสามารถโน้มน้าวให้มีการเปลี่ยนแปลงคำตัดสินหลังจากถูกปฏิเสธวีซ่าแล้วได้ด้วยการนำเสนอหลักฐานใหม่เกี่ยวกับความผูกพันอย่างแน่นแฟ้นที่มีความน่าเชื่อถือเท่านั้น

ข้อมูลเกี่ยวกับการขาดคุณสมบัติในการยื่นคำร้องขอวีซ่า นอกเหนือจากมาตรา 214(b) นั้นโปรดดูที่เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ

กลับไปด้านบน


 

คำถามที่พบบ่อย - วีซ่าธุรกิจ/นักท่องเที่ยว

 1. หากฉันมีวีซ่านักท่องเที่ยวหรือวีซ่าธุรกิจ จะสามารถอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้นานเท่าไร
 2. วีซ่าเยี่ยมเยียน (B-1/B-2) ของฉันกำลังจะหมดอายุหลังวันที่ฉันตั้งใจจะเดินทางไปถึงประเทศสหรัฐอเมริกา ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าใหม่ก่อนออกเดินทางหรือไม่
 3. วีซ่าอเมริกาของฉันกำลังจะหมดอายุในอีก 6 เดือนข้างหน้า จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องรอให้วีซ่าปัจจุบันหมดอายุก่อนจึงจะยื่นคำร้องขอวีซ่าใหม่ หรือสามารถยื่นขอวีซ่าไว้ล่วงหน้าได้เลย
 4. ฉันเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล วีซ่าสหรัฐฯที่ยังไม่หมดอายุ แต่ใช้ชื่อหรือนามสกุลเดิม จะยังใช้ได้หรือไม่
 5. วีซ่าอเมริกาที่ฉันมีอยู่ ออกให้เมื่อตอนที่ฉันยังทำงานอยู่ที่บริษัทเก่า ปัจจุบันนี้ฉันได้เปลี่ยนงานใหม่และเปลี่ยนบริษัทใหม่แล้ว และนายจ้างใหม่ต้องการให้ฉันไปประชุมในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนหน้า ฉันจะสามารถใช้วีซ่าเดิมได้หรือไม่ หรือจะต้องขอวีซ่าใหม่
 6. บุตรชายของฉันกำลังศึกษาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ฉันสามารถไปพักอาศัยอยู่กับบุตรชายได้หรือไม่

กลับไปด้านบน


 

คำถามที่ 1 หากฉันมีวีซ่านักท่องเที่ยวหรือวีซ่าธุรกิจ จะสามารถอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้นานเท่าไร

วีซ่าชั่วคราวของอเมริกาอนุญาตให้ท่านเดินทางไปยังด่านตรวจคนเข้าเมือง (สนามบิน/ท่าเรือ) ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ เมื่อท่านเดินทางถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของท่านแล้ว เจ้าหน้าที่หน่วยงานศุลกากรสหรัฐฯที่ดำเนินการเรื่องการเข้าประเทศของท่านจะเป็นผู้กำหนดระยะเวลาที่ท่านสามารถอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ ท่านต้องเดินทางไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองในระหว่างที่วีซ่าชั่วคราวของท่านยังสามารถใช้เดินทางได้ ซึ่งก็คือไม่เกินและภายในวันสุดท้ายที่วีซ่ายังสามารถใช้ได้อยู่ อายุของวีซ่าไม่ได้เป็นตัวกำหนดระยะเวลาที่ท่านสามารถอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อย่างถูกกฎหมาย เจ้าหน้าที่หน่วยงานศุลกากรสหรัฐฯจะเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่ตัดสินเมื่อท่านเดินทางมาถึงประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว

กลับไปด้านบน


 

คำถามที่ 2 วีซ่าเยี่ยมเยียน (B-1/B-2) ของฉันกำลังจะหมดอายุหลังวันที่ฉันตั้งใจจะเดินทางไปถึงประเทศสหรัฐอเมริกา ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าใหม่ก่อนออกเดินทางหรือไม่

ท่านสามารถเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาได้ไม่เกินวันสุดท้ายที่วีซ่าสามารถใช้เดินทางได้ซึ่งจะปรากฏอยู่บนวีซ่า เมื่อท่านเดินทางมาถึง เจ้าหน้าที่หน่วยงานศุลกากรสหรัฐฯจะเป็นผู้กำหนดระยะเวลาที่ท่านสามารถอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ ท่านยังคงสามารถพำนักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้แม้ว่าวีซ่าจะหมดอายุไปแล้ว แต่จะต้องไม่เกินระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่

กลับไปด้านบน


 

