Forretnings-/turistvisum

På denne side:


OSS

Oversigt

B-1/B-2-besøgsvisum er for personer, der rejser til USA midlertidigt i forbindelse med forretningsrejser (B-1), eller for fornøjelsens skyld eller medicinsk behandling (B-2). Generelt er B-1-visum til rejsende, der forhandler med forretningsforbindelser, deltager i videnskabelige, uddannelsesmæssige, faglige eller forretningsrelaterede konventioner/konferencer, afvikler ejendomme eller forhandler kontrakter. B-2-visum er til rejser, der er af rekreativ karakter, herunder turisme, besøg hos venner eller slægtninge og medicinsk behandling. Ofte bliver B-1- og B-2-visummet kombineret og udstedt som ét visum: B-1/B-2.

Kvalifikationer

Hvis du ansøger om et B-1/B-2-visum, skal du vise en konsulær embedsmand, at du er berettiget til et visum til USA i overensstemmelse med den amerikanske Immigrations- og nationalitetslov (Immigration and Nationality Act (INA)). Paragraf 214(b) i INA antager, at hver B-1/B-2-ansøger er en mulig immigrant. Du skal overvinde denne juridiske antagelse ved at vise:

 • At formålet med din rejse til USA er et midlertidigt besøg, såsom forretningsrejse, fornøjelse eller medicinsk behandling.
 • At du planlægger at blive i USA i et specifikt, begrænset tidsrum
 • Bevis for midler til at dække dine udgifter, mens du er i USA
 • At du har en bopæl uden for USA, såvel som andre bindende sociale eller økonomiske tilknytninger, der vil sikre din udrejse efter afslutningen på dit besøg

Personal or domestic employees og crew members der arbejder om bord på skibe på den ydre kontinentalsokkel, kan kvalificere sig til B-1-visum under visse omstændigheder.

Nogle udenlandske statsborgere er ikke berettigede til visum i henhold til Immigrations- og nationalitetsloven (Immigration and Nationality Act). Du kan læse mere om Immigrations- og nationalitetsloven (Immigration and Nationality Act), og manglende berettigelse til at opnå visum her.

Ansøgningsdokumenter

Hvis du ansøger om et forretnings-/turistvisum, skal du fremvise følgende:

 • En elektronisk ansøgning til ikke-immigrantvisum (DS-160-blanket). Besøg DS-160 hjemmeside for flere oplysninger om DS-160-blanketten.
 • Et pas med en gyldighedsperiode på mindst seks måneder ud over den periode, du har til hensigt at opholde dig i USA (med mindre landespecifikke aftaler giver undtagelser). For personer der rejser med et dansk pas, skal passet være gyldigt under hele opholdet i USA. Hvis mere end én person er registreret i passet, skal hver person, der ønsker et visum, indsende en ansøgning.
 • Et (1) 5 cm x 5 cm foto, der er taget inden for de sidste seks måneder. Denne hjemmeside har informationer om det ønskede fotoformat.
 • En kvittering som bevis for din betaling  af et ikke-refunderbart, ikke-immigrantvisumansøgningsgebyr, betalt i lokal valuta. Denne hjemmeside har mere information om betaling af dette gebyr. Hvis et visum udstedes, kan der forekomme et ekstra gensidighedsgebyr, afhængigt af din nationalitet. Statsdepartementets hjemmeside kan hjælpe dig med at finde ud af, om du skal betale et gensidighedsgebyr og hvad gebyrbeløbet er.

Ud over disse elementer, skal du medbringe en kopi af din aftalebekræftelse til visuminterviewet, der er booket via denne tjeneste. Du kan også medbringe hvilken som helst dokumentation, som du mener, kan understøtte oplysningerne til den konsulære embedsmand.

Sådan ansøger du

Trin 1

Udfyld Ansøgningsproces til ikke-immigrantvisum.

Trin 2

Betal visumansøgnings gebyret.