คำถามที่ 3 วีซ่าอเมริกาของฉันกำลังจะหมดอายุในอีก 6 เดือนข้างหน้า จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องรอให้วีซ่าปัจจุบันหมดอายุก่อนจึงจะยื่นคำร้องขอวีซ่าใหม่ หรือสามารถยื่นขอวีซ่าไว้ล่วงหน้าได้เลย

ท่านไม่จำเป็นจะต้องรอให้วีซ่าที่มีอยู่หมดอายุ ท่านสามารถยื่นขอวีซ่าใหม่ได้ทันทีแม้ว่าวีซ่าปัจจุบันจะมีอายุการใช้งานคงเหลืออยู่

กลับไปด้านบน


 

คำถามที่ 4 ฉันเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล วีซ่าสหรัฐฯที่ยังไม่หมดอายุ แต่ใช้ชื่อหรือนามสกุลเดิม จะยังใช้่ได้หรือไม่ 

หากท่านทำการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล ตามกฎหมาย ไม่ว่า จะเป็นการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ จดทะเบียนสมรส หรือ จดทะเบียนหย่า ท่านต้องทำหนังสือเดินทางใหม่ และ กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ แนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าสหรัฐฯ ใหม่เพื่อความสะดวกในการเดินทางเข้า-ออก ประเทศสหรัฐฯ

กลับไปด้านบน


 

คำถามที่ 5 วีซ่าอเมริกาที่ฉันมีอยู่ออกให้เมื่อตอนที่ฉันยังทำงานอยู่ที่บริษัทเก่า ปัจจุบันนี้ฉันได้เปลี่ยนงานใหม่และเปลี่ยนบริษัทใหม่แล้ว และนายจ้างใหม่ต้องการให้ฉันไปประชุมในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนหน้า ฉันสามารถใช้วีซ่าเดิมได้หรือไม่ หรือจะต้องขอวีซ่าใหม่

ท่านสามารถเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาโดยใช้วีซ่าเดิมที่มีอยู่ได้ ตราบใดที่วีซ่าของท่านยังสามารถใช้เดินทางไปสหรัฐฯเพื่อการธุรกิจและการท่องเที่ยวได้อยู่

กลับไปด้านบน


 

คำถามที่ 6 บุตรชายของฉันกำลังศึกษาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ฉันสามารถไปพักอาศัยอยู่กับบุตรชายได้หรือไม่

ท่านสามารถใช้วีซ่า B-1/B-2 ของท่านเอง (หรือเดินทางภายใต้โปรแกรมยกเว้นการขอวีซ่าถ้ามี) เพื่อไปเยี่ยมบุตรของท่านได้ แต่ท่านจะไม่สามารถไปอยู่อาศัยอยู่กับบุตรของท่านนอกจากว่าท่านมีวีซ่าถาวร วีซ่าสำหรับการทำงาน หรือวีซ่านักเรียน

กลับไปด้านบน


 

คำถามที่พบบ่อย - วีซ่าสำหรับการทำงาน

 1. คำร้อง (Petiton) คืออะไร
 2. ฉันจะขอวีซ่าเพื่อทำงานรับจ้างทั่วไปได้หรือไม่
 3. ในการยื่นคำร้องขอวีซ่าสำหรับการทำงานแบบชั่วคราว มีข้อจำกัดเกี่ยวกับอายุหรือไม่
 4. ฉันจะสามารถให้ญาติที่อาศัยอยู่ในประเทศอเมริกาเป็นสปอนเซอร์ในการขอวีซ่าสำหรับการทำงานได้หรือไม่
 5. ฉันจะสามารถเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้เมื่อใด
 6. ใครเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริต และจะต้องชำระเมื่อใด

กลับไปด้านบน


 

คำถามที่ 1 คำร้อง (Petition) คืออะไร

ก่อนยื่นคำร้องขอวีซ่าสำหรับแรงงานชั่วคราวที่สถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกา ท่านจะต้องมีแบบฟอร์ม I-129(คำร้องสำหรับแรงงานชั่วคราว) ที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน USCIS ก่อน โดยว่าที่นายจ้างของท่านจะต้องยื่นคำร้องนี้อย่างน้อยที่สุด 6 เดือนก่อนวันเริ่มงานที่กำหนดไว้ และนายจ้างควรยื่นคำร้องโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ภายในระยะเวลา 6 เดือนเพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการดำเนินการ เมื่อผ่านการการอนุมัติแล้ว นายจ้างของท่านจะได้รับแบบฟอร์ม I-797 หรือใบตอบรับ (Notice of Action) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่หน้าเว็บเกี่ยวกับแรงงานชั่วคราวของ USCIS

หมายเหตุ: สถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกาต้องใช้หมายเลขใบรับคำร้อง I-129 และแบบฟอร์ม I-797 ที่ผ่านการอนุมัติ เพื่อยืนยันว่าคำร้องของท่านผ่านการอนุมัติแล้ว โปรดนำหลักฐานทั้งสองอย่างมาด้วยในวันสัมภาษณ์

กลับไปด้านบน


 

คำถามที่ 2 ฉันจะขอวีซ่าเพื่อทำงานรับจ้างทั่วไปได้หรือไม่

ไม่ได้ เนื่องจากไม่มีวีซ่าที่ครอบคลุมการทำงานรับจ้างทั่วไป ผู้สมัครทุกคนที่วางแผนจะไปทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกาจะต้องมีคำร้องที่ผ่านการอนุมัติแล้วก่อนทำการยื่นคำร้องขอวีซ่า

กลับไปด้านบน


 

คำถามที่ 3 ในการยื่นคำร้องขอวีซ่าสำหรับการทำงานแบบชั่วคราว มีข้อจำกัดเกี่ยวกับอายุหรือไม่

ไม่มี

กลับไปด้านบน


 

คำถามที่ 4 ฉันสามารถให้ญาติที่อาศัยอยู่ในประเทศอเมริกาเป็นสปอนเซอร์ในการขอวีซ่าสำหรับการทำงานได้หรือไม่

ไม่ได้ นายจ้างเท่านั้นที่จะสามารถเป็นสปอนเซอร์ให้ท่านได้

กลับไปด้านบน


 

คำถามที่ 5 ฉันจะสามารถเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้เมื่อใด

ท่านสามารถเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้ก่อนวันเริ่มงานครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม I-797 ไม่เกิน 10 วัน

กลับไปด้านบน


 

คำถามที่ 6 ใครเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริต และจะต้องชำระเมื่อใด

ผู้สมัครวีซ่า L-1 ที่มีคำร้องประเภท L รวม (Blanket L) จะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริต ส่วนผู้สมัครวีซ่ารายบุคคล ประเภท L, H-1B และ H-2B ชาวอเมริกันผู้ยื่นคำร้องจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตให้กับ USCIS ระหว่างขั้นตอนการยื่นคำร้อง

กลับไปด้านบน


 

คำถามที่พบบ่อย - วีซ่านักเรียน

 1. I-20 คืออะไร และจะได้มาจากไหน
 2. ฉันควรยื่นคำร้องขอวีซ่านักเรียนล่วงหน้านานเท่าใด
 3. หากฉันได้รับวีซ่านักเรียนแล้ว ควรจะออกเดินทางเมื่อใด
 4. บุคคลที่มีวีซ่าเยี่ยมเยียนสามารถเปลี่ยนสถานะของตนเป็นนักเรียนในระหว่างที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้หรือไม่ ถ้าบุคคลนั้นได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาในโรงเรียนและได้รับแบบฟอร์ม I-20 แล้ว
 5. ถ้าฉันได้รับแบบฟอร์ม I-20 จากโรงเรียนใหม่ จะเป็นอย่างไร
 6. ก่อนหน้านี้ฉันทำงานด้วยวีซ่า H-1B แต่ปัจจุบันได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยในสถานะ F-1 ฉันจำเป็นต้องกลับประเทศตัวเองเพื่อไปยื่นคำร้องขอวีซ่านักเรียนหรือไม่
 7. นักเรียนที่มีวีซ่า F-1 สามารถทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกาได้หรือไม่
 8. ระบบ SEVIS คืออะไร และเกี่ยวข้องกับฉันอย่างไร

กลับไปด้านบน


 

คำถามที่ 1 I-20 คืออะไร และจะได้มาจากไหน

แบบฟอร์ม I-20 เป็นแบบฟอร์มทางการของรัฐบาลสหรัฐฯซึ่งออกให้โดยสถาบันการศึกษาที่ผ่านการรับรองแล้ว ในการขอวีซ่า F-1 หรือ M-1 นักเรียนจะต้องมีแบบฟอร์มดังกล่าว ซึ่งแบบฟอร์ม I-20 นี้จะเป็นหลักฐานยืนยันการตอบรับให้เข้าศึกษา และมีข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการชำระค่าธรรมเนียม SEVIS I-901 รวมถึงเป็นหลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นคำร้องขอวีซ่า ขอเปลี่ยนสถานะของวีซ่า ตลอดจนการขอเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา แบบฟอร์ม I-20 จะมีหมายเลข SEVIS ประจำตัวของนักเรียน ซึ่งขึ้นต้นด้วยตัวอักษร N และตามด้วยตัวเลขเก้าหลักอยู่ที่ด้านบนทางขวามือเหนือบาร์โค้ด