Trin 3

Book dit interview på denne hjemmeside. Du skal bruge følgende oplysninger til at booke din aftale:

 • Dit pasnummer
 • CGI-referencenummeret fra din kvittering. (Klik her, hvis du har brug for hjælp til at finde dette nummer.)
 • Det ticifrede (10) stregkodenummer fra din DS-160-bekræftelse.
Trin 4

Besøg U.S. Embassy or Consulate på datoen og tidspunktet for dit visuminterview. Du skal medbringe en kopi af din aftalebekræftelse, din DS-160-bekræftelse, et foto, der er taget inden for de sidste seks måneder, dit nuværende og alle gamle pas. Ansøgninger uden alle disse elementer vil ikke blive accepteret.

Supplerende dokumentation

Supplerende dokumentation er kun én af mange faktorer, en konsulær embedsmand vil se på ved dit interview. Konsulære embedsmænd ser på hver enkelt ansøgning individuelt og overvejer faglige, sociale, kulturelle og andre faktorer under bedømmelsen. Konsulære embedsmænd vil se på dine specifikke hensigter, din familiesituation og dine langsigtede planer i dit hjemland. Hver sag undersøges enkeltvis, og alle overvejelser afpasses i forhold til loven.

Vær opmærksom på: Medbring ikke falske dokumenter. Svig eller vildledning kan resultere i permanent manglende kvalificering.

Du bør medbringe følgende dokumenter til dit interview. Originale dokumenter er altid at foretrække frem for fotokopier, og du skal medbringe disse dokumenter ved interviewet. Fremsend ikke nogen dokumentation med fax, e-mail eller postvæsenet til den amerikanske ambassade eller konsulatet.

 • Nuværende bevis for indkomst, skattebetalinger, ejendom eller virksomhedsejerskab eller aktiver.
 • Din rejseplan og/eller anden forklaring af din planlagte rejse.
 • Et brev fra din arbejdsgiver, der beskriver din position, løn, hvor længe du har været ansat, enhver autoriseret ferie og det forretningsmæssige formål, hvis nogen, for din rejse til USA.
 • Straffeattestudskrifter vedrørende anholdelse eller domfældelse, selvom du har afsluttet din dom eller er blevet benådet.

Derudover skal du, med udgangspunkt i rejsens formål, overveje at medbringe følgende:

Studerende

Medbring dine seneste eksamensbeviser. Medbring også dokumentation for finansiel støtte, såsom månedlige kontoudtog, faste depositum eller anden dokumentation.

Voksne i arbejde

Medbring et ansættelsesbrev fra din arbejdsgiver og lønsedler fra de seneste tre måneder.

Forretningsmænd og virksomhedsledere

Medbring dokumentation for din position i virksomheden samt aflønning.

Besøgende til et familiemedlem

Medbring fotokopier af din pårørendes status (f.eks. arbejdstilladelse, naturalisationscertifikat, gyldigt visum, osv.).

Tidligere besøg i USA

Hvis du tidligere har været i USA skal alle dokumenter, der bekræfter din immigration eller visumstatus, medbringes.

Supplerende dokumentation for ansøgere, der søger medicinsk behandling

Hvis du ønsker at rejse til USA for medicinsk behandling, skal du være parat til at præsentere følgende dokumentation ud over de dokumenter, der er anført ovenfor og de, som den konsulær embedsmand kan kræve:

 • En medicinsk diagnose fra en lokal læge, der forklarer karakteren af din lidelse og grunden til, at du kræver behandling i USA.
 • Et brev fra en læge eller medicinsk facilitet i USA, der udtrykker en vilje til at behandle denne specifikke lidelse med detaljer om den forventede længde og udgifter til behandlingen (herunder lægernes honorarer, hospitalsindlæggelsesgebyrer og alle medicinsk-relaterede udgifter).
 • En redegørelse for det økonomiske ansvar fra de personer eller organisationer, der betaler for din transport, medicin og leveomkostninger. De personer der garanterer betaling af disse udgifter, skal dokumentere deres evne til at gøre det. Dette kan være i form af bank- eller andre erklæringer om indtægter/opsparinger eller bekræftede kopier af selvangivelser.

Mere information

Besøg statsdepartementets hjemmeside for yderligere oplysninger om forretnings- og turistvisum.