กลับไปด้านบน


 

คำถามที่ 2 ฉันควรยื่นคำร้องขอวีซ่านักเรียนล่วงหน้านานเท่าใด

ท่านควรยื่นคำร้องขอวีซ่านักเรียนทันทีที่ได้รับแบบฟอร์ม I-20 ท่านสามารถยื่นใบคำร้องล่วงหน้านานเท่าใดก็ได้เพื่อให้กระบวนการดำเนินไปอย่างรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตามจะไม่สามารถออกวีซ่านักเรียนล่วงหน้าได้เกิน 120 วันก่อนวันเริ่มต้นตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม I-20 ของท่าน

กลับไปด้านบน


 

คำถามที่ 3 หากฉันได้รับวีซ่าแล้ว ควรจะออกเดินทางเมื่อใด

สำหรับการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐฯครั้งแรก ท่านจะสามารถเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้ก่อนวันเริ่มต้นการศึกษาตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม I-20 ของท่านไม่เกิน 30 วันเท่านั้น ไม่ว่าวีซ่าจะออกให้กับท่านเมื่อใดก็ตาม

กลับไปด้านบน


 

คำถามที่ 4 บุคคลที่มีวีซ่าเยี่ยมเยียนสามารถเปลี่ยนสถานะของตนเป็นนักเรียนในระหว่างที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้หรือไม่ถ้าบุคคลนั้นได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาในโรงเรียนและได้รับแบบฟอร์ม I-20 แล้ว

ได้ โดยทั่วไปแล้วท่านสามารถยื่นคำร้องขอเปลี่ยนสถานะวีซ่าชั่วคราวได้หากท่านเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างถูกกฎหมายด้วยวีซ่าชั่วคราว สถานะวีซ่าชั่วคราวของท่านยังมีอายุการใช้งานคงเหลืออยู่ ไม่ได้ละเมิดข้อกำหนดต่างๆตามสถานะของวีซ่าของท่าน และไม่ได้ทำการใดๆที่ทำให้ท่านเสียสิทธิ รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูที่เว็บไซต์ของ USCIS

กลับไปด้านบน


 

คำถามที่ 5 ถ้าฉันได้รับแบบฟอร์ม I-20 จากสถาบันการศึกษาแห่งใหม่ จะเป็นอย่างไร

ถ้าท่านได้รับแบบฟอร์ม I-20 หลังจากที่ได้รับนัดสัมภาษณ์แล้ว ท่านสามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่กงสุลทราบเกี่ยวกับแบบฟอร์ม I-20 ใหม่ในระหว่างการสัมภาษณ์ได้

กลับไปด้านบน


 

คำถามที่ 6 ก่อนหน้านี้ฉันทำงานด้วยวีซ่า H-1B แต่ปัจจุบันได้รับการตอบรับข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยตามสถานะ F-1 ฉันจำเป็นต้องกลับประเทศตัวเองเพื่อไปยื่นคำร้องขอวีซ่านักเรียนหรือไม่

ไม่จำเป็น เมื่อท่านพำนักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาท่านไม่จำเป็นต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าใหม่ เนื่องจากวีซ่าใช้สำหรับเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ควรติดต่อสำนักงาน USCIS อีกครั้งเพื่อยืนยันว่าท่านจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานะของวีซ่าหรือไม่ ทั้งนี้ หากท่านเดินทางออกนอกประเทศสหรัฐฯ ท่านจะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่านักเรียนเพื่อให้สามารถเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้อีกครั้งหนึ่ง

กลับไปด้านบน


 

คำถามที่ 7 นักเรียนที่มีวีซ่า F-1 สามารถทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกาได้หรือไม่

นักเรียนเต็มเวลาที่มีวีซ่า F สามารถทำงานในสถานศึกษาได้ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และหลังจากรักษาสถานะการเป็นนักเรียนได้ครบหนึ่งปี ผู้สมัครสามารถสมัครงานนอกสถานศึกษาได้ถ้าได้รับการอนุมัติจากสำนักงาน USCIS โปรดติดต่อที่ปรึกษานักเรียนแลกเปลี่ยนประจำโรงเรียนของท่านสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

กลับไปด้านบน


 

คำถามที่ 8 ระบบ SEVIS คืออะไร และเกี่ยวข้องกับฉันอย่างไร

โปรแกรมระบบฐานข้อมูลนักเรียนและนักเรียนแลกเปลี่ยน (SEVIS) กำหนดให้สถาบันการศึกษาและโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนเรียนของนักเรียนและนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างชาติ ทั้งผู้ที่พึ่งมาศึกษาใหม่และที่กำลังศึกษาอยู่แล้วทั้งหมด ดังนั้นผู้สมัครวีซ่านักเรียนต้องชำระค่าธรรมเนียม SEVIS ก่อนจึงจะสามารถออกวีซ่าได้  เว็บไซต์ของ SEVIS จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้

กลับไปด้านบน


 

คำถามที่พบบ่อย - วีซ่าสำหรับนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน

 1. ถ้าฉันได้รับวีซ่าแล้วควรจะออกเดินทางเมื่อใด
 2. ระบบ SEVIS คืออะไร และเกี่ยวข้องฉันอย่างไร
 3. "กฎสองปี" คืออะไร
 4. กฎสองปีมีการยกเว้นได้หรือไม่

กลับไปด้านบน


 

คำถามที่ 1 ถ้าฉันได้รับวีซ่าแล้วควรจะออกเดินทางเมื่อใด

นักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนสามารถเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาล่วงหน้าก่อนวันเริ่มต้นโปรแกรมตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม DS-2019 ของท่านได้ไม่เกิน 30 วันเท่านั้น ไม่ว่าวีซ่าจะออกให้กับท่านเมื่อใดก็ตาม

กลับไปด้านบน


 

คำถามที่ 2 ระบบ SEVIS คืออะไร และเกี่ยวข้องกับฉันอย่างไร

โปรแกรมระบบฐานข้อมูลนักเรียนและนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน (SEVIS) กำหนดให้สถาบันการศึกษาและโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนเรียนของนักเรียนและนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างชาติทั้งผู้ที่มาศึกษาใหม่และที่กำลังศึกษาอยู่แล้วทั้งหมด ดังนั้นผู้สมัครวีซ่านักเรียนต้องชำระค่าธรรมเนียม SEVIS ก่อนจึงจะสามารถออกวีซ่าได้  เว็บไซต์ของ SEVIS จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้

กลับไปด้านบน


 

คำถามที่ 3 "กฎสองปี" คืออะไร

"กฎสองปี" เป็นคำที่มีการใช้บ่อยเมื่อกล่าวถึงมาตราหนึ่งของกฎหมายคนเข้าเมืองสหรัฐฯซึ่งกำหนดให้ผู้มาเยือนตามโครงการแลกเปลี่ยนจำนวนมากต้องเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดและพำนักอยู่ที่นั่นเป็นเวลาอย่างน้อยสองปีหลังจากสิ้นสุดโครงการแลกเปลี่ยนของตน ก่อนที่จะสามารถเดินทางกลับไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้อีกครั้งภายใต้วีซ่าบางประเภท อันได้แก่ H-1, L-1, K-1 และวีซ่าถาวร ผู้สมัครจะต้องทำความเข้าใจว่าการพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎสองปีจะที่ระบุอยู่บนแบบฟอร์ม DS-2019 ของท่านตอนที่ท่านได้รับอนุมัติวีซ่า J-1 และการพิจารณาจะถูกตัดสินขั้นสุดท้ายเมื่อเฉพาะในกรณีที่ท่านเลือกที่จะยื่นคำร้องขอวีซ่า H-1, L-1, K-1 หรือวีซ่าถาวรในภายหลังเท่านั้น

ผู้ถือวีซ่า J-1 ซึ่งอยู่ภายใต้กฎสองปีจะไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา และไม่ได้รับอนุญาตให้ยื่นคำร้องขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลงสถานะเป็นสถานะถาวร (ตัวอย่างเช่น จากวีซ่า J-1 เป็นวีซ่า H-1) หรือไม่ได้รับอนุญาตให้ยื่นคำร้องขอเป็นผู้ย้ายถิ่นฐานถาวรตามกฎหมาย (ผู้ถือกรีนการ์ด) หากไม่ได้เดินทางกลับประเทศบ้านเกิดและพำนักอยู่เป็นเวลาสองปีเสียก่อน หรือได้รับอนุมัติสิทธิยกเว้น การพิจารณาว่าท่านอยู่ภายใต้กฎสองปีหรือไม่นั้นดูจากปัจจัยหลายอย่างซึ่งรวมถึงแหล่งเงินทุนของท่านและ "รายการทักษะ (Skills List)" ของประเทศของท่าน แต่ไม่ได้พิจารณาจากระยะเวลาที่ท่านอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

กลับไปด้านบน


 

คำถามที่ 4 กฎสองปีมีการยกเว้นได้หรือไม่

อาจมีการยกเว้นได้ในบางกรณี ซึ่งจะมีเพียงสำนักงานวีซ่า ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯเท่านั้นที่สามารถให้สิทธิยกเว้นกฎสองปีได้ โดยไม่ว่าไว้หนังสือเดินทางของท่านจะถูกระบุไว้ว่าอย่างไรก็ตาม สำนักงานวีซ่าจะมีอำนาจสูงสุดในการพิจารณาว่าท่านอยู่ภายใต้กฎดังกล่าวหรือไม่ ในกรณีที่ท่านอยู่ภายใต้กฎสองปี ท่านอาจวีซ่านักท่องเที่ยว หรือวีซ่าถาวรแบบอื่นๆที่ไม่ได้มีการระบุไว้ด้านบนได้

กลับไปด้านบน


 

คำถามที่พบบ่อย - วีซ่าผ่านแดน/วีซ่าลูกเรือ

 1. ฉันวางแผนที่จะแวะพักที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหนึ่งวันและนั่งเครื่องบินต่อไปประเทศอื่นในวันรุ่งขึ้น ฉันจำเป็นต้องยื่นคำร้องขอวีซ่า C-1 หรือวีซ่า B-1/B-2 หรือไม่

กลับไปด้านบน


 

คำถามที่ 1 ฉันวางแผนที่จะแวะพักที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหนึ่งวันและนั่งเครื่องบินต่อไปประเทศอื่นในวันรุ่งขึ้น ฉันจำเป็นต้องยื่นคำร้องขอวีซ่า C-1 หรือวีซ่า B-1/B-2 หรือไม่

ถ้าท่านมองหาเอกสิทธิของการหยุดพักระหว่างทางสำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆที่นอกเหนือจากการผ่านดินแดนประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น ไปเยี่ยมเพื่อนหรือเดินทางท่องเที่ยว ท่านจะต้องมีคุณสมบัติเพียงพอและได้รับวีซ่าประเภทที่กำหนดไว้สำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว อันได้ วีซ่า B-2

กลับไปด้านบน


 

คำถามที่พบบ่อย - วีซ่าผู้เผยแผ่ศาสนา

 1. ฉันกำลังยื่นขอวีซ่าสำหรับผู้เผยแผ่ศาสนาแต่ยังไม่มีคำร้องที่ได้รับการอนุมัติ ฉันเคยเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยวีซ่า R-1 มาก่อน และไม่ได้มีข้อกำหนดว่าจะต้องมีคำร้องด้วย ฉันสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่า R-1 โดยไม่มีคำร้องเนื่องจากในอดีตฉันเคยมีวีซ่า R-1 แล้วได้หรือไม่

กลับไปด้านบน


 

คำถามที่ 1 ฉันกำลังยื่นขอวีซ่าสำหรับผู้เผยแผ่ศาสนาแต่ยังไม่มีคำร้องที่ได้รับการอนุมัติ ฉันเคยเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยวีซ่า R-1 มาก่อน และไม่ได้มีข้อกำหนดว่าจะต้องมีคำร้องด้วย ฉันสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่า R-1 โดยไม่มีคำร้องเนื่องจากในอดีตฉันเคยมีวีซ่า R-1 แล้วได้หรือไม่

ข้อกำหนดให้มีคำร้องที่ได้รับการอนุมัติแล้วเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2008 ผู้สมัครที่ยื่นคำร้องขอวีซ่าถาวร R-1 ทุกท่านจะต้องมีคำร้องที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติสหรัฐฯ (USCIS) แล้ว สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูเว็บไซต์ของ USCIS

กลับไปด้านบน


 

คำถามที่พบบ่อย - ตรวจสอบสถานะหนังสือเดินทางของฉัน

 1. ทำไมต้องใช้ซองจดหมายหนึ่งซองต่อหนังสือเดินทางหนึ่งเล่ม ทำไมไม่มีส่วนลดสำหรับครอบครัว
 2. ฉันจะรับหนังสือเดินทางคืนหลังจากการสัมภาษณ์ได้อย่างไร
 3. ฉันจำเป็นต้องแสดงหลักฐานใดบ้าง เพื่อขอรับหนังสือเดินทางจากที่ทำการไปรษณีย์
 4. หากฉันไม่อยู่บ้านตอนที่เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์มาถึง จะเป็นอย่างไร
 5. จำเป็นต้องให้ส่งหนังสือเดินทางมาที่บ้านที่เดียวหรือไม่
 6. ฉันจำเป็นต้องแสดงหลักฐานใดบ้างเมื่อเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์นำหนังสือเดินทางมาส่งคืนให้
 7. บัตรประจำประเภทตัวใดที่สามารถใช้เป็นหลักฐานพิสูจน์ตัวตนได้
 8. บุคคลอื่นสามารถรับหนังสือเดินทางแทนฉันได้หรือไม่
 9. ฉันต้องชำระค่าบริการจัดส่งเอกสารหรือไม่

กลับไปด้านบน


 

คำถามที่ 1 ทำไมต้องใช้ซองจดหมายหนึ่งซองต่อหนังสือเดินทางหนึ่งเล่ม ทำไมไม่มีส่วนลดสำหรับครอบครัว

ไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มสำหรับบริการจัดส่งเอกสารเพื่อนำส่งหนังสือเดินทางคืนให้กับท่าน ค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่าแล้ว กฎเกี่ยวกับความมั่นคงและความปลอดภัยของบริการจัดส่งเอกสารกำหนดให้ทำการตรวจสอบสถานะของหนังสือเดินทางแต่ละเล่มแยกกัน

กลับไปด้านบน


 

คำถามที่ 2 ฉันจะรับหนังสือเดินทางคืนหลังจากการสัมภาษณ์ได้อย่างไร

หนังสือเดินทางของท่านจะถูกส่งไปตามที่อยู่ที่ท่านได้ระบุไว้เมื่อทำการนัดสัมภาษณ์ หากต้องการเปลี่ยนสถานที่รับหนังสือเดินทาง ท่านสามารถทำได้ก่อนเวลา 23:59 น. ของวันก่อนวันนัดสัมภาษณ์วีซ่าจริง หากท่านมีแผนการที่จะเดินทางอย่างเร่งด่วน ท่านควรเลือกรับเอกสารคืนจากที่ทำการไปรษณีย์รองเมืองเพื่อรับหนังสือเดินทางให้เร็วขึ้น ค่าใช้จ่ายในการส่งเอกสารได้รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องวีซ่าแล้ว

กลับไปด้านบน


 

คำถามที่ 3 ฉันต้องแสดงหลักฐานใดบ้างเมื่อขอรับหนังสือเดินทางจากที่ทำการไปรษณีย์

เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าหนังสือเดินทางและวีซ่าของท่านจะไม่ตกอยู่ในความครอบครองของผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต ท่านจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเมื่อท่านขอรับหนังสือเดินทาง และท่านต้องลงชื่อยืนยันในเอกสารทั้งหมดที่ที่ทำการไปรษณีย์กำหนดด้วย

กลับไปด้านบน


 

คำถามที่ 4 หากฉันไม่อยู่ที่บ้านตอนที่เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์มาส่งหนังสือเดินทาง จะต้องทำอย่างไร

ไปรษณีย์จะพยายามส่งหนังสือเดินทางของท่านตามที่อยู่ที่ท่านได้เลือกไว้หรือระบุไว้ ณ เวลาที่ท่านทำการนัดสัมภาษณ์ หากที่ทำการไปรษณีย์ไม่สามารถส่งได้ เช่น หากไม่มีใครอยู่บ้าน ไปรษณีย์จะทิ้งใบแจ้งว่าไปรษณีย์ได้พยายามมาส่งเอกสารแล้ว หากท่านได้รับใบแจ้งนี้ โปรดติดต่อศูนย์บริการข้อมูลเพื่อขอความช่วยเหลือ

กลับไปด้านบน


 

คำถามที่ 5 จำเป็นต้องให้ส่งหนังสือเดินทางไปที่บ้านที่เดียวหรือไม่

ไม่ ท่านสามารถขอให้ส่งหนังสือเดินทางไปยังที่ทำงานของท่านหรือสมาชิกในบ้านของท่านก็ได้ หากท่านต้องการให้ส่งหนังสือเดินทางของท่านไปยังผู้อื่น ผู้รับต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อแสดงหลักฐานขอรับหนังสือเดินทาง

กลับไปด้านบน


 

คำถามที่ 6 ฉันจำเป็นต้องแสดงหลักฐานใดบ้างเมื่อเจ้าหน้าไปรษณีย์นำส่งหนังสือเดินทางมาส่งคืนให้

เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าหนังสือเดินทางและวีซ่าของท่านจะไม่ตกอยู่ในความครอบครองของผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต ท่านจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเมื่อท่านไปขอรับหนังสือเดินทาง และท่านต้องลงชื่อในเอกสารทั้งหมดที่ที่ทำการไปรษณีย์กำหนดไว้

กลับไปด้านบน


 

คำถามที่ 7 บัตรประจำตัวประเภทใดที่สามารถใช้เป็นหลักฐานพิสูจน์ตัวตนได้

ท่านต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกให้โดยรัฐบาล

กลับไปด้านบน


 

คำถามที่ 8 บุคคลอื่นสามารถมารับหนังสือเดินทางแทนฉันได้หรือไม่

ได้ ทั้งนี้ ผู้แทนของท่านซึ่งแม้จะเป็นสมาชิกในครอบครัวก็ตาม จะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อขอรับหนังสือเดินทางของท่าน

หากบุคคลอื่นขอรับหนังสือเดินทางจากจุดรับยื่นเอกสารแทนท่าน บุคคลนั้นจะต้องแสดงหลักฐานต่อไปนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มารับแทนที่ออกให้โดยรัฐบาล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านที่ออกให้โดยรัฐบาล
 • หนังสือมอบอำนาจที่ท่านลงชื่อเพื่ออนุญาตให้บุคคลดังกล่าวขอรับหนังสือเดินทางแทน โดยหนังสือมอบอำนาจต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้
  • ชื่อนามสกุลจริงของผู้มารับแทนที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน
  • ชื่อนามสกุลของท่าน

หากผู้สมัครมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ท่านต้องจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 • หนังสือมอบอำนาจตัวจริงที่ลงชื่อโดยบิดาหรือมารดาของผู้สมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ชัดเจนของผู้ปกครองที่ลงชื่อในหนังสือมอบอำนาจ
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มารับแทน

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นกลุ่มหรือครอบครัว ท่านสามารถยื่นหนังสือมอบอำนาจฉบับเดียวที่ระบุข้อมูลของผู้สมัครทุกคนตามที่กำหนดไว้ได้

กลับไปด้านบน


 

คำถามที่ 9 ฉันต้องจ่ายค่าบริการจัดส่งเอกสารหรือไม่

ไม่ต้อง ค่าบริการในการจัดส่งได้รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องวีซ่าหรือค่าธรรมเนียมวีซ่าถาวรแล้ว

กลับไปด้านบน


 

คำถามที่พบบ่อย - โพรไฟล์ผู้สมัคร

 1. ฉันจะตั้งรหัสผ่านใหม่ได้อย่างไร?
 2. หากฉันสร้างโพรไฟล์ที่เว็บไซต์ www.ustraveldocs.com แล้วและต้องการย้ายโพรไฟล์ไปที่ประเทศอื่นโดยที่ยังไม่ได้นัดหมายสัมภาษณ์วีซ่า หรือหากฉันต้องการย้ายโพรไฟล์จากประเทศหนึ่งมายังอีกประเทศหนึ่ง ข้าพเจ้าต้องทำอย่างไร

 

 คำถามที่ 1 ฉันจะตั้งรหัสผ่านใหม่อย่างไร

คลิกที่ ลืมรหัสผ่านของคุณหรือ? ใส่อีเมลของท่านในช่องชื่อผู้ใช้แล้วคลิกส่ง อีเมลที่ระบุต้องเป็นอีเมลเดียวกันกับอีเมลที่ท่านใช้สร้างโพรไฟล์ของท่าน รหัสผ่านใหม่จะถูกส่งไปที่อีเมลของท่าน

โปรดทราบ: อีเมลและรหัสผ่านใหม่จะถูกส่งมาจาก no-reply@ustraveldocs.com กรุณาตรวจสอบที่จังค์เมล์โฟร์เดอร์หากท่านไม่ได้รับอีเมลจากเรา

ไม่ต้อง ค่าบริการในการจัดส่งได้รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องวีซ่าหรือค่าธรรมเนียมวีซ่าถาวรแล้ว

กลับไปด้านบน


 

คำถามที่ 2 หากฉันสร้างโพรไฟล์ที่เว็บไซต์ www.ustraveldocs.com แล้วและต้องการย้ายโพรไฟล์ไปที่ประเทศอื่นโดยที่ยังไม่ได้นัดหมายสัมภาษณ์วีซ่า หรือหากฉันต้องการย้ายโพรไฟล์จากประเทศหนึ่งมายังอีกประเทศหนึ่ง ข้าพเจ้าต้องทำอย่างไร

ฉันจะตั้งรหัสผ่านใหม่อย่างไร

ท่านไม่ต้องสร้างโพรไฟล์ใหม่หากโพรไฟล์เดิมได้สร้างจากเว็บไซต์เดียวกันที่ให้บริการโดยบริษัท CGI  ขอให้ท่านติดต่อเราผ่านแทป “ติดต่อเรา” จากเว็บไซต์นี้ และระบุหมายเลขนังสือเดินทาง, เลข UID หรือที่อยู่อีเมล์ เพื่อที่เราจะทำการเปลี่ยนโพรไฟล์ของท่านไปยังประเทศที่ท่านต้องการยื่นขอวีซ่า หากท่านกำลังยื่นขอวีซ่าในประเทศที่ CGI ไม่ได้ให้บริการ ท่านต้องสร้างโพรไฟล์ใหม่ โปรดทราบว่าค่าธรรมเนียมยื่นคำร้องขอวีซ่าไม่สามารถโอนย้ายประเทศได้

กลับไปด้านบน